Home

Fergemenn

ferjemann - Wiktionar

Foto av "Sundbåten Kvik" ute i havnebassenget i

Kharon - Wikipedi

Faren min jobba på ferge. Møre og Romsdal Fylkesbåtar,. Nå heter det noe så bevisstløst som Fjord1, men det til side. Den som fascinerte meg mest ombord i ferga, var matrosen på dekk. Den laveste jobben ombord, i sannhet en samling av mange merkelige karakterer på det våte rutenettet i vårt hjemfylke. Jeg skriver o Dødsriket er et tilholdssted for de døde. Tanken om et dødsrike finnes i de fleste religioner, blant annet i babylonsk (), gresk og afrikanske religioner. Ofte tenkes dødsriket som et homogent, stille og mørkt sted, og døden som en søvn (i motsetning til himmelen og Paradis).Også i flere østlige religioner med reinkarnasjonslære finnes idéen om dødsriket, men ikke som et permanent.

Motivasjon er en samlebetegnelse for de faktorene som setter i gang og som styrer atferden i mennesker og dyr. Det første omtales ofte som motivasjonens energikomponent (hva som setter oss i sving, og hva som bestemmer innsats og utholdenhet), det andre handler om motivasjonens retning (hvilke mål vi setter oss, og hvilke valg vi tar). I eldre filosofisk psykologi kan man skille mellom. Språket viser det fattige miljøet «Karens Jul» er skrevet i et realistisk språk. Beskrivelsene er relativt enkle og lette å forstå, mens samtalene er prega av Karens breie dialekt og politimannens sammentrekninger av ord. Karens talemåte er typisk for samfunnets lavere klasser Fergemenn er også gjenstand for mytiske forestillinger, de bringer deg til den andre siden og du må stole på fergemannen, du har ikke noe valg - måtte han stå deg bi. Mot oss kommer en ferge med biler på dekk. Små og store biler med folk og med gods Fergemennene seilte i små båter som fungerte nesten som taxier. Når det var en kunde, seilte de. Imidlertid har tida gjort fergemennene overflødige fordi utviklinga av damip gjorde det mulig å sette inn billigere og raskere rutebåter, som folk foretrakk over å seile med de gammeldagse fergemenn

I Lorens Bergs Nøtterø-bok kan vi finne navngitt rekken av fergemenn i Hella helt tilbake til 1645. Da var det en kar ved navn Lars Peterssøn Krabbe som innehadde fergemannsjobben. Jobben som fergemann gikk gjerne i arv fra far til sønn Fastlagt bruk av symboler innenfor et referansesystem, for eksempel i en religion eller blant en gruppe mennesker hvor de kan tjene som billedspråk.Drømmer eller handlinger hvor betydningen ikke alltid er klar, kan forstås som en individuell symbolikk og tolkes og forklares som uttrykk for skjulte sider av et individs liv. Det er usikkert om gårdseierne fungerte som fergemenn i den tidligste perioden, eller om det var en jobb som alltid ble gjort av folk som bodde på stedet. Gårdseierne fungerte som postmestere på 1800-tallet, trolig også tidligere Særemne med problemstilling om hvordan litteratur ble brukt som samfunnskritikk fra 1870 til 1900 med utgangspunkt i Karens jul av Amalie Skram, Karen av Alexander Kielland og Et dukkehjem av Henrik Ibsen Fra fergemenn til «Angvik» Artikkeltags. Speilet; Av EILIF ODDE. Publisert: 08. november 2005, kl. 01:00 Sist oppdatert: 08. november 2005, kl. 13:07. Artikkelen er over 14 år gammel Det begynte så smått med fergemenn. I 1876 ble et.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Fløttmenn Bergen byleksiko

 1. En bil fikk trøbbel i fergekøen til Tau-fergen i går. Damene i bilen måtte klare seg selv da de dyttet bilen om bord, med tre fergemenn som tilskuere
 2. Folk over havna - fra fergemenn til Angvik;, av Sven Erik Olsen og Tor Olsen, side 122. Utgitt av HOLM Kristiansund, 2005. Specific subject terms Ferge pontong Båt by, sjø Hav
 3. .I DISSE FORTELLINGENE rendyrker Hermann Hesse (1877-1962) det mytiske aspektet ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn, blomster og fugler, metamorfoser og fantastiske tildragelser. Men der den klassiske eventyrhelten ender opp.

Fergemann tid Vett og Uvet

I 2005 ble det gitt ut en bok som heter «Sundbåten, Folk over havna- fra fergemenn til Angvik». skrevet av Sven Erik Olsen og Tor Olsen. Den handler om sundbåtens historie og utvikling fra 1876 og helt fram til vår tid. Ikke bare skildrer den båtenes skjebne i krig og fred gjennom 143 år,. Forlagets omtale:. I DISSE FORTELLINGENE rendyrker Hermann Hesse (1877-1962) det mytiske aspektet ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn, blomster og Det er ikke bare over Einangsundet at det har vært fergetrafikk og dyretransport over vann i forbindelse med sommerens støls- og seterdrift. Mange steder i Oppland har hatt lignene sund eller kryssningspunkter, hvor lokale fergemenn har sørget for befordring av både to- og firbeinte Her er et bilde fra 1962 som viser byggingen av Sørsundbrua i Kristiansund. Den 7. juni 1963 ble den nye brua offisielt åpnet og knyttet Innlandet sammen med de øvrige «lainnene» med en døgnåpen veiforbindelse. Tidligere var det Sundbåten som hadde vært hovedtransportmidlet til Innlandet. Det var også fergemenn som.. Roing er det å drive et fartøy frem med årer anlagt på relingen. Rosport er kapproing med lange og slanke spesialbåter, såkalte utriggere, med tolleganger for årene festet ytterst på stive rør som går ut fra relingen. Roerne sitter på et rullesete (sleide) som går på skinner, og benskyvet er like viktig for åretaket som armdraget

Han lovet Arnold å bringe tradisjonen videre. Det ble ikke så mange årene som reder på Holmedal, men arven føres videre gjennom datteren Linda somhar overtatt som eier. Hun er klar som skipper etter avlang Kystskippereksamen i løpet av sommeren. I mens er det to faste fergemenn som opprettholder rutentidene mellom Bryggen og Nykirken Ved begynnelsen av 1600-tallet bodde det fergemenn og fiskere i små hytter ved Akerselvas utløp. Båten kan også ha vært brukt som en lokal laste - og lossebåt i indre Oslo havn. På denne tiden var skipene blitt store og dyptgående mens havneområdene ble grunnere og grunnere på grunn av elveavsetninger og dumping av søppel og ballast

Kart over Vealøs med planlagt plassering av et fort, Hortenskommisjonens innstilling fra 1823, signert bl.a. Aubert. Det lille gårdsbruket som lå midt på øya før Marinedepartementet overtok Horten gård, kan ha tilhørt en av husmennene under gården som også drev som fergemenn (FMU Kartveal) Folk på havna - fra fergemenn til Angvik, selges hos lokale bokhandlere i Kristiansund; Referanser. Eksterne lenker. Sundbåten i Kristiansund Sist.

Sundbåten - Om Sundbåte

 1. Fiskere og fergemenn fikk se seg om etter andre boplasser og inntektskilder - det samme gjaldt de krøllhårete hundene. Det skulle vise seg at lagottoens utmerkete luktesans ble dens redning. De ble kjent for å kunne lukte seg fram til der den ettertraktede trøffelsoppen vokste under jorden
 2. Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen. Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Erik Bakkevig - Skipsforlis rundt Jæren - Fra Åna Sira til Skudefjorden (2008) 311 sider. Rikt illustrert. (375 kr) Erik Bakkevig - Skipsforlis gjennom tidene. (2003) Fra Skudefjorden til Bømlahuk. 177 sider
 3. Eg har valt oppgåva om Karens jul av Amalie Skram, og eg vil starta med å presentere forfattaren og naturalismen, som er den litteraturhistoriske epoken novella høyrer til samtidig som eg vil prøve å analysere novella Karens Jul.. Forfattaren av Karens jul heitar Amalie Skram, tidlegare Amalie Alver. Ho blei fødd i Bergen i 1846 og gifta seg i tidleg alder med den 9 år.
 4. Download the 2020 Schedule PDF. Lake Buena Vista, Florida Purse: $1,200,000 Race to the CME Globe: 500 Point
 5. I 1805 var fire husmenn med plasser under gården oppført som båtfolk (fergemenn). 1807 - 1814. Napoleonskrigene. Syvårskrigen mellom Danmark-Norge og England. Store deler av den havgående flåten blir ødelagt eller bortført av engelskmennene. Ingen treff. Meny
 6. Kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn, men på midten av 1800-tallet begynte kristiansunderne å ønske seg bedre komfort enn å sitte i en robåt i all slags vær. Kjøpmenn i byen etablerte Kristiansund Dampbåtsamlag, og i 1876 satte selskapet sin første båt inn i trafikk

I DISSE FORTELLINGENE rendyrker Hermann Hesse (1877-1962) det mytiske aspektet ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn, blomster og fugler, metamorfoser og fantastiske tildragelser Foto av Sundbåten Kvik nær byggene på Innlandet i Kristiansund. Båten ble bygget sommeren/høsten 1876 ved Kristiansands Mekaniske Verksted, og ble bestilt etter råd fra Ingeniør Hansen hos D/S Mørejarlen i Trondheim Byhistorie. Bach, Stein ofl.: Byen vår : Kristiansund i bilder.Utg. K.O.M.s forlag. Kristiansund, 1989-1990. Bind 1: 1865-1940. 1989. 160 s.Digital versjon på.

Trist som en matros, om fortellingenes fergemenn Vidar

 1. Da han var kommandant på Oscarsborg ble Peters dømt til 80 dagers festningsarrest for hardhendt behandling og oppsigelse av to fergemenn. Saken gikk helt til Høyesterett, der dom falt 23. juli 1901. Nikolai Peters var kjent som venstremann, og det var iallfall på venstresiden mistanke om at den strenge dommen var politisk motivert
 2. I små sørlandsbyer som Farsund og Mandal var mellom 35 og 45 prosent av befolkningen i 1801 knyttet til maritime næringer som yrkesutøvere eller avhengige familiemedlemmer. Fordelingen var litt forskjellig: I Mandal var 30 % av befolkningen sjøfolk, loser, frakte- og fergemenn og fiskere og deres familier
 3. Etter hvert som innbyggertallet økte utover på 1800-tallet begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. Disse fraktet også varer. Dette ble etter hvert god butikk, og kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn
 4. Selvstendige fergemenn og små og store rutelag var i årtier riksveienes forlengelse ut til samfunn langs kysten. Riksveien kom aldri til Lyngør eller mange av de andre øyene i Tvedestrand-skjærgården. Her ute har bilismen har ikke satt sine spor i landskapet,.
 5. Noen fergemenn Lars Rustad, Horten. Første ferjemann. Nevnt i 1870. Jens Jensen, Tronvigen. Nevnt i 1802. Anders Walløe, Horten. Nevnt i 1802. Paul Sjøbua, Horten. Nevnt ca 1850. Sørby, Horten. Nevnt ca 1856. Informasjon om den enkelte båt Sortert etter byggeår D/S = DampSkip M/F = MotorFerg
 6. For deg som bor og jobber på Lillestrøm. Lokale nyheter, gode historier, byutvikling og mye mer

Londons innbyggere varmet seg med marked på isen. For 200 år siden kunne til og med en elefant krysse Themsen til fots. Kalde vintre og en dumt konstruert bro gjorde det mulig å arrangere ismarkeder på elven Stiftelsen Nordmøre Museu Andre forordninger satte straff for skippere og fergemenn som overførte eller bortskaffet personer uten behørig pass, og tollbetjentene var pålagt å anholde personer som var i ferd med å forlate landet uten pass. Ved forordning 3 januar 1803 ble straffen (mulkten) mangedoblet, dersom den reisende tilhørte militæretaten

Ferjemannen - Nordengjanuar | 2001 | Bergen byleksikon | Side 301

fergemenn med plikt til natt som dag å sørge for trafikken over elva. Mulig var han en svært myndig person. Fra sin opphøyede plass, forteller Værnesbranden, førte han ganske sikkert nøye oppsyn med at alt foregikk i overensstemmelse med kong Kristian den 5. norske lov Det fortelles at de reisende om natten ble ført over kanalen i prammer trukket av muldyr. Den romerske dikteren Horats beskriver reisens ubehageligheter; han beklager seg over froskene og myggen, og han sier at Appius' torg var fullt av «fergemenn og gjerrige vertshusholdere». - Satires, I, V, 1-6 CD: Fergemenn het dette bandet da Syvert H. Feed og Arnar Vaagen startet det i 2000. Daniel Henriksen og Kristian Husby sluttet seg til gruppa, og platene «Pitch Black» (EP, 2003) og «These. Apostlenes gjerninger 28:1-31- Les Bibelen på nett, eller last den ned gratis. Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter utgis av Jehovas vitner

Kjøp Eventyr fra Tanum . I DISSE FORTELLINGENE rendyrker Hermann Hesse (1877-1962) det mytiske aspektet ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn, blomster og fugler, metamorfoser og fantastiske tildragelser Gamle overfartssteder ved Glomma. Bildetekst: En av dagens overfartssteder, Fossum bru, tatt i bruk i 1961 (Foto: Kjell Karlsen) Forskjellige kart viser at det var flere overfartssteder ved Glomma, til både Spydeberg og Skiptvet gjerrig oversettelse i ordboken norsk bokmål - svensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Strand-Svanvik 1923 kontraktørveivokter oppstakere fergemenn Utbedr. Ryeng-Neverskrukkbukt 1923 Utbedr. Søndre-Nordre Honningsvåg 1924 Kolvik-Lakselv 1924. Page 2 and 3: Organisering 1924-25: avdelingsinge; Page 4 and 5: Organisering 1926-27: avdelingsinge; Page 6: Organisering 1929-30: oppsynsmann spenn ser ut til å ha 1 stavelse. 1 stavelse. brenn enn Glenn kjenn menn nenn penn renn senn skjenn Svenn svenn tenn ven

frosk oversettelse i ordboken norsk bokmål - fransk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk torg translation in Norwegian-Spanish dictionary. es De las demás ruinas de Tikal, las más relevantes son la Acrópolis Sur, la plaza del Este, la plaza del Oeste, la plaza de los Siete Templos, el Mercado Central, las cuatro principales calzadas que se utilizaban para las procesiones religiosas y el complejo del Mundo Perdido, que arqueólogos guatemaltecos han restaurado hace poco

holâ), som ble brukt til å anrope fergemenn. Den opprinnelige funksjonen av ordet ser altså ut til å være som påkallingsord. I dag forbindes ordet i norsk kanskje særlig med å opprette kontakt når man kommuniserer ved hjelp av tekniske hjelpemidler, slik som telefon eller lydanlegg. Etterso Henning Kolstad er engelskfilolog og har ca. 200 oversettelser på samvittigheten. I 2004 utkom hans bok Fallgrublerier — Unngå fellene i det engelske språket. I Hennings hjørne drodler han videre om feller og annet han gjør seg tanker om. Follo

Den romerske dikteren Horats (65—8 fvt.), som foretok den samme reisen, fortalte om hvor ubehagelig denne delen av reisen var. Han beskrev Appius' torg og sa at det var fullt av «fergemenn og gjerrige vertshusholdere», og han beklaget seg over den «forferdelige myggen og froskene» og det «elendige» vannet I denne fortellingen består persongalleriet av mennesker og guder i skjønn forening. Vi leser om faiakerne, fergemenn som opprettholder forbindelsen mellom mennesker og guder, og at atskilte verdener eksisterer side om side. Odysseen er i korte trekk Odyssevs eventyr på hjemreisen til Ithaka, etter Trojanerkrigen Kjøp Eventyr fra Bokklubber . I DISSE FORTELLINGENE rendyrker Hermann Hesse (1877-1962) det mytiske aspektet ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn, blomster og fugler, metamorfoser og fantastiske tildragelser

Dødsrike - Wikipedi

Bryllup i Italia. Bryllupsplanlegger i Italia som hjelper til med brylluper over hele Italia. Vingårdsbryllup i Toscana, Strandbryllup. Slottsbryllup i Italia Fergemenn (Odin ved ulike navn og masker) som ror falne over vann og elv, til åndens hall og dødsriket, er gjennomgående i mytologien. Fåvne (norrønt Fáfnir) er i mytene en voldsom drage eller slange. Fåvne var ifølge kvadene i Fáfnismál og Regísmál sønn av Sigmund som var sønn av Reidmar, bror av Regin og Oter Etter hvert som innbyggertallet økte utover 1800-tallet, begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. De fraktet også varer, og virksomheten ble etter hvert god butikk. Kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn, men på midten av 1800-tallet begynte kristiansunderne å ønske seg bedre komfort enn å sitte i en robåt i all slags vær Det var gjerne to eller tre fergemenn, og de båtene der hadde grønnmaling innvendig og så hadde dem merke: Fergemann nr. 1 eller 2 eller 3, i akterskotten, i akterplikten hadde de den. Den plata sto rett opp. Og så var der en benk kor dem kunne sitte, også på sidene, så de kunne ta en massevis av folk

Oversettelsens verden kryr av metaforer som prøver å beskrive de nesten uhåndgripelige prosessene som er involvert når vi oversetter, når vi flytter begreper, ideer, lyder og visjoner fra ett språklig felt til det neste. Oversettere kan framstilles som piloter, som guider og fergemenn, som brobyggere eller rett og slett broer i seg selv, som kulturformidlere [ og hjulakslen, blev altsammen ødelagt for ham av nogen fergemenn som mente at han vilde komme til å ta levebrødet fra dem. Der finnes ingen tro modell bevart av hans gryte, men i prinsippet så den ut som fig. 109 På 1600 tallet startet rokonkurranse mellom engelske fiskere, yrkesroere og fergemenn, senere skulle berømte regattaer bli arrangert på river Thames på 1715 tallet. Britiske skoler og universiteter var tildlig aktive hvor man har fått den berømte Oxford - Cambrigde regattaen, som startet i 1839 og er ennå aktiv

Sundbåten historie. Sundbåten er verdens eldste selskap for kollektivtransport, i kontinuerlig trafikk på havna siden 1876! Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og Nordmøre Taxisjåførene ble betalt og de gikk ned trappene til vannet der en av mange lokale båt-menn (fergemenn virket litt feil å bruke i denne sammenhengen) var klare til å frakte dem over den 50 meter brede elven der regnskogen og overnattingsstedet de neste par nettene ventet fergemenn å regne de første årene Uten torsken ville Norge ganske enkelt ikke eksistert, påpeker forfatter Frank A. Jenssen. Her er Roald Karoliussen og Karl Erik Harr under demonstrasjonen foran Stortinget i forrige uke. (Foto: Dag Erlandsen) Slik er det bare, har i hvert fall vært det. Men nye metoder rister ut gamle hemmelighete To av disse, Martel og senere Trygve, var fergemenn. Stillingen og fergeforbindelen ble nedlagt i 1973 etter 63 år. Dette iflg.e boka heimer og Folk i Ness. Bilde etter Olga Anderson. Dame på krokskeisa i skjørt på glattisen. 1461946790 72 userpics/10028/ 12 Bnr: 10314 xxx.

motivasjon - Store norske leksiko

Betennelsen har satt seg i høyre skulder igjen. Slik blir det alltid i heftige perioder med økter på opptil ti timer, uavhengig av ergonomisk riktige sittestillinger og andre forholdsregler. Det er som om prosessen blir fysisk. Noen forfattere blir fysisk syke av å skrive, forteller de i intervjuer. Vel, en betennelse er ikke mye En Mrs. Chan er overhode både for organic 14.6 og den nye underverdenen, og hun har også en assistent, en slags framtidsutgave av mytenes fergemenn som bringer oss over grenser. Den nye MIRROR-VORLD skal få navnet Solaris - og etter hvert snakkes det også om å speile eller klone mennesker Det hjelper lite at passasjerbåten har ei eldgamal og unik historie, når folk tek bilen i staden. No prøvar drivarane bak Sundbåten i Kristiansund å lokke folk med gratisbillettar

Virkemidler i Karens Jul - Studienett

Fiskere og fergemenn fikk se seg om etter andre boplasser og inntektskilder,det samme gjaldt de krøllete hundene. Det skulle vise seg at lagottoens utmerkede luktesans skulle bli dens redning. De ble omskolert til trøffelhunder Trøffelens vektpris er betydelig og hundene ble snart verdt sin vekt i gull. Fra 1920 To av disse, Martel og senere Trygve, var fergemenn. Stillingen og fergeforbindelen ble nedlagt i 1973 etter 63 år. Dette iflg.e boka heimer og Folk i Ness. Bilde etter Olga Anderson. Dame på krokskeisa i skjørt på glattisen. 1461946790 12 72 userpics/10028. Det gikk flere bruer over Falkumelva i eldre tid, og det var fergemenn som rodde folk over elva. Politihuset. Når vi står på gangbrua med nesa vendt mot Bakken, ligger Politihuset ved elvebredden til venstre. Skiens nye Politihus ble tatt i bruk våren 2008. Dette er politistasjon for.

Bildevisning / Fergemann ti

nb Den romerske dikteren Horats beskriver reisens ubehageligheter; han beklager seg over froskene og myggen, og han sier at Appius' torg var fullt av «fergemenn og gjerrige vertshusholdere». - Satires, I, V, 1-6 I disse fortellingene rendyrker forfatteren det mytiske ved sin litteratur, og henter frem typiske eventyrmotiv: ynglingen som forlater fellesskapet, som møter fremmede og settes på prøve i en drømmeaktig verden av fjell, elver og fergemenn, konger og vismenn Det har vært et 30-talls fergemenn på Melaferga. Første kommunalt ansatte fergemann var Julius Sandmo som bodde i Julius-stu på Mælen, og eneste kjente kvinnelige fergefører var Ally Palmer. Av kjente fergemenn i «vår» tid må nevnes Johan Williksen og Magne Homstad som begge førte ferga i mange år DigitaltMuseum found 6 hit Jeg lurer også på hvordan Elisabeth, som var gift med en krigsråd i Bergen, endte opp som gift med to fergemenn i Østfold! Litt underlig også at vielsen mellom Nils Bakke og Elisabeth ikke er å finne i Tune

Miljøskildring i Karens Jul - Studienett

Procopius, som skrev i Bysants i den andre og tredje fjerdedelen av det sjette rhundret, hadde h rt om b nder som levde langs kysten av Nordsj en og som var fergemenn. Det oppstod et nytt nettverk som strakte seg nordover langs Rhonen til Burgund der det delte seg opp enten mot Paris eller mot midtre Rhinen via Alsace eller Trier Han ivret for at Justisdepartementet måtte lage en fullstendig navneliste over fanter, slik at landets mange lensmenn, prester og fattigkommisjoner visste hvilke personer som de trengte å holde oppsikt med. Blikket fæstet på dem! oppfordret Sundt i et rundskriv til lensmenn og bønder, skolelærere og landhandlere, fergemenn og andre i 1863

Hella-Skjærsnes — gammel og glemt fergeforbindelse

opplysninger i skriftlige kilder tilbake til 1600-tallet om fergemenn i Levanger. Så muligens har det vært bru på dette stedet allerede i middelalderen. Folk og yrker i Levanger Schøning presenterer en lang rekke statistiske opplysninger om folketall, antall gårder per sogn og mye annet Med båt var det enklere, enten fra Rakkevik, der det helt til 1920-tallet bodde fergemenn som fraktet folk og varer over til byen, eller den gamle ruten over Vestfjorden fra Skjærsnes til Hella. Derfra måtte man gå eller kjøre en halv mils vei over Nøtterøy inn til Tønsberg Einar Weiseth: Hoplavassdraget. Tone Jørstad: Falstadsenteret - et nasjonalt ansvar Arild Pettersen: Fra tjodgate til kongevei

symbolikk - religion - Store norske leksiko

Behovet for fergemenn var stort, på samme måte som for skipsmannskap, loser og skippere. Etterhvert vokste det frem overnattingssteder og skjenkesteder. Befolkningen økte, og på begynnelsen av 1700-tallet bodde det omlag 300 mennesker i strandstedene En rapport fra brannåret 1624 viser til at det i området lå et kanonstøperi i restene av Nonnestad kloster, i det som den gang ble kalt Leiret (på tomta til dagens Schweigaards gate 55 og Grønlandsleiret 73) og noen «hytter» tilhørende fergemenn og fiskere ved utløpet av Akerselva. Området var ellers preget av gårdsdriften på Tøyen At de - på ett vis - kan være dødens (Hjertets) fergemenn, bruvoktere, at de kan gi det norrøne spyrja sin genuine verdi av svar, av å få vite? Om enn i all sin umulige dunkelhet? Det kan kanskje for noen tenkes at denne formen for tekst, for plott, blir for vanskelig å danne seg bilde av, for tidkrevende, for sært Fergemenn I Fergemannsbukta bodde færriemainn. Han hadde ansvaret for båtskyssen mellom Ness og Sve (Skatval). Peder Næss var enn av dem, men om han fortelles i 1769 at Peder Næss er bortflyttet fra dette sted i største armod og fattigdom

KRITIKK: Språket i Solaris korrigert både inviterer til og motsetter seg å bli iscenesatt. Det gjør teksten interessant å møte i et scenerom. Umiddelbart etter debatten på Dramatikkens hus i november i fjor om kritikkens plass i dramatikerutdannelsen, som først mot slutten nærmet seg de rent tekstmessig interessante spørsmålene - som hva en scenetekst e mygg oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Hulveger - fragmenter av fortidens ferdsel Terje Gansum. Hulvegprosjektet i Vestfold, mars 2002. Bak Hulvegprosjektet i Vestfold står: Statens vegvesen Vestfold (Tønsberg) Norsk vegmuseum, Hunderfosse Kristiansund (tidligere både Christianssund og Fosna eller Lille-Fosen) er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 24 179 innbyggere. Kommunen består av fem større øyer i tillegg til en rekke mindre øyer, holmer og skjær.Kristiansund er omgitt av hav og fjorder: I nordøst, over Trondheimsleia, ligger Smøla kommune; øst for Talgsjøen ligger Aure; sørøst for Freifjorden.

 • Bloemendaal aan zee hotel.
 • Picture it armbånd.
 • Espresso house norge.
 • Medisinsk kastrasjon.
 • Hva dekker yrkesskadeforsikring.
 • Plug in hybrid.
 • Duplikat posten.
 • Swr3 lesetag 2017.
 • Nhh deltidsstudier.
 • Hijau daun 2017.
 • Folken stavanger.
 • Hva er arbeidstid.
 • Wunder buch.
 • Ausmalbilder am pc hello kitty.
 • Flytte vegger.
 • Garnpakker barn.
 • Cook and wine speisekarte.
 • Leie pyrotekniker.
 • Dating stralsund.
 • Epleeddik ned i vekt.
 • Besette kryssord.
 • Hjernerystelse langtidsskader.
 • Mattrygghet definisjon.
 • Fjäderlampa bauhaus.
 • Village tandoori oslo.
 • Noah schnapp charlie heaton.
 • Tykke stortånegler.
 • Provins i portugal kryssord.
 • Beste mediaspiller 2016.
 • Erlebnisspielplatz fränkische schweiz.
 • Monica betyr.
 • Schützenausmarsch hannover 2018.
 • Volkswagen caravelle pris.
 • Kubanische nachnamen.
 • Arva evo 4 test.
 • Bekanntschaften mit bild.
 • Quality hotel 33 t bane.
 • Gratis museum oslo.
 • Was macht andreas kuhnt jetzt.
 • Forsinket fly rekker ikke neste fly.
 • Hilux lasteplan chords.