Home

Enstemmig vedtatt

SVs valgliste klar: Enstemmig vedtatt VALGLISTE KLAR: Nominasjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og toppkanditatene for Eidsvoll SV er Roger Kristensen, Anne Finstad og Linn Hexeberg. Publisert: 09 januar, 2019 00:00 Oppdatert: 12 november, 2020 17:29 Nominasjonskomiteens listeforslag enstemmig vedtatt. Lørdag vedtok Møre og Romsdal FrP enstemmig nominasjonskomiteens listeforslag til stortingsvalget 2021. Nestleder i FrP, Sylvi Listhaug. Foto: FrP. Nyheter. Publisert: 02 november 2020 06:00 Sist oppdatert: 02 november 2020 06:00. Gøran. Enstemmig vedtatt. Fra redaktøren. ENGLISH. Hanne Støre Valeur Om forfatteren. Se alle artikler. Hanne Støre Valeur (f. 1982) er lege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Email: hanne.store.valeur@legeforeningen.no. Artikkel. Legeforeningens landsstyre skal i løpet av tre dager diskutere og fatte vedtak om viktige helsepolitiske saker

Enstemmig vedtatt - «mannstitlene» skal ut Nå blir alle yrkestitler i staten kjønnsnøytrale. KJØNNSNØYTRALE TITLER: Ap-toppene Ina Libak og Anette Trettebergstuen har fått gjennomslag for. Under enkelte møter vil alle sakene som behandles være enstemmig vedtatt. Presidentens dobbeltstemme. Når Stortingets president leder voteringen, og avstemningen viser like mange stemmer for og imot, avgjør han eller hun saken med dobbeltstemme

SVs valgliste klar: Enstemmig vedtatt - Eidsvoll

Nominasjonskomiteens listeforslag enstemmig vedtatt

Eksempel: Blir lovforslaget deres vedtatt, er vi ferdige.|Den dagen lovforslaget ble vedtatt sa Trent Lott:|Byen Virgin i Utah har vedtatt en lov om at alle borgere må eie våpen.|Vedtatt|Det er enstemmig vedtatt.|Den ble vedtatt for alle svekede soldaters skyld.|Hermed erkIaerer jeg Ioven vedtatt.|Enstemmig vedtatt.|Bare vedtatt av de folkevalgte Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget. Publisert 06.11.2020. Stortinget hadde første gangs behandling av ny revisorlov 5. november. Den nye loven forventes satt i kraft fra 1. januar 2021. Da Regjeringa la fram forslaget til ny lov i desember 2019, ble det sagt at praksis fra kommunal og privat revisjon skulle likestilles Enstemmig vedtatt. Votering fordelt på: Det foreligger ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor. Status. Vedtak i korthet. Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr. ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Endringene er en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen Enstemmig vedtatt:-) Jippi! I bystyret i april ble det enstemmig vedtak på å samle Ellengårds 5 avdelinger på ett sted. Både i komite for helse, omsorg og levekår og i bystyret var det ingen tvil hos noen om at dette var en flott løsning for både ansatte og brukere SVs Martin Berthelsen var glad, men litt overrasket da det første forslaget han fremmet i det nye Asker formannskap ble enstemmig vedtatt. - Jeg er ikke vant til at våre forslag blir enstemmig vedtatt, sa han da ordfører Lene Conradi hadde slått klubba i bordet og slo fast at vedtaket ble enstemmig. Det hele skjedde [

Mer bredbånd i Nordre Trysil

Enstemmig vedtatt Tidsskrift for Den norske legeforenin

Samtlige partier stemte tirsdag for Senterpartiets forslag om å be regjeringen kartlegge besøksrestriksjoner og besøksstans til boliger for eldre og funksjonshemmede under pandemien Kommunestyret i Brønnøy har fredag enstemmig vedtatt å løse rådmannen fra sin stilling ved oppsigelse. I en pressemelding fredag kveld opplyser ordfører Eilif Trælnes (Sp) følgende: «Brønnøy kommune har i dag vedtatt oppsigelse av rådmann Helge Thorsen etter en grundig prosess i forkant.

Kjønnsnøytrale yrkestitler: - Enstemmig vedtatt

Enstemmig vedtatt å ta neste steg i prosessen Artikkeltags. Kristiansund; Helse; Bygg; Krisesenter; Av Morten Feirud. Publisert: 23. september 2020, kl. 13:46 Sist oppdatert: 23. september 2020, kl. 13:46. Planen er at gamle Fløya barnehage skal rives for å gjøre plass til nye Nordmøre krisesenter. Til toppen Tips. Strategidokumentet «Omsorg 2025» ble enstemmig vedtatt i Stavanger bystyre sist mandag. Bystyret skrev historie i dette møtet. Ni ulike politiske partier ble enig om antall sykehjemsplasser og. Vedtatt betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Vedtatt, i både bokmål og nynorsk Enstemmig vedtatt. På formiddagen fredag var det endelig tid for å stemme. Etter avstemning om forslag på mindre endringer stemte alle representantene for de nye vedtektene. — Det er litt historisk, slo leder Rønnaug Larsen fast med et smil og takket organisasjonsutvalgets andre medlemmer og alle i representantskapet

Voteringer - stortinget

 1. Enstemmig vedtatt: Lillemoen omsorgsboliger klar til å legges ut på anbud. Varaordfører Ole Hermod Sandvik. Foto: Anette Fossmo. Omsorgsetaten tildelt 12 leiligheter til aktuelle brukere. Men selv om det nå er vedtatt er det ikke bare å kjøre i gang med prosjektet uten videre,.
 2. Torsdag 9. februar hadde bydelsutvalget møte på Sagene samfunnshus, og her ble forslag om miljø- og klimastrategi for Bydel Sagene 2017-2020 enstemmig vedtatt
 3. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til enstemmig. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 14 synonymer for enstemmig. 0 antonymer for enstemmig. 0 relaterte ord for enstemmig. 0 ord som starter på enstemmig
 4. Utvalgsleders innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Forslaget til et nytt pkt. 3 fremmet av Hannah Berg ble vedtatt med 6 stemmer (Ap4, R1, MDG1), mot 3 stemmer (FrP1, H1, Pp1). Helse- og velferdsutvalgets uttalelse 11.11.2020: 1

For å demme opp for og forsinke utbredelsen av coronaviruset, har den danske regjeringen i kveld hastebehandlet en ny lov i Folketinget. Sent torsdag kveld ble loven enstemmig vedtatt Rådmann Einar Gaustad ombestemte seg og gikk inn for å åpne for billighetserstatning. Tirsdag kveld fikk han politikerne på sin side i kommunestyret FORSLAGSTILLER: Arnt Gunnar Tønnessen, V, sto bak forslaget som ble enstemmig vedtatt om å ta avstand fra trusler og sjikane mot politikere og kommunalt ansatte. Formelt ble forslaget fremmet av samtlige gruppeledere. Til venstre ordfører Beate Skretting, H, og varaordfører Lene Langemyr

Styret i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene hat enstemmig vedtatt å si ja til Skansen turisthytte i Frafjordheiene. Fylkesmannen har innsigelser, og det reagerer fem ordførere på Godt å få det vedtatt. Etter at vedtaket var fattet sa Ole Th. Holt til Skog.no at det var godt å få det endelige vedtaket på plass, selv om det lenger har ligget i kortene at det var et solid flertall for fusjonen i Glommen. Han var også glad for at vedtaket var enstemmig

Opprinnelse. Dansk ordbok sier om opprinnelsen til vedtekt og vedtak: «Vedtægt kommer i dansk språk fra eldre nydansk (ved-, vid-, veder-, weirtect, wed(er)-tagt, glaa. veder-, wetertegt, jevnfør det oldnordiske ordet for modtagelse (viðrtekt).». Ordbog over det danske Sprog benytter definisjonen: «det at aftale, blive enige om, vedtage noget, ell. i al alm. hvad man ved forhandling er. Samarbeidsavtale enstemmig vedtatt. Et enstemmig kommunestyre i Farsund støttet opp om samarbeidsavtalen mellom Farsund kommune og Lista Fyr AS. Publisert: Publisert: 15. oktober. Olav Hoel. Saken var oppe til behandling også i kommunestyret i september, men ble da utsatt etter forslag fra Frps Lars Tjelland

Langt fra enstemmig vedtatt. Ikke enighet: Det stemmer ikke at Stortinget enstemmig støttet gebyr på skifteattest etter dødsfall, skriver innsenderen. Foto: Svein Aage Nilsen / NTB scanpix 22.02.2018, klokken 00:01. Geir Pollestad. Stortingsrepresentant for Sp. Dette ble enstemmig vedtatt.Nestleder Trond Birkedal ville også ha kommunalstyret med på et vedtak om at det ikke skulle være lov å bruke ulovlige rusmidler i huset.- I saken står det blant annet at det skal være «lov å ta med seg problemene inn», sa Birkedal.Det ble bestemt at forslaget skal følge saken, men ikke som et eget vedtak.

Det ble bare en kort debatt i fylkestingene om fylkesvåpenet for Innlandet fylkeskommune før forslaget fra Ferskvann ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i felles fylkesting er endelig. Forslaget som ble vedtatt i fylkestinget var for øvrig en av favorittene i avstemningen blant Østlendingens lesere om fylkesvåpen Detaljreguleringsplan enstemmig vedtatt Posted at 09:09h in leietakere by m8-admin Detaljreguleringsplan for Midtveien 8 og Varnaveien 33 og 35 ble enstemmig vedtatt i Rygge kommunes Plan- og miljøutvalg og videre enstemmig vedtatt i kommunestyret henholdsvis 13. og 15. desember 2016 Utviklingsplan 2035 enstemmig vedtatt Styret vedtok i dag enstemmig utviklingsplan 2035 med strategiplan for 2018 -2020. Styrets viktigste melding var at om planen skal lykkes krever det at sykehuset får til å jobbe i faglige nettverk og får til en kultur for samarbeid på tvers mellom de somatiske sykehusene. Av. FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea som innebærer kraftige kutt i oljeimporten. Også Kina stemte for

Video: Stortinget har enstemmig vedtatt å utrede utleie av

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 23.09.2020: Vilteksperten ved Jon Olav Veie tildeles kr 151 500 til etablering av en ny salgs og distribusjonskanal av viltkjøtt til sluttmarkedet. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i hht forvaltningsloven § 28, 2. ledd Planene om å bygge nytt Akershus kunstsenter ble enstemmig vedtatt i fylkestinget i dag Endelig vedtatt: Biblioteket til Ålentorget. Flytter biblioteket: Vedtaket var enstemmig. - Jeg tenker at ettersom det ikke blir noe Martna på rørosingene i 2021, så er de hjertelig velkomne på bibliotekåpning i Ålen, proklamerte Jan Arild Sivertsgård (Ap) fra talerstolen

Nordfold kirke - Steigen kirkelige fellesråd

Varingen - De nye tiltakene ble enstemmig vedtatt: - Svært

Senterpartiets Gjestvang har forståelse for kritikken av pressmeldingen som ble utsendt fredag kveld, men er glad for at forslaget ble enstemmig vedtatt. Reddet sju linjer Det omforente forslaget gikk imot fylkesrådmannen innstilling om å legge ned vg1 Restaurant og matfag og vg2 Kokk- og servitørfag ved Nord-Østerdal videregående skole og Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd Enstemmig vedtatt! _____ En litteraturstudie av konformitet i besluttende team STV-3903 Bente Kjæreng Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 . Forord Da var avhandlingen i boks. Onsdag ble det enstemmig vedtatt i Finnmark fylkesting å starte utvidelse av flyplassen i Vadsø. DEL - Jeg er hoppende glad, det er helt fantastisk. Det gir oss mange muligheter i framtiden at vi faktisk får dette inn på den Nasjonale Transportplanen (NTP) Reguleringsplanen for E16 Kvamskleiva ble enstemmig vedtatt i Vang kommune 23. april 2015, arkeologiske utgravninger ble foretatt sommeren 2015 og arbeidet med byggeplan var ventet ferdigstilt høsten 2016 Oslo Frp har enstemmig vedtatt flere innvandringspolitiske forslag på sitt årsmøte lørdag. NRK skriver at det blant annet innebærer at asylsøkere skal sperres inne, at ingen skal få.

Høyesterettsadvokat om Brønnøys nye varslingsreglement

Redusert fødetilbud enstemmig vedtatt. Helse Vest vedtok onsdag å legge ned både føde- og ortopeditilbudet ved lokalsykehusene i Eid og Lærdal i Sogn og Fjordane

Vedtok bevaring av Kirkenær ballettskole

Kanariøyene erklærer klimakrise - enstemmig vedtatt

Instillingen enstemmig vedtatt. 036/17: Støtte til Etablererkurs. Rådmannens innstilling: Vestvågøy kommune innvilger inntil kr. 56 000,- til etablererkurs i regi av Fabrikken Næringshage AS. Tilskuddet innvilges over Vestvågøy kommunes Gründerfond. 18.12.2017 Næringsutvalget. Møtebehandling: Instillingen enstemmig vedtatt Kommunestyret i Brønnøy har fredag ettermiddag enstemmig vedtatt å løse rådmannen fra sin stilling ved oppsigelse. - Heksejakt - Jeg som rådmann vil beklage at saken har utviklet seg slik. Dette må imidlertid kommunestyret som arbeidsgiver bære ansvaret for. I denne saken har det vært. DET NYE gebyret for skifteattest ble vedtatt i statsbudsjettet høsten 2017, altså lenge før jeg ble justisminister.Alle partier på Stortinget, inklusive Senterpartiet har støttet gebyret. Jeg følger altså opp Stortingets vedtak. Det er fascinerende å se hvordan mediene omtaler dette som mitt og Frp sitt gebyr til tross for at alle partiene på Stortinget har vedtatt det. Mediene er. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018. Vedtatt reguleringsplan Horten kommune Reguleringsplanbestemmelser (0,5 MB) Plankart: 00401_G 20180626 HK del 1 (ca 2,5 MB) 00401_G 20180626 HK del 2 (ca 3 MB) 00401_G 20180626 HK del 3 (ca 4 MB

Ordbok: vedtatt - Engelsk, spansk, norsk, svens

O pposisjonen har foreslått flere viktige endringer som vil hjelpe de selvstendige næringsdrivende og fril a nse rne. Alle forslag som ble fremmet i Stortinget i dag ble enstemmig vedtatt.Følgende gjelder nå; . B ortfall av inntekt pga korona-pandemien (i realiteten dagpenger): . Det er vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister. Det nye styret ble enstemmig vedtatt: Annette Hobson (NRK), leder Jonas Brække (Klassekampen), nestleder Elisabeth Dalseg (Dagbladet), styremedlem Ines Zander (Dagsavisen), styremedlem Abdirahman Hassan (student), styremedlem Trude Furuly (NRK), ikke på valg - fortsetter som styremedle Etter et fem og en halv time langt medlemsmøte, ble det enstemmig vedtatt at Aps åtte kommunestyrerepresentanter skal gå for en utsettelse av skolesaken i kommunestyret førstkommende mandag kveld Enstemmig vedtatt i oppvekst- og omsorgsutvalget etter forslag fra Einar Mo (Sp). Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, 6600 Sunndalsør Kommunestyret i Brønnøy har fredag ettermiddag enstemmig vedtatt å løse rådmannen fra sin stilling ved oppsigelse. Hva inngår? KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas bistår Brønnøy kommune i oppfølgingen av arbeidsforholdet til rådmann Helge Thorsen. Hun har bistått kommunen både i.

Nytt medlemsdemokrati vedtatt enstemmig. En enstemmig kongress vedtok sentralstyrets forslag til nytt medlemsdemokrati. Dette innebærer bortfall av regionnivå, færre avdelinger og gjennomgående representasjon fra medlemsnivå til kongress. Implementering vil skje utover i 2020 Også fylkesrådmannens forslag om å bevare Kystekspressen mellom Trondheim - Hitra/Frøya - Kristiansund som i dag, ble enstemmig vedtatt. Både Hitra og Frøya kommuner har vært tydelige på at man ønsker å beholde tilbudet som i dag. Ett av forslagene som har vært til vurdering, er å legge ned Kystekspressen fra Sandstad og sørover

Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget - NKR

 1. Publisert: 20.11.19 — 05.03 Oppdatert: 10 måneder side
 2. Nå krever et enstemmig Nordland Fylkesting at stipendet økes av Regjeringen. Uttalelsen ble vedtatt på fylkestingets samling i Mosjøen onsdag, etter et initiativ fra Miljøpartiet De Grønne.
 3. I kommunestyremøte onsdag ble forprosjektet for Inderøy helsebygg enstemmig vedtatt. Politikerne var opptatt av detaljer som lydanlegg og ladere for elbil
 4. Kina har vedtatt ny sikkerhetslov for Hongkong. Folkekongressens stående komité har enstemmig vedtatt å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong som trer i kraft 1. juli, melder flere medier
 5. Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. c. Skilting av stier og løyper. Vedtak: Det arbeides videre med skilting fra gapahukene A/C og innover fjellet til bla. Tobakktjønnet. d. Dugnad sommeren 2021. Vedtak: Dato for felles dugnad ble ikke fastsatt. Styret kommer tilbake med dato. Oppgavene blir oppsetting av skilter og bygging av klopp i.
 6. Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Levanger kommune gir Nidaros skogforum og Innherred skognettverk fullmakt til å benytte Levanger kommunes tildeling av NMSK-midler avsatt til veg- og driftstilskudd i en felles pott, samt å prioritere midlene ihht. forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 3, 5, 7 og delegasjonsreglementet
 7. FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea. Også Kina stemte for
Landsmøtet er endelig i gang! | Pensjonistforbundet

Voteringsoversikt - stortinget

1. Dette ble enstemmig vedtatt.: 2. Dette slår en enstemmig Oslo byrett fast i en frifinnende dom i straffesaken mot pastor Hans Bratterud.: 3. Kjemiske våpen i form av bomber er blitt benyttet i de områder som er gransket i Iran, fremgår det av en enstemmig konklusjon fra en ekspertgruppe som er nedsatt av FN.: 4 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Med hjemmel i pbl. §19-2 innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanen «Sundet-Havna», plan-id: L2003016 og plan- og bygningslovens § 1-8. forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for oppføring av bryggeanlegg som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg Det ble på ekstraordinært kommunestyre onsdag 30.september 2020 enstemmig vedtatt rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling: Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune Vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 Tilrådingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie og omsorg vedtar at bruk av udisponert øremerket statstilskuddet psykiatri for 2001, til sammen kr 292 688, fordeles på følgende tiltak

By sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Plan- og utviklingskomiteens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: Levanger kommune overtar deler av fylkesveg 108 fra E6 og fram til ny fylkesveg v/Vang til kommunal drift fra det tidspunkt ny bru og ny veg tas i bruk Det er enstemmig vedtatt, basken. Kilde:Axel Jensen: Line, 1959, s.70. Ordfakta: Enstemmig er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp enstemmig i ordboka. Verktøy for bidragsyter Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget. Kommune: Aktuelt ; Tags: 2020; Publisert: 05.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020 Stortinget hadde første gangs behandling av ny revisorlov 5. november. Den nye loven forventes satt i kraft fra 1. januar 2021. Da Regjeringa la fram. Enstemmig vedtatt. Når bare én stemme teller. Narve Kragset Nystøyl 15. september 2013, 22:00. Facebook Tweet Via mail Skriv ut Leder. Ukas leder er skrevet av Narve Kragset Nystøyl. Han er litteraturviter og journalist i iTro. Det har nettopp vært stortingsvalg i Norge

Nei til bryggeanlegg i Øyhovden

SVs valgliste klar: Enstemmig vedtatt 13. desember var det nominasjonsmøte i Eidsvoll SV, og nominasjonskomiteens innstilling ble enstemming vedtatt. Publisert: 09.01.2019 17.00.0 Helse Vests styre mener omleggingen av fødetilbud og sykehusstruktur vil gi fremtidsrettede og trygge tjenester Endringen ble enstemmig vedtatt. Jeg må føye til at i Rindal eksisterer det ikke noen vurderingsliste per nå. De pasientene som trenger plass får det uten å stå på vurderingsliste, noe som er meget bra. Bettina Røen Helgetun Kommunestyremedlem for Senterpartie

Nyetablert lokallag: Innlandet! - Blodkreftforeningen

Enstemmig vedtatt - men nå er det tja til bobiler på Skipstadsand Artikkeltags. Hvaler; Bobil; Camping; SKIPSTADSAND: Hvaler kommune mener dette området egner seg som oppstillingsplass for bobiler. Foto: Erik Hagen. Av Tore Tindlund. Publisert: 26. april 2020, kl. 10. Sentrumsområde i Svelvik ble (nesten) enstemmig vedtatt: - Viktig med en bremsekloss i en bi Forslaget ble enstemmig vedtatt. 7. Styrevalg Styreleder/valgkomiteens leder (dersom selskapet har valgkomite) redegjorde for at det ikke er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt. Styret består etter valget av: Styreleder på valg i (årstall) Enstemmig vedtatt 911 Legeforeningens landsstyre skal i løpet av tre dager diskutere og fatte vedtak om viktige helsepolitiske saker. Enstemmige vedtak er ofte en styrke for foreningen, men kan også kamuflere dyp uenighet Legeforeningens landsstyre har sitt årlige møte i slutten av mai. Landsstyret er Legeforeningens øverste organ

Driftskomite 01

Enstemmig vedtatt:-) - Arbeiderpartie

 1. Enstemmig vedtatt å gå for nytt kulturhus DET NYE MEDIEBYGGET: I skissene er det nye mediebygget plassert mellom Berte Kanutte- og Hans Strøm-huset
 2. Enda en lokal bompenge-pakke har havarert torsdag kveld, da kommunestyret i Porsgrunn enstemmig vedtok å utsette en ny byvekst-avtale i Grenland
 3. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter - UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) - ble enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011. De veiledende prinsippene er et unikt globalt kompromiss mellom stater, det sivile samfunn og næringslivet

SV´s forslag enstemmig vedtatt: Vil skifte ut

 1. Synoden vedtok lørdag formiddag måldokumentet for Frikirken for 2018-2023. Den bredt sammensatte komiteen som behandlet saken tidlig i møtet, foreslo noen endringer som synodestyret stilte seg bak. Dermed var det kun ett forslag delegatene skulle forholde seg til. Etter en konstruktiv samtale og debatt, ble dokumentet enstemmig vedtatt
 2. Nytt blålysbygg til 119 millioner enstemmig vedtatt Skrevet av Tarjei Abelsen 22.03.2018 12:10 - OPPDATERT 22.03.2018 15:18 . Tips oss. 41 58 30 00. tips@bodo-nu.no. Tverrpolitisk enighet om å etablere et blålysbygg i Fauske kommune. Ambulanse, legevakt og brann er blant etatene som samles
 3. Budsjettet enstemmig vedtatt. Skrevet av Tore Østby 30/11/2017 21:21 Tradisjonen tro endte også årets budsjettforhandlingen med at hele kommunestyret sluttet opp om budsjettet til slutt. Under veis var det kampvotering om enkeltsaker, og noen av dem tok en overraskende vending i løpet av kvelden. Denne.
 4. Ny strategi for samisk kirkeliv enstemmig vedtatt - De som begynner å jobbe hos oss kan forferdelig lite om samiske forhold, mener biskop Olav Øygard. - Det er viktig at de kirkelige utdanningsinstitusjonene bidrar til studieplaner med samisk innhold, sier Sara Ellen Anne Eira (i kofte)
Vil sikre helsetilbudet på Helgeland - FrP

Enstemmig vedtatt å kartlegge ulovlig besøksstans - VG Nå

 1. Havbukta-planer enstemmig vedtatt. Uten at et ord ble ytret, velsignet politikerne i plan— og miljøutvalget Roald Remes planer for Havbukta. Publisert: Oppdatert 8. oktober 2014. Det nye tilbygget til Havbukta, som fra sjøsiden ligger skjult bak hovedhuset, er nå enstemmig vedtatt av politikerne i Søgne kommune
 2. På styremøtet i Stavanger søndag ettermiddag ble det enstemmig vedtatt av UiS-styret å avslutte fusjonsprosessen med HSH. - UiS-styret har hele tiden vært positive til en fusjon med HSH og ønsket å få dette til
 3. Den kommunale planstrategien for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. november 2019. Planstrategien er først enstemmig vedtatt i Songdalen kommunestyre 20.3.2019, Kristiansand bystyre 20.3.2019 og Søgne kommunestyre 28.03.2019 og 25.4.2019. Planstrategien ble lagt fram for stadfesting for bystyret for ny kommune 27.11.2019
 4. Nytt kommunevåpen for Narvik kommune enstemmig vedtatt. Eirik Djupvik vant konkurransen om nytt kommunevåpen til nye Narvik kommune. Det ble i dag avholdt felles bystyre/kommunestyremøte i Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune der nytt kommunevåpen ble vedtatt
 5. (VG Nett) FNs sikkerhetsråd vedtok i kveld enstemmig en resolusjon som gir Irak full suverenitet innen 30. juni
Kommunestyret 13Får bygge bussdepot: Betyr mye for Kolumbus - Rogalands Avis

Enstemmig vedtak Rådmannens forslag om innføring av månedlig betaling av kommunale avgifter via avtalegiro fra 1. januar neste år ble enstemmig vedtatt av de sju medlemmene i formannskapet. Tagge Enstemmig vedtatt: Kommunal støtte til sykkelritt. EIDSVOLL. Kommunen bevilget 100.000 kroner til Tour of Norway. Jan Arne Sandholtbråten Publisert: 01.02.2017 13.06.12. Oppdatert: 01.03.2017 11.08.16. Alle kommunestyrerepresentantene var tirsdag kveld enige om at rittet skulle få støtte I september ble planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud. Høring av planprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen ble gjennomført med høringsfrist 1. juli 2019. Det kom inn 12 uttalelser. Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 12. august Forsiden / Politikk / Enstemmig vedtatt å flagge med regnbueflagget . Nordkapp kommunestyre overholdt én-meters-regelen i møtet torsdag 6. august 2020. Enstemmig vedtatt å flagge med regnbueflagget . Regnbueflagget skal opp i flaggstanga ved rådhuset under Pride-markeringen - At forslaget ble enstemmig vedtatt, er uttrykk for at det ikke har gått prestisje i dette, men at alle ser viktigheten av og ønsker et bedre barnevern med bedret rettssikkerhet, fortsetter komitélederen. - Viktig erkjennelse

 • Shindy größe.
 • Kawaii zeichnen anleitung.
 • Alfabetet på engelska uttal.
 • Hvordan få tilbake lukt og smak.
 • Tilretteleggingstilskudd barnehage.
 • Sunprime coral suite.
 • Utah sehenswürdigkeiten salt lake city.
 • Gassgrill.
 • Hvor ofte bytte oljefilter.
 • Carlsen fritzøe kristiansand.
 • Jagerfly f 16.
 • Mickey mouse pullover damen.
 • Maur vekt.
 • Gyldendal treningsledelse.
 • Ikea koppla kåpa montering.
 • Verbandsgemeinde stromberg öffnungszeiten.
 • Wegner pp124.
 • Sats elixia hovedkontor nydalen.
 • Medline norge.
 • Om1 vs om3 fiber.
 • Verdens styggeste katt.
 • Yevhenia tymoshenko.
 • Christie brimberry wiki.
 • Rose dawson wiki.
 • Koh i noor fargeblyanter.
 • Inspo backgrounds iphone.
 • Nintendo ds svenska.
 • Hund på fly norwegian.
 • Cape town to pretoria train.
 • Innkommende e posttjener telenor.
 • Lister til innramming.
 • Der glöckner von notre dame film 1997.
 • Bosch performance cruise.
 • Aalesund ona softrain jakke.
 • Red cat lounge erfahrung.
 • Romeo montague age.
 • Naturforekomst.
 • Pentagon papers.
 • Justere frontgir sykkel.
 • Insert emoji in email.
 • Brandt comunio.