Home

Hvem ble henrettet på falstad

Minst åtte jøder ble myrdet under internering på Falstad. Henrettelser på Falstad. Etter innføringen av unntakstilstand i deler av Midt-Norge den 6. oktober 1942 ble 34 norske fanger summarisk henrettet i skogen utenfor leiren. I løpet av krigen ble også minst 170 utenlandske fanger henrettet der, og det var også andre nordmenn som ble. Av et antall på 80 jugoslaviske falstadfanger, ble 74 henrettet i Falstadskogen (en dødsprosent på over 90 %). Også gruppen av sovjetrussiske fanger hadde en høy dødsprosent. Av om lag 360 innsatte, ble over 100 henrettet. Åtte av 48 jødiske fanger ble skutt på Falstad Leiren ble drevet av Gestapo og ble mest brukt for politiske fanger fra de forskjellige okkuperte områdene, i alt var 13 forskjellige nasjonaliteter innesperret på Falstad. De største fangegruppene var fra Norge, Sovjetunionen, Jugoslavia, Danmark og Polen.Selv om noen av fangene ble i leiren over en lengre periode, ble de fleste sendt videre til leirer i Tyskland, Polen eller til Grini. Kommandantboligen på Falstad. Som ledd i et større prosjekt om utvikling av Falstad minnelandskap tilrettelegger Falstadsenteret den tidligere kommandantboligen i SS-leiren Falstad som en arena for læring, refleksjon og diskusjon. Kommandantboligen ble tegnet og bygget av fanger i Falstad fangeleir på oppdrag fra den tyske leirledelsen

Opprinnelig var Falstad beregnet til internatskole, men bygningene ble overtatt av SS i august 1941, og ca. 4.500 mennesker fra 13 nasjoner satt her fra 1941-45. - Falstad fungerte som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. I perioden 1942-43 ble over 200 fanger henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen Falstad fangeleir i Levanger ble opprettet høsten 1941 av de tyske okkupasjonsmyndighetene på en del av Falstad skolehjems grunn. Den var beregnet på fanger fra det nordenfjeldske Norge og tjente stort sett som gjennomgangsstasjon til Grini eller Tyskland. På grunn av ufullstendigheter i kildene er det nøyaktige antallet falstadfanger ukjent Noen av dem som ble henrettet etter unntakstilstanden i Trondheim i 1942 ble gravlagt på Falstad, men ble den 7. mai 1945, dagen før Tysklands kapitulasjon, gravet opp og senket i Trondheimsfjorden. Senkning av levningen i sjøen var ikke noe unikt. 27 personer ble senket i Oslofjorden innenfor Drøbaksundet, fire i Korsfjorden og en i. Tyske okkupasjonsmyndigheter beslagla deler av Falstad skolehjem på Ekne i oktober 1941. De etablerte fangeleiren i murbygningen som siden 1920-tallet hadde huset skolehjemselever. Høsten 1943 ble leiren utvidet med to fangebrakker. Leirområdet var avgrenset av piggtrådgjerder Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945.Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk.

Fanger fra mer enn 15 nasjoner satt fengslet på Falstad i krigsårene. Man anslår at ca. 4200 satt i fangenskap her i kortere eller lengre perioder, men det nøyaktige antall fanger er ukjent. Ca. 200 fanger ble henrettet og gravlagt i Falstadskogen, retterstedet og gravstedet ca. 1 km sør for leiren Gestapo ble klar over dette og at det på gården Tangen var et større våpenlager. Den 6. september 1942 falt tre tyskere i kamp mot hjemmefrontfolk ved Tangen gård. Under unntakstilstanden i dagene 6.-12. oktober ble ti nordmenn (blant annet teatersjef Henry Gleditsch) skutt som represalier ved Falstad fangeleir utenfor Levanger. 30 menn fra distriktet Majavatnet-Mosjøen ble ført til.

Video: Falstad fangeleir - lokalhistoriewiki

Ble etablert på Ekne høsten 1941. Fram til frigjøringen i 1945 satt over 4200 personer i fengslet i fange­leiren. I perioden 1942-1943 ble mange menn vilkårlig henrettet i skogs- og myrområdet. Dette området er nå kjent som Falstadskogen, og er fredet. Hvor mange som ble henrettet er usikkert, men det er flere enn 200 Wee fortalte at fangeleiren Falstad var fra slutten i 1941 til frigjøringen i mai 1945 SS Strafgefangenenlager Falstad, en av de største fangeleirene i Norge, en leir som var underlagt SS. - Her satt omtrent 4200 fanger fengslet i lengre og kortere perioder i løpet av krigsårene. I Falstadskogen ble over 200 fanger henrettet i 1942 og 1943 Haaland ble henrettet på Akershus festning i Oslo 17. august 1945. Foto: Aftenposten / Scanpix MAX E.G. ROOK: Rook ble født i Tyskland, men ble norsk statsborger i 1928 etter å ha giftet seg og. Bare et steinkast fra fangeleiren på Falstad bodde den tyske fanger fra 15 ulike land satt på Falstad. Mer enn 200 mennesker ble henrettet i Hvem står bak nesten 300. Over 200 fanger ble henrettet på Falstad i perioden 1942 til 1943. Viktig at ungdommen lærer Spesielt viktig mener han at det er at ungdommen kjenner til historien

SS Strafgefangenenlager Falstad 1941-45 - Kildenet

Henrettelsene ble besluttet - og kunngjort - allerede på unntakstilstandens første dag, 6. oktober, da åtte av ofrene ble fraktet fra Trondheim til Falstad fangeleir; de to siste var allerede innsatt i fangeleiren. De ti mennene ble skutt ved daggry 7. oktober, og ble gravlagt i Falstadskogen Jendal Antonsen (født 1916 i Lavangen) ble arrestert sommeren 1942 for å ha deltatt i illegalt arbeid. Senere satt han som fange både på Falstad og på Grini. Til Falstad kom han i september 1942 sammen med en gjeng fra Sydspissen fangeleir i Tromsø, og sammen med fangene fra Majavatn ble de utsatt for straffeeksersis

Falstad fangeleir - Wikipedi

SS Strafgefangenenlager Falstad - en del av krigens brutalite

 1. Våren 1942 til høsten 1943 regnes som den mest brutale perioden i fangeleirens historie - og over 200 fanger ble henrettet. Etter den tyske okkupasjonen i mai 1944 ble Falstad over natten omgjort til varetekstleir og senere tvangsarbeidsleir for landssvikdømte
 2. FALSTAD, EKNE (ABC Nyheter): Våren 1941 gjennomførte Tyskland angrep mot Balkan og som en følge ble 4.500 jugoslaviske krigsfanger deportert til Norge. En av dem var Petar Krasulja som sammen med 79 andre jugoslaver kom til Falstad fangeleir i Ekne utenfor Levanger i Trøndelag fra sommeren 1942. 74 av jugoslavene ble henrettet og gravlagt i Falstadskogen
 3. Hilste til Falstad. Stortingspresidenten hilste også til et digitalt arrangement på Falstadsenteret i Trøndelag der flere tusen nordmenn, russere og serbere ble holdt fanget under krigen, og nærmere 1000 ble henrettet av okkupasjonsmakten
 4. Her ligger 100 ukjente lik . En ny bok avslører at det sannsynligvis ble henrettet 100 flere mennesker enn tidligere antatt i den beryktede norske fangeleiren Falstad under krigen

Falstadsenteret, et dystert minne - Bildeseri

Falstad fangeleir - Store norske leksiko

Modell av Falstad fangeleir slik den så ut under krigen. Sitatene er hentet fra veggene i museet og sier enormt mye om hva det var å være fange, jøde eller funksjonshemmet under nazismen. Og de følgende bildene er fra Falstadskogen, der minst 205 fanger ble henrettet i perioden 1942-43. Falstadskogen: Krigens brutalitet i praksis Den tidligere Falstad leir ved Levanger ble annektert av okkupasjonsmakten i 1941, og den fungerte som leir for politiske fanger frem til frigjøringen i 1945. Vel 5.000 fanger fra i alt 13 nasjoner satt på Falstad i krigsårene, og nærmere 230 nordmenn, jugoslaver og russere ble henrettet i skogen like ved fangeleiren I anledning av at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringen er årets vårslipp delt på to datoer, 9. april og 8. mai. I vårslippene publiserer vi dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. De er hentet fra arkiver vi nylig har mottatt, nylig har ordnet eller der taushetsplikten nylig er falt bort

Dødsstraff under andre verdenskrig - lokalhistoriewiki

Falstad fungerte som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. Over 200 fanger ble henrettet og lagt i graver i Falstadskogen. Museum. Falstadsenteret er et sted for læring, refleksjon og ettertanke. Et sted der man kan stå på historisk grunn, og bli kjent med krigens fangehistorie og menneskene som opplevde den. Utstillingen Hei sveis! På tirsdag var læringsassistentene deres på tur til Falstadsenteret! Falstad ligger på Ekne i Levanger kommune - ikke så langt unna Stiklestad. Falstad fungerer i dag som museum, minnested og studiesenter, men stedet har en lang historie. Mest kjent er nok Falstad for sin historie som fangeleir under andre verdenskrig, men det karakteristisk

Flickr photos, groups, and tags related to the henrettet Flickr tag Mange av de som ble skutt her, kjenner vi ennå ikke navnet på. Ifølge foreliggende kilder ble omlag 220 mennesker henrettet i Falstadskogen. 43 var nordmenn. 30. Oppgraving av graver i Falstadskogen. 31. 1947 fikk skogen sitt eget monument, hugget i stein av skulptøren Odd Hilt, som selv var fange på Falstad

Falstad fangeleir - falstadsenteret

Her er det reist et minnesmerke, utført av Odd Hilt, som selv var fange på Falstad i 1941 og 1942. Peders siste brev og musikk fra Snømørkt. Dessuten vil Elisabeth Matheson framføre Peder Morsets siste brev som han skrev til sin kjære Marit dagen før han ble henrettet på Kristiansten festning i Trondheim 19. mai 1943 Etter oppholdet på Falstad ble han sendt til Auschwitz. Dette er det siste sporet vi fant av Josef Grabowski, mye tyder dermed på at han døde i Auschwitz. I 1947 ble det reist en bauta på Lademoen, her var Josefs bror, Leopold til stedet og han sang ved avdukingen av monumentet i jakten på radioene. Denne kvitteringen ble utstedt til Hirsch Komissar da hans radio ble beslaglagt. Komissar ble henrettet på Falstad, nord for Trondheim, 7. oktober 1942. (Dokument: Norges Hjemmefrontmuseum) 2 fra utstillingen 2 HUSK OSS TIL LIVET 12 HVA HENDTE I NORGE ? SHOAH OG DE NORSKE JøDENE 13 De første tiltaken Her satt mange nordmenn men også mennesker av andre nasjonaliteter. Spesielt jøder og russere ble grusomt behandlet på Falstad. Den 6.oktober 1942 startet ett av de mørkeste kapitlene under krigen i Trøndelag, unntakstilstanden ble innledet og uskyldige sivile ble arrestert og sendt til Falstad hvor de ble henrettet

Fra 1842 til 1876 ble 20 personer henrettet av totalt 188 personer dømt til døden. I perioden fra 1815 til 1841 ble 23 nordmenn henrettet. Den siste var Kristoffer Nilsen Svartbækken. Han var opprinnelig dømt til livstid, men ble sluppet fri etter å ha sonet syv år på Slaveriet i Trondheim for postrøveri Hva var egentlig de historiske grunnene til at Pontius Pilatus besluttet å korsfeste Jesus? Hvorfor var han farlig for romerne? Årsaken er kanskje en annen enn vi tror, og hendelsene som vi minnes nå i palmehelga kan ha spilt en viktig rolle. Hvorfor slapp Jesu apostler unna straff og forfølgelse? Påskehendelsene inneholder flere kriminalmysterier Fangene i leiren ble satt fri i mai 1945. Etter krigen ble Falstad frem til 1949 brukt som arbeidsleir for landssvikere og senere som spesialskole. Leiren ble drevet av Gestapo og ble mest brukt for politiske fanger fra de forskjellige okkuperte områdene, i alt var 13 forskjellige nasjonaliteter innesperret på Falstad I alt ble 43 nordmenn henrettet, blant annet åtte jøder fra Trondheim. Arrangementet skal foregå med en minnemarkering 8. oktober. Dokumentarfilmen Skygger fra Falstad skal vises i Borggården, og tidligere Falstadfanger som medvirket i filmen er spesielt invitert

Det norske landssvikoppgjøret - Wikipedi

Den 10. november 1941 kom de første fangene til leiren. I alt satt ca 4200 mennesker i fangenskap på Falstad i årene 1941-1945. De største fangegruppene var norske politiske fanger, samt krigsfanger og tvangsarbeidere fra Sovjetunionen og Jugoslavia. Over 200 mennesker ble henrettet i Falstadskogen, leirens rettersted Tallet på fanger i fengsel og fangeleirer økte, og forholdene for fangene ble strengere. Over 1500 personer kom inn leirporten på Falstad dette året. Fra mai 1942 og et år framover var den hardeste tida for fangene i leiren. Utviklinga nådde et dramatisk høydepunkt med Terbovens innføring av unntakstilstand i Midt-Norge 6.-12. oktober Der ble de avkledd og klærne tømt for edelstener og brent på to store bål. Likene ble slått til ugjenkjennelighet med geværkolber og overhelt med syre før de ble kastet ned i sjakten. Vannet på bunnen var imidlertid ikke dypt nok til å dekke dem. Jurovskij våget ikke å la likene bli liggende i gruven, men det var i ferd med å bli lyst slik at flyttingen måtte utsettes til neste natt Det er påvist at 205 fanger ble henrettet i Falstadskogen (derav 43 Nordmenn, dessuten russiske og jugoslaviske krigsfanger). 1 Falstadsenteret eier et omfangsrikt arkiv om fangene og deres liv på Falstad Herceg Novi ble i sin tid Levangers vennskapsby nettopp på grunn av kontakten mellom Levanger og Jugoslavia etter andre verdenskrig. Mange jugoslaver satt fengslet på Falstad og 74 henrettede jugoslaver ble identifisert etter andre verdenskrig. De tre gjenkjente flere av etternavnene på personer som ble henrettet i Falstadskogen

Norge 1942 - jødenes skjebne Debatten om Marte Michelets nye bok bør ikke fordele skyld, men handle om hvordan jøder og andre kunne klare å lese signalene i et okkupert og hardt prøvet land De satte spor etter seg. De bygde flyplasser på Kjevik, på Gardermoen, på Værnes, på Bardufoss, i Bodø, i Alta, på Banak. De bygde riksveien som ble til E6 gjennom Nordland. De bygde Nordlandsbanen. De ble behandlet som undermennesker av de tyske okkupasjonsmaktene. Tusener ble drevet i døden 15 nasjoner på Falstad. De fleste av disse var norske politiske fanger og jøder, og en stor del av dem overlevde krigen. Verre gikk det for mange krigs- fanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia som ble henrettet og lagt i massegraver i dagene i mai. Oppholdet bak murene nevnte han Falstadskogen. Antall fanger som ble drept på Falstad er ukjent Egypt henrettet riktignok noen færre mennesker enn i 2016, men antall dødsdommer ble nesten doblet. Over 400 menn og kvinner ble dømt til døden, minst 88 av dem for voldshandlinger med politisk bakgrunn. Minst 24 dødsdommer ble avsagt mot sivile av militæørdomstoler etter svært urettferdige rettssaker. Uskyldig døm

Institusjonen Falstad på Ekne i Levanger har en sammensatt og mangfoldig historie. Med private midler ble den etablert som skolehjem under navnet «Falstad Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895 Teateroppsetningen «Leksikon om lys og mørke» nøster i den utrolige historien om hvordan familien Komissar ble knyttet til Henry Rinnans skrekkvelde, men mister noe av tråden på veien Abid Qayyum Raja (V) blir den første muslim som taler i Falstadskogen på nasjonaldagen 17. mai. Det skjer i minneåret 2015. Det er Falstadsenterets Venneforening som inviterer, og venneforeningens leder Asbjørn Norberg er glad for at Raja skal holde tale 17. mai på Falstad. Norberg tror få kan form Etter krigen ble Falstad i noen år brukt som arbeidsleir for landssvikere, og senere som spesialskole. Stiftelsen Falstadsenteret ble opprettet i 2000, og overtok seks år senere bygningen. Den gamle bygningen er grundig restaurert og mange av sporene fra bygningens spesielle historie er borte, men en del møbler og gjenstander er tatt vare på

Det meste fins på Riksarkivet i Oslo, i arkivet etter Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (RAFA-5969). Her fins blant annet registre fra Møllergata 19, Grini, Ulven, Espeland og Falstad, men også kopi av kartotek fra Hamburg-Fuhlsbüttel (se mer detaljert nedenfor) Barna på Bastøy, Falstad og andre skolehjem ble også ekskludert fra samfunnet, konkret i form av institusjonsplassering, billedlig i form av å bli definert som problem. Myndighetenes håndteringer av barna var med på å kategorisere dem som avvikende (VG Nett) Iraks tidligere president Saddam Hussein ble henrettet ved henging klokken 04.00 natt til lørdag norsk tid

Falstad - Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945 - Fanger

Isidor ble arrestert i slutten av juli 1942 og satt i fangenskap på fangeleirene Falstad, Kvænangen og Grini før han ble deportert med skipet «Monte Rosa» 26. november 1942. Ved ankomsten i Auschwitz ble han tatt ut til tvangsarbeid. Isidor døde 9. april 1943 Helt til langt ut på 50-tallet ble Nürnbergprosessen sett på som urettferdig av den jevne tysker, forteller Storeide. To franske kvinner er anklaget for å ha samarbeidet med nazistene. Før de ble overlevert franske myndigheter ble håret deres klippet av, hodene barbert, hakekors malt på kinnene, og klærne delvis revet av. Kvinnen til høyre holder skoene sine i ene hånden Banksjefen tenker at statuen «Bødkeren» som står på plassen, kan ha noe med hvem plassen er oppkalt etter. Men nei, Han ble henrettet i Oslo høsten 1941

Majavatn-affæren - Store norske leksiko

Her ble broren henrettet - ViMen

- Han ble gravlagt sent på natten veldig raskt. Familien fikk bare lov til å se ansiktet, og der var det tegn på ytre skader. Her kan det være snakk om grov bruk av tortur Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. ble Auschwitz tvangsevakuert av SS. 66 000 jødiske fanger ble sendt ut på dødsmarsj. De norske jødene som var med på denne marsjen, var Julius sier at den verste behandlingen fikk han på SS-Strafgefangenenlager Falstad

Balder, Iris og Gunnhild fortalte oldeforeldrenes Falstad

Afroamerikanere med skytevåpen gir politiet i Alabama fulle hender. Torsdag kveld forrige uke ville 29-årige Johnarian Travez Allen stikke innom en dagligvareforretning for å handle litt mat. På vei til nærbutikken gikk han over en fotgjenger-overgang i Union Springs, en småby i Alabama, USA Giljotinen, også kalt «nasjonens barberhøvel», ble satt opp på offentlige plasser, så alle kunne se henrettelsene. 40 000 mennesker ble arrestert og henrettet under Terroren, og av dem ble 17 000 mennesker henrettet ved hjelp av giljotinen 09.10.1942 ble han satt inn på Falstad fangeleir, med fangenummer 424 på det grunnlag at han var jøde. På Falstad ble han best kjent for sine musikalske evner, som hjalp med å lette stemningen i leiren. Mange fanger husker hans vakre stemme som et lyspunkt i den ellers så tragiske hverdagen

Derfor ble de dømt til døden - Dagblade

Den iranske bryteren Navid Afkari ble dømt for drap etter å ha deltatt på en demonstrasjon i den iranske byen Shiraz i 2018. Afkari ble senere dømt til to dødsstraffer En annen viktig gruppe på Falstad var de norske jødene. 47 menn og én kvinne ble innsatt der i påvente av deportasjonen til Auschwitz. Åtte av dem ble skutt i Falstadskogen. To av jødene, Assor Hirsch og Julius Paltiel, overlevde både fangenskapet på Falstad og Auschwitz. De mente at tiden på Falstad var den verste de kunne minnes Det hersker store misoppfatninger om hvem og hva våre forfedres treller var, og hvordan de ble behandlet. Den allmenne oppfatningen er at treller var synonymt med slaver, som led under tvang og kummerlige vilkår. Slaver, treller og andre arbeidsfolk oppsto med jordbruket. I jeger og sankersamfunnet, eksisterte ikke sl Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett. Bastian Vasquez ble henrettet av IS fordi han skal ha forårsaket dødsfallet til en to år gammel gutt, hevder Åsne Seierstad i sin nye bok. Derfor ble Bastian Vasquez drept av IS Bastian Vasquez ble De er ikke blitt fremsatt på en offisiell måte, sa Elden til TV2

Folk ble dømt til døden eller gjort fredløse etter en dom på tinget. Fredløshet innebar at hvem som helst kunne drepe deg, uten konsekvenser. Folk gjorde opp seg imellom ved å betale bøter, eller gjennom den berømte holmgangen - en duell hvor to menn sloss, ofte om kvinner eller eiendom Ikke alle russerfangene som ble henrettet av Sipo i Kristiansand hadde vært på ARKIVET. For eksempel ble fire av de fem fangene som ble henrettet i Jegersberg helt på slutten av krigen, fraktet rett fra krigsfangeleiren på Oddernes til retterstedet. De siste henrettelsene her fant sted 5. mai 1945

McVeigh ble arrestert like etter bombingen og ble henrettet ved dødelig injeksjon 11. juni 2001. Tidlig liv. Timothy James McVeigh ble født 23. april 1968 i Lockport, New York, og vokste opp i nærheten i arbeiderklassen byen Pendleton 23. juli 1943, ble han avvist av det store rådet og kongen av Italia, Victor Emmanuel III. Holdt på forskjellige steder for de neste to månedene, ble han reddet av tyske kommandosoldater og tatt til audiens hos Hitler. Hitler krevde han stille opp en annen italiensk fascistisk stat, som han gjorde HOTELLROMMET: Bilde tatt i forbindelse med etterforskningen på rom 2805 på Oslo Plaza i 1995. FOTO: Netflix Vis mer. Wegner forklarer at det ikke ble funnet id-papirer på hotellrommet, som kunne gi svar på hvem kvinnen var. Det viste seg også at hun hadde sjekket inn med falsk navn, telefonnummer, bosted og fødselsdato Jane Yorke ble tiltalt for hekseri etter den engelske hekseloven av 1735 fordi hun hadde opptrådt som spiritistisk medium. Straffens strenghet hadde avtatt betydelig med årene, og Jane fikk en bot på 5 pund. Hun var den siste i den vestlige verden som ble offentlig tiltalt for å være heks Hvem havnet først i den elektriske stol? Han ble henrettet den 6. august 1890 i New York etter å ha blitt dømt til døden for å ha drept sin kone med en øks. Den dødbringende stolen der Kemmler endte sine dager, mer humane måter å henrette folk på

Stiftelsen Falstadsenteret og lærerutdanninga ved Nord universitet starter opp et forskningsprosjekt der den første skoleheimfasen på Falstad, perioden fram til 1941, skal studeres. I denne perioden hadde skolen som ambisjon å være en human og reformatorisk institusjon, med bruk av oppdragelse heller en straff Lisa Montgomery drepte en gravid kvinne og stjal det ufødte barnet for 16 år siden. I desember venter straffen. Hun blir første kvinne siden 1953 som blir henrettes i føderalt regi i USA Et stykke unna står minnesmerket over de mange sovjetrussiske krigsfangene som ble henrettet, eller døde av sult og kulde mens de slavet for okkupantene. De tyske krigsgravene er flyttet, men i sin tid var det 645 av dem bare på Eiganes og ytterligere 134 på Soma gravlund og Sola kirkegård Andre grusomme eksempler er vanntortur og skruestikker. Tre norsk kvinnelige krigsfanger ble henrettet. Menn gjorde totalt sett en større krigsinnsats under 2. verdenskrig. - Men i forhold til kjønnsrollene som gjaldt den gangen og med tanke på ettermæle er kvinners engasjement og innsats svært underfortalt, mener Jonassen

Ble du kjent skyldig i å drive med trolldom eller stå i ledtog med djevelen var veien til flammene kort. Her fra Galgeholmen i Hjelllevannet, hvor flere mennesker ble henrettet i middelalderen. Foto: Nils Skumsvoll På denne holmen i Skien ble heksene bren Da Falstad Oppdragelsesanstalt «for vanartede guttebørn» ble opprettet i 1895, ble det ansett for å være et moderne pedagogisk tiltak. Senterets prinsipper var del av en større skolehjemsbevegelse som skulle hjelpe unge, forsømte og voldsutsatte gutter fra kriminalitet og dysfunksjon Ragnar Skancke ble henrettet på Akershus festning, som den siste i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. Han satt som Kirke- og undervisningsminister i «regjeringen» Quisling dannet i 1940. I 1946 ble han dømt til døden for landssvik, og var en av 25 nordmenn som ble henrettet etter krigen. SNL

Vietnam er med på listen. I følge ham ble nesten 1,7 millioner sivile personer drept av regimet i nord, vs. 90.000 drept av regimet i sør. De største folkemordene skjedde i Nord-Vietnam i forbindelse med jordreformen. Der ble mange tusen antatte jordeiere dømt vilkårlig og henrettet raskt etter dommene etter modellen fra Kina 1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret ble det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. 1997: Alle medlemsfordelene samles i medlemsfordelsprogrammet LOfavør. 1998: Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norsk personell underlagt okkupasjonsmakten, overbrakt til tysk politi og deportert til gasskamrene i Auschwitz. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene På dette stedet står nå kirken S Sebastiano, som da den ble bygd på 300-tallet, var viet til Ss Peter og Paulus. Siden ble relikviene brakt tilbake til sine opprinnelige hvilesteder (St. Paulus' til kirken ved Via Ostiensis) Det er mye vi ikke vet om Falstad som skoleheim. Omkring 1900 huset skoleheimen omkring 55 gutter fra alle kanter av landet. Hvem var guttene som kom dit? Hva slags liv levde de på Ekne? Hvordan trivdes de? Hvordan ble Falstad og lignende institusjoner oppfattet i sin samtid? Alt dette vet vi lite om

 • Google streetview 2017.
 • Jet set karlsruhe geschlossen.
 • Helse midt norge pasientreiser.
 • Eigentumswohnung freiburg littenweiler.
 • 75 interesting facts about england.
 • Oslo 18 juni.
 • Filipperne 2.
 • Leia luke skywalker.
 • Kiwi skolen kurs.
 • Josef i voice.
 • Landeszentrale für politische bildung stuttgart stellenangebote.
 • Tre kronor boden.
 • Ledige stillinger tromsø deltid.
 • Hvordan behandle kloremerker.
 • Elbphilharmonie programm 2018 pdf.
 • Bjørketre alder.
 • Buhu tattoo bodø.
 • Gi penger til veldedighet.
 • Strømpebukser barn oppskrift.
 • Elkjøp gjøvik kontakt.
 • Wikipedia gasser.
 • Vekstkurve jenter who.
 • Svimmel av å ligge på ryggen.
 • Hella rallye 3003 reservdelar.
 • Tv jahn yoga.
 • Cannellinibønner oppskrift.
 • Fettknöl hund farligt.
 • 3m hjelm.
 • Map clues rs3.
 • Elección presidencial de chile de 2017.
 • Ceci n'est pas une pipe meaning.
 • The seven deadly sins 2 episode 6.
 • Hvor mange ord kan man.
 • Minijob westoverledingen.
 • Elvesingel østfold.
 • Singles aus pasewalk.
 • Epok snus mint.
 • Bok om oppussing.
 • Snørrete katt.
 • Fv saga ownership.
 • Høyeste fjell norge.