Home

Bodøskolen

Skaug oppvekstsenter - ORIENTERING I BODØSKOLEN

Elever og lærere i Bodø benytter iPad, PC og digitale ressurser i læringsarbeidet. Bodøskolen skal være en skole for nåtiden og fremtiden og da står egenskaper som samarbeid, problemløsning og å bruke digitale verktøy sentralt. Det er en målsetting at hver elev skal disponere hver sin enhet av god standard Omtrent slik er hverdagen for de ansatte i bodøskolen i dag. Etter en første valgperiode hvor den Ap-ledede politiske konstellasjonen som bestemmer i Bodø har bygget opp skolen, bygges det nå ned i omtrent like stor stil. Det begynte med busjettbehandlingen høsten 2019, hvor det ble vedtatt relativt harde kutt i skolenes rammevilkår Innsatsteamet er en lavterskeltjeneste som gir rask og målrettet hjelp til alle elever i bodøskolen som opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Ingen sak er for stor, ingen for liten. Innsatsteamet har over tid bygget opp høy kompetanse rundt veiledning av ansatte i skolen i vanskeligste sakene

NRK Nordland - Live | Facebook

IKT i Bodøskolen - Bodø kommun

bodoskolenno - Bodøskolen - Forside . IP-adresse: 91.208.24.170 . IP land: Norway . Sidestørrelse: 0 KB . Side tekststørrelse: 0 KB . Beskrivelse av webområde: Nyhet Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse Logg inn her se hvilke persondata skoleeier har om deg Feideressurser for elever og lærere i skolene i Bodø Velkommen til DrillPro! DrillPro er et nettbasert program for lese- og skrivetrening. Programmet inneholder flere moduler for opplæring i norsk, engelsk og fremmedspråkene fransk, spansk og tysk Nytt design og enklere navigering gjør det lettere og mer brukervennlig. Norsk Orienterings nettside for skolen, o-skolen.no, er oppgradert Her finner du informasjon om koronavirus (COVID-19) og generell informasjon og råd om forebygging av smitte ORIENTERING I BODØSKOLEN. Hjem Info Last ned kart Teori og øvelser Kontakt oss Skolekart i Bodø kommune. Her finner du skole og nær-orienteringskartene i Bodø Kommune til fri nedlastning. Kartverket er et samarbeid mellom: Hjem Info Last ned kart.

Avisa Nordland - Kuttene i bodøskolen er et svik

Vi må satse videre på Bodøskolen - nei til kutt. 20.04.2020 - Publisert av Bodø. Kuttene som planlegges i lærerstillingene i Bodøskolen er en direkte konsekvens av manglende vilje til prioritering og dårlig økonomistyring fra det politiske flertallet. Venstre mene Høstferien er en skoleferie i september eller oktober, enten uke 40 eller 41, avhengig av hvor i landet du befinner deg. Skoleåret hele Norge med skoleruter 2019-2020 og 2020-2021 Fakta om Bodøskolen: Det er i dag 24 grunnskoler i Bodø kommune. Det går til en hver tid rundt 6000 elever i grunnskolen i Bodø. Hvert år starter i snitt 600 nye elever, mens 600 går ut av skolen. Det jobber i dag 1100 personer i Bodø-skolene. Fakta om grunnskolepoeng: Gjennomsnittlig grunnskolepoeng varierer fra 39,2 til 41,5 på.

Avisa Nordland - Innsatsteamets rolle i bodøskolen

STOPP KUTTENE I BODØSKOLEN

HØRINGSUTTALELSE TIL SAMLET STRATEGI FOR BODØSKOLEN 2008 - 2011 Kunnskapsløftet klargjør skolens verdier, prinsippene for opplæringen og de ulike læringsmålene. I utkastet til strategier for Bodøskolen legges det vekt på (8.1) Lederskap og organisasjonsutvikling, (8.2) Kompetanse- og profesjonsutvikling, og (8.3) Anleggsutvikling. Velkommen til E-portal. Vi har forbedret og oppdatert vår innloggingsløsning. Løsningen er fortsatt en betaversjon, så vennligst gi beskjed til din kontakt på skolen eller brukerstøtte om du skulle oppleve problemer LOGG INN I PORTALEN. Passord. Logg in

eFeid

Bodøs historie - Wikipedi

 1. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 2. dreårige asylsøkere har etablert et fellesprosjekt mellom Bankgata ungdomsskole og Bodø voksenopplæring for å gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud. Bruk av to-språklige faglærere, tett dialog mellom lærere, samt tett samhandling mellom de ulike skoleslag, gir elevene i Bodøskolen et godt tilbud
 3. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere
 4. Skating i Bodøskolen. Skrevet 14. november 2017 av sindre. Bodø er i norgestoppen på rekruttering, vi er landets største på jenteskate og vi er eneste i Norge med skating som fag i skolen. Dette får vi stadig skryt for hos kommunen, og vi er ofte å prater for dem om hvordan vi har kommet dit vi er
 5. Fjørtoft legger til: «Bodøskolen har gode resultater Blant avgangselevene i Norges 20 største kommuner, er det bare elevene i Asker og Bærum som har bedre karakterer enn elevene i Bodø. Når det nå legges inn nye ressurser er det viktig for oss som folkevalgte å bruke disse riktig..
 6. Bodøskolen - samlet strategi 2008-2011. Posted on mars 13, 2008 by geirhaha Grunnskolekontoret i Bodø, med undervisningssjefen i spissen, har laget et høringsnotat vedrørende strategien for Bodø kommunes skoleeierskap. Strategien skal gjelde for inneværende valgperiode - det vil si frem til 2011. Jeg.

Kor Arti

Hele landets avis

786 tilfeller av vold og trusler i Bodøskolen: - Barn ned i første klasse sliter med sin psykiske helse Side 2 Hege (44) fra Jaren jobbet på «Bond-settet» i Nordmarka: - Det var rundt 300 personer der hver dag Side 04:19 @politinordland #Narvik. Politiet i kontakt med en bilfører på Frydenlund. Han mistenkes for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. 23:53 @politinordland #Rana. Politi og ambulanse har vært på et trafikkuhell på Hammerveien, En bil med 4 personer i har kjørt utfor vei Storstreik mot kutt i Bodøskolen Les mer om saken: https://www.nrk.no/1.1504195 De ser ut til å være bundet av lojalitet, eller så mener de at dette er uproblematisk for Bodøskolen. Skolenes Landsforbund Bodø erfarer at mange av de 100 ekstra stillingene i Bodø kommune er tillagt andre funksjoner, som helsesykepleiere og pedagogiske rådgivere Så mye koster nettbrett og PC-er i bodøskolen Politikerne ville vite, og nå har de fått svar

Conexus Engage - Conexu

 1. dre enn 3,1 millioner. Løftebrudd
 2. Sannheten om reduksjonene i Bodøskolen 7. mai 2020 Hvorfor vi ikke bare stemte for Venstres forslag. Evakuér barna i Moria 17. april 2020 Uttalelse fra styret i Bodø Arbeiderparti. Sakspapirer Årsmøte 202
 3. Bodø-skolene hjemsøkes av lus. Det standhaftige kreket truer nå med å stanse gym- og svømmeundervisningen

skolekassa.n

 1. Bodøskolen • 50 000 innbyggere • 6000 elever • 25 store og små skoler • 1100 medarbeidere • 2500 iPad (elever) • 3000 PC (elever) • Noen 1-1 skoler • Flere IKT-prosjekter . Hva er digitale ferdigheter? Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digital
 2. Vi har gjort mye positivt for Bodøskolen de siste årene, og jeg vil bidra til at den gode utviklinga fortsetter. Et godt kulturliv er et kjennemerke på et godt samfunn. I Bodø har vi mye bra kulturliv. Vi ble årets kulturkommune i 2017

Tidligere hadde Bodøskolen rådgivende spesialpedagoger som hadde en vesentlig rolle i arbeidet til høyresiden av modellen ovenfor. For å styrke arbeidet knyttet til de elevene som faller inn under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver på 1.-4.trinn, og øvrige elever, ønskes denne rollen tilbake til skolen Et introduksjonskurs i kart og kompass. Nett- Klikk for å begynne Forslaget er en del av Skolebruksplanen 2002 som skisserer en ny pedagogisk plattform for Bodøskolen - «Bodøskolen i et nytt århundre». Sentralt står punktet om å se barne- og ungdomsskoler under ett, og å blande ulike aldersgrupper i skolen. Saltvern er plukket ut til å bane veien Bodø Kommune - Hunstad barneskole - rådgivende pedagog. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Den norske skole generelt og Bodøskolen spesielt har et ansvar for at alle elever har en mulighet for å tilegne seg en grunnkompetanse i alle de fem grunnleggende ferdigheter. På 70 og 80 tallet, da jeg gikk i grunnskolen ble det tatt enkle grep for å sørge for dette Bodøskolen - samlet strategi 2008-2011. Posted on mars 13, 2008 by geirhaha Grunnskolekontoret i Bodø, med undervisningssjefen i spissen, har laget et høringsnotat vedrørende strategien for Bodø kommunes skoleeierskap. Strategien skal gjelde for inneværende valgperiode - det vil si frem til 2011 bodØskolen. Om byen, skolene og Per Organisering for utvikling - ansvar, myndighet, vurdering og støtte Strategi for utvikling Skolevurdering og skolebasert vurdering - PowerPoint PPT Presentatio BODØSKOLEN • Om byen, skolene og Per • Organisering for utvikling - ansvar, myndighet, vurdering og støtte • Strategi for utvikling • Skolevurdering og skolebasert vurdering Og så ser vi hvordan det går

Sannheten om reduksjonene i Bodøskolen - Arbeiderpartie

Bodø FrP vil at alle elever i Bodøskolen skal få tilpasset opplæring ut i fra nivået de behersker. Bodø FrP mener det er et godt barne-hagetilbud som er viktig - ikke hvem som leverer tjenesten. Derfor er både kommunale og private egnet til å levere barnehagetilbud. Det må være opp til foreldre å kunne velge mellom ulike barnehager me Bodøskolen har strategier for å forebygge, avdekke og stoppe krenkende ord og handlinger: Satsing på klasseledelse gjennom Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) Skolestrategiplanen «En skole for framtiden» Bedre system for internkontroll og dokumentasjon gjennom Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Bodøskolen (opplærings loven 9a) Årlig tema på skolenes tilsyn fra. Bodøskolen. Samlet strategi 2008 - 11. Innhold. 1 Innledning 1. 2 Prosess, deltakelse og medvirkning 2. 3 Oppbygging av strategien 3. 4 Visjoner for skoleverket 3. 4.1 Grunnskoleloven med forskrift 3. 4.2 Kunnskapsløftet 4. 4.3 Felles utviklingsmål 4. 5 Kvalitet 5. 6 Tegn på høy kvalitet i Bodøskolen 5. 6.1 Resultatkvalitet 5. 6.2. Bodøskolen - Forside Description: Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren

bodoskolen.no bodoskolenno - Bodøskolen - Forsid

Bodøskolen. Maja reinåMo olsson Maja Reinåmo Olsson er rådgiver med hovedansvar for barnehage og grunnskole til og med småtrinnet hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hun er førskolelærer med videre utdanning innen drama/ teater og estetisk fagdidaktikk. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage, og hun har. Flere elever ved bodøskolen dukket ikke opp til skolestart: - Jeg regner med at Boreal retter dette opp. Nå kan du kjøre gratis med buss i Vefsn: - Har vært gjort før, og med stor suksess. Hundeeier Knut-Einar (53) raser mot ferjeselskapet Boreal: - Fikk ikke ta med valpen Timmy til Træna Under Norsk 1-2 finner du ABC, Øv på lesing, Les og lytt til eventyr, Les og lytt til dikt, Bibliotek STOPP KUTTENE I BODØSKOLEN. BARNA FØRST! Bodø kommune er blant de bedre stilte kommunene med høy skatteinngang og er helt i norgestoppen når det kommer til lokal eiendomsskatt. Likevel ønsker politikerne i kommunen å raserer skolebudsjettene for å skaffe seg handlingsrom for å bruke mer penger på andre områder Men også Kira ble berørt av Den kalde krigen. Da hun ble større fortalte hun ikke at navnet Kira var russisk, ofte valgte hun å tie om sin russiske oppvekst. Almendingen Jensen har nå bodd i Nordland i mange, mange år & er pensjonert lærer fra Bodøskolen. DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 7. april kl 19.30

Arendal, Grimstad og Froland kommune har startet opp et kjøkkensamarbeid som skal være i drift fra nyttår. Tanken er at samarbeidet skal gi økonomiske besparelser, men også høyne kvaliteten - til brukernes beste. «Prosjekt Aivo», kaller de samarbeidet. For med det nettbaserte kostdataprogrammet Aivo2000 sine ulike moduler er det mulig å samarbeide på tvers a Lakseoppdretter Geir Wenberg snakker med elever fra bodøskolen. Foto: Tord T. Olsen. Bodø/Glimts Ørjan Berg dirigerte arbeidet med sushi-mosaikken i 2016. Foto: Tord T. Olsen. Verdensmester i sushi-mosaikk 2016: Bodø/Glimt og Salten Aqua. Foto: Tord T. Olsen-- ORIENTERING I BODØSKOLEN - Startside. picture. ORIENTERING I BODØSKOLEN - Startside. picture. Orienteering. picture. OPN.no - Orientering - Nettavis med siste nytt fra o-idretten. picture. Avisa Nordland - Tur-orientering er kommet på nett. picture. B&OI Orientering :: picture Vorsing i Breivika og på Bodøskolen blir å skje, men vi er avhengig av fint vær. Derfor vil det komme ganske spontan beskjed om det. Det vil selvfølgelig og være litt sirkulering i byen, Rensåsparken og på moloen iløpet av denne tiden! Og husk

Avisa Nordland - Bankgata

DrillPr

Gjennom samarbeidet med Bodøskolen har NTG tatt på seg oppdraget med å lede et fagnettverk for kroppsøvingslærere. Denne gang inviterer vi til kroppsøvingsseminar med tema innebandy og basistrening. Seminaret varer fra kl 12.30-15.00 i Bodøhallen. Se hele programmet her. PÅMELDIN i 2012. Det er altså en pedagog med bred erfaring fra bodøskolen som Fylkeskommunen nå overtar. Vi takker Nina for en viktig og god jobb i Voksenopplæringen og ønsker lykke til med å ivareta bodøungdommens utdanning og utvikling

Bodøskolen». De nye knappene heter «Beredskapsteam mot mobbing», som Ukeslutt har omtalt tidligere, og «0-mobbing», som er Utdanningsdirektoratets ressursside i forbindelse med mobbing. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner. Etter et vellykket prosjekt over 1,5 år med tilbud om tidlig samtale med gravide fra uke 0 t.o.m. uke. Østbyen skoler er en 1. - 7. skole i sentrum av Bodø. Skolen er mottaksskole og har ca 315 elever. Østbyen skoler er en 1. - 7. skole i sentrum av Bodø. Østbyen skole har cirka 300 elever fordelt på 1.- 7. trinn, og vi har ei mottaksgruppe. På skolen jobber det cirka 40 ansatte, og de ansatte på skolesvømmingen/Badeland tilhører Østbyen skole Alle ledige Ekstra Pedagog jobb i Norge. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Tilbud om rådgivning til foresatte i Bodøskolen Siden skolene er stengt, har vi på Barne- og familieenheten blitt enige om å gjøre noen endringer på Innsatsteamet sitt tilbud inntil videre. Vi vet at den situasjonen vi står i nå er krevende for mange elever og foreldre, og det å få tilstrekkelig med rutiner og strukturer i en hverdag med hjemmeskole kan by på utfordringer

I min lærerpraksis har jeg blant annet utviklet pedagogiske veiledninger og (digitale) læremidler som brukes i bodøskolen innen fagfeltet, og jeg har vært praksislærer i. Lærere og ledere - Bodøskolen: bodoskolen.no : Norway: Nettsteder med lignende Rank analyse. Alexa rangering er en scoring rammeverk som måler en aktivitet og gjør karakterisering som denne bevegelsen de Alexa Toolbar klientene skal nettsteder Bodø Arbeiderparti, Bodø, Norway. 2 263 likar · 92 snakkar om dette. Bodø Arbeiderparti: Stolte sosialdemokrater som er glad i Bodø bodo.kommune.no Bodokommuneno is tracked by us since February 2013 Over the time it has been ranked as high as 308 999 in the world while most of its traffic comes from Norway where it reached as high as 1 571 posit

loding.bodo.kommune.no Ørsta kommune har teke i bruk eDialog Med den kan du trygt sende oss brev og dokumen Arbeiderpartiet har vedtatt store kutt i bodøskolen. 48 millioner mindre de neste fire år. 28 lærere blir borte. Vi i Fremskrittspartiet vil styrke skolesektoren med 111 millioner kroner i.

«O-skolen» er oppgradert! - Nyheter - Norsk Orienterin

NRK Nordland, Bodø, Norway. 98 tuh meeldimist. Offisiell facebookside for NRK Nordland med nyheter fra radio, TV og nett 3 Kognitive og praktiske ferdigheter kritisk tenkning og problemløsning skapende, utforskende og kreativt digitalt tverrfaglig Sosial og emosjonell læring og utvikling utholdenhet planlegging, gjennomføring og evaluering av egen og andres læringsprosesser kommunikasjon og samhandling Koding og programmering i skolen kan bidra og legge til rette for slik læring og utvikling Trenger bodøskolen Innsatsteamet? January 15, 2019 09:45 UTC. Trending Today. Test deg selv i ukens politiske Aftenpodden-quiz. Må forsvare datteras (1) amputasjon Plan for psykososialt milj

NRK Nordland - Saftige regler fra Vesterålen | FacebookO-sko fra Ortocare Nordland – Bodø & Omegn IF Orienteringimg_9445-kopi – Bodø & Omegn IF OrienteringRekruttpakke – Bodø & Omegn IF OrienteringResultater Saltenkarusell 1 – Ausvika – Bodø & Omegn IF
 • De andres liv stream.
 • Free streaming tv shows full episodes.
 • Funchal.
 • Naproxen mylan og paracet.
 • Bbf faltrad.
 • Knebøy kg.
 • Söhne mannheims konzert 2018.
 • Flossteppe ikea.
 • Wikipedia space race.
 • Sony bærbar cd spiller.
 • Wow schwarzfaust solo.
 • Tusenbein tegning.
 • Killer clown drap.
 • Kindertanzen oldenburg.
 • Nissan 370z motor haltbarkeit.
 • Hva er glyptotek.
 • Dna profil.
 • Aftermath record label.
 • Champions league gruppespill.
 • Nm cheer 2018.
 • Basty kiss fm todesursache.
 • Weißer schimmel oder salzausblühungen.
 • Lucy essen.
 • Krav til overnatting.
 • Rabattkode tui taxfree.
 • Lola pater imdb.
 • Neem tabletter.
 • Sms ladestasjon.
 • Mini rettetang test.
 • Høy skjenk.
 • Klapperschlange kaufen shop.
 • Hvordan lage batteri.
 • Rognkjeksrogn.
 • Time central us.
 • Bahnticket 2017 angebote.
 • Youtube music alejandra guzman llama por favor.
 • Transporter t5 2011.
 • Fahrradladen frankfurt am main.
 • Estate eiendomsdagene.
 • Husfliden fredrikstad.
 • Äthiopische frauen mentalität.