Home

Nidarosdomen myter

Nidarosdomen er Norges opprinnelige erkebiskopkirke og en av Nordens største middelalderkirker. Domen er 102 m lang, 50 m bred og 21 m høy under skipets hvelv. Spiret er 91 m høyt. Kong Olav 5, kong Harald og dronning Sonja er blitt signet i kirken. De norske riksregaliene ble tidligere oppbevart i et kapell i domkirkens nordre vestfronttårn, her var kroner, septre, riksepler, rikssverd og. Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, signingskirke - og Norges nasjonalhelligdom Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke eller Nidaros domkyrkje nyn., er Norges viktigste kirke.Den er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes både som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke (selv om det ikke lenger foretas kongekroninger i Norge). I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim

Den har gjort at hun ikke klarer å gå inn i Nidarosdomen uten å se seg rundt, i tilfelle hun får øye på munken. Opplevelsen skjedde før hun ble dirigent, en 1. mai-dag en gang mellom konfirmasjonen og bryllupet hennes, som begge fant sted i Nidarosdomen. Koret hun sang i, hadde i fast oppdrag å synge i Nidaros hver 1. mai Munken i Nidarosdomen er et påstått spøkelse i Nidarosdomen.. Det finnes mange beretninger, både vandrehistorier og bekreftede vitnesbyrd, om Munken. Hvis han har opphav i Nidarosdomen, må han nødvendigvis være før-reformatorisk. Det er likevel verdt å merke seg at Munken er et forholdsvis moderne spøkelse, for vi kjenner få eller ingen vitnesbyrd om møter med ham før på 1920-tallet

Åpningstider og priser for Nidarosdomen, Olav den helliges og Norges nasjonalhelligdom Diverse gipsfigurer. Disse gipsfiguren er laget av gipsmakerne ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Her jobber rundt 20 håndverkere med å restaurere Nidarosdomen etter tradisjonelle håndverksmetoder, to av dem er gipsmakere Bygningshistorie. Nidarosdomen - Norges nasjonalhelligdom - ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted. Begynnelsen Omkring år 1070 tok kong Olav kyrre ned det lille trekapellet som var reist over St. Olavs grav - og han lot bygge en steinkirke Se oversikt over alle arrangementer i Nidarosdomen og Erkebispegården. Her finner du informasjon om gudstjenester, konserter, omvisninger, foredrag og familietilbud

Nidarosdomen og nasjonsbyggingen. Da grunnloven ble sanksjonert den 17. mai 1814, var det bare én bygning som ble nevnt i den. Dette var ikke Eidsvollsbygningen, men Nidarosdomen. Grunnloven var svært nasjonalistisk, og det å inkludere Nidarosdomen i den viser hvor viktig man anså Nidarosdomen som et nasjonssymbol 6. Nidarosdomen. Du har sikkert hørt om Munken i Nidarosdomen, som sies at skal gå igjen i denne kirken. På nattetid høres det stadig orgelmusikk og messesang. Munken ble først sett i 1924 da han skal ha dukket opp i søylegangen med munkekutte. Det var bispinne Marie Gleditsch som først oppdaget skikkelsen Mytene rundt denne tradisjonen er at før i tiden så ble de gamle kongene kronet i Nidarosdomen, så for å få kongene til å bli nærmere knyttet til Norges historie så krones de akkurat der. Akkurat her så er det genialt, fordi det gir kongene mer tro fra folket en det de allerede har

Nidarosdomen - Store norske leksiko

Det er akkurat denne graven, ifølge myten, som skal ha blitt begravd der høyalteret i Nidarosdomen står i dag. Etter disse hendelsene fikk Olav helgenstatus og kirken ble bygget oppå martyrens hellige kiste, til minne for hans handlinger ovenfor samlingen av landet, monarkiet og kirken (Rosvold 2016) Denne hemmelige beskjeden har vært skjult i 114 år. Det har vært mange myter om hva som befant seg inne i kule på toppen av Nidarosdomen. Nå er hemmeligheten avslørt Olav Haraldsson - fortellinger og myter. Før vi går dypere inn på Nidarosdomen og Olav den Hellige som store nasjonsbyggere skal vi ta en nærmere titt på fortellinger og myter rundt Olav Haraldsson og hans død. Vi kjenner alle til historien om Olav Haraldsson som falt på Stiklestad i år 1030 I hjertet av det historiske Trondheim ligger katedralen. Sagaen og historien har gitt Nidarosdomen en verdig posisjon blant Norges turistattraksjoner. På denne møteplassen finnes et levende gudshus, en populær konsertarena. Kong Olav Haraldsson, som døde i 1030, ble etter slaget på Stiklestad gravlagt ved Nidelven

Heisann, bloggen! Denne uka har vi besøkt Nidarosdomen, og har fått en liten guidet rundtur i kirka. Oppgaven for denne gangen handler derfor om Nidarosdomen og dens rolle i den norske nasjonsbyggingen. Til å begynne med, skal vi ta for oss bakgrunnsopplysninger om kirken og myten bak den. Etter det skal vi se hvordan båd Nidarosdomen i Trondheim er Norges mest sentrale kirke fordi den er Olav den helliges gravkirke og Nordens største middelalderkirke. I 1814 ble det tatt inn i grunnloven at Nidarosdomen skulle være landets kroningskirke. Derfor er Nidarosdomen viktig og sentrale element for den norske nasjonsbyggingen. I denne oppgaven skal vi tematiserer Nidarosdomens rolle i Norges nasjonsbygging Også nettstedet Resett omtaler kronikken hennes og hadde opprinnelig tittelen «Prest vil rive Nidarosdomen i sympati med Black Lives Matter», men har nå endret tittelen til «Prest: Bør vi rive Nidarosdomen?». - Jeg vurderer å klage dem inn til Pressens Faglige Utvalg. Særlig fordi jeg skriver at vi skal jo ikke rive Nidarosdomen, sier hun

Nidarosdomen - Nidarosdomen

Nidarosdomen i Trondheim. Når du er i Trondheim, sørg for å ta en tur innom Nidarosdomen. Katedralen er den nordligste middelalderen katedralen i verden, og den nest største i Skandinavia. Nidarosdomen ligger midt i Trondheim sentrum. Katedralen ble bygd i 1070 og var Nord-Europas viktigste kristne pilegrimsmål i middelalderen Nidarosdomen var en utmerket artikkel, noe som betyr at den tidligere ble ansett som spesielt lesverdig, til inspirasjon for andre tekster og noe av det beste Wikipedia kunne by på. Artikkelen holder imidlertid ikke lenger den standard som forventes av slikt innhold. Se denne diskusjonen for en begrunnelse av artikkelens nedgradering Finn og kjøp Nidarosdomens Guttekor billetter på ticketmaster.n Her ser vi Nidarosdomen bre seg prektig og mektig over Trondheim by, en kronjuvel innen norsk arkitektur og et gammelt religiøst knutepunkt i norsk historie. Som en av de få riktige store kulturarvene vi har er Nidarosdomen et av våre større nasjonale prosjekter. Selv i senere tid har restaurering og bevaringen av katedralen vært viktig Nå blir det endelig konsert igjen i Nidarosdomen. Du kan blant annet få høre Där du går, arrangert av Gunnar Eriksson med første strofe, Som en vind i min själ är din röst och jag elskar den, det blir motett av Hovland, Sancta Mater av Scarlatti, og stykker komponert av vår egen dirigent Karen Haugom Olsen og mye mer

I denne ukens blogginnlegg skal vi skrive om Nidarosdomen og Olavsarvens plass i norsk nasjonsbygging, ved hjelp av historiedidaktiske verktøy. Først gir vi litt generell historie, deretter går vi mer inn i dybden om Nidarosdomen og Olavsarven, til slutt kommer en oppsummering og konklusjon. Nidarosdomen har som historisk sted sterke tilknytninger til Olav den Hellige Nidarosdomen kan sees på som et flott eksempel på hvordan myter har en funksjon i samtida, selve domkirken kan sees på som en direkte etterfølge av myten rundt Olav den hellige og Olavsarven. Uten Olav hadde Nidarosdomen mest sannsynlig ikke vert her den dag i dag, fordi Olavsarven er og har vært med på å legitimere plasseringen Veien er snirklete, kompleks og ikke minst nesten tusen år lang. Men sett i lys av den enorme tidsdimensjonen som dette bygget favner, dukker det opp historier og myter. Det ble blant annet sagt at hele Trondheim by ville rase ut i fjorden om Nidarosdomen en gang endelig kom til å bli ferdigstilt Myten om Nidarosdomen forteller at den er oppført der liket av Olav den hellige skal være begravd. Dette arbeidet startet på 1100-tallet og anses som vesentlig ferdig i 1320. Kirken har vært utsatt for brann i både 1328 og 1432, og fikk med dette store skader

Nidarosdomen - lokalhistoriewiki

Denne uken har vi vært i Nidarosdomen på omvisning, og derfor skal vi skrive et blogginnlegg om hvilken funksjon Nidarosdomen har i nasjonsbygging, identiteter og vår forståelse av den norske middelalderen. Nidarosdomens historie Både selve bygget, historien rundt det og Olavsmyten, samt restaureringen i moderne tid, er sentrale eksempler på historiebruk Nasjonen, myten og historiebruk; Uke 42. Arven etter Olav den Hellige; uke 43. Nidarosdomen som nasjonsbygger; uke 44. Historiefaget i skole og andre offentlige institusjoner; Uke 46. Filmer og spill med historisk bru I følge mytene skal Olav den Hellige blitt gravlagt under det som i dag er alteret i Nidarosdomen, men i senere tid har man gått bort i fra dette. I dag tror man heller at liket av Olav ble gravlagt på Marinen, og senere flyttet der Nidarosdomen ligger i dag, siden det ikke var mulig å bygge en kirke der liket var gravlagt. (1700-tallet Dette og andre mirakler som skjedde i forbindelse med liket hans bidro til at folk oppfattet han som en helgen. Det ble derfor i følge myten reist en steinkirke i 1070, over plassen der graven hans lå. Dette var begynnelsen på byggingen av Nidarosdomen som står ferdigstilt i Trondheim den dag i dag

Mysteriet om munken i Nidaros Mitt Mediu

Glassmaleriene som er i nidarosdomen i dag er malt av Gabriell Kjelland. Glassmaleriene langs de nordvendte veggene symboliserer det gamle testamentet, mens de sørlige det nye (Nidarosdomen.no, sist vist 13.14.18). Norsk identitet Katedraler og andre religiøse minnesteder og monumenter har gjennom tiden ofte blitt mål for pilegrimsferder Og Nidarosdomen som pilegrimssted kan ha vært med på å bygge opp under en nasjonal identitet ved at folk innenfor landets grenser, også drar til Nidaros for helbredelse fra denne kilden, med på kjøpet får de også myten om St. Olavs bedrifter, og Norges storhetstid Denne uken har vi vært på omvisning i Nidarosdomen og fått innholdsrik bakgrunnsinformasjon om Nidarosdomens utvikling fra 1070 til i dag. Vi skal derfor gå dypere inn i Nidarosdomens forhold til Olavsarven og fokusere på nasjonsbygging og restaureringsprosjektene til Nidarosdomen. Vi skal også se nærmere på Nidarosdomens forhold, både historisk og i nåtid, til monarkie I denne oppgaven skal vi skrive om Nidarosdomen med tanke på nasjonsbygging, identitet, myter og historiebruk. Begreper vi skal bruke i denne oppgaven er historiebruk, identitet og monumenter. Først skal vi definere monument. I Kvande og Naastads Hva skal vi med historie? står det at et monument ofte blir reist for å hedre fortidens helter og bragder, og representere Nidarosdomen, Olavsarven og historiebruk Nidarosdomen går langt tilbake i tid. Kirken ble reist over Olav den Helliges grav, hvor det til å begynne med sto et enkelt kapell i tre (1070), men som etter hvert skulle utvikle seg til Norges første erkebiskopkirke, og den største i dag har fra middelalderen. Kirken var ferdig for først

Munken i Nidarosdomen - Wikipedi

- Mange av disse «sannhetene» viser seg å være myter. Nidarosdomen og kirkens høyalter ble aldri bygget over graven til Olav den hellige, slik det står i Snorre Nidarosdomen. Munken i Nidarosdomen er Norges mest kjente spøkelse. Klikk.no kan ikke stå inne for at historiene er reelle, og gjør oppmerksom på at disse er basert på myter og folks påståtte opplevelser. Les også: Anders lurte nigeriasvindlerne trill rundt. Et helvetes liv

Olavsarven og Nidarosdomen, roller i identitet og

Video: Åpningstider og priser - Nidarosdomen

Nidarosdomen

Nidarosdomen eller som den egentlig heter; fordi de trodde at man fikk guddommelige krefter av det. Etter hans død var det også flere myter ved Olav den helliges grav, slik som at da de åpnet graven for første gang luktet det som roser og han var enda ikke forråtnet Besøk Nidarosdomen og opplev katedralen i nytt lys Midt i hjertet av Trondheim ligger Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom og et populært pilegrimsmål. Nidarosdomen har vært kjent som den mørke katedralen. De I forrige uke snakket vi om hvordan Stiklestad har vært med på å påvirke Norsk kultur gjennom myter og fortellinger. Denne gangen skal vi også fordype oss i Olavsarven, men legge fokus på et annet viktig bidrag til den norske nasjonsbyggingen, nemlig Nidarosdomen. I 1070 startet man byggingen av domkirken, som mange vil kalle Norge Nidarosdomen skaper en samlet tilhørighet og en fellesskapsfølelse. Spesielt på 1800-tallet, da Norge jobbet med å frigjøre seg fra den danske kulturelle sfæren, var et det viktig å gi folket en felles historie, og Nidarosdomen er det perfekte eksempelet på et praktfullt bygg som ble bygget i Norges storhetstid

Nidarosdomen er et viktig nasjonalsymbol for Norge. Katedralen har vært viktig for historien til Norge helt siden den ble reist. Nidarosdomen ble påbegynt allerede i år 1070, før det hadde det bare stått en trekirke der Nidaros står i dag. Likevel har domkirken en lang historie, og deler av den har blitt ødelagt flere ganger Mange av disse sannhetene viser seg å være myter. Nidarosdomen og kirkens høyalter ble aldri bygget over graven til Olav den hellige, slik det står i Snorre. Hærskarer av turister i Nidarosdomen er siden forrige århundre blitt feilinformert - dog uten at dette har vært bevisst. Oppdagelser I denne uken har vi fått i oppgave å skrive om Nidarosdomen, og hvilken rolle den har spilt i norsk nasjonsbygging. Domen har i nyere tid spilt en stor rolle innen nasjonsbyggingen, spesielt siden begynnelsen av 1900-tallet. Kirken har derimot ikke alltid hatt denne statusen, og vi skal derfor se nærmere hvordan har blitt s Nidarosdomen er ikke bare relevant for den norske nasjonsbyggingen. Som Nordens største middelalderkirke er den også relevant for Nordens identitet. Nidarosdomen huser minner som myten om Olav den hellige, kroningen av konger og dronninger i Norge opp gjennom tidene og ikke minst bryllupet til Martha Louise og Ari Behn Det er tid for Olsok igjen. På Stiklestad og i sfiftsstaden er festen i full gang. Tidligere i sommer har en frittenkende prest helt malurt i begeret, og i en kommentar i Vårt Land 7. juli lekt med tanken om å rive Nidarosdomen i protest mot Olav den Helliges utstrakte voldsbruk. Hun har fått kjørt seg

Nidarosdomens bygningshistorie - Nidarosdomen - Nidarosdomen

 1. Nidarosdomen: Historisk domkirke - Se 2 526 reiseanmeldelser, 1 669 objektive bilder og gode tilbud på Trondheim, Norge på Tripadvisor
 2. nidarosdomen Boka forteller Nidarosdomens historie, som begynner med Olav den helliges fall og fortsetter bl.a. med pilegrimsvandringer fram til reformasjonen, brannen i 1531 og vedtaket i 1868 om å gjenreise Nidarosdomen i full størrelse
 3. Myter, etnisitet og fellesskap I denne ukens blogg-innlegg skal vi gå gjennom begrepene nasjon og myter, og diskutere disse i forbindelse med historiebruk. Begrepet nasjon er noe man ofte knyttet til fellesskap og identitet, det blir brukt i sammenheng med stater, men også folkegrupper i forbindelse med etnisitet og felles rettigheter
 4. I dette innlegget skal vi se på hvordan Nidarosdomen har blitt brukt i den norske nasjonsbyggingen. Når man skal bygge en nasjon kan det gjøres på flere måter. Vi har for eksempel i tidligere innlegg allerede snakket om flere former for nasjonalisme; statsborgerlig, historisk-mytisk og etnisk, hvor da alle disse vil være forskjellige måter
 5. Nidarosdomen har som historisk sted sterke tilknytninger til Olav den Hellige. Fortsett å lese Uke 45: Nidarosdomen og Olavsarven Lagt ut den 5. november 2018. Uke 44: Historiebruk i massemedia. myter og historiebruk. Vi kommer først til å definere begrepene myte og nasjon,.

Myte. Steinen som blir såkalt Olavsteinen skal ha vært en pilegrimsmål under middelalderen for at ryktene skal ha vært at akkurat denne steinen skal ha formidlet en slags guddommelighet, som kunne kurere kreft og skader. Det er mennesker i dag som kommer fra forskjellige steder i Norge som vil berøre steinen for å bli kurert Myter. Myter har alltid vært en viktig del av bygge en nasjon. De var laget for å komme med en forklaring på hvorfor noe er som det er. Om det var stedsnavn, hvordan forskjellige naturlige fenomener oppsto, hvorfor noen steder var farligere enn andre, og ikke minst hvorfor en nasjon er slik den er Kjente og kjære myter gjenfortelles og vi ser på myter som bekrefter samfunnet slik det er, men også på de spennende mot-mytene, som gjør opprør med det bestående og kanskje innevarsler en ny tid. Gro Steinsland er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved CAS, Senter forgrunnforskning (CAS) Nidarosdomen som nasjonens lim Nidarosdomen har som element for norsk nasjonsbygging hatt en særs viktig rolle og kan sies å ha nådd sitt toppunkt i tiårene før og etter frigjøringen fra Sverige i 1905. myter og ulike typer historiebruk Mytene og fortellingene fra denne tiden speiler ikke bare endringene, de er aktivt med på å skape dem. Det viser denne boka som er en vandring i det norrøne og det middelalderske myteuniverset. Kjente og kjære myter gjenfortelles og vi ser på myter som bekrefter samfunnet slik det er, men også på de spennende mot-mytene, som gjør opprør med det bestående og kanskje innevarsler en ny tid

Hva skjer i Nidarosdomen og Erkebispegårde

 1. Kjøp 'Mytene som skapte Norge, myter og makt fra vikingtid til middelalder' av Gro Steinsland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978825303477
 2. Historien og myten bak Nidarosdomen bringer oss tilbake til før vi ble underlagt utenlandske makter, og prøver på den måten å få oss tilbake til vår storhetstid i middelalderen. Hvorvidt myten er sann vet man ikke, men som guiden i Nidarosdomen sa; det som faktisk skjedde er ikke viktig - det som er viktig er hva folk tror
 3. Nyateismens myter har dessverre ofte falt langt utenfor den kategorien, mener kronikkforfatteren. Bildet er av Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 4. Myte som fortelling gir ofte forklaringer på viktige fenomener, og er ofte overnaturlige. Myter vil da ofte i en historiskdadaistisk perspektiv ha en religiøs funksjon. Fortellingen om Olav den Hellige har vært et viktig nasjonsbyggende fortelling og er et veldig godt eksempel på en myte som et viktig nasjonsbyggende fortelling

Vær hilset bloggen! I dette blogginnlegget skal vi ta et oppgjørsdykk med flere av begrepene vi har jobbet med dette semesteret. Vi skal ta for oss begrepene: myte, fortelling, monument og minnested. For å se på disse begrepene skal vi se på Stiklestad kirke og Olavsstøtta på Stiklestad. Den vanlige oppfatningen av myter, er a Det finnes også en myte som sier at den dagen Nidarosdomen blir ferdig bygd, vil byen gå under. I tiden etter 1900 har det kommet til nye tolkninger av Olav den hellige. I både reiseliv og kirkelig sammenheng har Olavsarven blitt et honnørord, men noen entydig definisjon av arven finnes ikke, og det er klare spenninger mellom en kirkelig og kommersiell tilnærming til bruken av fortiden Fra blot til helgenkult og fra Dovrefjell til Nidarosdomen. Kjente og kjære myter gjenfortelles og vi ser på myter som bekrefter samfunnet slik det er, men også på de spennende mot-mytene, som gjør opprør med det bestående og kanskje innevarsler en ny tid. Gro Steinsland.

Fra krigerske vikinghøvdinger til milde martyrkonger. Fra blot til helgenkult og fra Dovrefjell til Nidarosdomen. Hva kan våre fargerike myter og legender fra vikingtiden og middelalderen fortelle oss om de store forvandlingene i tiden? Kristendommen avløste hedendommen, og samfunnet vårt endret seg dramatisk. Der man Nidarosdomen er et viktig identitets dannende bygg i det norske samfunn. På 1800-tallet sto det bare noen stakkarslige middelalder ruiner i Trondheim sentrum. Det ble bestemt at de skulle bygge det på nytt, siden ruinene var fra før reformasjonen førte det til at det ble bygget i den samme gotiske stilen som Europeiske katedraler gjerne holder seg til

Nidarosdomen: Etter Olav den Hellige falt på slaget på Stiklestad i 1030 ble det bygd et trekapell over hans grav på Nidaros (Nidarosdomen, u.dato).. Olav den Hellige ble erklært hellig et år etter hans død etter at han ble gravd opp og håret og neglene hans hadde vokst Mange av disse «sannhetene» viser seg å være myter. Nidarosdomen og kirkens høyalter ble aldri bygget over graven til Olav den hellige, slik det står i Snorre. Hærskarer av turister i Nidarosdomen er siden forrige århundre blitt feilinformert dog uten at dette har vært bevisst, sier Ekroll

Nidarosdomen var ikke bare et tegn på kristendom det var også et tegn på Norges tidligere storhet, slik at de følte at det var viktig å gjenreise domen tilbake til slik den var i sin storhetstid slik at en kunne vise at Norge også var på vei tilbake til sin storhet, og hovedsakelig selvstendighet. Selve oppussingen startet i året 1869 Nidarosdomen som nasjonens lim Nidarosdomen har som element for norsk nasjonsbygging hatt en særs viktig rolle og kan sies å ha nådd sitt toppunkt i tiårene før og etter frigjøringen fra Sverige i 1905. Akkurat hvorfor denne perioden spilte en så viktig rolle vil bli diskutert i avsnittet Nidarosdomen 1814-1905. Helt siden Kong Olav Kyrr Hei igjen, og takk for sist! Vi har tidligere denne høsten beriket dere med historiebruk på Stiklestad etter vårt interessante besøk der, og koblet bruken opp mot formidling, bevaring og bruk/misbruk. Denne gangen var vi så heldige å få besøke Nidarosdomen sammen med en guide, og tenkte derfor det hadde vært spennende og gått lit

Nidarosdomen er så mangt mer enn et byggverk, men noe tidløst og for oss dødelige noe «evig» som inneholder enorme mengder historie, kunnskaper og myter om vår nasjons fortid. Dette er også relevant for byggingen av en nasjonalfølelse Denne uken fikk vi i oppgave å skrive om Nidarosdomen i norsk nasjonsbygging. Vi var på et coolt besøk til Nidarosdomen på fredagen 10.11.2017, hvor vi hadde en guide som fortalte oss om kirken. Det ble fortalt om historien til Nidarosdomen, oppbyggingen av vestfronten, arkitekturen som er inspirert fra forskjellige steder og tider osv Denne uken har vi vært på omvisning i Nidarosdomen. Derfor skal vi i dette innlegget skrive om bruken av Nidarosdomen i norsk nasjonsbygging. Vi kommer til å ta for oss litt fakta om Nidarosdomen, gjenbyggingen av domen og hvordan den henger sammen med Olav den hellige. Se gjerne innlegget vårt om Stiklestad om du vi

Nidarosdomen. Munken i Nidarosdomen er Norges mest kjente spøkelse. Han ble først sett under en gudstjeneste i 1924, av bispinne Marie Gleditsch som mener hun så ham dukke opp i søylegangen. Han skal etter hennes utsagn ha hatt en blodig stripe over halsen Nidarosdomen og dens rolle i norsk nasjonsbygging november 13, 2016; Uke 44 november 7, 2016; Historiefagets bruk i offentligheten oktober 30, 2016; Nasjoner, myter og historiebruk oktober 24, 2016; Oppgave uke 40 oktober 10, 201

Nidarosdomen gruppe 16 stuper inn i historie

 1. Nidarosdomen er en av norges mest sentrale kirker, og Nordens største middelalderkirke. Kirka har fått enorm oppmerksomhet for den skal være - etter historien - Olav den Helliges gravsted. ''Domen'' (som trønderne sier) regnes som en katedral og er også sterkt knyttet til Trondheim Katedralskole som tidligere var skolen til menn som skulle ta presteutdannelse
 2. Nidarosdomen, som mange andre monumenter har flere myter. Myter bidrar til nasjonsbygging ved at vi kan forstå grunnleggende verdier, livsorienteringer og trosforestillinger. I tillegg har myter en solidaritetsfunksjon ved at det samler folket sammen og danner kollektive identiteter. En kjent myte ved Nidarosdomen er at det spøker
 3. Den 8. november var årets ExFac-kull på omvising Nidarosdommen. Av den leiande levande eksperten på katedralen, Øystein Ekroll, fekk vi innsyn I historia til bygget, og spesielt i det han skreiv si doktorgrad om, samanlikninga av Nidarosdomen og spesielle element ved henne med andre katedralar I andre delar av verda. Oppgåva denne veka er
 4. nerikt. Glassmaleriene i Nidarosdomen fungerte tidligere som en slags «tegneserie» med bibelske historier
 5. Det er mange myter om Olav den hellige og hvor han er begravet. Den siste måneden har rundt 500 små arkeologer og oppdagere vært på besøk i Nidarosdomen..
 6. Nidarosdomen er Nordens største middelalderkirke, og har blitt et viktig symbol for Norges nasjonsbygging. Katedralen har en sterk tilknytning og historie til Olav den hellige. Etter slaget på Stiklestad i 1030 der Olav Haraldson døde, skal liket ha blitt fraktet til Nidarosdomen. Han ble begravd, og ca ett år etter ble graven åpnet
9

6 hjemsøkte steder i Norge - HA-blogge

 1. (Dagbladet): Vikingkongen som kristnet Norge skal etter sigende være gravlagt i Nidarosdomen - men ingen kan si det med sikkerhet. Opp gjennom årene har det ført til mange myter om kongeliket
 2. Nidarosdomen. Det var i sluttfasen av nasjonalromantikken restaureringen av Nidarosdomen virkelig fikk fart på seg. Selve bygget ble påbegynt i 1070 og ble ferdig rundt 1300, katedralen så betraktelig annerledes ut på den tiden da
 3. Den norske katedralen Nidarosdomen er den største katedralen i Norden og har en historie som strekker seg helt tilbake til Olav den Helliges død. Kirken ligger i Trondheim sentrum og har i lang tid vært en viktig del av nasjonen og den norske troen. Så hva har ført til at Nidarosdomen har fått en s
 4. Nidarosdomen bli dag brukt til flere forskjellige ting. Det er i hovedsak en kirke, men det er mye annet som skjer der også. Det er Gudstejester i Nidarosdomen hver dag. Det er også hverdagsbønn, hverdagsmesse, middagsmesse, dåp, bryllup og konserter i Nidarosdomen. Noen vil si at Nidarosdomen i en grad bli sett på som et «museum»
 5. Nasjonen, myter og historiebruk Hva vil det egentlig si å være nordmann eller sveitser? Hva kan vi fra gammelt av definere som et «oss»? Er det Åsatru eller er det Harald Hårfagre? Eller ost og penger? For å kunne definere begrepet nasjon, er myter og/i historiebruk en stor faktor. Det skal vi se nærmere p
Stiklestad | Athene14

Nidarosdomen - exfacgruppe2

 1. dre grad kan kobles til prosessen med å samle Norge, løsrivelsen fra unionen med Sverige og skapelsen av en nasjonal identitet
 2. iscencias románicas
 3. Ritual, en handling som gjentas bevisst og etter et bestemt mønster fra gang til gang. Ritualer kan også bestå av en serie formelle handlinger i en fast rekkefølge. De foregår oftest i en sosial sammenheng. Et eksempel på et kort og enkelt ritual er å hilse hverandre med et håndtrykk, ofte kombinert med en kort språkhandling som hilsen eller å si navnet sitt
 4. Fra krigerske vikinghøvdinger til milde martyrkonger. Fra blot til helgenkult og fra Dovrefjell til Nidarosdomen. Hva kan våre fargerike myter og legender fra vikingtiden og middelalderen fortelle oss om de store forvandlingene i tiden? Kristendommen avløste hedendommen, og samfunnet vårt endret.
 5. Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, signingskirke - og Norges nasjonalhelligdom Nidarosdomen (eigentleg Nidaros domkyrkje) i Trondheim er domkyrkje for Nidaros bispedøme.Ho er den største kyrkja i Noreg og den nest største gotiske kyrkja i Norden (etter Uppsala domkyrka i Sverige).Truleg kan ho òg seiast å vera den viktigaste kyrkja i Noreg.
 6. Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes

Nidarosdomen - Sandalvandalen

Turistreklame for Nidarosdomen, et viktig europeisk pilgrimsmål: Katedralen er et rikt utsmykket gotisk mesterverk som det er knyttet mange myter til... Kjøp Mytene som skapte Norge fra Bokklubber Fra krigerske vikinghøvdinger til milde martyrkonger. Fra blot til helgenkult og fra Dovrefjell til Nidarosdomen. Hva kan våre fargerike myter og legender fra vikingtiden og middelalderen fortelle oss om de store forvandlingene i tiden HALLDIS NERGÅRD, Adresseavise Influenser fra England finner vi mye av, og det er flere stilarter om hverandre alt etter når de ulike delene er bygd. Å bygge Nidarosdomen har tatt århundrer, noe vi kan se ved å studere detaljer. Dette er også med på å gi katedralen en rik og spennende historie ved siden av det religiøse aspektet og mytene tilknyttet Nidarosdomen Myter og legender er blitt formidlet gjennom sagn og historier fra generasjon til generasjon gjennom århundrer. De omhandler temaer som kjærlighet og sjalusi, krig og fred, godhet og ondskap. Temaene belyses gjennom spennende historier, livfulle skikkelser og minneverdige hendelser

Denne hemmelige beskjeden har vært skjult i 114 å

Disse mytene kan også være med på å ikke bare gi grunnlag for hvordan nasjonen oppstod, men også nasjonens verdier. I Sveits sin myte symboliserer det landets verdier om å være et lite land som står imot sine omringende mektige naboer. Myter kan også være med på å skape et oss mot de-forestilling, dette skal vi tilbake til senere Erkebiskoppen fikk sitt sete i Trondheim, og pilgrimmer fartet fra hele verden til Trondheim (Stugu, side 71) Mytene rundt Olav er mange, og kanskje det er mulig å si at uten disse mytene så ville ikke Nidarosdomen vært så spesiell som den er i dag Før vi går noe videre i ukens oppgave, som handler om Olavsarven og Nidarosdomen, så må vi bare lenke til en av de mange sakene som har poppet opp på norske aviser de siste dagene. NRK skriver om funnene av den berømte Klemenskirka, Trondheims første kirke, like utenfor nordsiden av Trondheim Folkebibliotek. Men ove

Nidarosdomen og Olavsarven - DENNE BLOGGEN ER HISTORI

Myten forsøker nemlig å uttrykke selve forutsetningene for all eksistens, ved hjelp av språk og gorteske bilder, snur mytene vanlige relasjoner på hodet. ofte fortelles myter på sitt eget, og somregel alderdommelige språk som ikke lenger er i bruk. et eksempel på dette er bruken av Sumerisk i Babylon som ofte ble tatt i bruk i religiøse sammenhenger selv etter at det var forsvunnet som. Grunnloven i 1814 ble slått fast at Norges konger skulle krones i Nidarosdomen. Man kan da si at fortellingen om Olav og byggingen av Nidarosdomen har på en måte blitt et viktig nasjonalt symbol på Norges uavhengighet og frihet og et viktig myte og fortelling. Dette igjen styrker tolkningen som eksistenstiell historiebruk

MANUMU
 • Peter mccallister home alone.
 • Canciones de shakira.
 • Bergans finse anorakk.
 • Quizlet > live.
 • What does lgbtq stand for.
 • Photoshop app iphone.
 • Auerbach sehenswürdigkeiten.
 • Nabostøy.
 • Oberland arms black label.
 • Hooters köln.
 • Ryobi kit.
 • Bergen mc senter åpningstider.
 • Koptere i egypt.
 • Legend of korra game.
 • Aalesund ona softrain jakke.
 • Rideleir for voksne 2017.
 • Cessna range map.
 • Historiske fliser italiensk 16.
 • Rafens bryn.
 • Arrows css.
 • Premenstruell dysforisk lidelse.
 • Diabetesbehandling ved nyresvikt.
 • Shift taste deaktiviert.
 • Fakta om afrika for barn.
 • Helsenorge frikort.
 • Kan bil ha kryssord.
 • Senter i stavanger.
 • Hilux lasteplan chords.
 • Bjarte tjøstheim underholdningsavdelingen.
 • Hvor lang tid bruker saturn rundt sin egen akse.
 • Ariane quatrefages et patrick fiori photos.
 • Bild aus video speichern windows media player.
 • Visitor oyster card london.
 • Maxicosi pearl plus 2way.
 • 0123movies sc.
 • Prusten kreuzworträtsel.
 • Operasjon for å bli lavere.
 • Poster collage.
 • Musicals london 2018.
 • Fettflekker på kjøkkenskap.
 • Og vertrag muster.