Home

Espd utfylling

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) - regjeringen

Brukerveiledning om hvordan utfylling av ESPD skal gjøres rent praktisk er også lagt ut på anskaffelser.no. Spørsmål om praktisk utfylling av ESPD-skjemaet kan rettes til espd@digdir.no. NB! Departementet gjør oppmerksom på at den europeiske ESPD-tjenesten ble nedlagt 2. mai 2019 6.2 Utfylling av del I: Opplysninger om konkurransen og oppdragsgiver. Del I av skjemaet skal fylles ut av oppdragsgiver. Ved kunngjøring i TED-databasen blir disse opplysningene innhentet automatisk ved bruk av Kommisjonens nettside for ESPD. Leverandøren skal fylle ut opplysningene dersom disse eventuelt ikke er lagt inn i skjemaet

ESPD - egenerklæringsskjema. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) ble innført fra 1. januar 2017. Skjemaet er leverandørens egenerklæring om sin virksomhets økonomiske og finansielle kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og egnethet for den kunngjorte konkurransen Europeisk egenerklæringsskjema for kvalifisering (ESPD) Direktoratet for forvaltning og IKT Hilde Kjølset Seniorrådgiver, Difi Sesjon 6, Anskaffelseskonferansen 201 ESPD er en forkortelse for European Single Procurement Document, Europeisk egenerklæringsskjema på norsk.Dette skal gi både leverandører og oppdragsgivere en enklere hverdag. I tillegg skal det bli enklere for de leverandørene som leverer tilbud på tvers av landegrensene, fordi man nå skal møte de samme kravene overalt

Utfylling og kontroll av egenerklæringsskjemaet (ESPD) er en tre-leddet prosess hvor kravene først fylles ut av oppdragsgiver i en ESPD-forespørsel som følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn den etterspurte informasjon med utgangspunkt i ESPD-forespørselen Ved å gjøre elektronisk utfylling til et krav og ikke bare et valg, har de lovgivende myndighetene snarere skapt mere støy - for hva skal man da gjøre med de som misforstår og leverer en utskrift på PDF i stedet? Men så kommer vi til det stedet hvor ESPD svir mest - det er hos underleverandørene European Single Procurement Document (ESPD) is a self-declaration of the businesses' financial status, abilities and suitability for a public procurement procedure. It is used as a preliminary evidence of fulfilment of the exclusion and eligibility criteria required in EU public procurement procedures. The tenderers no longer have to provide full documentary evidence and different forms, which. The European single procurement document (ESPD) is a self-declaration form used in public procurement procedures. Before the introduction of the ESPD, companies had to submit various documents proving that they can participate in a procurement procedure (e.g. on having paid taxes, on not having been convicted of criminal activity)

Oppdragsgivers utfylling av ESPD. Oppdragsgiver skal fylle ut skjemaet for hver anskaffelse skal foretas på Kommisjonens nettside for ESPD eller gjennom KGV Det utfylte skjemaet skal gjøres tilgjengelig sammen med kunngjøringen. Standardskjemaet for ESPD. ESPD består av seks deler Praktisk bruk av ESPD NKF fagdag med grønn tråd 24. oktober 2017 Vibeke Engesæth Seniorrådgiver og prosjektleder • For oppdragsgivere • Veileder for å fylle ut ESPD (NFD) • Brukerveiledning for ESPD-tjenesten (Difi) • Ofte stilte spørsmål (Difi De enkelte ESPD-kravene er merket med ESPD-ikoner i disse malene. Du kan hente inn disse malene i organisasjonens egne maler, og får da med de grunnleggende ESPD-merkede kravene. Når du publiserer en anskaffelse som inneholder ESPD-merkede krav, kan leverandørene som leverer anbud enten svare direkte i systemet, eller de kan eksportere en såkalt ESPD request i XML-format ESPD'et - standardformularen - er udarbejdet af kommissionen og findes her. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et ESPD og til virksomheder, der skal ansøge om prækvalifikation eller byde på en opgave og dermed udfylde et ESPD, som du finder her Utfylling av ESPD. Kan man fylle ut ESPD i Mercell, eller må utfyllingen foregå et annet sted? ESPD er integrert i Mercell-portalen på det anbudet du skal besvare. Du melder interesse i Mercell-portalen og deretter starter besvarelsen av ESPD-skjemaet. Plasseringen av ESPD

 1. The European Single Procurement Document (ESPD) intends to remove barriers to public procurement & simplify the process. Find out more with Proactis. We use necessary cookies to make our website work. We'd also like to set optional analytics cookies to provide the best experience on and help us improve the site
 2. ESPD består av seks deler: Del I: Opplysninger om konkurransen og oppdragsgive ESPD - egenerklæringsskjema. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) ble innført fra 1. januar 2017. Skjemaet er leverandørens egenerklæring om sin virksomhets økonomiske og finansielle kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og egnethet for den kunngjorte konkurranse
 3. Anskaffelsesdokumentene er en fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD).Skjemaene under hører til anskaffelsesdokumentene. Elektronisk kunngjøringsskjema (Doffin Publication Service v3). Kravene er i henhold til: Kunngjøring fra regjeringen Det europeiske egenerklæringsskjemaet (European Single Procurement Document - ESPD.
 4. ESPD står for European Single Procurement Document, på dansk det fælles europæiske udbudsdokument, og er en egenerklæring som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud. EU-Kommissionen havde frem til maj 2019 en elektronisk ESPD-service, hvor tilbudsgivere kunne udfylde ESPD'et
 5. ärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document)

Espd skjema norsk. Departementet har fastsatt en norsk versjon av dette skjemaet som skal fylles ut elektronisk. Dette kan enten gjøres i den europeiske ESPD-tjenesten, eller gjennom et konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) som bruker E Det europeiske egenerklæringsskjemaet omtales ofte som ESPD som er en forkortelse for European Single Procurement Document Skjemaet benyttes dersom du ønsker å bestille en av attesttypene nevnt ovenfor. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen privatperson begrensede rettigheter når du bestiller attester for deg selv eller enkeltpersonforetak ESPD nomenclature for, now former, ESPD Regulated and ESPD Self-Contained will be changed to ESPD Basic and Extended, respectively. Version 2.1.0 (January 2019) The ESPD EDM version 2.1.0 is now released and focuses, mainly, on the improvement of the ESPD-SEL

Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema. 05 Oct 2017. Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling. Automatisk utfylling av skjemaer (bare interaktive skjemaer) Autofullfør-funksjonen lagrer alle oppføringer du skrive inn i et felt i et interaktivt skjema. Autofullfør foreslår eller fyller deretter ut svar som samsvarer med det du skriver inn i andre skjemafelt. Forslagene vises. Senere ble klagerens tilbud avvist som følge av at selskapet ikke leverte utfylt ESPD-skjema sammen med tilbudet. Manglende levering av ESPD-skjemaet kan etter omstendighetene gi oppdragsgiveren en rett til å avvise leverandøren etter forskriften § 24-2 (3) bokstav g, påpeker Kofa Fra nyttår er det ventet at det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) må benyttes i alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Skjemaet har nå kommet på norsk, og det begynner å haste for oppdragsgivere og leverandører å sette seg inn i hva dette vil bety for dem

ESPD - egenerklæringsskjema - Medtek Norg

 1. Vedlegg 8 Info utfylling ESPD skjema (Vedlegg 8 Info utfylling ESPD skjema.docx) 1 : 22 06/04/2017 00:36:33 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 1 (Spørsmål til konkurransegrunnlaget 1.docx) 1 : 23.
 2. Espd veiledning Coaching og Veiledning . Finn mulighetene og løsningene med en erfaren og profesjonell coach ; åpner din ESPD-forespørsel selv om du fortsatt ser dem. Du kan da ikke krysse av for kvalifikasjonskravene i A-D, for en feil i ESPD-tjenesten vil da gjøre at den XML-fila du lager ikke vil samsvare med PDF-visningen du får til slutt.
 3. ESPD-skjemaet ble obligatorisk på alle EØS-anskaffelser fra 1. januar 2017. Det er også frivillig for anskaffelser under terskelen, men vi skulle like å se den som frivillig benytter seg av dette. Vi følger selvsagt trofast reglene, og har mottatt hundrevis av slike skjema siden de ble lovpålagt

Document (ESPD) Part I: Information concerning the procurement procedure and the contracting authority or contracting entity Information about publication For procurement procedures in which a call for competition has been published in the Official Journal of the European Union, the information required under Part Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet

ESPD egenerklæringsskjema - Mercel

Nå forsvinner EUs ESPD-tjeneste - Innkjøontore

 1. På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal
 2. - Den største praktiske forandringen i anskaffelsesprosessene som også har skapt en del juridiske spørsmål, er innføringen av ESPD. Vår erfaring er at mange leverandører har opplevd uklarhet og usikkerhet knyttet til hva som skal fylles ut og hvordan, og hvordan man håndterer situasjonen ved manglende utfyllelse og dokumentasjon
 3. ESPD-skjema. I konkurranser med verdi over EØS terskelverdi skal ESPD-skjema (elektronisk egenerklæringsskjema) leveres som del av leverandørens kvalifikasjonsdokumentasjon. Utfylling av ESPD-skjema er tilgjengelig via egen lenke under fanen Lever tilbud
 4. Følg denne fremgangsmåten for å bruke Adobe Acrobat til å konvertere et skannet papirskjema eller et enkelt skjema, som er laget i Microsoft Word, Excel eller annet program, til et intelligent PDF-skjema. Distribuere skjemaer til mottakere og spore statusen for svar
 5. ESPD-skjema (*.xml-format) åååå-mm-dd 1 2 Datafiler med mengder fra kap D1 åååå-mm-dd 1 3 D2-1 Prosjektinformasjon (iht. håndbok V770, tidl. 138) åååå-mm-dd 1 4 D2-2 Grunnlagsdata (iht. håndbok V770, tidligere 138) åååå-mm-dd 1 5 D2-3 Modellgrunnlag (iht. håndbok V770, tidligere 138) åååå-mm-dd 1 6 D2-4 Tegningsgrunnlag åååå-mm-dd 1 7 D2-5 Geotekniske og geologiske.

(12) Informasjon om utfylling av skjemaet ble gitt i ett av vedleggene til konkurransegrunnlaget: Veiledning for leverandør, ESPD skjema. Veiledningen viste at leverandørene bare skulle gi en beskrivelse knyttet til ett av kvalifikasjonskravene liste Hjort presenterer nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer Standard - Utfylling av felter ved opprettelse av forespørsel. Se standardiseringsdokument. Skjule vekting for leverandørene. På anskaffelsens første side i høyre nederste hjørne under «Innstillinger for anskaffelsen» finnes det et alternativ for å skjule vekting for leverandørene som kan hukes av. Spørsmål og svar-funksjone Utfylling av ESPD-skjema. ESPD-skjema fylles ut i funksjonaliteten ESPD-online. Se mer informasjon i reglene for konkurransen. Dersom Leverandøren skal fylle inn informasjon relatert til at personer har begått straffbare handlinger, så skal denne informasjonen ikke inkluderes i ESPD-skjemaet, men leveres i eget vedlegg

ESPD

European single procurement document and eCertis

Tang og tare kan bli en ny og lønnsom havnæring i Norge, men produksjonen er foreløpig på forsøksstadiet. De store mulighetene kommer først med større anlegg lenger til havs •Utfylling ESPD -skjema. •Registrering, autorisasjon: Firmaattest •Økonomisk og finansiell kapasitet: Kredittvurdering •Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkl. innovasjon og tjenestedesign •Referanseprosjekt(er) -inntil 3 stk Utvelgelsen av hvem som inviteres til å inngi tilbud vil skje på grunnlag av oppgitte kvalifikasjonskrav som besvares ved utfylling av ESPD-skjema og dokumentering av utvelgelseskriterier beskrevet i vedlegg 1 i prekvalifiseringsdokumentet. Formelle kvalifikasjonskrav Egenerklæring. Tilbyder skal fylle ut vedlagte ESPD skjema Da ESPD skjemaet kun inneholder erklæringer fra leverandøren om oppfylte kvalifikasjonskrav, samt objektivt konstaterbare forhold, fant ikke KOFA det problematisk i den konkrete saken at leverandøren ettersendte skjemaet

Xml-fil av ESPD for den gjeldende konkurransen, eksporteres fra KGV og det er denne som skal brukes ved utfylling. Når skjemaet er ferdig utfylt på internett, må det skrives ut og signeres. Deretter importeres dette tilbake til konkurransen i KGV. Se for øvrig informasjon om ESPD i kap Mindre vegtiltak Sunnhordland - 2019. Registrert Dato: Torsdag 07. Mars 2019. Hovedmengder: Grunnarbeid og overvann: Sprengningsarbeid m3 1000 Jordmasser til fyllplass m3 65 Selv om ESPD-skjemaet i mange tilfeller har gjort kvalifikasjonsfasen mindre tidkrevende, har vi erfart flere praktiske spørsmål ved bruken av skjemaet. Vi vil gå nærmere inn på typetilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte og problemstillinger ved leverandørers mangelfulle utfylling av skjemaet

Oppdragsgiver har behov for å anskaffe diverse utstyr i forbindelse med etablering av nye tannklinikker og i forbindelse med utskifting av gammelt utstyr i eksisterende klinikker + prosjektering, service og reparasjoner Din Anbudshjelp AS | 113 followers on LinkedIn | Vi hjelper bedrifter over hele landet å vinne offentlige anbud! | Vi hjelper bedrifter å vinne offentlige anbud! Offentlig sektor i Norge handler. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017. Forsyningsforskriften 2020 Ny veiledning om forsyningsforskriften - regjeringen . Departementet har utformet veiledning til reglene om virkeområdet i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).Veiledningen er publisert på departementets sider om offentlige anskaffelser.Etter at ny forsyningsforskrift trådte i kraft 1. januar 2017 har departementet fått en.

ESPD er et digitalt egenerklæringsskjema som følger av endringene i anskaffelsesregelverket fra 1.1.2017. Rekkefølgen for utfylling er at oppdragsgiver legger inn kravene, leverandøren fyller ut skjemaet med utgangspunkt i disse, og legger det ved tilbudet eller forespørselen om å delta i konkurranse Forberedende utfylling Store Lungegårdsvann Pågår, utførende NCC. KonstruksjonarMøllendal/ D07 forberedende Fløen GS‐bro over Bybanen o ESPD‐skjema 2. Tilbudsfase o Prekvalifiserte leverandører inviteres til å gi tilbud o Evaluering og forhandlinger •Felter for utfylling i Doffin •Arkivering •Klar for kunngjøring 3. Erfaring og kunngjøring •Tilbudsevaluering og bruk av:-Dialog med tilbydere i konkurransefasen-Evaluere innkomne tilbud ved bruk av evalueringsmodell-Bruk av e-Bevis- KAV, kontraktsoppfølging, ESPD

Messebetingelser. Medtek Norge anbefaler sine medlemmer å følge vedlagte rammer for deltakelse ved messer/utstillinger i tilknytning til faglige samlinger for helsepersonell Utfylling Av Espd Skjema Deretter Kan Leverandoren Ga Inn Pa Folgende Nettside Pdf Free. Https Www Kommunalteknikk No Getfile Php 3979476 896 Ijmmklwqbamuzk Espd Skjema Difi Pdf. Web Viewstatens Vegvesen Region Xxxxxx X E2 1 Prosjektnavn

ESPD i Visma TendSign - egenerklæring av leverandører i EU

 1. I, 17/00065-3 Orientering om utfylling av ESPD-skjema - forpliktelseserklæring - Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Journaldato: 22.03.2017 Tilg. kode: U Avskrevet: 20.03.2017 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 48 Kulturlandskap og biomangfold /Knut Anders Hovstad Avsender: NAV Tiltak Akershu
 2. Må harmonere med ESPD. BEHOV En ettersending, supplering, avklaring eller utfylling etter første ledd skal ikke medføre at tilbudet forbedres. VEKTING AV KRITERIE
 3. espd skjema utfylling | espd skjema utfylling. Keyword Research: People who searched espd skjema utfylling also searche

ESPD - Udbudsportale

 1. ESPD - det Europeiske En ettersending, supplering, avklaring eller utfylling skal ikke medføre at tilbudet forbedres - Innebærer rett til å avklare for å unngå avvisning, men ikke supplering som kan gi høyere score i tildelingsevalueringen? 18. november 2016 41.
 2. (5) I «Bilag B» til konkurransegrunnlaget var det lagt ved et skjema for utfylling av forpliktelseserklæring i forbindelse med bruk av underleverandører. (6) Tildelingskriteriene fremgikk under punkt 6 i konkurransegrunnlaget. Disse var «Pris/kostnader», som skulle vektes med 30 % og «Kvalitet», som skulle vektes med 70 %
 3. Eøs skjema (e207) Alderspensjon og utland - NA . Alderspensjon ved flytting til et EØS-land eller andre land Norge har avtale med. Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du ta med deg alderspensjonen din
 4. Learn about working at Din Anbudshjelp AS. Join LinkedIn today for free. See who you know at Din Anbudshjelp AS, leverage your professional network, and get hired

ESPD og underleverandører - Mercel

The European Single Procurement Document ESPD Proacti

Konkurransegrunnlaget utgjør alle dokumentene i konkurransen unntatt kunngjøringen og ESPD-skjemaet (Europeisk egenerklæringsskjema). Konkurransegrunnlaget med andre ord: Oppgavebeskrivelse: Selve kunngjøringen er enkel i bruk og gir oppdragsgiveren en betydelig fleksibilitet når det gjelder utfylling av informasjon Hvordan lage elektronisk signatur 800.000 Visma- kunder · Effektiviser virksomhete . Hvis du vil se hvordan det gjøres, gå direkte til videoen nedenfor. Åpne en ny e-postmelding Årsrapport for Aust- og Vest-Agder. Her kan du laste ned en fil som inneholder årsrapporten i sin helhet eller relevante utdrag. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene Bruksanvisning for leverandørens utfylling av ESPD-skjemaet (åpen konkurranse) Bruksanvisning for leverandørenes utfylling av ESPD-skjemaet (Egenerklæringsskjemaet) ESPD-skjema er laget slik at oppdragsgiver . Detalje Hva er prosjekthotell. Written by William Published July 31, 2015. Kontrollerte. Norgeshus Prosjekthotell. Henter Norgeshus Prosjekthotell. Velg prosjekt. Toggl

Espd skjema xml - innhold espd - europeisk

espd si | espd si | esped sisd | esped sign in | esped sign in frontline | esp silver | esp silverburst | esp sites | epd sipa | epd site | epd significa | ep Utdypende informasjon om ESPD og hvordan du skal fylle ut en ESPD finner du i anmeldelser om en film. topp vglista 1995 general linear model NB! PDF-en skal lege arne haugland ikke brukes til utfylling, den er kun en visning. Oversettelsen er oppdatert per 16.2.2017 Navodila in obrazci ESPD. O uporabi, pripravi, izpolnjevanju in pregledu ESPD; Na portalu javnih naročil je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evroega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD Spesialiteter Finner relevante anbudsforespørsler til din bedrift, Laster ned konkurransegrunnlag, Analyserer konkurransegrunnlag, Utarbeider komplett tilbud, Organiserer dokumenter for gjenbruk, Sjekker all påkrevd dokumentasjon, Bistår ved eventuell klagesak, Skreddersydd anbudsvarsling, Opplasting og elektronisk tilbudslevering via innkjøpssystem (KGV), Utfylling ESPD-skjema. Keyword Research: People who searched espd skjema also searched. Keyword CPC PCC Volume Score; espd skjema: 1.07: 1: 6488: 8: espd skjema utfylling: 1.32: 0.

Digitale anskaffelser Digdi

ESPD - Konkurrence- og Forbrugerstyrelse

espd si | espd si | esped sisd | esped sign in | esped sign in frontline | esp silver | esp silverburst | epd sipa | epd site | epd significa | epd simulator Anskaffelsesforskriften Forskrift om offentlige anskaffelser - Lovdat . Forskrift om offentlige anskaffelser - FOA. (3) Forskriften gjelder også når bygge- og anleggskontrakter og tilhørende tjenestekontrakter tildeles av andre enn oppdragsgiver som nevnt i første eller annet ledd, forutsatt at de er direkte subsidiert med mer enn 50 prosent Enotni evroi dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), predpisan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evroi dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L št. 3 z dne 6

ESPD - en standardiserad egenförsäkran

TEK10, § 9-10, se veiledningen hos DIBK. 17.10.2012 - Arild Gustavsen Overgangsordning til sertifikat som bergsprengningsleder - fristen nærmer seg. 26.09.2012 - Arild Gustavsen NS 3901 Risikovurdering av brann i byggverk er nå revidert 20.09.2012 - Arild Gustavsen Automatisk utfylling av prosjektopplysninger - igjen på plass! 14.09. Innhold. 1 04 2 irektørens D beretning Ingen fremtid for monokulturer. I ntroduksjon til virksomheten og hovedtall. 07 Kulturrådet 2018 10 Viktige hendelser i 2018 12 Kulturrådets oppgaver 14. Get a free consultation & quote, or start your risk-free test drive of Swift Cloud now 10) »elektronisk signatur«: data i elektronisk form, der er vedhæftet eller logisk tilknyttet andre data i elektronisk form, og som anvendes af underskriveren til at skrive under med. 11) »avanceret elektronisk signatur«: en elektronisk signatur, der opfylder kravene i artikel 2 2005 (Swedish.

 • Akseptabel aldersforskjell.
 • Css text color.
 • Russ 2016 vs 1949.
 • Sophia lillis age.
 • Bomba latina heidelberg.
 • Facebook kan ikke konfigurere norsk bokmål.
 • Brukt flygel.
 • Nyspins bonus.
 • Ekskresjonssystemet sykdommer.
 • Abbitten.
 • Alleinerziehende singles münchen.
 • Schüssel schorse cd.
 • Factory bottrop reservieren.
 • Kakebestilling coop.
 • Camilla pihl leilighet.
 • Black jackets.
 • Tattoo billetter.
 • Skoleplikt norge.
 • Handler import.
 • Best strategy game android 2017.
 • Taljer biltema.
 • Småvilt jakt.
 • Dbs barnesykkel 20.
 • Wolfram lpa jena.
 • Bettwäsche ikea maße.
 • Regler skandia cup.
 • Mma kristiansand.
 • Derivasjon av brøk.
 • Stadtrundfahrt kiel.
 • Barn som røyker hasj.
 • Nattkikkertsikte.
 • Webkamera e134 haukeli.
 • All of me chords no capo.
 • Recaro bilbarnstol bakåtvänd.
 • Best strategy game android 2017.
 • De fem største verdensreligionene.
 • Haste kryssord.
 • Photographe concours hippique yverdon.
 • Villblomstens dag 2018.
 • Rpg character maker.
 • Bilder moodboard.