Home

Feiing trondheim kommune

Kjøp feiing hos Clas Ohlson - Alltid 90 dagers åpent kjø

Trondheim kommune oppfordrer fra og med i dag alle som reiser med kollektivtrafikk i rushtiden om å bruke munnbind. Her er en oversikt over hvilke korona-tiltak som gjelder for oss alle. 05.11.2020. Revidert veileder for serverings- og skjenkesteder i Trondheim Forskrift om nedgravde oljetanker, Trondheim kommune, Trøndelag FOR-2020-09-30-2092. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Trondheim kommune, Trøndelag FOR-2020-09-30-2091. Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Trøndelag FOR-2020-09-30-209 Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet. Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene. Andre kommunebaserte tall: Kommunale avgifter - fylkesvis. Kommunale avgifter - etter kommunenav Eier du en fritidsbolig der det er behov for feiing eller tilsyn, kan du avtale dette med brann- og feiervesenet. Eier av og beboer i bolig med fyringsanlegg. Ved tilsyn må du være hjemme når brann- og feiervesenet kommer, slik at du kan vise feieren rundt i boligen

Skjema for feiing i fyrkjeller i Trondheim kommune Last ned skjema for feiing i fyrkjeller i trondheim kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Trondheim kommunale feiervesen er organisert som en egen enhet i avdeling Byutvikling, og består i dag av 15 faste stillinger og 5 lærlinger. Vi har i dag ansvaret for å utføre tilsyn og behovsrettet feiing i Trondheim kommune. Vår oppgave er å skape sikkerhet og trygghet i vårt distrikt Trondheim bydrift er avhengig av å samarbeide med eiere av kjøretøy som står parkert i boliggatene. Vi oppfordrer eiere av kjøretøy som står parkert i boliggater til å ikke parkere i gata når feiebilen kommer. Dette er en kortvarig ulempe som kommer byens innbyggere til gode. Hilsen Trondheim kommune

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort. Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av hvilken type skorstein og ildsted du har i boligen. Dette gjelder også fritidsboliger Brannvern, ildsted og feiing. Oslo skal være så trygg og brannsikker som mulig. Finn tilbudene som gjør at vi sammen kan få det til. Ildsted og skorstein Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 Feiing- og tilsynsgebyret i Hustadvika kommune er basert på selvkostprinsippet. Dette vil si at ekstrakostnaden Hustadvika kommune har for å tilby og utføre feiing og tilsyn kalkuleres inn i et fast gebyr. Gebyret blir vedtatt årlig av kommunestyret og blir krevd inn samtidig som de andre kommunale avgiftene Ekstra feiing og boligtilsyn dekkes ikke av gebyret i de kommunale avgiftene og må derfor betales i tillegg. Prisliste for ekstra boligtilsyn og feiing. Ønsker du feiing og tilsyn utenom det vanlige intervallet kan du bestille dette ved å kontakte kundesenteret på: telefon 23 46 97 70 ; e-post postmottak@bre.oslo.kommune.no Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ansvar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Malvik kommune

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Behov for feiing og tilsyn av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Fritidsboliger. Fra januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging for fritidsboliger. Meråker brannvesen har som mål å foreta et tilsyn på alle fritidsboliger innen 4 år, ut ifra tilsynet vil det bli bestemt om det er behov for feiing Feiing. Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre. feiing av røykkanaler i fyringsanelgg for oppvarming av rom og bygninger. tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade

Feiing. Kommunen skal sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg, som blir brukt til oppvarming av byggverk, blir feia ved behov. Behov for feiing av røykkanalar skal vurderast for kvart enkelt fyringsanlegg. Frekvens for feiing blir vurdert og fastsett ved tilsyn, samt gjennom fagleg vurdering av risikoforhold. Varsling om feiing og tilsy Feiing av hytter/fritidsboliger . Etter innføring av ny forskrift vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om brannforebygging. Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk Feiing og tilsyn av fritidsboliger. Fra 2019 starter vi opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner, og dette vil foregå over en periode på 5 år. Alle fritidsboliger som får feiing og tilsyn blir kontaktet i forkant av dette. Kontaktperson. Kontaktperson for feiing i Tydal kommune er Arnstein Kongshau

Vedlikehold og drift - Trondheim kommune

post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie Ålesund kommune har ein feie- og tilsynsavtale med Ålesund brannvesen KF (ÅBV). Det er feiarar frå Ålesund brannvesen som står for feiing og tilsyn med eldstadar i Ålesund kommune. Sjå pris for feiing og tilsyn. Feiing. Kommunen skal sørga for at røykkanalar i fyringsanlegg som blir brukt til oppvarming av byggverk, blir feia ved behov feiing, tilsyn, feiervesenet, feiervæsenet, feietjenesten, feiertjenesten, feierne, sot, soting, pipefeier, skorsteinsfeier, brannsyn, pipekontroll, ovnskontroll. Feiing i Leka kommune. Feiing utføres av Leka brann- og redningsvesen. Feiing er behovsprøvd. Du blir varslet i forkant av feiing og tilsyn. Feiing og tilsyn. Hva menes med behovsprøvd feiing? Gebyret vi krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten

Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av feieren etter faste kriterier. Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. Hva innebærer feiing? En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer. Nå starter vi opp feiing på Lade og område rundt Møllenberg og Bakklandet. Feiing av veg 2015. Informasjon om rutiner for gatefeiing i Trondheim kommune. Informasjon om rutiner for gatefeiing i Trondheim kommune. Norsk (bokmål) English (US) Español; Français (France Skriv til oss: Øygarden kommune Ternholmvegen 2, 5337 Rong. E-post postmottak@oygarden.kommune.no. Kommunenummer: 4626 Organisasjonsnummer: 922 530 89 Feiing og tilsyn. Tidlegere kom vi på tilsyn minst kvart fjerde år. Ny «Forskrift om brannforebygging» frå 1. januar 2016 seier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Varsel om feiing eller tilsyn. Varsel om feiing eller tilsyn vert i stor grad sendt ut som tekstmelding via Varsling 24 nokre dagar før Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer. Du må sørge for at hele fyringsanlegget (skorstein, peis, ildsted, parafinovn og eventuelt annet) er tilgjengelig for feiing og at det er innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte

Enhet for teknisk og eiendom er ansvarlig for feiing i Sømna kommune. Behovsprøvd feiing og tilsyn Fra 2018 vil feierens lovpålagte arbeid i Sømna kommune bli såkalt behovsprøvd. Behovsprøvd feiing betyr at feieren undersøker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering. Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurderin Feieren AS vant anbudet for feiing og tilsyn i Bærum kommune. Det nye anbudet gjelder i 2 år fra og med 01.03.2020. Anbudet kan forlenges med ett år av gangen i inntil seks år, etter at de to første årene er ferdig. Feieren AS takker for tilliten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Asker og Bærum [ Brannvern, ildsted og feiing Min eiendom; Bålbrenning; Skorstein og ildsted; Brannsikkerhet; Særskilte brannobjek

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Feiing varsles i postkassen to-tre dager i forveien. Dersom du e Fra 2019 starter vi opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner, og dette vil foregå over en periode på 5 år. Alle fritidsboliger som får feiing og tilsyn blir kontaktet i forkant av dette. Feiing og tilsyn kan kontaktes direkte på E-post: terje.larsen@roros.kommune.no eller Tlf: 989 02 598

Video: Feier - TBRT.n

Feiing og kontroll. Rogaland brann og redning IKS driver feiertjeneste for Stavanger kommune. De jobber med risikobasert boligtilsyn og feiing, noe som betyr at de går tilsyn og feier ved behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst én gang hvert åttende år. Hyppighet fastsettes ut fra mengde og type sot. Feiing fra luke på lof

Se i kart når feiebilen kommer - Trondheim 203

Heim kommune har nå tatt i bruk det digitale verktøyet C-19 for bestilling av korona-test. Her følger beskrivelse for hvordan du bestiller test på nett Trondheim kommune, Trondheim, Norway. 22 k liker dette. Se også www.trondheim.kommune.no, twitter.com/trondheim og Trondheimby på Instagram. Innlegg med.. Nedenfor finner du informasjon om feiing i Karasjok kommune Har du fått lapp «Feieren kommer» i postkassen/ytterdøra skal den nederste del «klippes» rives av, undertegnes og henges på ytterdøren før kl. 08.00 dagen det skal feies. Da vet vi at beskjeden om feiing er mottatt. Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig.

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen Feiing av 1 pipeløp kr. 290,- pr år Feiing av pipeløp nr. 2 og flere pipeløp på samme gnr/bnr. inkl. tilh. røykrør - pris pr. piperør kr. 193,- pr år Ikke lovpålagte oppgaver: TV-kontroll kr. 420,- pr time Feiing av fyrkjele og andre ildsteder kr. 495,- pr time Transporttid kr. 265,- pr time . Frivillig feiing: som tvungen feiing. 2008>> Sula kommune har ein Feie- og tilsynsavtale med Ålesund Brannvesen KF (ÅBV). Det er feiarar frå ÅBV som står for feiing og tilsyn med eldstadar i Sula kommune. Feiing Skorsteinen blir feia/kontrollert etter behov. Erfaringar frå tidlegare feiing og fyringsmønster blir lagt til grunn. Det er brannsjefen, etter råd frå feiaren, som fastset feiefrekvensen for dei einskilde. Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger. Behovet for feiing vurderes blant annet på bakgrunn av registrerte fyringsvaner, sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko Feiing og tilsyn med fritidsboliger Ny sentral forskrift om brannforebygging iverksatt 1.jan 2016 endrer det forebyggende arbeid som feiertjenesten gjør. Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht. dette

Feiing Trondheim bedrifter gulesider

Feiaren i Sykkylven har ansvar for feiing og tilsyn av ca. 2800 fyringsanlegg. Feiing og tilsyn er heimla i Lov om vern mot brann eksplosjon m.v. og Forskrift om brannforebygging Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. skattettaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev. Har eier mottatt varsel på SMS, kan eier svar på; varselet med enten ett enkelt ett-tall for å bekrefte. Feiervesenet i Fredrikstad brann- og redningskorps har ansvaret for å utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og på Hvaler. Tidligere kom vi på tilsyn hvert fjerde år. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov Det vil i hovedsak bli utført feiing og tilsyn på fritidsboliger etter hyppighet satt etter en vurdering av skorsteinsfeieren. Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Alle som har tilkoblet ildsted og mulighet til å fyre, skal betale gebyr. Avgiftene kreves inn av kommunen sammen med andre kommunale skatter og avgifter Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfredsstillende feiing og tilsyn av fyringsanlegget Kommunen /feiervesenet skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg blir feid etter behov. Kommunen /feiervesenet skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget ,rom og bygninger intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov

Feier - Trondheim Kommune - KarriereStart

 1. I Målselv Kommune er det registrert ca. 3500 skorsteiner fordelt på enebolig og hytter/fritidsbolig. Feiing og tilsyn av fyringsanlegg blir utført etter behov. Feieren kommer tilbake etter 4 år
 2. g av byggverk i kommunen. Eier av bygningen vil bli varslet i forkant av feiing/tilsyn. Jamfør forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal det utføres feiing og føres tilsyn ved behov
 3. På brannvernsamarbeidet sine nettsider www.norbr.no finner du informasjon om: bål og grilling ildsted, feiing og tilsyn brannsikkerhet hva du må gjøre hvis du skal ha et stort arrangement salg av fyrverkeri boligalarm med direktevarsling brannvesenets kursoversikt kontaktinformasjon med mere www.norbr.n
 4. Feiing og tilsyn Kor ofte kjem feiaren, prisar.; Melding om skifte av eldstad Har du skifta omn eller peis skal du sende ei melding til kommunen.; Fyrverkeri Løyve til opyting, løyve til oppbevaring og sal av fyrverkeri.; Bål og grilling Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Norge.; Melding til brannvesenet ved overnatting Brannvesenet skal ha melding om det skal.
 5. Heim kommune har satt i gang arbeidet med å kartlegge alle fritidsboliger med fyringsanlegg og vil starte arbeidet med feiing og tilsyn. Heim kommune har vedtatt en lokal forskrift som danner grunnlaget for innkreving av gebyr, forskriften ble iverksatt 01.06.2019. Gebyr innkreves etter §4 i forskriften
Home - Top 10 Beste

Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg

 1. Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Alle som har mulighet til å fyre skal betale. Avgiftene kreves inn av kommunen sammen med andre kommunale skatter og avgifter. Årsgebyr for feiing og tilsyn: kr 310,- + mva pr år (tilsyn er uten mva) Feiing og tilsyn i praksi
 2. st en gang i samme periode. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen
 3. Det er Kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR) som har ansvar for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Vennesla kommune
 4. Åpningstider man-fre kl. 08.00 - 15.00. Fakturaadresse: Skaun kommune Fakturamottak Postboks 74 7358 Børs
 5. namdal.110@namsos.kommune.no: 110-sentral for Selbu (Trondheim) 73 95 76 99 post@mn110.no: Bekymringsmeldinger branntips.no: Boligtilsyn og feiing Stjørdal 74 83 38 50 forebyggende@stjordal.kommune.n
 6. Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Telefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell på hverdager mellom kl 08:00-10:00. Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.no . All kommunal informasjon om Covid 19/Koronavirus blir publisert her. Unngå smitte - Information in foreign language

Kort fortalt I Tønsberg kommune er det Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) som utfører pipefeiing og tilsyn av fyringsanlegg. Informasjon om feiing og tilsyn finner du på VIB sine nettsider Årsgebyr for feiing Prisen på årsgebyret for feiing finnes i kommunens gebyrregulati Brannvern, ildsted og feiing. Lindesnes kommune inngår havnesamarbeid med Kristiansand kommune og det opprettes et nytt, felles havneselskap som skal hete Kristiansand Havn IKS (In... 21. september 2020 Digital byggesøknad for privatpersoner lanser Frosta kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121. 7590 Tydal. Elektronisk adresse (EHF): 9908:944482253. Kommunenummer: 5036 Org.nr: 944 482 25 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - kapittel 7. Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie Feiing av skorstein. Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet. Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen. Utfyllende informasjon om feiing til huseiere i Selbu og Stjørdal kommune. Feiing fra tak. Sett fram.

Koronainformasjon fra Trondheim kommune - Trondheim kommune

Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner. Størrelsen på gebyret bestemmes politisk og dekker kostnadene som kommunen har ved å levere tjenestene innen tilsyn og feiing. Tjenesten drives etter selvkost-prinsippet, noe som vil si at samlet inntekt fra gebyret ikke skal overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten Sats bolig - 2 ganger årlig feie- og tilsynsavgift 1.245,00 kr/år Sats bolig - feie- og tilsynsavgift hvert år 825,00 kr/år Sats bolig - feie- og tilsynsavgift hvert 2. år 650,00 kr/år Sats bolig - feie- og tilsynsavgift hvert 4. år 498,75 kr/år Sat

Lokale forskrifter for Trondheim kommune - Lovdat

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies avgjøres ut fra behovet. NB: Feiing og tilsyn av fritidsboliger ble innført fra 2018. Les mer i denne lenken. Trykk her for å melde inn nytt ildsted (ekstern lenke Feiing av skorsteinen reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Monteres ildstedet i Ålesund kommune kan du melde fra digitalt om nytt/endring på fyringsanlegg Intervall for feiing og tilsyn kan variere, og reguleres ut ifra behovet. Brann og eksplosjonsvernloven gir kommunen mulighet til å ta betalt for gjennomføring av feiing og tilsyn. Det er kommunestyret som hver år fastsetter gebyret. Feiing og tilsyn omfattes av selvkostprinsippet for kommunale tjenester Kommunen krever inn gebyr for feiing/tilsyn av pipe og branntilsyn for de som faller inn under ordningen. Gebyrsats vedtas årlig av kommunestyret. Gebyrinntektene brukes i hovedsak til å dekke driftstilskuddet knyttet til disse tjenestene. Gebyret kreves inn en gang per år. Fakturering skjer på høsten med forfall 25. september Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre. Der står det: Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger e

Tidspunkt Avsender Emne Antall; I dag 12:00 Trondheim kommune: Varsling_09.11.2020_12:51 Reidulvsgate X Tyholt All Feiing og tilsyn forebygger brann! Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger. Feiing og tilsyn utføres etter behov og minimum hvert 6. år. Feieren kartlegger hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hvert enkelt pipeløp

Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Hvert fjerde år skal det kontrolleres at fyringsanlegget er intakt og fungerer som forutsatt. Du kan lese mer om dine rettigheter og plikter i forbindelse med feiing og tilsyn i Forskrift om brannforebygging. Feiing. Feiing og tilsyn av piper og ildsteder; Tilsyn fra brannvesenet; Melde arrangement eller overnatting; Kontakt kommunen. Telefon: 37 11 97 00 E-post til kommunen Søk på ansatte Besøksadresse Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad Post- og fakturaadresse Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad. post@gjerstad.kommune.no Kommunen bruker EHF. Ansvarlig. Feiing og boligtilsyn Når kommer feieren? Tidligere kom feieren to ganger i løpet av fire år. Boligtilsyn ble utført minst en gang i samme periode. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen

Kommunale avgifter feiing - Smarte Penge

 1. Feiing og tilsyn. Informasjon om feiing og tilsyn finner du på nettsidene til Øvre Romerike Brann og redning. Feie-og tilsynsgebyr. Feie- og tilsynstjenesten finansieres ved gebyrer. Tjenesten utføres etter behov. Faktureres årlig sammen med andre kommunale eiendomsgebyrer
 2. Etter forskrift om brannforebygging foreligger det en meldeplikt til kommunen ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting, jfr FOBTOT § 7-2
 3. Rådhuset Sentralbord Man-fre: 08:00 - 14:00 Telefon: 75 42 00 00 Ekspedisjon Tirsdag: 09.00 - 15.00 Øvrige hverdager: 08:00-15:00 Søk etter ansatte og politiker
 4. Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon
 5. istrasjon: 56 33 40 10 Vakthavande brannsjef: 934 41 998. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113. Ansvarleg redaktør Brann- og.
 6. Brannvern og feiing. Trenger du feier, lurer på hvem som fører tilsyn med piper og ildsted - eller har du spørsmål om regler for oppbevaring av fyrverkeri? Det er Drammensregionens brannvesen som fører tilsyn og tilbyr feiertjenester i Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen. Sist endret: 20.10.2020. Skriv ut
 7. I våre kommunar er det vesentleg fleire fritidsbustader enn bustader. Ei utfordring med dette er at fritidsbustader stort sett berre vert nytta i helgane og i feriane. Det blir vanskeleg for kommunen å utføre feiing og tilsyn berre i helgar og feriar. Dersom me skal rekke over alle, er me avhengig av å jobbe i vekedagane

Trøndelag brann- og redningstjeneste - TBRT

 1. Feiing. Det er Rogaland Brann og redning som utfører feiing på vegne av kommunen. 1.1.2016 kom det nye forskrifter «Forskrift om brannforebygging». Hva betyr det for innbyggeren: Som eier og bruker av byggverk er du ansvarlig for installasjoner og utstyr i byggverke
 2. Feiing og tilsyn. Utføres av Drammensregionens brannvesen. Besøk av feieren varsles med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn. Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På varsel-lappene er det derfor påstemplet et direktenummer til den.
 3. Feiing og tilsyn. Det er Vestnorske feiartjenester AS som utfører feiing og tilsyn på vegne av Eidfjord kommune. Forskrift om brannforebygging frå 01.01.2016 pålegg kommunar å feia alle bygningar som har pipe/eldstad
 4. Vest Telemark Brannvesen (VTBV) er eit interkommunalt samarbeid mellom eigarkommunane Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal. Beredskapen ligg i kvar kommune og brannmannskapa er deltidstilsette og har arbeidsavtale med kommunen. Vinj
 5. Boligtilsyn Du, eller en representant, må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at vi kan bli vist rundt i boligen. Dette sjekker vi: røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler om det e

Klæbu kommune - Feiing og tilsyn med fyringsanleg

 1. I Meløy kommune er brannvesenet underlagt Salten brann IKS. Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Fra årsskiftet 2017/2018 blir også Værøy kommune en del av samarbeidet. Salten Brann IKS. Feiing
 2. Feiing av hyttepiper/fritidsbolig. Til alle hytteeiere! I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger
 3. Hå kommune; Brann og feiing; Feiing; Feiing Har du fått varsel om feiing? Har du fått varsel om branntilsyn? Kvifor tilsyn og feiing? Melding om omn og peis; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Hå kommune Rådhusgata 8, 4360 Varhaug; e-dialog; 51 79.
 4. Gjemnes kommune Nordmørsvegen 24 6631 Batnfjordsøra. post@gjemnes.kommune.no Telefon 71 29 11 11 Telefax 71 29 99 99 . Org.nr.: 964 981 426 Kontonr.: 3933.05.0009
 5. Feiing og tilsynFeieren utfører feiing og tilsyn områdevis og varsling vil skje i brevs form før oppsatt besøksdato. Frekvensen på feiing og tilsyn er uavhengig av hverandre og vil utføres etter en behovsprøving. Dette betyr at intervallet på feiing vil være avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, sotmengde o.l. Ved avvik blir dette fulgt opp på.
 6. Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av feieren etter faste kriterier
Eidum Nedre – Gjervan AS

Skjema for feiing i fyrkjeller i Trondheim kommune - Juss2

Rindal kommune. Rindalsvegen 17. 6657 Rindal. Send e-post til postmottak. Telefon: 7166 4700. Kommunenummer: 5061. Org.nr.: 940 138 051. Bankkontonr.: 4111.06.0087 Med heimel i lov om brannvern §28 er gebyret for boligtilsyn og feiing følgende pr. 202 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er feiarvesenet si hovudarbeidsområde. Feiarvesenet skal også føre tilsyn med eldstad i alle private bustadar. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert utført av Haugaland Brann og Redning IKS, sjå nettside. Gebyr. Faktura for feiing/tilsyn vert sendt ut av Vindafjord kommune. Sjå Vindafjord kommune sitt.

Feier - Trondheim Kommune

Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon. Barnehage og skole. Barnehagene i Nome; Skolene i Nome; Voksenopplæring; Alt om barnehage og skol Feiing og tilsyn utføres samtidig av praktiske årsaker(fremkommelighet og oppmøte muligheter). For fritidsboliger/hytter har vi valgt vinterferie, påske, juli, høstferie for å utføre feiing/tilsyn. Varsling skal sendes elektronisk senest to uker før besøk, ellers gjelder det samme regler som boligfeiing/-tilsyn Feiing varsles i postkassen to-tre dager i forveien. Dersom du er bortreist når feieren er på ordinær «feierrunde», ta kontakt snarest slik at ny tid/dato kan avtales. Midlertidige løsninger har vært praktisert i Orkdal og Snillfjord kommuner siden før 2015 Feiing og tilsyn av pipe og ildsted. Det er Østere Agder Brannvesen som står for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Tvedestrand kommune. Når kommer feieren? Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov

Hovedrengjøring - Trondheim

Vei, feiing, brøyting, parkering, samferdsel, trafikk, parkering, vann og avløp for innbygger, meld inn feil på vann og avløp, vann og avløp for bedrifter og profesjonelle, vannmåler, etc. Arealplan, bygg og eiendo I Stryn kommune har det lenge vore obligatorisk feiing og tilsyn med fritidshus/ hytter som har innlagt vatn/ avløp, straum og veg. Etter kvart vil det bli innført feiing/ tilsyn på alle ferie/ fritidshus/ hytter, slik Forskrift om brannførebygging krev.. Feiarvesenet vil sende ut ei melding med informasjon om når dei er i området, og ønskjer kontakt med eigarane for å avtale nærare. Feiing av eget ildsted anbefales å gjøre en gang per år. En kan feie ovn og røykrør selv, eller man kan få feieren til å komme. Du kan lese mer om feiing av eget ildsted her.. For en grundig gjennomgang av feiing av eget ildsted, kan du se denne videoen.Her tar Geir Øverby fra Modum brann- og feiervesen oss med gjennom alle kriker og kroker i ovnen Feiing og branntilsyn utføres av Brannvesenet Sør IKS (BvS). Brannsjefen i BvS er delegert kommunens myndighet etter loven. Reglement. Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. E-post: redaksjon@lyngdal.kommune.no. Om kommunen. Kunngjøringer og høringer

Bergen kommune - Feiing

Kven skal ha feiing og tilsyn? Alle bustader der det er kobla omn til pipe er pålagt kommunal feiing. For å få feiing må det vere montert godkjend takstige til pipe, eller innvendig feieluke. Tilsyn vil ein få sjølv om ein ikkje har godkjend tilkomst til pipe Lokal forskrift for Skånland kommune finner du her Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Skånland kommune.pdf. Vilkår Eier av bygning skal sikre tilfredstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget). Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfrestillende feiing og tilsyn på fyringsanlegget Feiing av alle skorsteiner i helårsboliger etter behov, men minst en gang hvert fjerde år. Feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg. Behovet fastsettes av feieren på bakgrunn av fyringens art og sotmengde. For spørsmål eller ytterligere informasjon kan brannsjef Daniel A. Olsen kontaktes 474 83 774

Brannvern, ildsted og feiing - Oslo kommune

Bamble kommunes informasjonstelefon for korona : tlf: 970 58 599. Meldeskjema til barnevernet. Bekymringsmelding (offentlige ansatte) Bekymringsmelding (private) Legevakt - tlf: 116117 Helse og omsorg tjenestekontor - tlf: 913 65 031 Psykososialt kriseteam - tlf: 952 51 211 Vei, vann og avløpsvakt - tlf: 913 65 000 (kl. 15:00-07:30 Brannvern, ildsted, feiing. Lytt til teksten Stopp avspilling. Indre Østfold Brann og Redning IKS; Tilsyn og feiing; Bål og Marker kommune. Besøk: Storgata 60 - Post: Postboks 114, 1871 ØRJE . Tlf: 69 81 05 00. Faks: 69 81 06 66 . Org.nr.: 964 944 334. Beredskap. Vakttelefoner Alarmtelefon for barn/unge: 116 111 Barnevernsvakta: 98 90. Tilsyn med fyringsanlegg kan skje samtidig med feiing eller på annet tidspunkt. Når kommunen har tett, eldre bebyggelse med gamle fyringsanlegg som kan være av en slik beskaffenhet at det er behov for mer oppfølging enn vanlig, bør det blant annet vurderes hyppigere tilsyn med fyringsanlegg enn hvert fjerde år Forskrift om brannførebygging frå 1. januar 2016 seier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Nokre bustadar har behov for feiing oftare enn andre, avhengig av kvalitet på omnen og kor mykje han er i bruk * Vert nytta ved anna arbeid utanom lovpålagd feiing og tilsyn, som t.d. kontroll av røykløp etter pipebrann, fabrikkpiper, ekstra feiing og andre tenester som ikkje er dekka av det ordinære feietilsynet. Pris for feiing er heimla i lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn (PDF, 449 kB) i Volda kommune

 • Oppskrift paa femrader dikt.
 • Zimmer untermiete potsdam.
 • Eiendomsmegler aust agder.
 • Serier 2017.
 • Küssen heiraten töten anime.
 • Oleander villa romaine.
 • Bedrocan norge.
 • Grønne tomater giftig.
 • Stadtrundfahrt kiel.
 • Vaskerom primærrom.
 • Herzlichen glückwunsch zum 50 geburtstag englisch.
 • Singletrail großarl.
 • Oppsigelse tidsbestemt kontrakt.
 • Bare du lovsang.
 • Lg 55uj750v pris.
 • Landkreis lüchow dannenberg sehenswürdigkeiten.
 • Faste helsegevinst.
 • Hva er modulmål.
 • Bike kurse st gallen.
 • Vw passat biturbo diesel probleme.
 • Oberland arms black label.
 • Ndr mediathek tatort.
 • S21 allermöhe.
 • Jødisk bosetting.
 • Trygg mat kurs.
 • Bruce jenner.
 • Noen som har prøvd eraze.
 • Ratiopharm arena sitzplätze.
 • Divergent 4 trailer.
 • Fin kevin boine tekst.
 • Buddhistiske templer i norge.
 • Utstyr vårbaby.
 • Festivalpass filmfestivalen.
 • Karl johans gate 17.
 • Vitamin e oil the body shop.
 • Metformin orifarm gravid.
 • Bokanalyse daria.
 • Silvesterparty 2017 gotha.
 • Plott snl.
 • Mikke mus klubbhus norske stemmer.
 • Alle barn har rett til lek fritid og hvile.