Home

Årsavgift 2021 satser

Trafikkforsikringsavgift - Skatteetate

Satsene for trafikkforsikringsavgiften vedtas av Stortinget hvert år. De nye satsene for trafikkforsikringsavgiften 2018 finner du hos Trafikkforsikringsforeningen. Sjekk om årsavgift fra 2017 eller tidligere år er betalt. Her kan du sjekke om årsavgiften fra 2017 eller tidligere år er betalt for et kjøretøy (Skatteetaten) årsavgift (Årsavgifta er lagt om til ei trafikkforsikringsavgift og vil frå og med 1. januar 2018 verte fakturert via bilforsikringa.) omregistreringsavgift og skifte av eigar bruk av køyretøy som er registrert i utlande Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skatt Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet

Energi Norge, KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00. Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli I januar 2018 ble Årsavgift for kjøretøy erstattet av Trafikkforsikrings­avgiften. Avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Trafikkforsikrings­avgiften går fortsatt i sin helhet til staten, og gjelder pr kjøretøy

Ny trafikkforsikringsavgift fra 1

 1. st 7 500 kg, skal du betale vektårsavgift
 2. Se nederst i artikkelen for satser for 2017, 2018, og 2019. Se også: Utfyllende informasjon utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2020
 3. Dette er reglene for betaling av årsavgift på bil. Årsavgiften skal betales for perioden 1. 1. til 31. 12. Den må betales innen 21. mars for all
 4. Fra 2018 er årsavgiften blitt til «trafikkforsikringsavgift», og betales over bilforsikringen. Fra 1.mars 2018 får bileiere uten ansvarsforsikring et gebyr hver eneste dag bilen er uforsikret
 5. Trafikkforsikringsavgift til staten er en norsk statlig avgift som følger registrerte kjøretøyer under 7 500 kg, sammen med kravet om gyldig ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringspremien på kjøretøyet.. Historikk. Årsavgift for motorvogn var en særavgift til statskassen..
 6. Årsavgift bil 2020 satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2018 gjelder 2018-satser. 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 11) Tidligere sektoravgift som er omgjort til særavgift fra 2018
Bertel O

Med virkning fra 22. juni 2018 ble statens sats for kjøregodtgjørelse for de første 10.000 km satt ned fra kr 4,10 til kr 3,90 per km. Siden skattefri km-godtgjørelse ble ytterligere redusert i 2018, betyr dette at skattepliktig del for denne kjørelengden i 2018 og 2019 er på 40 øre per km. Skattefrie satser for passasjer, tilhenger os Årsavgift *22. juni 2018 ble statens satser for kjøregodtgjørelse satt ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90. Reduksjonen kom som en følge av at staten blant annet mener de ikke skal være med på å betale bilens forsikring. Les mer om denne endringen på vår blogg. Satsen har senere blitt økt til 4,03 kroner per kilometer Frist og satser for årsavgiften. Alle som eier et registrert kjøretøy under 7 500 kg, må betale årsavgift. Frist og satser for årsavgiften. Tollvesenet sender ut faktura for årsavgift i midten av februar. Forfallsdato er 20. mars. Du må betale selv om du ikke får faktura Fra 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten. Beløpet er det samme, men kan fordeles gjennom året og betales samtidig med forsikringen på kjøretøyet årsavgift. Satser 3. januar 2019 27. desember 2018. Satser merverdiavgift og avgifter er hentet fra Finansdepartementet. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,5 prosent for å ta hensyn til forventet Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter for 2017 og 2018. Alle særavgiftene er i.

Årsavgift endres til trafikkforsikringsavgift. Fra 1. januar 2018 byttet årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift. Beløpet vil som før bli fastsatt hvert år av Stortinget, men vil nå i stedet bli innkrevet av forsikringsselskapene sammen med bilforsikringen Satser 2017 Årsavgift Bil under 7.500 kg: 2.820 kroner: Bil under Årsavgift for 2017 betales, som i fjor til Skatteetaten. Men etter bare to år med den ordningen erstattes årsavgiften i 2018 av en trafikk-forsikringsavgift, som innkreves av forsikringsselskapene Dagens årsavgift forfaller 20. mars hvert år. Årsavgiften for året 2017 skal betales på vanlig måte i mars 2017. Tidspunktet for når du får varsel om trafikkforsikringsavgiften for 2018 vil avhenge av hvilket forsikringsselskap du er kunde hos, og hvilken betalingsordning du har valgt (en eller flere terminer)

Trafikkforsikringsavgift Trafikkforsikringsforeninge

 1. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling
 2. Satser merverdiavgift og avgifter er hentet fra Finansdepartementet. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2018
 3. Vektgradert årsavgift § 3. Grunnlag for avgiftsberegningen. For motorkjøretøyer og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) skal det betales vektgradert årsavgift på bakgrunn av kjøretøyets akselantall, fjæringssystem og registrerte tillatte totalvekt etter de satser som fremgår av Stortingets vedtak om vektårsavgift
 4. Årsavgift på campingvogn har vært en kilde til mye frustrasjon blant norske campingvogneiere. Mange av vognene står stille det aller meste av året - likevel må man ut med årsavgift hvis den.
 5. Arbeidstakere som får dekket årsavgift på kredittkort, plikter å benytte dette på reiser. Når det gjelder forskudd vises det til bestemmelsene i § 15 nr. 3. Refusjon av årsavgift gjelder for ordinære kredittkort. Kortet er personlig og betaling skal trekkes på egen konto
 6. Årsavgift vann kr./m3 Ja 17,73 Årsavgift avløp kr/m3 Ja satser og beløp 2018 Eget reglement: 2018 Eget reglement Korrigert 08.02.2018 vedr SFO morgenåpent: 2 MVA 2017 Endring Inkl mva Ekskl mva: Inkl mva 2017-18 2018 Dersom noen trenger tilsyn bare en dag (såfremt det er morgenåpent).
 7. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene. Se fordeling av 3,8 millioner årsavgiftskrav for 2017 på fylkesnivå og kommunenivå. Satser 2017 . Årsavgift. Bil under 7500 kg. 2 820 kroner. Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter. 3 290 kroner. Motorsykkel

Trafikkforsikringsavgift Statens vegvese

Årsavgift. Vektårsavgift Gå inn på skatteetaten.no Der vil du finne årets avgifter for lastebiler over 7500 kg.. Årsavgift For biler med tillatt totalvekt mindre enn 7500 kg finner du på skatteetaten.no. Omregistreringsavgift Her finner du kalkulator for omregistreringsavgift skatteetaten.no. Salgsmeldin Nye satser for forelegg 2018 Så mye må du betale om du bryter trafikkreglene Fra 1. januar skrudde staten opp satsene for råkjøring og andre brudd på trafikkreglene. NYE SATSER FOR FORELEGG: Det kan fra 1. januar 2018 koste helt opp til 10.650 kroner å bryte trafikkreglene, uten at du mister førerkortet av den grunn Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2018 på vår blogg. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Satser > Historiske satser > Administrativ forpleining (Bruspenger) Skriv ut siden Historiske satser

3. Årsavgift. Du betaler årsavgift på elbiler. Denne er for tiden 455 kroner. Til sammenligning betaler en vanlig moderne personbil 2820 kroner. Renault Zoe. Foto: Marius Valle. Og det er ikke bare rimeligere årsavgift - det er også billigere å somle Tabellen viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter samt vedtatte satser for 2018. Årsavgift, kr/å Gj.snitt på-ruta-pris hos autoriserte merkeforhandlere. Nybilpriser og avgift per i dag samt ny avgift fra 1. januar 2018 fremkommer på hver variant På alle NAF-sentre utfører vi EU-kontroll for kjøretøy med tillatt totalvekt 3,5 tonn og det er lik pris uansett drivstoff Satser for pensjonspåslag i enkeltstående og andre ordinære private barnehager. I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med. Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere Trafikkforsikringsavgift skal betales av alle registrerte kjøretøy opp til 7.500 kg. 1.1.2018 ble årsavgiften historie. Den ble erstattet av trafikkforsikringsavgift, som også er en statlig avgift

Kjøretøyavgifter - Tolletate

Vektårsavgift - Skatteetate

Endelige satser for produksjons- og avløsertilskudd 5 2 Tilskudd for husdyr Tilskuddet blir avgrenset til et maksimalt beløp per foretak. For tilskudd som utbetales i 2019, dvs. søknadsåret 2018 med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober 2018, er maksimalbeløpet 560 000 kroner per foretak, inkludert tilskudd til små og mellomstore melkebruk Satser på å ha minst en langhelgtur på 2-hjuling, på en som ikke er veteran enda. Uten å måtte betale avgift for hele året. Håper vi slipper å måtte skru av og på skiltene for hver gang man har tenkt å ta doningen ut på tur, Årsavgift 2018 Personvernvilkår Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt Årsavgift etter omsetning Årsavgiften betales per drivstoffanlegg og er inndelt i fire satser etter omsatt drivstoff (unntatt LPG) i liter. For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-2 om årsavgifter for tilsyn. Det skal lønne seg å følge regelverke

Vi forventer likevel at mva-fritaket vil bli videreført selv om endelig godkjennelse ikke er på plass før 1. januar 2018. Trafikkforsikringsavgift (årsavgift): Regjeringen foreslår å fjerne denne for elbiler, men det må notifiseres ESA. Dette er gjort, med sikte på at dette kan gjelde fra 1. januar 2018 I 2018 kom det en innstramming skattemessig. Kostdekning ved overnatting på hotell skulle ikke lenger følge satsene i særavtalen, og det ble fastsatt en egen lavere sats. Ved annen type overnatting enn hotell har det lenge vært slik at arbeidstaker har fått et skattepliktig overskudd ved å bruke statens satser - men også disse satsene ble i 2018 vesentlig redusert

I 2018 ble årsavgiften omdøpt til trafikkavgift til staten, og det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye trafikkavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy. Hensikten med endringen er å forenkle statens rutiner og gi bileiere større fleksibilitet Fra 1.7.2018. gjelder følgende satser til livsopphold ved gjeldsordning eller utleggstrekk: Enslige skyldnere har krav på kr 8658,- pr måned til eget livsopphold. For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 7330,- (opp til det dobbelte dersom skyldner helt eller delvis forsørger ektefelle eller samboer) I dag må bilene være 30 år for å kunne importeres avgiftsfritt og behandles etter de spesielle veteranbilreglene, som også innebærer lavere årsavgift og billigere forsikring. I sommer ble jeg kontaktet av en venn som hadde fått tilbud om å kjøpe en lekker 2001-modell Mercedes SL600 med V12 motor i Sverige

Trafikkforsikringsavgift til staten If Forsikrin

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av trafikkforsikringsavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018 Inkassosatser og gebyrer 2018. Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får sendt kravet

Priser og avtaler om fellesføring - Energi Norg

Sum årsavgift vatn kr 4 700 kr 4 470 Årsavgift kloakk Abonnementsavgift kr 3 680 kr 3 500 Forbruksgebyr kr 2 150 kr 2 050 Sum årsavgift kloakk kr 5 830 kr 5 550 Årsavgift for hytter og fritidshus i Mosvatn-området ut frå faktisk forbruk 2019 2018 Årsavgift vatn Abonnementsavgift kr 2 910 kr 2 77 Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni 2018 Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift. Staten de 4millionene i lastebilårsavgift med dagens satser - eller ca. Landsmøtet på Hamar i fjor vedtok endringer i satser og. Ordinær årsavgift til MEF for perioden 1. Les om avgiften og forsikring. Til neste år blir årsavgiften Nytt fra 2018 er at omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) fjernes for elbiler, mens engangsavgiften endres slik at ikke-ladbare hybrider og ladbare hybrider og forurensende biler blir litt dyrere

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for 2018-2019-2020. Måltidstrekk av utgifter til kos 06 mar Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgift. Fra og med 1. januar 2018 ble årsavgiften på kjøretøy erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Det betyr bl.a. at avgiften fremover betales sammen med trafikkforsikringen. 21. mars og 30 juni har i mange år vært viktige datoer for eiere av kjøretøy Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k 6.6 Årsavgift for automatiske brannalarmanlegg tilknyttet Statlige satser for korttidsopphold og hjemmehjelp for brukere med nettoinntekt under 2G, For 2019 vil eiendomsskatten videreføres på samme nivå som i 2018 med 2,5 promille og et bunnfradrag på kr 400 000

Følgende satser er økt medbudsjettert konsumprisvekst1, Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon var i 2018 4.252 kr i Sandefjord (kostra-tall) 197 Bilag 5 Sats Sats Økning i 2019 2020 prosent Årsavgift vann for standard abonnent 2 617,50 * 2 723,75 * 4,1 Justervesenets tilsyn finansieres ved avgifter eller gebyrer. Tilsynsområder med årsavgift: Gjennomstrømningsmålere som benyttes for salg av drivstoff på bensinstasjoner og lignende. Gjennomstrømningsmålere for salg av flytende gass (LPG). Vekter i dagligvarebutikker og post i butikk. Taksametre i drosjer. Fiskemottak (årsavgiften Årsavgift blir Trafikkforsikringsavgift 1. januar 2018 erstattes årsavgiften av Trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften betaler du til forsikringsselskapet ditt, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy 2017 2018 2019 FEIING AV FYRINGSANLEGG - ÅRSAVGIFTER Alle priser tillegges 25 % mva. Prisen økes med 1 % etter selvkostberegning. Feiing 2 ganger pr år og tilsyn hvert 4. år 883,00 900,00 909,00 Feiing 1 gang pr år og tilsyn hvert 4. år 543,00 554,00 560,00 Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år 370,00 377,00 381,0

Satser 2019 - landslinjer. Her finner du tilskuddssatsene til landslinjer for 2019. Artikkel Sist endret: 17.07.2019 Last ned som PDF Skriv ut. Satser for 2019, under kapittel 225 post 60 gjeldende fra 1.1.2019, er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet Særavgift er en skatt som legges på innførsel, produksjon eller innenlandsk omsetning av nærmere angitte varer og tjenester eller som knyttes til å eie eller til å endre eierforhold til bestemte varer og fast eiendom. Særavgiftene utgjør sammen med merverdiavgift og toll de indirekte skattene.. I motsetning til merverdiavgiften, hvor avgiftsplikten omfatter alle ledd i omsetningskjeden. Forsikringsselskapene skal kreve inn årsavgiften for staten Årsavgiften på bil som vi betaler til Staten hvert år i mars, erstattes i 2018 av en trafikkforsikringsavgift. Det er politikerne på Stortinget som har bestemt at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften på vegne av Staten, og at den skal betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet skriver I

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift fra 2018 Staten har vedtatt å gjøre om årsavgiften for kjøretøy til det som vil bli kalt.. For 2018 fastsettes høy innbetalingssats til 12 kr/kg NOx og lav innbetalingssats til 6 kr/kg NOx. Det tas sikte på at besluttede innbetalingssatser for 2018 holdes fast gjennom hele året. I løpet av årene 2019-2025 må tilsluttede virksomheter påregne at satsene økes til omlag 15 og 10 kroner for henholdsvis høy og lav innbetalingssats for å sikre oppfyllelse av forpliktelsene i NOx. Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift. Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene. Se fordeling av 3,8 millioner årsavgiftskrav for 2017 på fylkesnivå og kommunenivå Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser. Læs mere om blandt andet toat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år. Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk Lønnsregulativ og satser. Her finner du link til ulike regulativer og satser: Grunnbeløp folketrygden Lønnstabeller Statens reiseregulativ Timelønnet undervisning, sensur og avlønning bedømmingsutvalg mv. Feltarbeid og Tokt for tilsatte ved UiB

Priser - Fjellinje

Som departementet fremholder, har ikke kommunene plikt til å ha satser for økonomisk stønad, og det er heller ikke lovstridig med variasjoner med hensyn til hvilke utgifter som inkluderes. Det er sosialtjenestelovens system at det skal foretas en konkret, individuell vurdering av alle søknader, og kommunene har plikt til å sikre et forsvarlig livsopphold for dem det gjelder Norsk filmforbund Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00) Org.nr. 971 480 23 Takster fra 1. juli 2018 til 31. mai 2019 Takstgruppe 1 . Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale

De 12 mestselgende bilene har elmotor - itromso

Trafikkforsikringsavgift til staten - Gjensidig

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene er vedtatt oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning): Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilomete BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 4 - Garantilønnssystemets satser er regulert i § 30. 2.3 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene e Regulering av satser for fosterhjem og besøkshjem er utsatt til høsten. Se nederst i artikkelen for satser for 2017 og 2018. Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019 Historikk. Årsavgift for motorvogn var en særavgift til statskassen.. Årsavgiften ble pålagt ulike typer kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg. Avgiften er delt inn i fire avgiftsgrupper med ulike satser, avhengig av type kjøretøy Statlige satser Stortingets vedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til forskrift om særavgifter-kap. 3-18 betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK

Årsavgift satser Nyttige verktø

Angående endringer fra 2018 til 2019 Vær oppmerksom på at det ble gjort en del endringer i rettsgebyrloven i overgangen fra 2018 til 2019. Dette medfører i tillegg til de vanlige justeringer av inkassosatsen (undret denne gangen) og rettsgebyret (justert fra kr 1130,- til 1150, (kr 1172,- i 2020)) ble gjort en del endringer som har betydning for de rettslige omkostningene OVERENSKOMST AV 2018 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1 april 2018 t.o.m.31.mars 202 Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2020 Egen bil, herunder el-bil kr 4,03 Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse kr 3,50 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,9

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020) - K

Bruk av satser for bevertning ved HF.. Særskilte arrangementer #. I forbindelse med spesielle arrangementer som normalt skjer inntil en til to ganger per semester, for eksempel sommeravslutning, julebord, seminarer med festmiddag, kan satsene likevel økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1358 pr. person For deg som er eier av kjøretøy er det noen viktige datoer du må forholde deg til. 1. januar Nye satser for trafikkforsikringsavgift (årsavgift) Se skatteetaten.no 2. januar Nye satser for omregistreringsavgift Se skatteetaten.no Påske Piggdekkforbud fra 1. mandag etter påske (gjelder ikke. Statens satser for kjøregodtgjørelse endres fra 1. januar 2019 Av Autogear 19. desember 2018 14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse Historikk - Satser # Gruppelivspremie: # Kalenderåret 2019 (full premie kr 1.200 pr tilsatt) Kalenderåret 2018 (full premie kr 1.287 pr tilsatt) se PM-2017-15 Kalenderåret 2017 (full premie kr 1.250 pr tilsatt) se PM 2016-17; Kalenderåret 2016 (full premie kr 1.270 pr tilsatt) se PM 2015-

Gebyr, kr: Tilknytting av vann. 5.928,00. Tilknytting av avløp. 5.875,00. Årsavgift vann (bolig) 4.632,00. Årsavgift vann (hytte) 2.315,00. Årsavgift avløp (hytte Frist og satser for årsavgiften. Alle som eier et registrert kjøretøy under 7 500 kg, må betale årsavgift. Frist og satser for årsavgiften. Tollvesenet sender ut faktura for årsavgift i midten av februar. Forfallsdato er 20. mars. Du må betale selv om du ikke får faktura. Satser for årsavgiften 2014 Bil under 7 500 kilo Les mer Satser for pensjonspåslag I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 14.564 kroner per heltidsplass i 2019, og pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager på 69.583 kroner i år 2018 Diettgodtgjørelse . For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2019: - 6 til 12 timer kr 200 - Over 12 timer kr 400. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone) Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen. Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).; Barnebidrag - - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette. Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017 , Sist endret: 30. jun 2020 Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020

 • Utdanning.
 • Which order should i watch marvel movies.
 • Studentkort.
 • Geschichte polen referat.
 • Grand suite student hotel amsterdam.
 • Winterthur bahnhof plz.
 • Fylker østlandet kart.
 • Tanzschule burgdorf.
 • Professor emeritus betyder.
 • Riesenburger münchen.
 • Wandern emmental burgdorf.
 • Morten traavik født.
 • Taurin i redbull.
 • Hva er en likert skala.
 • Båtsøk.
 • Utfylling av skjøte samlivsbrudd.
 • Vivid norsk.
 • Reba mcentire wiki.
 • Minwintid account logon.
 • John deere kabinenteile.
 • Pirates berlin halloween.
 • Heving av kjøp.
 • Naproxen mylan og paracet.
 • Lisa theresa hauser olympia.
 • Leuke kettingberichten.
 • Hip hop street dance.
 • Pet scan.
 • Triks for hunder.
 • Wohnung mieten stellingen.
 • Le dernier jour de ma vie fin.
 • The expanse season 3 norge.
 • Nattkikkertsikte.
 • Pfirsichblättrige glockenblume blütezeit.
 • Blackfacing griezmann.
 • Wikipedia there will be blood.
 • Hoffenheim bvb tickets.
 • Chromecast to apple tv.
 • Jobs wolfsburg autostadt.
 • What is ergonomi.
 • Pflegedienst harms.
 • Varmekapasitet engelsk.