Home

Protestantisk arbejdsetik

Protestantisk arbejdsetik Begreb udviklet af den tyske samfundsteoretiker Max Weber (1864-1920), som bl.a. studerede fremvæksten af det, han kaldte Kapitalismens ånd. Kernen i kapitalismen er, at kapital ikke ska Den protestantiske etikk er et uttrykk formulert av den tyske sosiologen Max Weber.Han skrev dette i verket «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd» som en forklaring på hvorfor Vest-Europa hadde hatt en så enorm vekst økonomisk i forhold til resten av Europa og også resten av verden. Han mente å kunne forklare dette med «den protestantiske etikk» i protestantismen og dens.

Protestantisk arbejdsetik - Samfundsfa

Hva er forskjellen på protestanter og katolikker? Selv om de begge hører under kristendommen, skiller protestantismen og katolisismen seg på et par helt avgjørende områder For litt over hundre år siden kom det en bok om Vestens økonomiske historie som det moderne sekulære mennesket vil ha store problemer med å ta på alvor, for forfatteren, Max Weber tok nemlig utgangspunkt i menneskets tro. I sitt verk Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd fremstår han derfo Ordet protestantism eller protestantisk kristendom används numera om ett antal, sinsemellan olika kristendomsriktningar; bland annat kyrkor, samfund och grupper som har sitt ursprung i några av de kristna reformrörelserna på 1500-talet, som avvisar den romersk-katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rättmätiga kristna kyrkan, och som inte står i kommunion med de ortodoxa. Protestantisk arbejdsetik (Let's live in ecstasy). På den anden har vi et protestantisk nøjsomhedsideal (Ain't gonna cry for you. If you're lazy) Med andre ord, i dit ansigts sved skal du tjene dine penge. Nummeret er fra albummet 'Primitive Cool' fra 1987 Protestantismen er en retning innen kristendommen og navnet er avledet fra det latinske ordet eller uttrykket å ta vitneboksen for en sak. Martin Luthe

Engang var det at arbejde en pligt, men også et nødvendigt bidrag til samfundet og en mulighed for at bevise, at man var egnet til gudsriget. Det var, som den tyske sociolog Max Weber definerede det, en protestantisk arbejdsetik. Den indebar arbejdsmoral, som siden er blevet forstået som det at være kaldet til arbejde protestantisk - Definisjon av protestantisk fra Free Online Dictionar Protestantisme er en felles betegnelse på på de retningene og kirkessamfunn som oppsto som følge av reformasjonen på 1500-tallet.. Betegnelsen stammer fra riksdagen i Speyer i 1529, da de evangeliske stendene som nedla protest mot forsøket på å hindre reformasjonen, ble kalt protestanter Protestantisk arbejdsmoral - Wikipedia, noget der sommetider tilskrives en sans for 'fairness' eller en speciel protestantisk arbejdsetik (a la Webers berømte tese). Begge dele peger på en lidt tåget moralsk eller ideologisk idé om, at yder 'gør sit til samfundet Norge blir protestantisk. Kong Christian II av Danmark-Norge overtok ledelsen av Kirken etter innføringen av lutherdommen i 1537. Da skulle også all annen forståelse av kristendommen bli forbudt. På den måten hadde den eneveldige kongen autoritet over kirken. Biskoper, proster og prester var embetsmenn utnevnt av kongen, for å nevne noe

Protestantisk etikk og entreprenørskapens ånd Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd la noe av grunnlaget for det moderne Norge. I spissen stod Hans Nielsen Hauge. Ola Honningdal Grytten. Publisert mandag 27. desember 2010 - 01:00 Sist oppdatert onsdag 20. juni 2012 - 02:00 I 1904-1905 udgav den tyske sociolog Max Weber sin mest kendte undersøgelse, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Det ikke specielt omfangsrige skrift satte straks gang i en hidsig debat, der ikke stoppede med Webers Antikritiske slutord i 1910, men er fortsat med vekslende styrke lige siden

Om forskjellene på protestantisk og katolsk tro. Tweet. En artikkel i bladet Credimus - katolsk blad for unge voksne, nr 1/2004, utgitt av Norges Unge Katolikker, skrevet av Stian Erdal. Men stå du fast i det du har lært, og som du er blitt overbevist om; du vet hvem du har det fra PROTESTANTISK ARBEJDSETIK Ved protestantismen arbejdes der formålsrationelt og meto disk for frelser en. Når l ivet er slut, gives der tilgivelse fra Gud. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med denne tilgivelse, da den f ørst viser sig ved livets slutning

Protestantisk etikk - Wikipedi

 1. De likte ikke flere sider ved den Katolske tro, de likte ikke kirkens forfall, og heller ikke hvordan kirken blandet seg inn i det verdslige styret i samfunnet. Dette vokste spesielt fram i Tyskland. Det hadde vært en slik protestantisk bevegelse før den virkelig satte i gang på 1600 - tallet
 2. Protestantisme er en af de store hovedretninger inden for kristendommen, der opstod ved reformationen som en reaktion mod den katolske kirke og som omfatter bl.a. den evangelisk-lutherske, den evangelisk-reformerte kirke, anabaptisterne foruden utallige andre grupperinger.. Protestantismen regnes ofte sammen med katolicismen og de ortodokse kirker for en af de tre hovedstrømninger inden for.
 3. Protestantisme er nemning på den forma for kristendom som voks fram i tida kring reformasjonen.Det finst mange under-retningar av protestantisk kristendom med tildels store skilnader. Av desse kan nemnast evangelisk-luthersk kristendom, reformert kristendom, metodisme, baptisme, anabaptisme, presbyteriansk kristendom og sjuandedagsadventisme.. Sjå ò
 4. Vi fant 10 synonymer til PROTESTANTISK. protestantisk består av 4 vokaler og 9 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 5. dre angstanfald, fordi jeg sidder og tænker på alle de bøjningsformer jeg bør lære udenad i latin. Jeg har slet ikke styr på hvor mange former der er, men der er mange, jeg har lært de første tre, men
 6. Protestantisk teologi er en oppsamlings begrep for nye kirker og religiøse grupper som splintret bort fra den katolske kirken i Vest-Europa. Starten på den protestantiske revolusjon skyldes tyske teologen Martin Luther i det 16. århundre, selv om det ikke er preget av det faktum folk gjorde opprør mot katolisismen i det hele tatt, men heller fordi det var så vellykket
 7. The Protestant work ethic, the Calvinist work ethic, or the Puritan work ethic is a work ethic concept in theology, sociology, economics and history which emphasizes that hard work, discipline, and frugality are a result of a person's subscription to the values espoused by the Protestant faith, particularly Calvinism.. The phrase was initially coined in 1904-1905 by Max Weber in his book The.

Vor sande religion er den protestantiske arbejdsetik hsfo

Protestantisk arbejdsetik som nødvendig forudsætning for kapitalismens ånd. Kapitalismen er 'altædende' i den forstand at den bruger alt for at nå sit mål, og bruger alt i sin nihilistiske samfundstænkning. Tjen penge for at tjene penge. Den økonomiske dynamik bliver et mål i sig selv = den bliver totalitær • Protestantisk arbejdsetik •Æstetik • Velfærdsprodukter • Innovation • Ledelse baseret på processuelle styrker • Bred og stærk kompetencebase • Omstillingsevne • Bæredygtighed og helhedssyn • Arbejdsomhed • Personligt ansvar og effektivitet • Design og funktionalitet. Nordisk tænketank for fremtidens kompetence I sin bog, »Efter Gud«, skriver Henrik Jensen, at i årtierne efter 1968 fjernede den vestlige verden sig i et foruroligende tempo fra borgerlig pligtkultur og traditionel protestantisk arbejdsetik, som modkulturen bevidst undergravede uden at møde den store modstand Endvidere henvises til en protestantisk arbejdsetik i de protestantiske lande i Nordeuropa, hvortil Danmark hører (Clement & Goul Andersen, 2006:25,42,88,94). Danmark er ligeledes karakteriseret ved at relativt stort antal offentligt forsørgede, om end antallet er faldende. I tredje kvartal 2015 var der ca. 750.000 fuldtidsmodtagere af offentli OH yes! I aften er jeg færdig med at skrive opgave ihvertfald de næste 3 mdr. Hvem sagde sommerferie? Eller er det noget, man kun må hviske i disse dage, hvor en del stadig slider med eksamener og almindelig protestantisk arbejdsetik (BAH!)? Jeg er så skæppestolt over mig selv

Findes der en særlig protestantisk arbejdsmoral

Ideologi - Samfundsfag

protestantisme - Store norske leksiko

Lad mig sætte nogle genkendelige situationer på struggle-bragging, nu hvor jeg har stavet mig igennem det i stedet for bare at kalde det slidsomhed eller protestantisk arbejdsetik, der har bredt sig til hele livet Protestantisk etik: askese, kaldstanke, diciplin, arbejdsetik (f.eks. de syv dødssynder - man må ikke være doven etc.) Calvinisme: prædestinationslæren . Skriv et svar til: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd,. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål Den er bygget på en kulturelt nedarvet protestantisk arbejdsetik. Hvis vi skal forestille os at have en velfærdsstat, så må opgaven være at fastholde arbejdet som den centrale aktivitet. At folk har et arbejde, får identitet gennem deres arbejde og får fortjeneste ud af arbejde Det samme gælder afsnittet om protestantisk arbejdsetik, hvor Max Webers analyse bagefter forekommer noget flosset. Underholdende på den pinlige måde er afsnittet om jazzen, som, er der nogle, der hævder, vi også kan takke Luther for

Gruppearbeide 3 Gruppearbeide 3 Nordisk netværk for voksnes læring. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett program under Nordiska Ministerrådet. NVL främjar tvärsektoriellt samarbete i ett livslångt lärande-perspektiv Arbejdsetik - en moralsk ramme og livsform udledt af protestantisk kristendom, der leverer limen til det dynamiske og potentielt ustabile samfund skabt af punkterne 1-5. Ferguson understreger, at hans bog ikke skal placeres på hylden med selvtilfredse versioner af Vestens triumf En letfordøjelig version som f.eks. travle ledere besjælet af en protestantisk arbejdsetik kan spurtlæse, og så bilde sig selv og andre ind, at de både har forstået budskabet og sparet kostbar tid. Men ingen får mig til at anbefale denne gnalling af en bog i forhold til at bestige biografien,.

Fjendebilledet var staten og dens magtudøvere, og friheden en romantisk forestilling om at gøre, som det passede én, se ud, som man ønskede og ikke skulle leve op til kravene fra den normalamerikanske virkelighed, med dens understrøm af puritanisme, protestantisk arbejdsetik og konformitet Protestantisk arbejdsetik -vi finder mening i arbejdet Æstetik -Vi værdsætter det harmoniske og enkle udtryk. Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 6 Nordisk Ministerråd Norden som global vinderregion Hvad skal Norden leve af ? Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 Protestantisk arbejdsetik er dog langtfra den eneste drivkraft ud over pengene. Der er mange motiver til at arbejde (Clement & Goul Andersen, 2006). I Danmark er sociale kontaktbehov også en af de faktorer, der vejer tungt, ikke mindst blandt ledige (Goul Andersen, 2003) Arbejdsetik Sociologen Max Weber definerede begrebet den protestantiske arbejdsetik , som en forklaring på hvorfor kapitalismen vandt hurtigere frem i visse dele af verden. Beskriv begrebet protestantisk arbejdsetik og diskuter hvorvidt I kan spore ligheder eller forskelle mellem denne arbejdsetik og den livsfilosofi som afghanerne og kineserne giver udtryk for Ifølge Max Webers bog Den protestantiske etik og kapitalismens ånd var protestantisk arbejdsmoral afgørende for kapitalismens vækst i Den vestlige verden . Se også. Beskæftigelslinjen; Arbejdsetik

Protestantisme - Wikipedi

[HEADER = Technicolor Amish] Det var på sit højeste den største og mest berømte kommune i Amerika - et sted, hvor ca. 1.200 selvbeskrevne hippier tog et løfte om fattigdom, holdt hus i skolebusser og lovede at redde verden Webers hovedværk, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, har haft afgørende betydning for forståelsen af fremkomsten af den moderne vestlige kapitalisme og dennes selvmodsigelser; lystbetonet forbrugersamfund kombineret med protestantisk arbejdsetik Den norske filosof og organisationsforsker Olav Eikeland har foreslået, at vi (især i det omfang, at vi repræsenterer en protestantisk arbejdsetik, hvor der kan være en tendens til at tro på, at vi kan arbejde os ud af et hvert problem) mere konsekvent vænner os til at skelne mellem det han har døbt arbejdspladsens arbejdsorganisation og dens udviklingsorganisation

Venstre/højreorienteret - Samfundsfag

Video: Forskjellen mellom katolsk og protestantisk tro

Begrebet har ikke noget helt præcist indhold, men betegner en forestilling om det fælles bedste for et givet fællesskab. I den liberale politiske tradition betegner almenvellet nærmest de Længere kan man vist ikke komme fra en protestantisk arbejdsetik. Forestillingen om den hele virksomhed og det hele menneske er kommet under pres i erkendelse af, at vi har ­begrænsede ressourcer. Jeg ser nogle forsigtige tendenser i retning af,. Forudsætter borgerløn en stærk (protestantisk?) arbejdsetik? Borgerlønnen og andre overførsler. Vil en borgerløn kunne erstatte alle nuværende overførselsindkomster, eller vil der være behov for andre (supplerende) ydelser? Hvilke? Borgerløn og sammenhængskraft Mandagmorgen Norden som global vinderregion - På sporet af den nordiske konkurrencemodel |5 Forord Hvad skal Norden leve af? Den globale økonomi repræsenterer en historisk udfordring - og mulighed - for de nor Men bogen kan anbefales til polit.'en, som er nysgerrig af natur og gerne vil være med i samtalen, når ens venner fra henholdsvis sociologi, statskundskab og humaniora snakker om protestantisk arbejdsetik, begyndelsen på den danske velfærdsstat eller djøfisering af samfundet, idet bogen er en fin introduktion til disse begrebers forbindelse med reformationen samt diskussion om deres.

LÆS OGSÅ: Livsnydelse er blevet hvermandseje Her i Risteriet er kaffe ikke bare kaffe. 43-årige Peter Klausen, der arbejder med it-sikkerhed, er en af kaffebarens stamkunder. Han har taget plads ved vinduet ud mod gaden og har netop købt sig ikke bare en kop almindelig sort kaffe, men en cappucino latte med dobbelt espresso af specialristede kaffebønner At høste uden at så virker jo nærmest perverst for en der er vokset op i en kultur præget af protestantisk arbejdsetik - hvem ved, måske er det ligefrem syndigt? Det er dog en bekymring jeg har nemt ved at lade fare - herhjemme runder vi snart det andet år fri af folkekirken og jeg må indrømme at vi ikke savner den det mindste Vi har 56879 registrerede brugere. Nyeste registrede medlem er Gaveideen. Vores medlemmer har i alt skrevet 2036376 indlæg i 92433 emner. 21 nye indlæg i da

Legens komplekse lethed - detpostmodernelederliv august 201 Helt kort mener David Graeber, at en væsentlig andel - op til 40 procent - af alle kontorjob er komplet ligegyldige. De skaber ikke værdi for nogen Hep folkens! Da jeg har god erfaring med at få inspiration herinde, fra jer kloge hoveder, vil jeg lige prøve lykken igen Der skal skrives eksamensopgave, og fagene er Historie og Religion. Der er ingen kriterier for hvilket fag der skal veje mest, så det er bare at skyde løs -

Protestantismen vokser sterkt 500 år etter Luthe

Det kan være godt at gøre oprør mod det bestående. 68'ernes oprør med en forstokket familiekultur, seksuel puritanisme og protestantisk arbejdsetik var tiltrængt. Men da 68'erne som Pinocchio havde klippet alle bindende snore, kunne de ikke gå uden at være bundet af bånd Weber er særligt interesseret i magtsystemer, deres samfundsmæssige grundlag og funktionsmåde. Maximilian Weber (21. April 1864 i Erfurt - 14. Juni 1920 i München) var en berømt tysk økonom og sociolog. Han anses som en af sociologiens grundlæggere. Webers vigtigste værker omhandler religionssociologi og politisk sociologi, men han skrev også en del om økonomi

Hva er forskjellen på protestanter og katolikker

Maximilian Carl Emil Max Weber (født 21. april 1864 i Erfurt, død 14. juni 1920 i München) var en tysk økonom og sociolog.Han er en af sociologiens grundlæggere. Webers vigtigste værker omhandler religionssociologi og politisk sociologi, men han skrev også om økonomi.Weber har bl.a. defineret en stat som En enhed, der har monopol på den legitime brug af fysisk magt (af og til. Total protestantisk arbejdsetik, siger Nicolaj. Det skal gøre ondt, før det gør godt. Du skal yde, for at du kan nyde. Det er helt klart det, der driver os begge to. Vi er insecure overachievers. Vi er begge to vildt bange for, at det, vi gør, ikke er godt nok Vi ved dette fordi at i dag er arbejdsetik ikke længere et protestantisk, vestligt fænomen. Jakin badakigu hau zeren eta gaurko lanerako etika ez den aurrerago protestantea edo Mendebaldeko gertakaria. Lignende sætninger i ordbogen dansk baskisk. (1) meteorologisk fænomen fenomeno. 1 Norden som global vinderregion På sporet af den nordiske konkurrencemodel Sammenfatning Norden kan blive en vinderregion i den globale innovationsøkonomi. De nordiske lande har udviklet samfundssystemer og virksomhedsmodeller, som har vist sig så konkurrencedygtige, at de nordiske lande i dag ikke blot repræsenterer en af verdens mest velstående regioner med 25 millioner mennesker, men.

Den protestantiske etikk - Documen

198.0 x 260.0 mm. Mellem brødre Dansk-norsk samliv i 600 år. Redigeret af Rasmus Glenthøj. GADS FORLAG & SA - Hvis det her altsammen er protestantisk arbejdsetik ad absurdum, hvorfor værdsætter vi så normalt ikke supermarkedsansatte, skolelærere og pakkebude? »Det er rigtigt, at der er en utrolig foragt mod folk, der rent faktisk laver noget nyttigt. Som om folk tænker: Du står op hver morgen og gør en positiv forskel i verden Lennart Lajboschitz blev rig på Tiger-butikkerne og kunne have levet resten af sit liv komfortabelt tilbagetrukket. I stedet er han ved at starte en social revolution med et folkehus og nye måder at bo og holde ferie på. For i dagens Danmark kommer vi hinanden for lidt ved, mener han Opinion I Washington Examiner den 17. april 2019. In an opinion piece published over the weekend, Danish psychologist and therapist Finn Korsaa likened the #MeToo movement there with the Nazi Gestapo. Korsaa, a privately practicing psychologist, author, and regular columnist at the Danish daily Berlingske, said that the push for female equality has gone too far På samme måde som den industrielle revolution også ændrede verden radikalt med en protestantisk arbejdsetik, der både var godt og skidt. Katolske munke og kristendommen opfandt kapitalismen. Pesten og den sorte død gav opsving, da hele verden skulle genopbygges

Vores ideer om arbejde stammer fra en protestantisk arbejdsetik, som - i hvert fald for min generation og ældre - er en helt grundlæggende del af vores ideer om, hvordan verden er indrettet Protestantisk arbejdsetik: I protestantismen arbejdes der metodisk og formålsfornuftigt for ens frelse. Frelsen gives dog først efter livets ophør, hvorfor der er usikkerhed forbundet til, om man overhovedet opnår tilgivelse Folk gør dog stadig en reel indsats, noget der sommetider tilskrives en sans for 'fairness' eller en speciel protestantisk arbejdsetik (a la Webers berømte tese). Begge dele peger på en lidt tåget moralsk eller ideologisk idé om, at yder 'gør sit til samfundet' Arbejdsrelationer er en særlig sfære af sociale relationer. Ikke kun almindeligt accepterede, men også specifikke etiske normer gælder for dem. Arbejdsetik regulerer relationer ikke kun i organisationen, men også interaktion med det eksterne miljø 3 tillid, fleksibilitet, lav magtdistance, inklusion, respekt for naturen, og en protestantisk arbejdsetik. Det er værdier som disse, der bl.a. har ligget til grund for den såkaldte skandinaviske model

Protestantism - Wikipedi

- Jeg har en protestantisk arbejdsetik og lutheranske forfædre i Sverige, og det er lykkedes mig at forvandle noget, der for mig er skægt og personligt glædeligt til noget forpligtende, siger Jonathan Franzen. Læs også Heartland: Folkeklubben hyldet på fynsk hjemmebane . Mich Vraa er 65 år og først lige blevet voksen, synes han selv @prefix rdf: .@prefix owl: .@prefix xsd: .@prefix dcterms: .@prefix skos: .@prefix rdfs: .@prefix foaf: .@prefix dc: . rdf:type skos:Concept ; dcterms:issued 2017-05. Ingen forstyrrelser og protestantisk arbejdsmoral. Hun ser to årsager til, at vi arbejder bedst fra hjemme-pc'en. Den væsentligste grund er, at der ganske enkelt er mere ro derhjemme. Den anden årsag udspringer af den såkaldt protestantiske arbejdsetik,. Protestantisk arbejdsetik Individets sociale handlinger Målrationelle handlinger modsat traditioner, affektion og værdier Rationalitet Rationalitetens jernbur Bureaukrati - præcision, stabilitet og pålidelighed Meningstab Videnskabeliggørelse Affortryllelse Senmoderne samfund Anthony Giddens Radikalisering af moderniteten 4 tendense Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant.Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017. «Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk - i både Danmark og Norge

Danske værdier kan hjælpe ledere i internationale viden­virksomheder gennem de udfordringer, der følger med globaliseringen. Det var en af Lars Rebien Sørensens pointer, da Novo Nordisk-direktøren holdt tiltrædelses­forelæsning som adjungeret professor ved Københavns Universite Niklas Luhmann (8. december 1927 - 6. november 1998) var tysk sociolog og videreudviklede den sociologiske systemteori. Han var oprindeligt embedsmand, men tog senere en doktorgrad og blev i 1968 professor i sociologi ved universitetet i Bielefeld Karrieremobiliteten, Udstrømning, Indstrømning, Protestantisk arbejdsetik (Max Weber), Livsstil (Max Weber), Habitus (Pierre Bourdieu), Social kapital (Pierre Bourdieu), Økonomisk kapital (Pierre Bourdieu), Kulturel kapital (Pierre Bourdieu), Felter (Pierre Bourdieu), agency-structure Væsentligste arbejdsformer prøveeksamen, synopsis

 • Produktnyckel windows 7 ultimate gratis.
 • Tidal vs spotify pris.
 • Swiss mountainbike.
 • Modulvogntog regler.
 • Sirene feuerwehr mp3.
 • Ukontrollert skjelving hund.
 • Old school rs agility guide.
 • Www ntnui.
 • Tics behandling.
 • Hvordan lage luftegård til kanin.
 • Hard rock band names.
 • Dekktrykksensor tesla.
 • Transfer fc augsburg mit nächstem neuzugang.
 • Samsung galaxy s5 neo vanntett.
 • Heide park familientag.
 • Hvem skal betale sfo ved skilsmisse.
 • Hbo xbox 360 app.
 • Rim och ramsor om julen.
 • Store kubbelys ikea.
 • Florø fotball styre.
 • Oppvaskmiddel i vaskemaskin.
 • Familieinnvandring med barn.
 • Funksjon for halvsirkel.
 • Circle k rabattkort.
 • Husleieloven støy.
 • Paläontologe aufgaben.
 • Edelgaszustand definition.
 • Lub babynest.
 • Heutiges fußballspiel dortmund.
 • Victoria secret pink københavn.
 • Mtb shop darmstadt.
 • Erste hilfe kurs für führerschein hannover.
 • President of the european council.
 • Periodiske system norsk plakat.
 • Zinn flammenfärbung.
 • Promillegrense båt straff.
 • Recorde skype.
 • Baby 15 mnd utvikling.
 • Playstation 3.
 • Riskfaktorer bensår.
 • Tiere aus zahlen zeichnen.