Home

Rusmisbruk i norge ssb

Røyk, alkohol og andre rusmidler - SSB

Rusmidler i Norge 2016 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører: Astrid Skretting, Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund og Elin K. Bye Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Daniel Bergsvik, Ola Røed Bilgrei, Marit Edland-Gryt, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy Den siste landsomfattende undersøkelse i den voksne befolkning (15+) ble utført i 1999 av SIRUS, denne undersøkelsen anslo at det var omkring 60 000 storkonsumenter av alkohol i Norge i 1999. Når det gjelder stoffmisbrukere, er det ut fra ulike datakilder beregnet at deti dag er et sted mellom 12.000 - 18.000 sprøytemisbrukere i Norge (SIRUS) Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Anmeldte lovbrudd og ofre - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Norge. Rusmisbruk går i arv. Barn av rusmisbrukere er i risikogruppen for å utvikle «hele pakken» av psykiske lidelser - som angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser. - De fleste som blir misbrukere har en genetisk sårbarhet de ikke kjenner til på forhånd,. Livskvalitet i Norge 2020. 7. oktober 2020. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015 - SSB; Rusmisbrukere i norge statistikk; Rusmisbruk i norge statistikk de; Rusmisbruk i norge statistikk; På den annen side er torsdag den dyreste dagen å reise fra Norge på, ettersom dette er mer beleilig for både jobb- og fritidsreisende Ved rusmisbruk vil det nesten i alle tilfeller føre til at man endrer livsstil, og det kan få konsekvenser for deg selv og dine relasjoner. Rusmisbruk kan føre til rusmiddelavhengighet. For personer med rusmisbruk kan ulike hendelser føre til farlige situasjoner eller rusmiddelrelaterte lovbrudd

Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer Det er tett sammenheng mellom kriminalitet og rusmisbruk i Norge i dag.Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en «narkodom» (SSB 2015c) Kilde: FHI og SSB. Du kan lese mer om cannabis i den nye «Cannabisboka» (Bretteville-Jensen og Bramness, 2019). Her beskrives cannabisbruken i Norge, i tillegg til en rekke temaer som cannabisdebatten, kontrollpolitikk, internasjonale utviklingstrekk, forebygging, avkriminalisering og legalisering. Sentralstimulerende stoffe

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015 - SSB

 1. Skadelig bruk av rusmidler er det når en person har et forbruk av rusmidler som fører til problemer for helse, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, arbeidsinnsats eller som fører til skader og ulykker og større sjanser for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler kan føre til rusmiddelavhengighet.
 2. rusmisbruk i Norge; SIRUS er et forskningsmiljø som leverer oppdaterte tall om rusmisbruk i Norge, og som er innlemmet i Folkehelseinstituttet. Se videoen, og reflekter over hva et godt vennskap innebærer. Vennskap. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår
 3. Alkoholisme og narkomani er to sider av samme sak, blir det hevdet. I det legger en til grunn at de konsekvenser av misbruk i hovedsak er de samme (jf. Fekjær 2009; Høyer 2004). I et historisk perspektiv er det imidlertid vanskelig å se de to fenomenene som to sider av samme sak, rett og slett fordi de har så ulike historiske forløp
 4. Ingen i Helse-Norge har oversikt eller klarer å regne seg frem til rusregningen. Selv ikke SSB har oversikt over hvor omfattende kommunale helsetjenester er for rusmisbrukere. I 2008 beregnet Rokkansenteret i Bergen hva rusmisbruk koster samfunnet årllig:.

Rapporten omtaler bruk av narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk, samt omtale av tiltak og behandling Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Hvorfor begynner unge og voksne med rus? og hvorfor fører dette så ofte til rusmisbruk? Altså hva er årsaken til rusmisbruk? Kvinne, 18 år fra Rogaland Vi tar i svaret utgangspunkt i ungdom. Dette er fordi [ I Norge er det mange som starter behandling i offentlig regi, og deretter går videre til AA for hjelp og støtte til å holde seg rusfrie. AA som organisasjon har mottatt så mye aktverdig omtale at det ofte benyttes av rettssystemet som et alternativ til obligatorisk innleggelse for behandling i USA

humanitære behov i Norge, og gi en kort drøfting av noen overordnede samfunnstrender som kan forklare utviklingen av behovene. I neste del av kapitlet følger den empiriske kartleggingen, basert på en gjennomgang av foreliggende statistikk og forskning. I den avsluttende delen drøftes hvilk hvordan er utviklingen av rusmisbruk og/eller røyking i norge?? er det mulig å få en spørreundersøkelse? account_circle. SVAR. Besvart 14.06.2013 16:11:16. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid Norge har ifølge studien en høy andel kvinner og menn som drikker alkohol. Men dette sier bare noe om hvor mange som skal ha drukket alkohol i løpet av det siste året. I Norge drikker vi mindre per person enn snittet i EU. I 74 land konsumeres det mer alkohol enn i Norge per person som drikker, viser samme Lancet-studie

Hei! Når du spør om rusbruk, så er det slik at fleste som bruker rumidler i Norge, bruker alkohol. Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som heter Rusmidler i Norge 2016.Der kommer det frem at i aldersgruppen 16-79 år har 82 % av de spurte i 2016 oppgitt at de har drukket alkohol de siste 12 månedene I tillegg har forskerne brukt SSB-data som forteller hvilke land innvandrere til Norge kommer fra og data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Det gir SSB-forskerne en pekepinn om at anslaget på 200 000 muslimer totalt kan være nokså riktig. Mer om hvordan de er kommet fram til dette antallet finner du her Finansminister Siv Jensen mener innvandring er hovedgrunnen til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, mener SSB-forsker Nå, et halvt år etter, er økonomien i bedring, men situasjonen er fortsatt alvorlig, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag i sin kvartalsmessige oppdatering av konjunkturtendensene. Anslaget for fallet i veksten i norsk økonomi for 2020 jekkes noe ned fra juni, fra 4 prosent til 3,2 prosent, og anslaget for antall arbeidsløse nedjusteres fra 5 prosent til 4,9

rusmidler i Norge- statistikk- SIRUS - RUStelefone

 1. oriteter. Av. Eva Alnes Holte - 22.10.2020. Maruwa Kerella Ibrahim , aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Utrop er ikke-partipolitisk og er religiøs uavhengig avis. Vi arbeider i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
 2. Rusmisbruk er mest utbredt i kommuner utenfor storbyene. Det viser en kartlegging av 49 norske kommuner
 3. Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.Hei! Vi er en gruppe som har ett prosjekt/rapport om rusmisbruk i Norge, og jeg lurte på om dere vet om/hvordan bruken av narkotika utenfor byene har utviklet seg de 10-15 siste årene, for eksempel fra 1999-2014

Rusmisbruk i Nord-Norge » 9 unike treff Stiftelsen Steigen Omsorgsheim. 8286 Nordfold. 75 77 83 30. Mer info · Hjemmeside · Kart. Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste SSB-forsker Rolf Aaberge peker overfor forskning.no på formue som den viktigste årsaken til økt økonomisk ulikhet i Norge. -Svaret på spørsmålet om Norge har lav eller høy ulikhet, er avhengig av om vi ser på inntekt eller formue. Ser vi bare på formue, vil vi ikke kunne forsvare påstanden om at Norge er et likhetssamfunn Tilveksten av ikke-vestlige i Norge vil øke til tross for streng asylpolitikk, viser tall fra SSB. Foto: Document. Nesten 15 prosent er innvandrere, framkommer det av SSBs tall som ble lagt fram mandag. Det bor nå nesten 800 000 innvandrere i Norge. Tilveksten av ikke-vestlige vil øke uavhengig av streng innvandringspolitikk Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt Norges Gini-koeffisient av inntekt siden 1986. (SSB bruker en annen regnemåte enn OECD. Norges Gini-koeffisient varierer derfor noe mellom OECD og SSB.) Statistikken viser at inntektsulikhetene i Norge faktisk har steget siden dette. Ser man perioden under ett er økningen 29 % Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent

Gjennomsnittslønn i Norge. Av Kent Rammen. Sist oppdatert: 11-02 2020 : Lesetid: 14 minutter: Gjennomsnittslønn og medianlønn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2019 på 47.290 kroner. Det er en økning på 3,68 % fra fjoråret. Klikk her for se gjennomsnittslønnen i ditt yrke Mest rusmisbruk utenfor storbyene Det er ikke flest rusmisbrukere i storbyene. Norge Publisert: 11. juni 2012 Mange tror kanskje at det er i de store byene du finner flest rusmisbrukere. Men det stemmer ikke. Det har Regionalt kompetanse-senter for rusmiddel-forskning funnet. Befolkningen i Norge er 5,3 millioner. De første årene etter krigen hadde vi en årlig vekst på ca 1 prosent, i hovedsak på grunn av høye fødselstall. I dag er det lavere fødselstall, og det er nettoinnvandringen som bidrar mest til befolkningsveksten Fremskrittspartiet bestilte kriminalitetstall fra SSB: Så mye mer kriminalitet begår innvandrere: - Fader, jeg er sint! Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i 65 av 80.

Rusmidler i Norge 2016 - FH

De 1 prosent rikeste i Norge disponerer ifølge offisielle tall rundt 10 prosent av inntektene i landet. - Det virkelige tallet er 20 prosent, altså dobbelt så høyt, sier SSB-forsker Rolf. Rusmisbruk Norge - gruppesamtale, barnevernsenter, behandlingsinstitusjon, blotting, bo og aktivitetssenter, avlastningshjem, beredskapshjem, besøkshjem. I rapporten har Statistisk sentralbyrå sett på skattenes omfordelende effekt i seks år med Solberg-regjeringen og sammenlignet med effektene av skatte- og avgiftssystemet fra 2013. - Både endringer i inntekts- og formuesskatten og endringer i den indirekte beskatningen trekker i retning av noe mindre omfordeling, sier SSB-forsker Thor Olav Thoresen til NTB SSB: Norge får én million innvandrere i 2025 (VG Nett) Befolkningsveksten i Norge øker dramatisk og nye anslag fra SSB viser at vi blir seks millioner nordmenn allerede i 2029

Norge begynte sin oljeproduksjon på et gunstig tidspunkt. Etter at oljeprisen hadde ligget på ca. 2 dollar per fat gjennom nesten hele århundret, økte prisen på begynnelsen av 1970-tallet. I forbindelse med den første oljekrisen i 1973-1974 ble oljeprisen tredoblet, og under den andre oljekrisen i 1978-1979 økte oljeprisen ytterligere Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.Birger Vikøren er konstituert administrerende direktør siden 2017.SSB er underlagt. 5,3 millioner personer var bosatt i Norge i starten av 2018. 563 600 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 222 750 personer er 80 år og eldre (SSB, januar 2018). Andelen av befolkningen over 67 år er om lag 15 prosent. Forventet levealder ved fødsel i 2018 er 84,4 år for kvinner og 81,2 år for menn RUSMISBRUK: «Harry Potter «Harry Potter Wizards Unite» ble sluppet i USA og Storbritannia fredag 21. juni, og kom til Norge kort tid etter. Her er den offisielle lanseringstraileren

 1. Kategori:Rusmisbruk. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. A Alkoholmisbruk‎ (10 sider) F Filmer om rusmisbruk‎ (14 sider) Sider i kategorien.
 2. Når SSB sammenligner inntekt og formue, så ser de likevel ikke helt overraskende at det ofte er de samme menneskene som både har lav inntekt og lite i formue. Personer i Norge som var under EU sin lavinntektsgrense, hadde målt med median (personen i midten) en formue på bare 28 000 kroner i 2017
 3. Skogbruk er pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Natur og geografi setter rammene for det norske skogbruket. Landet strekker seg over flere klimasoner, fra arktisk sone lengst i nord til temperert sone i sør, og variasjonene i klima og vekstforhold er store. Skogbildet skifter karakter fra landsdel til landsdel, ettersom ulike planteslag i årtusener har funnet sin.
 4. Det første FACT-teamet i Norge ble etablert i 2013, og i dag er det cirka 60 FACT -team inkludert forprosjekter. Det er lite kunnskap om nytteverdien og effekten av FACT-modellen nasjonalt og internasjonalt. Helsemyndighetene ønsket derfor at FACT-modellen slik den blir tatt i bruk her i Norge, skulle evalueres på samme måte som ACT-teamene
 5. Hinduismen i Norge Basert på Knut A. Jacobsen (2018) Kap 3. Hinduismen i Norge I: Verdensreligionene i Norge Oppdaterte tilføyelser/ ekstra kilder SSB, fylkesmann Regjeringen og trossamfunnenes nettsider Laget av Mette Ramstad, 1.amanuensis religionsvitenskap, avd LU, HiØ, oppdatert 23.10.2018. ca. 25 000, 0,5 % av Norges befolkning i 2017

En av landets fremste skatteadvokater legger ikke fingrene i mellom i sin dom over SSB ferske statistikk over inntektsfordelingen i Norge Nær hele spriket mellom boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB siden 2. kvartal 2014 kan forklares med bruk av henholdsvis omsetningsvekter og beholdningsvekter. Med store regionale forskjeller i prisutvikling, slik vi har sett de siste årene, vil forskjellig vektsett kunne gi opphav til sprikende utvikling i de to indeksene

Oppfølgning av sykefravær grunnet rusmisbruk Arbeidsgivers oppfølgningsplikt og omsorgsplikt overfor sine ansatte følger av en rekke regler i arbeidsmiljøloven, bl.a. § 4-6 om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne For et tiår siden var Norge ett av de mest fruktbare landene i Europa i 2009, og det var ventet at kvinner i Norge skulle få 1,98 barn hver, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Siden da er det gått nedover, til et bunnivå i fjor, og nå ligger det an til bli enda lavere

Hvor mange rusmisbrukere er det i alt i dag

Statistikk om bioenergi finner en blant annet i Energiregnskapet og Energibalansen til SSB. Den totale energibruken i Norge i 2016 utgjorde 215 TWh, hvorav forbruket av biobrensel utgjorde 12,9 TWh (SSB 2017a). Forbruket av biobrensel i Norge nådde en topp i 2010 med rundt 15 TWh SSB tror ikke på svensk nøkkeltallsblemme i Norge: - Ville ha stoppet tallene. Sveriges svar på SSB har publisert feilaktige ledighetstall og må gjøre nye beregninger av BNP. Det ville trolig ikke skjedd i Norge, mener spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug Så mye koster du Norge. Her kan du se hvor mye du koster samfunnet gjennom ditt livsløp. Og hvor mye du bidrar med. Bjørn Haugan; Øyvind Engan (grafikk) 24. april 2017 Ifølge SSB var det 16 462 iranskfødte bosatt i Norge i 2016. De fleste iranere i Norge kommer fra persisktalende fylker i Iran. Omtrent 40% av iranere i Norge er kurdere som kommer fra kurdisktalende provinser i Vest Iran inkludert Kurdistan provins og Vest-Aserbajdsjan . 8% er Azeri-tyrkere fra Øst-Aserbajdsjan og Ardabil , 4% har opprinnelse fra Luristan provins , og 2% er nord-iranere

Antall arbeidsledige steg med 1,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB. Antallet arbeidsledige personer økte fra 109.000 i 3. kvartal. Dette er Norge 2019. Bolig. I hus og hytte. Det er om lag 2 581 000 boliger i Norge. Selv om det er flest eneboliger på landsbasis, er det store geografiske forskjeller, og i de store byene er det vanligst med blokkleiligheter Kristendommen har en særstilling i Norge, men det religiøse livet er blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Det bærer preg av sekularisering, nye former for religiøsitet og økt tilflytning av personer med annen religiøs tilhørighet enn den kristne, eller av andre former for kristendom enn den evangelisk-lutherske retningen. Fram til 2012 var Den norske kirke statskirke i Norge Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. januar 2019 var registrert 765.108 innvandrere i Norge. I tillegg er født 179.204 personer i Norge, men har foreldre født i utlandet

Anmeldte lovbrudd og ofre - SSB

SSB har nå for første gang lagt fram detaljerte tall som på kommunenivå varsler befolkningsutviklingen fram til år 2050. Tallene ble presentert for få dager siden og de har fått ordførere og lokalpolitikere i flere mindre kommuner til å hente fram det store smilet. SSB avlyser blant annet avfolkingen av Troms og Finnmark Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge kommer til å mangle 5 800 lærere i grunnskolen i 2040. Én av grunnene er KrFs lærernorm.. I rapporten fra SSB står det at normen øker. Ledige stillinger hos Frivillighet Norge og i våre medlemsorganisasjoner blir lagt ut her. Les mer. Bestill kurs eller foredrag. Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Les mer. Hvordan påvirke kommunen. Hvordan ta kontakt, samarbeide og skape dialog Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er blitt større enn tidligere. Befolkningen vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Det vil si at landets befolkning, som har passert 5 millioner, er blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land begir seg ut på en lang eller kort reise til Norge for å bo.

Rusmisbruk går i arv - Aftenposte

Dette blir konsekvensen av å stoppe all oljeproduksjon i Norge - som stadig flere ønsker å gjøre. og SSB oppgir 170.200 ansatte i petroleumsnæringen som et totaltall for 2017 SSB har analysert siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015. Rapporten er på 88 sider. I ett kapittel ser SSB på andelen bosatte innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og personer i den øvrige befolkningen som er blitt siktet for minst ett lovbrudd begått i løpet av fireårsperioden 2010.

Forside - SSB

Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel SSB fordeler Norge eller utlandet etter tallkode 0 eller 1, der 0=Norge og 1=utlandet, på tre generasjoner. Er du selv født i Norge gir det en 0, er begge dine foreldre født i Norge er det 0 på begge to og er alle besteforeldre født i Norge er det ytterligere en 0 på disse fire. Sammensatt snakker vi kode 000

Rusmisbruk I Norge Statistik

SSB: Norge vil trenge flere med yrkesfag. Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer, ifølge en ny rapport. 10.11.2020. 10:01. 10.11.2020 10:01. NT SSB-tall: Norge vil trenge færre ingeniører fram mot 2040 Mens behovet for sivilingeniører øker litt fram mot 2040, takket være en helt annen bransje enn oljebransjen. SSBs fremtidsanalyse viser at behovet for ingeniører endrer seg SSB har beregnet effekten av Erna Solberg og regjeringens skattekutt siden 2013. I statsminister Erna Solbergs (H) første periode fra 2013 til 2017 fikk de tusen rikeste i Norge i snitt 806.100 kroner i skattekutt. De neste tre årene lå gjennomsnittet på 709.700 kroner i skattekutt, skriver. Sosiale problemer, rusmisbruk - Sosialkunnskap SAM3016 - StuDocu. NOU 2019: 26 - regjeringen.no. Selvhjelp Norge. NOU 2019: 26 - regjeringen.no. NOU 2019: 26 - regjeringen.no. Rus, Ruspolitikk | Norge i toppen blant narkodødsfall i Europa. Ivareta - pårørende berørt av rus. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer

Helsearbeiderfag Vg2 - Hvilke konsekvenser kan rusmisbruk

Mandag morgen slapp SSB den kontroversielle rapporten om kriminalitet blant innvandrere i Norge, som de i utgangspunktet ikke ønsket å lage på oppdrag fra Frp.. Les også: Meyer bekrefter. I motsetning til en del andre land har ikke Norge hatt overdødelighet under de første månedene av koronapandemien. Det har vært litt forskjellig utvikling i dødelighet i ulike deler av befolkningen, men generelt var dødeligheten noe lavere i perioden fra mars til juni i år enn i årene før, skriver SSB i en fersk rapport Gjennomsnittslønnen i Norge var ca.453.000 kroner, det var snittlønnen for alle ansatte i Norge i 2011. Dette er tall fra SSB som bygget på et utvalg bestående av mer enn 1,6 millioner ansatte. Drew Barrymore: Svartelistet etter rusmisbruk Hollywood-stjernas rus- og alkoholmisbruk i tenåra førte til at hun ble svartelistet i Hollywood I Norge har vi ligget under dette nivået siden midten av 1970-tallet. 1,56 var det gjennomsnittlige antall fødte barn per kvinne i fruktbar alder i 2018. Dette er det laveste noen gang i Norge. Samlet fruktbarhetstall i utvalgte lan

Alkohol i Norge - FH

SSB med anslag på antallet muslimer i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen Norge har mye vannkraft, og elektrisitet er en viktig energikilde. Vi har verdens nest største elektrisitetsforbruk per innbygger: 23 700 kWh. Dette er nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD. Dette tallet omfatter elektrisitetsforbruket i alle næringer, ikke bare husholdningenes forbruk I Norge kan man følge befolkningen fra 1846 frem til i dag. Slik ser befolkningen i Norge ut - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Kilde: SSB, tall fra organisasjonene og beregninger fra Fafo. Styrkeforholdet mellom LO-forbundene og forbund utenfor LO er altså om lag 50-50: knappe halvparten av de fagorganiserte er i LO, mens den andre halvparten er utenfor. Ifølge AKU-tall (se notat for 2018/2019), er LO den dominerende organisasjonen i privat sektor Norge blir eldre i økende tempo, og om ti år vil det være flere eldre enn barn, oppgir SSB. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men fører til lavere fruktbarhet og. I Norge har vi tradisjonelt hatt svært jevn distribusjon av velstand, enten gjennom at det er små forskjeller i inntekter mellom folk eller at staten bidrar til omfordeling - at penger flyttes «fra de rikeste til de fattigste» gjennom systemet for skatter, avgifter og velferdsordninger. Likevel har forskjellene begynt å øke i nyere tid

 • Krone bundesländer.
 • Kåre magnus bergh foreldre.
 • Haus kaufen kierspe rönsahl.
 • Weigelie snowflake schneiden.
 • Printer blanke sider.
 • Pflastersteine günstig.
 • Wikipedia wolfgang amadeus mozart.
 • Gjestebrygge moss.
 • Try rhino 5.
 • Firehjulstrekk med lavt forbruk.
 • Norwegian wood company as.
 • Hybel til leie bodø.
 • Pdf to emf linux.
 • Airbus a321lr wiki.
 • Jagerfly f 16.
 • Gult oppkast voksen.
 • Beste klima i europa.
 • Test sql query.
 • Heide park mit übernachtung angebote.
 • Baby weiße lippen nach stillen.
 • Svir i halsen når jeg spiser.
 • Früheste einnistung nach eisprung.
 • Day home interiør.
 • Badoo trading limited.
 • Walli mönchengladbach.
 • From all of us to all of you a very merry christmas.
 • Hvor mye veier en softis.
 • Ethiopian airlines norge.
 • Kniescheibe funktion.
 • Kakebestilling coop.
 • Forretningside ndla.
 • Hodet over vannet imdb.
 • Linn bad mari.
 • Nautilus build season 8.
 • Miele hyclean gn 3d støvsugerpose.
 • Tempur hodepute.
 • Oppfølgingsplan nav.
 • Ams motorsykkelsenteret as ålesund.
 • Per wiking død.
 • Ciekawe wiadomości.
 • Fine salmer til dåp.