Home

Tt kort bergen

Ein ganske digg skule opna i Åsane - Vestland fylkeskommune

Stort utvalg av kort. Lave priser. Tusentals fornøyde kunder Tannlegevakten i Bergen. Er du redd for tannbehandling? Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland. Meir om tannhelse. Kollektiv og transport. TT-kort. Løyve for persontransport. Søk drosjeløyve. Meir om kollektiv og transport. Fylkesveg. Pressekontakt og nyheitsmeldingar om fylkesveg. Fylkesvegprosjekt i Vestland. Drift og vedlikehald. Personvernerklæring - søknad om TT-kort i Vestland. Vestland fylkeskommune har ansvaret for lagring og bruk av personopplysningane dine, som blir samla inn i samband med søknaden din om å bli godkjent TT-kort-brukar i Vestland TT-kort og arbeidskøyring; Kva er saldoen på TT-kortet? Kva er saldoen på TT-kortet? Her får du oversikt over kor mykje pengar du har på TT-kortet ditt. TT-kortet 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00-15.00 Postadresse. PB 7900 5020 Bergen. Du får nytt TT-kort ved å sende epost til samferdsel@hfk.no eller ved å ringe telefonnummer 55 23 93 63. Når eit nytt kort blir bestilt, blir det gamle kortet automatisk sperra. Nytt kort blir sendt pr. post innan 10-14 dagar. Det er viktig at vi har rett adresse registrert på deg. Hugs å melde frå til oss ved flytting

Hele landet Vestlandet 77 Hordaland 20 Bergen 9 Bergen by 4 Loddefjord 2 Arna 0 Fyllingsdalen 0 Ytrebygda 0 Fana 0 Laksevåg 0 Åsane 0 Eidsvåg / Salhus 0 Sandviken 0 Landås 0 Løvstakken 0 Sentrum Tilrettelagt transport (TT-kort) Søke om TT-kort; Betaling og bruk av TT-kort; Hvem kan få TT-kort? Hvor mye kan du få i støtte? Sjekk saldo, mistet kort og adresseendring; Klage; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbordet. Telefon 51 51 66 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30. Finn ansatt. Tilrettelagt transport (TT-kort) Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune Hvem kan få TT-kort. TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort Søke om TT-kort Søke om TT-kort. Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring. Søknadsskjema (PDF, 2 MB) Søknad sendes per per post til: Rogaland fylkeskommune v/Samferdselsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Kontakt.

Søke TT-kort i Akershus Søke TT-kort i Buskerud Søke TT-kort i Østfold. Midlertidig videreføring . TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide. TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort (DOC, 46 kB) Kommunereglement for TT-kort (PDF, 75 kB) Søkerreglement for TT-kort (PDF, 128 kB) Slik bruker du TT-kort (PDF, 58 kB TT-ordningen avskjærer ikke definitivt de over 67 år for TT-kort, men vilkårene er av naturlige årsaker strengere, se unntaksregelen. Omfanget av TT-ordningen i Telemark hanger også sammen med fleksirutetilbudet (bestillingsruter) som foruten reisetidspunktene er et betydelig tilpasset og tilrettelagt transporttilbud, se alternativ transport Søke TT-kort i Akershus. TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. På heimesida til Vestland fylkeskommune finn du meir informasjon om TT-kort. Nyttige lenker. Søk TT-kort - Hordaland; Bestille nytt TT-kort; Kva er saldoen på TT-kortet I den perioden du er godkjent som TT-bruker, vil kortet ditt bli fylt med nytt beløp hvert hele år eller halve år, avhengig av din opprinnelige godkjenning, 1. januar eller 1. juli. Nye brukere vil automatisk få tilsendt et TT-kort med innvilget beløp. Beløpet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører TT-kort. Den som får innvilget reiserett, får tildelt TT-kort som er gyldig i perioden vedtaket varer. TT-kortet er et reisebevis som skal fremvises ved enhver TT-reise, og alle reiser skal registreres. TT-kortet er et personlig verdikort, og må ikke overlates til andre. TT-kort som ikke lenger er gyldig, skal makuleres

TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud Verkstedet vårt er et sertifisert Shimano Service Center. Dette betyr at sykkelen din er i trygge hender hos utdannede mekanikere med lang erfaring. Vi har kort ventetid, og et stort lager med orginale Shimano-deler. Bestill verkstedsstime les me Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for. Finner du ikke svar på det du lurer så se. Vanlige spørsmål ved bruk av TT-kort Hva kan TT-kortet brukes til? TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for reiser som er dekket av NAV som f.eks. behandling hos lege og på sykehus. Det gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreise Tt Kort i Bergen by » 4 unike treff Alt På Vei Varetaxi. Saksarrinden 42, 5253 Sandsli. 991 12 999. Mer info · Hjemmeside · Kart. Taxi 1 AS. Janaflaten 10, 5179 Godvik. 05501. Mer info · Hjemmeside · Kart. Taxidrift AS. Kokstadvegen 8, 5257 Kokstad. 55 99 70 50. Mer info · Hjemmeside · Kart

Signert søknad om TT-kort. Utfylt legeerklæring for TT-kort. For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier. Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved TT-kort til fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og faste rullestolbrukarar. Personar med sterkt nedsett mobilitet kan og søkje. Årsmøte 26.mars 2020 - AVLYST. AVLYST grunnet risiko for våre medlemmer med smitta av koronaviruset. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NHF Bergen og NHFU-medlemmer bosatt i Bergen. Mange lurer på hva et TT-kort egentlig er og hvem som har rett til transporttilbudet. - TT-kortet er et tilbud som gir adgang til transporttjeneste for dem som ikke kan bruke offentlig transport TT - kort (tilrettelagt transport) Postet av Thomas Schjelderup. Oppdatert 27. august 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Har du behov for et transporttilbud på grunn av at du er varig funksjonshemmet, eller er helt/delvis avskåret fra å bruke kollektive transportmidler eller eget kjøretøy TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til funksjonshemmede i Nordland for å bli mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

10 trykte kort fra 135kr - Passer til alle anledninge

 1. g ikkje kan nytte buss
 2. Søk om TT-kort, bestill TT-reise, klag på transport. Samkjøring Det er åpnet for samkjøring i den faste TT-transporten, men det vil være forsinkelser grunnet lavere grad av samkjøring enn normalt
 3. Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste daglige gjøremål, kan du søke ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir din ledsager fri eller rabattert billett til kultur-, idretts- og fritidsopplevelser og til offentlige transportmidler. Selv betaler du ordinær billett, eventuelt honnørbillett
 4. nelig inntekt i hht siste ligningsoppgjør). Særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader må dokumenteres med ligningsattest. FUNKSJONSHEMMING: Kan ikke gå (bruker rullestol e.l.
 5. Hvordan søke TT-kort. Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold fylkeskommune for behandling og avgjørelse

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringsordning, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport Søk om TT-kort her. OBS! Skjemaene skal sendes til bostedskommunen

Kjøp Kort - Billig

- TT-kort gir en kvote med fritidsreiser med drosje som kun kan brukes av den som blir innvilget TT-kortet, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett. Slik søker du om TT- kort BERGENSKARTET: Det Offisielle Bergenskartet har et detaljert sentrumskart, samt eget kart for områdene rundt Bergen. Alle attraksjoner, hoteller, transportterminaler og større bygninge På Bergen Kino kan du gå en gang per måned, og du kan ha inntil åtte besøk totalt i kortperioden. På begge disse stedene gir hvert besøk to gratis billetter per gang; Aktuelle tilbud Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har.

Opplev kulturbyen Bergen på en praktisk og rimelig måte med Bergenskortet! Bestill kortet online og få det tilsendt i posten 158 nye og attraktive bussar til Bergen nord 21.10.20 16:43 Skyss har starta ein ny, ti års busskontrakt for Åsane, Arna og Osterøy inkludert linje 3, 4 og 5, med Tide Buss som.. TT-kort er en fylkeskommunal (Vestfold og Telemark fylkeskommune), frivillig tilskuddsordning til drosje. Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport INFORMASJON FOR DEG SOM HAR TT-KORT. Rogaland Taxi AS administrerer TT-ordningen for fylkeskommuner og NAV. Vi produserer TT-kortene, validerer TT-kortene og foretar utbetaling til transportørene. Sperring av TT-kort. Ring 51 90 90 01. Sjekke saldo på TT-kort

Jeg har hatt TT-kort i mange år. Nå får man kortet bare for to år av gangen og må søke på nytt når to år har gått. Jeg sendte inn søknad for fornyelse av kortet. Fikk brev i går om at jeg må i møte med saksbehandler. Har aldri vært i møte ang fornyelse av TT før. Synes det var så merkelig. Har de.. forhånd forsikre seg om at transportøren aksepterer TT-kort utstedt av Buskerud fylkeskommune. TT-ordningen er ment til bruk i dagliglivet, og ikke til enkeltstående lange reiser. • Egenandel Bruker betaler for hver tur kr 50,- i egenandel. Egenandelen betales direkte til drosjesjåføren

Nye retningslinjer for Trøndelag finner du her. Gjelder f.o.m. 01.01.2 TT - kort. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Informasjon vedrørende TT-ordningen fra og med 2020. Fra og med 01.01.2020 overtar nye Innlandet fylkeskommune forvaltningen av TT-ordningen. Det betyr at det er Innlandet fylkeskommune som tar imot søknader og behandler de fra 01.01.2020 Forvaltningskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg. Forvaltningskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I tillegg til tjenestene nedenfor, behandler vi søknader om TT-kort (tilrettelagt transport for forflytningshemmede) organiseres av Hedmark trafikk. Se mer på Hedmark Trafikk sine nettsider: >> Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjem TT-ordningen administreres av Innlandet fylkeskommune. Søknader behandles av den fylkeskommunale TT-nemda. Spørsmål om TT-ordningen kan rettes til Innlandstrafikk sitt kundesenter på telefon 02040 eller på e-post til TT-kort@innlandetfylke.no. Last ned søknadsskjema (PDF, 127 kB). Søknad sendes til: Innlandet fylkeskommun

Kun kvalitetsprodukter · Rask leveranse · Fri frakt over kr

 1. TT skal benyttes til fritidsreiser. Hvordan det enkelte fylke organiserer ordningen, hvor mange som får tildelt TT-kort og i hvilket omfang brukerne får reise, varierer betydelig mellom fylkene, heter det i sammendraget av rapporten
 2. Du kan søke om TT-kort, grunnstønad til transport eller trygdebil. TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er en transporttjeneste for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. Tjenesten er en frivillig fylkeskommunal oppgave, og de kan selv sette egne kriterier for hvem som kan få innvilget TT-kort. Et TT-kort [
 3. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester
 4. Sjekk at t:kort-nummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken. Hvis det ikke er samme t:kort-nummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort. Hvis det er samme t:kort-nummer kan du ta kontakt med AtB kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning
 5. Kort fortalt. Du kan få transportstøtte eller TT-kort hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte deg av vanlige kollektive transportmidler. Transportstøtten skal brukes til å opprettholde et sosialt liv. Her kan du søke. Du skal sende søknaden til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredriksta
 6. Her finner du informasjon om hvordan skaffe seg et studentkort, tilgang på kortene, endring av tilgang, tapt/defekt kort, studentkortets bruksområder og retningslinjer for bruk av studentkort ved UiB
 7. Utvidelse av TT-ordningen videreføres Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2020. Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT-ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016

TT- kort. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser,. TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Søknadskjema TT - ordningen. Telemark fylkeskommune, Tilrettelagt Transport. Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte servicetorget, Bamble kommune. Telefon: 35 96 50 00. Mer om tjenesten. Sist oppdatert: 21. mai 2015. De som godkjennes som TT-brukere, får utstedt et TT-kort. Brukerkortet er personlig og bekrefter brukerens rett til TT-transport. Misbruk kan føre til inndragning av TT-godkjenning. Tap av kort meldes til administrator eller kortutsteder. Kostnader for nytt kort trekkes av reisekontoen

Søk TT-kort - Hordaland - Vestland fylkeskommun

RettAdvokat består av tre erfarne og engasjerte advokater i Bergen med spesialkompetanse innen en rekke fagfelt som arbeidsrett, strafferett, bistandsadvokat, barne- og familierett og mer Tt-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-, og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus,se punkt 11)

Transportordning (TT-kort) Transporttenesta (TT) er eit tilbod om drosjetransport frå dør til dør til personar som på grunn av funksjonshemming har vesentlege vanskar med å reise kollektivt. TT- ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser betalt av andre TT Anlegg har de siste årene bygd opp et område med fine lagerhaller for salg på Jåbekk Industriområde. Hallene er fleksible og kan tilpasses kundens behov med forskjellige størrelser og innredning. Ta kontakt med oss dersom du er på utkikk etter ett sted å ha båten, bobilen, hagemøblene mm Jeg fikk da TT-kort på grunn av ME, men legen skrev at jeg har en begrensning på 100 meter i gangfunksjon. Legen her var psykiater, vet ikke om det har noe å si. Jeg skrev ganske beskrivende om hvordan jeg har det i forhold til å bruke offentlig kommunikasjon

TT-kort . Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport. Det er Innlandet fylkeskommune som fra 01.01.2020 administrerer ordningen TT-kort innvilges til søkere som av helsemessige årsaker er ute av stand til å reise kollektivt. TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende tilbud om offentlige transport på søkerens bosted. Avstand til holdeplass blir vurdert konkret i forhold til helseopplysninger. TT-ordningen dekker fritidsreiser innen Akershus og Oslo, o Transportordning for funksjonshemmede (TT-kort) Kort fortalt. TT-kortet gir deg dør-til-dør transport med drosje. TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - Informasjon fra fylkeskommunen til personer med TT-kort i Hedmark: Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Ny felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune starter opp fra samme tidspunkt. Den nye TT-forskriften er vedlagt under Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-kort) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Om TT-tjenesten (TT-ordningen) TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning

TT-kjøring - transportordning for funksjonshemmede. Endel funksjonshemmede kan ikke bruke offentlige kommunikasjonsmidler. For at denne gruppen skal ha et transporttilbud, kan de få støtte til transporttjenester/TT-kort TT-kort Hva tilbyr vi? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. TT- kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov Transporttjenestekort (TT-kort) Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) er et tilbud om fritidsreiser for deg som er funksjonshemmet, og som ikke kan bruke kollektivtransport. Hvis du er godkjent bruker, får du et TT-kort. Dette er et elektronisk kort som du skal bruke som betalingsmiddel i valgfri drosje

TT-kort Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre TT-kort TT-ordningen blir endret fra 01.01.2020. Fra 1.januar 2020 vil både søknadsprosessen og tildeling av hjemler bli ivaretatt av fylkeskommunen og skal ikke innom din kommune

TT-kort - Vestland fylkeskommun

Kva er saldoen på TT-kortet? - Hordaland fylkeskommun

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort (PDF, 548 kB) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. Søknadsfrist. For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår Søknadsskjema TT-kort. Legeerklæring . Utfylt søknadsskjema sendast til: Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen. Ved spørsmål kan de ta kontakt med sakshandsamar i samferdselsavdelinga på telefon: 55 23 93 64/ 55 23 93 63. Saldo på kortet. TT- kortet vert fylt på elektronisk 1. juli og 1. januar Tilrettelagt transport - TT-kort. Transportordninga er eit ikkje lovfesta tilbod til personar over fylte 10 år som bur i Hordaland som ikkje kan nytte vanleg rutetransport og/eller som har funksjonshemming/sjukdom som venteleg vil vare i minst eitt år

Bestille nytt TT-kort - Hordaland fylkeskommun

Hvis du på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, kan du søke om tilrettelagt transport (TT-kort). Det vil si fritidsreiser med drosje. For at funksjonshemmede skal kunne være med på aktiviteter hvor de er avhengig av hjelp, kan det også gis ledsagerbevis TT-kort for 2021 - søknad. Steg 1 av 6. Kriterier for å få tildelt transportstøtte. Vedtatt av fylkestinget i Østfold desember 2004, revidert av samferdsels- nærings- og miljøkomiteen 2017, Funksjonshemmingen må være av en varighet på over 3 år Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt Regional transportplan Hordaland 2013 - Hordaland fylkeskommune. Husmanss: Tt Kort Saldo Vestfol TT-kort. Kontakt Forvaltningskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg. Transporttjenesten er for funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke vanlige kollektive transportmidler

Kontaktpersonar for folkehelse - Vestland fylkeskommune

Tt Kort i Bergen by - IO

Smitta utom kontroll i Norge – 2 000 sjuka | SvD

Video: Tilrettelagt transport (TT-kort) - Rogaland fylkeskommun

Vil setje i verk nye tiltak mot aukande arbeidsløyseMuseum i Vestland - Vestland fylkeskommune

Tilrettelagt transport (TT-kort) - Innlandet fylkeskommun

TT-kort - helsenorge

Parkeringsbevis og TT- kort. Postet av Gabriella Zetterstrøm. Oppdatert 20. januar 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. TT- kort. Her finner du søknadsskjema samt legeerklæring som må legges med søknaden. Søknadsskjema (egenerklæring) finner du her. Legerklæring finner du her TT-ordninga blir no revidert, og derfor vil vi ikkje behandle nye søknader før september 2020. Søker du i denne perioden, vil du få eit svar frå oss om dette. Når gjeld ordninga? TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men er eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggarane i fylket Hvem kan få TT-kort? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. Hva kan TT-kort brukes til? TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre. TT, Tt eller tt har flere betydninger: . Team Trafikk - busselskap i Trondheim.; Telegraf- og Telefonforbundet eller Norsk Telegraf- og Telefonforbund, tidligere navn på Norsk Teletjeneste Forbund.; TenåringsTreff (TT) - Norges KFUK-KFUMs ungdomsfestival.; Tidningarnas Telegrambyrå - et svensk nyhetsbyrå.; Tilrettelagt transport.; Troms Turlag - medlemsforening i Den Norske.

Meisterskap for ungdomsbedrifter i Vestland sør - Vestland

Søke om TT-kort - Rogaland fylkeskommun

Søk om TT-kort (transporttjeneste) - Viken fylkeskommun

Transporttjenesten for funksjonshemmede - Nordland

TT-ordningen administreres av Innlandet fylkeskommune. Søknad fremmes på fastsatt søknadsskjema og sendes fylkeskommunen. Søknader behandles minst 4 ganger pr. år. Forskrift om tilrettelagt transportordning finner du her: Forskrift (PDF, 662 kB) Søknadsskjema om å få TT-kort finner du her: Søknadsskjema (PDF, 128 kB Transportordningen for forflytningshemmede (TT-kort) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke klarer å benytte buss/tog. Ordningen er en fylkeskommunal transportstøtteordning. Vilkår for å kunne søke om TT- kort

ORDNINGEN MED TT-KORT - Eldrerådet i Porsgrunn kommun

TT-kort er et betalingsmiddel som brukes i valgfri drosje, for individuell dør-til dør transport. Dette gjelder for de som på grunn av en varig funksjonsnedsettelse har betydelige vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet og eget kjøretøy. Ordningen er ikke rettighetsbasert og fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger Tt Bergen - tt, airport taxi, arkiv, avlastning, lms, nordgudbrandsdal, arbeidsgiver, beredskap, heidalbarnehage, ngr, barneskole, sel - Finn firmaer, adresser. TT-kort TILRETTELAGT TRANSPORT (TT) Dette er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. HVA KAN TT-KORTET BRUKES TIL? TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje TT-kort . Transporttjenesten er et tilbud om transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har problemer med å reise kollektivt. Hvem kan bruke tjenesten: De som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan benytte seg av kollektiv transport til fritidsreiser

Søke TT-kort i Akershus - Viken fylkeskommun

Hei jeg har TT kort og hatt det i tre år. Oslo. Har alltid ringt Oslo taxi jeg, på deres vanlige 22 nummer. Samres er vel for de som har fast transport til skole og jobb., skolebarn f.eks. Om du bare bruker TT kort for fritids reiser, så kan man bruke Oslo taxi og også noen flere taxi selskap i Oslo TT-bruker - TT-kort - TT-ordning - TT-tjeneste - Transporttjeneste for funksjonshemmede Gjeldende fra 01.07.2018 Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes ti

TT-kort - Øygarden kommun

Hva er tt-kort? Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden TT-tjeneste. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) har som formål å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. TT-tjenesten er en dør-til-dør-transport med drosje for de innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å nytte det ordinære kollektiv-transporttilbudet (TT-kort) Søker: Navn (søker): Fødselsnr. (11 siffer): Adresse: Postnummer Poststed: Informasjon til lege: Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlaget for vurdering av om pasienten bør få utstedt transporttjeneste. Søker må selv gjøre rede for forhold som medfører sær lig behov for transporttjeneste

Tilrettelagt transport (TT) - Troms og Finnmark fylkeskommun

Søk om TT-kort, følgekort og parkeringsløyve. Tilrettelagt transport (TT-kort) Søk parkeringsløyve for forflyttingshemma; Søk om følgekort; Velferdsteknologi; Heimetenester; Koordinering av tenester; Barnevern. Kontakt barnevernet; Konsultasjonsteamet mot vald og overgrep; Hjelpetiltak. Besøksheim; Familierettleiing; Fosterhei VEST-TREFELLING Bergen Fana Åsane Hordaland trepleie skogbruk. Gode priser, gratis befaring, kort ventetid. Anbefalinger. Google Maps og Google+ SE Om oss. 07000 Bergen Taxi har over 350 taxier i drift i Bergensområdet, og er med det en av Norges største taxisentraler. 38 moderne minibusser er også tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre

 • Landskapskikkert test.
 • Vaskevise for småbjørner tekst.
 • Espd underleverandør.
 • Lage juletre.
 • Hus bygget på 50 tallet.
 • U0101 bolignummer.
 • L skilt uten magnet.
 • Spa hotel baden württemberg.
 • Import pdf to excel.
 • Heving av kjøp.
 • Skrivesenteret vurdering.
 • Facebook gibt daten weiter.
 • Evig solskinn i et plettfritt sinn imdb.
 • Scheunenfunde.
 • Italiener augsburg oberhausen.
 • Familienausflug.
 • Navnedag 4 november.
 • Factory bottrop reservieren.
 • Hvor lang tid tar det å fryse vann.
 • Anthony hopkins tochter.
 • Kjell kaspersen majorstuen.
 • Asia kochkurs karlsruhe.
 • Buddhistiske templer i norge.
 • Ekstra ryggvirvel.
 • Yamaha 4 hk 4 takt.
 • Enhetsdiagram excel.
 • Dyrebutikk fredrikstad.
 • Jacob namn.
 • Periodiske system norsk plakat.
 • Soho mannheim programm november.
 • Wanne eickel forum.
 • Kleine zeitung steiermark.
 • Gare ter orleans.
 • Utfordringer med minoriteter.
 • Yahoo gelöschten papierkorb wiederherstellen.
 • Hvordan kan jeg finne min biologiske far.
 • Musikwunschkarten hochzeit vorlage.
 • Gul på øyelokket.
 • Futur grunerløkka.
 • Raiffeisen schweizer marken.
 • Ihk wuppertal login.