Home

Hioa økonomi og administrasjon

OsloMet - storbyuniversitetet - Økonomi og administrasjon

Search - oda.hioa.n

Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig sektor, Bachelor i økonomi og administrasjon; Når? Du kan dra på utveksling i det femte semester eller femte og sjette semesteret. Velger du å reise ut i hele studieåret, må du skrive bacheloroppgaven (15 stp) mens du er i utlandet Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon

• HiOA bruker flere ressurser på administrasjon enn andre norske og nordiske utdannelsesinstitusjoner og andre lignende offentlige virksomheter. HiOA ligger markant over gjennomsnittet når det gjelder administrativt personale sett i henhold til antall medarbeidere, studenter og faglig personale Om økonomi og administrasjon. En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon Studieprogramkode: BØA Studiepoeng: 180. Søknadsfrist: 15. april. Studiekode (Samordna opptak): Trondheim: 194 035 Gjøvik: 194 369 Ålesund: 194 414. Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund. Ansvarlig fagmiljø: NTNU Handelshøyskolen Institutt for industriell økonomi og teknologiledels

Master i økonomi og administrasjon. SAM - Master i Økonomi og administrasjon - siviløkonom. Kvoteringsloven og endringer i lederlønn - En studie av kvoteringsloven og endringer i lederlønn fra 2003 til 2009 Raaholt, Ingrid Broch, Lines, Ane Marthe (2015 Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor) Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører (ARF) Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter. Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane. Mentorordning og tett oppfølgin

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Høgskolen i

Årets student på HiOA

Økonomi og administrasjon - OsloMe

 1. istrasjon og ledelse. Se alle bøker innen Økonomi, ad
 2. istrasjon fra BI Oslo. Skal starte på master i økonomi og ad
 3. istrasjon, så vet ikke kvaliteten på det studiet Gikk noe annet, men hadde ikke interessen for det, så datt rimelig raskt av. Uansett, jeg er 91-modell og har ikke tenkt tanken at jeg kommer til å føle meg gammel en gang Alle de andre studiene jeg har vært på har det vært alt fra 19-40 spredd rimelig godt utover

Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra Universitets- og høyskoleloven - uhl. (6) Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett samt rettslære. Studiet dekker utdanningskravet til autorisasjon for regnskapsførere. I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (øk.adm) er unikt fordi det gir kandidaten oversikt over, og innsikt i, alle relevante beslutningsområder knyttet til en virksomhet som har lønnsomhet både på kort og lang sikt som hovedmålsetting

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studen

Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer SSS2003 Økonomi og administrasjon. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. 2016 vår - Eksamen. Last ned. 2016 høst - Eksamen. Last ned. 2017 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned Jeg har planer om å studere bach. økonomi og administrasjon til høsten. Egentlig var planen BI, men høgskolen her har også linjen, så jeg lurer på om det kan lønne seg å gå her på den i stedet, selv om jeg egentlig helst ønsker å flytte. Vet NHH og til en viss grad BI står sterkere med hensyn til..

SSA1005 Administrasjon og økonomi. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. SSA1005 Administrasjon og økonomi Eksamen våren 2020. Last ned. SSA1005 Høst 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 526 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 54 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 19 relaterte yrker til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der Bachelorgraden i økonomi og administrasjon dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), men ved NMBU kan du også velge et studieløp med valgfrie emner i samfunnsøkonomi som dekker det faglige opptakskravet for opptak til engelsk master i Applied Economics and Sustainability ved NMBU

programfaget administrasjon og økonomi. Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laget i henhold til den nye læreplanen fra 2016 for programfagene på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i alle de tre programfagene. Læremiddelet består av et fagnettsted og de tre bøkene Administrasjon og økonomi, Markedsføring og. Konsulentselskapet Rambøll foreslår i rapporten som ble levert ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) før sommeren 10 tiltak for å effektivisere administrasjonen, i første omgang innen områdene økonomi, HR og samfunnskontakt og kommunikasjon. HiOA-ledelsen sa seg i hovedsak enig i Rambølls diagnose: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har for stor administrasjon og har ikke.

Her finner du en oversikt over Kurs i økonomi og administrasjon i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og me Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Hioa økonomi og ledelse, vi vil gjerne vise deg en

 1. istrasjon, men mange sier at det er få jobbmuligheter etter det. Jeg snakker fem språk og jeg tenker å jobbe med noe internasjonal, men jeg blir veldig usikker når jeg hører slike ting
 2. istrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter
 3. istrasjon hioa | filmguiden | tamarada. Emneanalyse - Statistikk: Bygger en bedre hverdag... Hjem - Tilsatt. Kutt i ad
 4. Mer digital undervisning og hjemmeeksame... OsloMet innfører mer digital undervisning, og skoleeksamener blir gjennomført som hjemmeeksamen. - Våre studiesteder er fortsatt åpne for studenter, sier rektor Curt Rice

Økonomi og administrasjon kan lede til mange forskjellige yrker. Du kan ta stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg. Du kan også arbeide innen bank, forsikring, revisjon, meglerhus,. Men Institutt for økonomi og administrasjon vil gå lenger enn fakultetet. I den interne høringsrunden forut for fakultetets felles høringsuttalelse skriver instituttet at HiOA bør vurdere en modell der «schools» er enheter der all faglig aktivitet knyttet til et studieområde er samlet, for eksempel i en handelshøyskole

Energi-, klima- og miljøøkonomi; Agribusiness and Food Economics; III) Valgfrie emner (20 studiepoeng) For å oppfylle breddekravet til en master i økonomi og administrasjon er det ulike krav per spesialisering til antall studiepoeng som kan være utenfor økonomiske og administrative emner under valgfrie emner Økonomi og administrasjon: Nynorsk: Økonomi og administrasjon: Nordsamisk: Ekonomiija ja hálddahus: Engelsk: Economics and Administration: Fagkode: SSS2003 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02) Fant du. Bachelorstudiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studiet har et solid regnskapsfokus. I tillegg omfattes emner som økonomi, markedsføring investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon Vår administrasjon for fremtiden bør ikke være en minimumsadministrasjon, men en høyt kompetent administrasjon plassert i de funksjoner som trengs for å nå våre strategiske mål. Og HiOA bør på ingen måte avbyråkratiseres. Vi trenger de byråkratiske idealer På økonomi og administrasjon på HiOA var det mange fantastiske medstudenter og ansatte. De ansatte utmerket seg med å lytte til studentene, og vi utviklet sammen et svært godt læringsmiljø, forteller Heggheim

Alle Alle HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning, fulltid 41.9 144 Alle 42.9 308 28.0 8 HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid Alle Alle Alle Alle HIOA 215132 Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika Alle Alle Alle Alle HIOA 215138 Administrasjon og ledelse 49.0 425 41.9 161 51.0 1402 43.8 643 HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk Alle Alle Alle Alle HIOA 215162 Økonomi. Hei! Skal studere økonomi til høsten. Er noen år siden jeg hadde økonomi på VGS og er litt nervøs for at jeg kommer til å henge etter da jeg ikke husker så altfor mye. Starter alle fagene fra scratch eller er det slik at de fortsetter på det man lærte fra VGS? Er det liksom forventet at man burde.. Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er tverrfaglig. Det vil si at du her møter emner fra flere forskjellige fag, blant annet statsvitenskap, samfunnsøkonomi og jus. Av juridiske fag tilbyr programmet primært emner innen offentlig rett og forvaltningsinformatikk Administrasjon og økonomi Administrasjon og økonomi Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . følge daglige administrative rutiner i en virksomhet; gjøre rede for en organisasjonsplan og lederens rolle i HMS arbeidet; gjøre rede for hvordan virksomheter rekrutterer og ansette

Økonomi og administrasjon - Lillehamme

Bachelor i administrasjon og ledelse har også en veldig sterk økning i førstevalgsøkere, med 65 prosent flere søkere sammenliknet med 2016. Mest søkt (antall førstevalgsøkere) ved HiOA. Sykepleierutdanning, Pilestredet; Økonomi og adm. /revisjon/Facility Management; Fysioterapeututdanning; Sosialt arbeid; Administrasjon og ledels I det første semesteret hadde man et fag som het matematikk for økonomer og der vil jeg si at R1 eller S1 og S2 er tvingende nødvendig. Mye av matematikken var på et ganske høyt nivå, riktignok så vet jeg ikke om så også er tilfelle for økonomi og administrasjon. Det får du faktisk undersøke selv

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter OsloMet - storbyuniversitetet - Styrets ønsker en utnyttelse av OsloMets administrative ressurser som er mer effektiv og i tråd med universitetets satsningsområder, samt styrket administrativ samhandling på tvers. Programmet Administrasjon for framtida er satt i gang for å bidra til at vi når disse målene Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo

Video: Økonomi og administrasjon - Høgskulen på Vestlande

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan kuttes med 22 prosent eller 158 årsverk, viser beregninger som konsulentselskapet Rambøll har gjort for HiOA-ledelsen Næringslivsutvalget ved HiOA er en organisasjon av og for studenter. Vi arbeider hovedsaklig for studenter innenfor økonomiske og administrative fag, blant annet Økonomi og administrasjon, Revisjon og Administrasjon og ledelse. Vi er en egasjert gjeng som jobber hardt for å skape kontakt mellom studenter og bedrifter i næringslivet Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge

utarbeide og vedlikeholde universitetets HMS-håndbok med overordnet beskrivelse av systemet inkludert overordnete føringer og retningslinjer gjennomføre årlig HMS-revisjon (internkontroll HMS) I tillegg har Enhet for HMS ansvar for utvikling og drift a Studiet egner seg for de som ønsker å arbeide med økonomi og administrasjon i private bedrifter,offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Det er utpreget tverrfaglig, og de sentrale obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse Økonomi og administrasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringe Beløpsgrenser. Alle behov meldes inn via Min Bestilling, denne løsningen sørger for at rett innkjøper får din behovsinnmelding.. Alle innkjøp inntil NOK 500.000 skal gjøres av en lokal innkjøper. Innkjøp for over 500.000,- gjøres av innkjøp sentralt

Økonomi og administrasjon - siviløkonom eller

 1. OsloMet - storbyuniversitetet - Reiser skal bestilles av den enkelte reisende. Enhetene har kontaktpersoner for reiser, som mottar informasjon om reisebyråavtalen, utover det som alle ansatte mottar og som kan kontaktes for informasjon
 2. istrasjon og ledelse, Facility Management, revisjonsfag, økonomi og.
 3. Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Hvis du er interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes er et årsstudium noe for deg. Etter fullført årsstudium er det mulig å søke opptak til andre året på flere av våre bachelorprogram innen økonomi og ledelse
 4. istrasjon på 2. året og innehar i dag vervet som sponsoransvarlig i Sosialt Utvalg ved SAM. Tord er en ikke..
 5. istrasjon ved HiOA, Author: Tone Jelsness, Name: BAcheloroppgave i Økonomi og Ad

Utveksling - Økonomi og administrasjon Utveksling SAM

Økonomi og administrasjon er bredt og fanger mange samfunnsaktuelle temaer, det mener denne tidligere studenten. Les om hennes erfaring som student på Handelshøyskolen Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon er et 2-årig studium som gir tittelen høgskolekandidat i økonomisk/administrative emner. Studiet tilsvarer de to første årene i bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Målgruppe og opptakskrav. Det 2-årige studiet vil kunne passe for Økonomi og administrasjon (SSS2003) - Salg, service og sikkerhet Vg2. Økonomi og administrasjon inngår i Salg, service og sikkerhet Vg2 på NooA videregående skole. Nettkurset gir kunnskap og innsikt i økonomistyring og kvalitetskontroll. Det gir kunnskap om organisering, administrasjon og ulike administrative prosesser

Les mer om årsenheter og enkeltemner. Hvem er studiet for. Studiet passer for deg som jobber, eller ønsker å jobbe i en HR- eller personalavdeling. Den også passer for deg som ønsker mer kompetanse innen fagområdene økonomi, arbeidsrett og ledelse. Opptakskra Studiet er rettet mot studenter som har tatt både Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i økonomi og administrasjon eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, gir anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører Hallaisen! Jeg skal i løpet av våren skrive og levere bacheloroppgave innen økonomi og administrasjon etter 3 endte år på høyskole. For å være helt ærlig så sliter jeg ENORMT med å finne tema/problemstilling for oppgaven min.. Ønsker gjerne å skrive om noe innen handel og det pågående skiftet til.. Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter

Økonomisk-administrative fag utdanning

Økonomi og administrasjon. Daglig drift Pensjon og forsikring Medlemshåndtering Daglig drift. Nettbank for lag og foreninger. Med nettbank bedrift kan dere styre klubbens økonomi på en profesjonell måte. Passer alle lag og foreninger uavhengig av størrelse. Les mer og. Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre faglig ansatte har nettverk som spenner over så og si alle verdensdeler Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter. Vår målsetting er å samle alt av informasjon som finnes om jobb og karriere innen Økonomi, marked og administrasjon slik at jobbsøkere enklere kan få oversikten over alle mulighetene, og ikke bare et lite utvalg Økonomi og finans skal tilrettelegge for god økonomistyring slik at Porsgrunn kommune kan skape og levere gode tjenester til våre innbyggere. Virksomheten har ansvaret for å videreutvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav

Økonomi & Administrasjon. Emma Trygg. CFO. emma.trygg@movementgroup.se +46 (0)40 671 28 86 | +46 (0)70 470 00 11. Angelica Carlström. Regnskapsfører. stadier av verdikjeden. Moral og etikk er en åpenbar del av vår virksomhet. Nordic Lunch ble grunnlagt i 1997. Fra og med 2007 er vi et heleid datterselskap av Bama-Gruppen AS, et av. Alle Alle HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning, fulltid 40.6 120 Alle 41.6 263 Alle HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid 31.6 2 Alle 36.2 16 Alle HIOA 215132 Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika o.i. o.i. Alle Alle HIOA 215138 Administrasjon og ledelse 49.4 327 41.7 106 51.3 1071 43.3 439 HIOA 215150 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk 38.0 9 Alle 40.4 23 Alle HIOA 215162. Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig.

193 ledige jobber som Økonomi Og Administrasjon er tilgjengelig i Oslo på Indeed.com. Regnskap, Prosjektleder, Seniorkonsulent Innen Økonomi og mer Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtok 17. oktober 2011 en plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon der læringsmål i den forrige planen er gjort om til læringsutbyttebeskrivelser basert på et nytt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi Administrasjon Administrasjon. Organisasjonskart Kontakt oss Priser og gebyrer Prosjekter Alt om Administrasjon. Politikk Fellesfunksjon økonomi og virksomhetsstyring Vis eller skjul underavdelinger. Lønn. Regnskap. Skatt. Økonomi. Oppvekst og kvalifisering Vis eller skjul underavdelinger

Økonomi og administrasjon - bachelorprogram - 3-årig - NTN

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen siviløkonom 672 ledige jobber som Økonomi Og Administrasjon er tilgjengelig på Indeed.com. Spesialkonsulent, Administrasjon, Rådgivar og mer Økonomi og administrasjon ivaretar kommunens servicetorg, økonomifunksjon, lønn og eiendomsskatt. Videre ivaretas kommunens innkjøps- og forsikringskoordinering. . Marianne Stranden Telefon: 47 01 08 18 Epost: strmar@gildeskal.kommune.no . Anne Lin

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) - NTN

 1. istrasjon, 2. år Heltid Bachelorstudiet i økonomi og ad
 2. istrasjon og ledelse til lave priser. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bestill dine fagbøker om Økonomi, ad
 3. istrasjon / siviløkonom har fem studieretninger (klikk for separate lister): Studieretning bedriftsøkonomi; sirkulær økonomi, miljøvern og økologisk økonomi er alle begreper som omhandler det å bevege seg mot nye forretningsmodeller med fokus på å unngå å drive rovdrift på naturen
 4. istrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk ad
 5. istrasjon har tilstrekkelig faglig bredde til å inkludere flere utdanninger. Fagskolen har angitt flere områder som vil egne seg for utvikling av nye utdanninger. Vårt inntrykk er at fagskolen foreløpig vil konsentrere seg om en oppgradering av utdanningene som allerede tilbys
 6. istrasjon. Eiendom, økonomi og ad
Fra Handelshøyskolen til drømmejobb i Deloitte | Norges

Økonomi, administrasjon og ledelse Moderne organisasjoner trenger engasjerte ledere, men også driftige administratorer og grundige økonomer. I Securitas finnes det mange spennende muligheter for deg som ønsker å jobbe innen økonomi, marked, administrasjon og ledelse Administrasjon og økonomi Avdeling for økonomi og merkantil har ansvaret for all regnskapsførsel, lønnsadministrasjon samt arkivering for selskapet. I dette inngår økonomisk kontroll og rapportering

Økonomi og administrasjon - bachelor Ui

 1. istrasjon, Oslo, Norway. 1,7 k liker dette. Linjeforeningen for studentene på Økonomi og Ad
 2. istrasjon, 2. år Heltid Bachelorstudiet i økonomi og ad
 3. istrasjon byr på få overraskelser. De tre øverste plassene går til University of St. Gallen i Sveits, HEC i Paris og London Business School, og slik har toppsjiktet sett ut de tre siste årene, bortsett fra at sistnevnte skole måtte tåle en fjerdeplass i 2017

Studiet i økonomi og ledelse/administrasjon gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet Offentlig administrasjon 69 Produkter Økonomi, regnskap, skatt og finans 69 Produkter Metode 24 Produkte Administrasjon og ledelse (5842) • Ledelse og strategi (2135) • HR og personal (2105) • Økonomi (1043) • Markedsføring og salg (761) • Språkkurs for næringslivet (337) • Lager og logistikk (140) Språk og studiekompetanse (5183) Helse og livsstil (4777) IT og media (4663) Dans, musikk og underholdning (3651) Kunst, mat og kultur.

Om Aksjegruppen – Aksjegruppen HiOA- for studenter ved HiOAGod deltakelse på ledersamling 11Seafood Trainee 2019-2020

Tjenester. GLØR IKS leverer tjenester til innbyggere i Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune Som økonomi- og administrasjonsleder vil du få en allsidig og sentral lederrolle i Advokatfirmaet Responsa. Du vil få et overordnet ansvar for økonomi og administrasjon, og få et særskilt ansvar for god ressursstyring og lønnsom drift. Du vil lede en administrasjon bestående av fire dyktige medarbeidere Direktør Jo Inge Hagland har ansvaret for tjenesteområdet Administrasjon og service. Herunder ligger enhetene Personal, organisasjon og service, IKT og Økonomi. Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen Administrasjon av latin: administratio brukes om å forestå, lede eller bestyre en organisasjon.Ordet brukes også om stedet (bygningen) der administreringen foregår, og om selve organisasjonen som administrerer, som i statsadministrasjonen, som i folkelig dagligtale betegner både regjeringsbyggene og byråkratiet som arbeider der.. Administrasjon/økonomi 9 ansatte funnet med valgt filtrering. Emir Cavka Produkt- og markedskoordinator. emir.cavka@nelfo.no; 922 90 037; Lisbeth Gulliksen Ansvarlig resepsjon/sentralbord. lisbeth.gulliksen@nelfo.no; 02308; Ove Guttormsen Administrerende direktør. ove.guttormsen@.

 • Høyeste fjell norge.
 • Frases de nicky jam el amante.
 • Netflix beste filme.
 • Minside onecall.
 • Video schwangerschaft zeitraffer.
 • Richters skala snl.
 • Siemens platetopp feilmelding e.
 • During i øret.
 • Ärzteball nordhausen 2018.
 • Caspar david friedrich bilder.
 • Henrik ibsen italia.
 • Rundstykker uten gjær.
 • Pyramider teori.
 • Omsorgspoeng før 1992.
 • Mensen og soppinfeksjon.
 • Drømmetyding drømmer.
 • Dead poets society priser.
 • Gartencenter oosterik online shop.
 • Vitiligo behandling 2018.
 • Reifen helm bergedorf.
 • Hva er etikk i sykepleien.
 • Laser neglesopp bergen.
 • Mondfinsternis 2017 heute.
 • Thor upgraded hammer.
 • Wilfa nymalt.
 • Kerbal space program how to install mod.
 • Singletrail großarl.
 • Hvordan koble antenneanlegg.
 • Trykkluft biltema.
 • Kortspill lag.
 • Äon ticket alpha saphir.
 • Min gat drammen.
 • Lisbon airport lounge.
 • Gardisten instrument gitarr.
 • Selleriburger grønne folk.
 • Norge russland forhold.
 • Wie merkt man plötzlichen kindstod.
 • Map clues rs3.
 • Five states corner.
 • Pappaperm når mor er student.
 • Slangebæreren personlighet.