Home

Jødeparagrafen 1942

Quislings nasjonale regjering 1942-1945. 12. mars 1942 Jødeparagrafen gjeninntas i Grunnloven.. Norsk lovtidend 1942, 1ste avdeling side 21 Først i 1851 ble jødeparagrafen tatt ut av grunnloven. 91 år senere, i 1942, sørget Quisling-regjeringen for å få den ført inn igjen, et «vedtak» som selvsagt ble fjernet da krigen var slutt. Det er mange likheter i den ­retorikken som ble brukt mot jødene så vel på 1800-tallet som i mellomkrigstiden HISTORIE I Norges grunnlov, datert 17. mai 1814, videreføres og innskjerpes restriksjonene mot jøders adgang til Norge i form av den mye omtalte «jødeparagrafen».. Norges grunnlov ble offisielt godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Den ble datert og overrakt kong Christian Fredrik den 17. mai - en dato som i løpet av 1800-tallet fikk status som Norges nasjonaldag

1942-1945 - stortinget

 1. mars 1942 ble det for eksempel vedtatt fra NS-hold at den såkalte jødeparagrafen skulle gjeninnføres i grunnloven. Sentrale representanter for NS-regimet var dessuten delaktige i arrestasjonene og deportasjonene
 2. ister Sverre Riisnæs var pådriver for gjeninnføringen, og arbeidet med endringen hadde begynt høsten 1941
 3. Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges grunnlov fra 1814 til 1851, men refererer egentlig til den siste setningen. Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder, jesuitter og munkeordener å komme til Norge, og lød: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage.
 4. net for beslutningen om å fjerne bestemmelsen, etter at Henrik Wergeland i 1839 hadde lagt fram forslag om det, og sterkt argumentert for saken frem til sin død i 1845
 5. Jødeparagrafen var en bestemmelse i Grunnloven av 1814 som forbød jøders, jesuitters og «munkeordener» til riket. Bestemmelsen var nedfelt i Grunnlovens andre paragraf, og ble stående i sin helhet til 1851 — om enn med en noe endret tolkning fra Høyesterett i november 1844.Den siste delen av paragrafen, forbudet mot jesuitter, ble ikke opphevet før i 1956

Da «jødeparagrafen» ble oppheve

 1. Opphevinga av den såkalla Jødeparagrafen varsla saman med opphevinga av passtvangen ein periode med liberal innvandringspolitikk. Dei fyrste innvandrarane si geografiske og sosioøkonomiske plassering samfunnet frå 1851 til 1942. HL-senteret skriftserie, nr. 2, 2007 (levert som hovudfagsoppgåve ved Universitetet i Oslo 2002) M. Gjernes
 2. Quislings nasjonale regjering gjeninnførte passusen i 1942. I 1817 forsvarte han jødeparagrafen kompromissløst, mot den konverterte jøden Henrick Glogau. Som mange opplysningsskribenter mente han Moses var en stor skribent, en genial statsmann og sin epokes største lovgiver
 3. oriteten i landet. Jødene ble tidlig utsatt for kontrolltiltak, og mange flyktet ut av landet. I 1942 begynte en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer

NS gjeninnførte jødeparagrafen i 1942. Etter krigen ble Vidkun Quisling dømt for ulovlig endring av Grunnloven. Forbudet mot jesuittordenen ble opphevet først i 1956. Enkelte har påstått at grunnlovens fedre var antisemitter, og at vi burde skamme oss over dem. Det er ikke rimelig Quislings nasjonale regjering gjeninnfører Jødeparagrafen i Grunnloven Tangestuen, Mats. «Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942». Jødiske flyktninger fra Norge i Sverige 1940-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2004. Ulvund, Frode. Fridomens grenser 1814-1851: Handhevinga av den norske «jødeparagrafen», Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag, 2014; Vestbø. Jødeparagrafen oppheves. Wergelands skrift Jødesagen i det norske Storthing utkom i oktober 1842, og i årene etter fulgte han opp med flere avisartikler og dikt. Selv om Wergelands helse ble merkbart svakere, lot han aldri sykdommen stå i veien for sitt engasjement, og fra sykesengen utkom bl.a. diktverket Jødinden

Jødeparagrafen symboliserer på en særlig brutal måte et majoritetssamfunns holdning og politikk overfor minoriteter, og har gått inn i historien som en pinlig skamplett, ikke bare på Grunnloven, men på det norske samfunnet. Selv om formuleringen som ble fjernet fra Grunnloven i 1851 både er godt kjent og beryktet,. Jødeparagrafen vil seia siste passus i § 2 i Grunnlova av 1814: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Riget» . I §2, religionsparagrafen, kom det inn eit forbod mot jesuittar, munkeordnar og jødar. Det var den siste setninga som inneheldt forbodet mot jødar, som seinare vart kalla Jødeparagrafen.Jødeforbodet gjekk attende på Christian Vs norske lov frå 1687

Jødisk Museum i Oslo – Wikipedia

Jøder i Norge (hebraisk: יהודים נורבגים) har en lang historie som en av landets minste etniske og religiøse minoriteter.Jøder er en nasjonal minoritet i Norge. De første jødene innvandret til Norge fra midten av 1800 etter at jødeparagrafen ble opphevet. Den største synagogen er i Oslo og en mindre synagoge i Trondheim.Under andre verdenskrig omkom omkring 760 av landets i. 1942 i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en torsdag. Det etterfulgte 1941 og ble etterfulgt av 1943 Hendelser Første kvartal Januar. 1. januar - 26 13. mars - Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen»,.

«Jødeparagrafen» Frihetskamp

Ved voteringen stemte 51 for komiteinnstillingen om å fjerne jødeparagrafen, 43 imot. Det var ikke det nødvendige 2/3 flertall som grunnlovsendringer krevde og forslaget falt. Wergeland gjentok straks sitt forslag, slik at det kunne komme opp på nytt på neste storting, og fortsatte å arbeide for saken fram til sin død 12. juli 1845 Februar 1942. Jødeparagrafen gjeninnføres i grunnloven. 7. oktober 1942 innføres unntakstilstand i Trondheim og deler av Trøndelag. Alle jødiske menn over 15 blir arrestert på Josef Terbovens ordre og sendt til Falstad. 24 oktober 1942. Forordning om beslagleggelse av alle jødiske eiendommer. 25 oktober 1942 1942. Fra lokalhistoriewiki.no. Hopp til navigering Hopp til søk. 13. mars - Jødeparagrafen ble gjeninnført. 14. mars - Offentlige dansetilstelninger ble forbudt. 20. mars - 1100 lærere ble arrestert for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband. Andre kvartal 12. mars 1942 Quisling gjeninnførte jødeparagrafen: mars 1942 Jøder i Møre og Romsdal internert etter aksjon mot englandsfarten: mars 1942 Gasskamre tatt i bruk i Auschwitz-Birkenau 27. mars 1942 Deportasjon av jøder fra Frankrike begynte 2. april 1942 «Endlösung» første gang omtalt i The Times etter massakre på jøder i Mauthausen Dette la grunnlaget for Quislings gjeninnføring av «jødeparagrafen» i 1942, med norsk politis påfølgende deportasjon av 773 norske jøder til Auschwitz, noe de ikke ble straffet for etter krigen. I tillegg har vi den umenneskelige behandling rom (sigøynere) har vært utsatt for i Norge

DEPORTERT: Jødeparagrafen» ble opphevet i 1851, men gjeninnført av Quisling i 1942 for å gi nazistenes rasehat legitimitet. 532 jøder ble tvangsdeportert på det tyske skipet Donau den 26. november samme år Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen. Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. Den lød

26. oktober 1942 - Vepse

1942 - Quislings «jødeparagraf» Vidkun Quisling i 1940. Foto: AP. 1942 - Quislings «jødeparagraf» «Jødeparagrafen» i grunnloven av 1814 nektet jøder adgang til landet. Den ble opphevet i 1851, men da Vidkun Quisling ble «ministerpresident» under okkupasjonen gjeninnførte han loven Jødeparagrafen. Eidsvoll. I hele år skal vi feire at Grunnloven er 200 år. Etter valg i mars, møttes 112 menn fra Sør-Norge til Riksforsamling på Eidsvoll, og vedtok Grunnloven av 17. mai 1814. Den gangen var Norge mer forskjellig fra vår tid enn det de fleste er klar over Bjarte Bruland: Gjeninnføringen av jødeparagrafen 1942 277. Øystein Hetland: «Det var nordmenn som arresterte» 295. Pål A. Bertnes: Bibliografi Per Ole Johansen 313 . ISBN 978-82-7099-820-3, 321 sider, heftet Format: 17x24 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2015, språk: norsk, svensk, dansk, Englis

Kampen Historielag » Sidsel Levin på Bistroen

I 1942 ble jødeparagrafen gjenninnført av Vidkun Quislings regjering, men ble denne gang ikke stående lengre enn til frigjøringen tre år etter. Pegidas nye jødeparagra I 1942 ble også jødeparagrafen gjeninnført i Grunnloven. Og 26. november samme år ble norske jøder deportert til Tyskland med DS «Donau». Når Dagbladet spør hvorfor,. Forbudet mot jøders adgang til riket hadde et kort comeback under okkupasjonen, da daværende ministerpresident Vidkun Quisling gjeninnførte jødeparagrafen 12. mars 1942 og erklærte at leddet «Jøder ere udelukkede fra Adgang til Riget» skulle legges til

Kjersti Marie Grinde, forfatter på ONE WE

Holocaust i Norge - Wikipedi

 1. I 1942 ble jødeparagrafen gjenninnført av Vidkun Quislings regjering, men ble denne gang ikke stående lengre enn til frigjøringen tre år etter. LES OGSÅ: Naziorganisasjon truer muslimer og jøder ved høgskole i Osl
 2. Under andre verdenskrig gjeninnførte Vidkun Quislings NS-regjering jødeparagrafen den 13. mars 1942. Paragrafen ble deretter stående til frigjøringen i 1945. Quisling ble ved rettsoppgjøret etter krigen domfelt for ulovlig endring av Grunnloven. Kilde: Jusleksikon.no De høye herrer i 181
 3. Ikkje gjeninnfør jødeparagrafen. Det fins krefter i det norske samfunnet som arbeider for en lovendring som i praksis kan bety en gjeninnføring av (sett bort i frå 1942 og til krigens slutt. da quisling kunngjorde at jøder på nytt ikkje hadde tilgang til Noregs rike) Eg vonar værtfall at denne paragrafen ALDRI blir gjeninnført.
 4. I 1942 gjeninnførte Quisling den skammelige jødeparagrafen. Quisling kom selv fra Generalstaben. Så hva da med offiserene? politiinspektør Knut Røed var koordinator for de storstilte arrestasjonene som norske politifolk deltok i i november 1942
 5. I 1942 kom innskrenkningene i rettighetene til den jødiske befolkningen i Norge på rekke og rad. I januar gikk det ut beskjed til alle politimestere og lensmenn i landet om at alle jødiske nordmenns pass skulle stemples med «J». I mars ble jødeparagrafen, som nektet jøder innreise til Norge, gjeninnført i grunnloven
 6. Antisemittisme er fordommer og hat mot jøder, basert på oppfatninger om at jøder har visse egenskaper fordi de er jøder. I Norge har antisemittisme hovedsakelig vært skriftlig; jødene, deres kultur og religion ble framstilt som en trussel mot norsk kultur og gjort til eksempler på tilstander som var uønsket i samfunnet.Under andre verdenskrig ble en tredjedel av jødene i Norge myrdet
 7. Jøder er et folk med opprinnelse i Midtøsten. Betegnelsen jøde (jehudi) ble først brukt om medlemmer av Juda-stammen, og senere om innbyggerne i Judariket. Etter eksilet i Babylon (586-538 fvt.) ble betegnelsen jøde brukt om hele folket, også på de mange som var bosatt utenfor de jødiske kjerneområdene. Det er vanskelig å fastslå det nøyaktige antall jøder i verden, men det er.

1942 - Vidkun Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avskaffet 21. juli 1851, som var et avsnitt i Grunnlovens § 2 som forbød jøder adgang til riket. 1956 - Snurperen «Brenning» er på reise fra Bergen via Ålesund til Lofoten da den kantrer på Stadhavet etter at en brottsjø fyller styrbord dory NS-regjeringen gjeninnfører jødeparagrafen, som ble avskaffet i 1851. Endringen signeres av Quisling, Rolf Jørgen Fuglesang (bildet) og Sverre Riisnæs. Gjeninnføringen har sin bakgrunn i Wannsee-konferansen i januar, der tyskerne vedtok Die Endlösung; den endelige, fullstendige løsningen på jødespørsmålet, der det ble besluttet at alle jøder i tyskokkuperte områder. Jødeparagrafen og den tidligste innvandringen. Paragraf 2 i Norges grunnlov lød fra 1814 til 1851: Fra januar 1942 skulle alle pass tilhørende jøder stemples med en J. Og den 25. oktober 1942 sendte sjef for politiet Karl Marthinsen ut telegram til alle landets politikamre 1942-1945. Quislings nasjonale regjering gjeninnfører Jødeparagrafen i Grunnloven. Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Mona Mortensen Krane Nettredaktør: Lars Henie Barsta

Jødeparagrafen - Jusleksikon

 1. Mars 1942 gjeninnført Quisling-regimet den såkalte jødeparagrafen fra 1814 med påfølgende massearrestasjoner. Deretter kom loven om registreringsplikt også for «halvjøder» og «kvartjøder» november 1942
 2. Ny!!: 1942 og Jødeparagrafen · Se mer » Jøder. En jødisk lærer med elever i Samarkand i Usbekistan omkring 1910. Jøder er medlemmer av religionen jødedom og/eller medlemmer av en folkegruppe som nedstammer fra israelittene, og som i utgangspunktet praktiserer religionen jødedom. Ny!!: 1942 og Jøder · Se mer » Jøssingfjor
 3. Norsk politisk deltakelse i deportasjon av jødene i 1942, ville vært en relevant hendelse å komme inn på i forbindelse med jødeparagrafen (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 156). Fremmedloven av 1927, som fratok norske rom statsborgerskap og som førte til bortvisning av en gruppe rom ved den tysk-danske grensen i 1934, kunne også bli trukket frem som en parallell til jødeparagrafen.
 4. Januar 1942. Jødeparagrafen gjeninnføres i Norge. Paragrafen ble først skrevet inn i Grunnloven i 1814, men fjernet i 1851. Paragrafen sa at jøder var utelukket fra adgang til Norge. Mars 1942 Det innføres dødsstraff i Norge for å forsøke å flykte fra landet og for å hjelpe andre med å flykte. 1942. Gassing som drapsmetod
 5. Etter at Quisling i 1942 igjen innførte jødeparagrafen i grunnloven. Kirken hadde reagert skarp imot det organiserte jødehatet og ville ikke gjøre seg medansvarlig for det som utviklet seg. Og i et brev til Quisling viste det seg at Norske myndigheter hadde plikt til å respektere alle menneskers likeverd og beskytte jødenes menneksverd
 6. Hvorfor havnet jødene på Donau i 1942? Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 14.02.15. Man repeterer igjen og igjen alt det forferdelig som skjedde med jødene i Norge i tiden før, under krigen og fortsetter i dag
 7. oriteten ut av landet med Donau i 1942

HISTORIE Ingeniøren Fritz Todt gikk bort den 8. februar 1942. Han ble mest kjent for å ha ledet byggingen av Autobahn og som en forkjemper for folkefellesskapet. Fritz Todt ble født i 1891 i Pforzheim, Tyskland, som sønn av en fabrikkeier. Da han var 20 år studerte han til å bli ingeniør ved det tekniske universitet i München Utstillinga om bokens folk fokuserer spesielt på tre årstal og hundreår: 1742 om opplysingstida og Ludvig Holberg sine skrifter, 1842 om Henrik Wergeland og kampanjen mot jødeparagrafen og 1942 om antisemittisme, deportasjon og folkemord Lovgivning med utgangspunkt i jødeparagrafen ble deretter tilpasset, og endelig den 24. september 1851 sanksjonerte kongen Lov om Ophævelse af det hidtil bestaaende Forbud mod at Jøder indfinde sig i Riget m.v. Under andre verdenskrig gjeninnførte Vidkun Quislings NS-regjering jødeparagrafen den 13. mars 1942 Spørreskjema ble fylt ut, og i mars 1942 fyller Mona Levins foreldre ut et slikt. Levin kjenner igjen faren Roberts håndskrift. Disse skjemaene gjorde det enkelt å arrestere jøder. All jødisk eiendom skulle tilintetgjøres. Den 26. oktober 1942 ble det utstedt arrestordre på mannlige jøder i Norge

Jødeparagrafen - stortinget

Jødeparagrafen - lokalhistoriewiki

Jødane i Noreg 1851-1942 - HL-sentere

BYVANDRING: Fra spor til minner Snublesteiner og minnesmerker i Oslo (Ruta tar ca. 1,5 time å gå uten stopp) «Spor» i ordboka: synlig rest, levning politiet fant få spor på åstedet / finne spor etter gamle boplasser «Minne» i ordboka: ting som minner en om en person, en begivenhet eller lignende en tale til minne om den avdøde / ruinene er et minne om krigen / dette bildet skal du. I mars 1942 ble jødeparagrafen gjeninnført i grunnloven. Mot slutten av oktober ble en lov vedtatt som tilsa at all eiendom som tilhørte norske eller statsløse jøder skulle beslaglegges til fordel for statskassen Nasjonal Samling tok blant annet selv initiativ til å gjeninnføre den såkalte «jødeparagrafen» i Grunnloven, og sentrale NS-medlemmer samarbeidet tett med den tyske okkupasjonsmakten under arrestasjonene og deportasjonene av jødene høsten 1942. Partiets antisemittiske ideologi fikk altså fatale virkninger

Hvorfor ble jødene utestengt på Eidsvoll? - Norgeshistori

ANTISEMITTISME I eit svært leseverdig essay om «jødesaken» i Morgenbladet sist veke, skriv forfattar Andreas Snildal at forfattaren og redaktøren Andreas Munch var « den første som offentlig tok avstand fra jødeparagrafen med diktet 'Jøderne' » i 1836.. Munch var ikkje den første. Allereie i 1814 skrev den tidlegare jøden Heinrich Glogau eit avisinnlegg der han tok. I går feiret vi dagen med flagg og faner, pølser og brus, sanger og leiker på skoleplassen. All grunn til å feire Eidsvollsmennenes fremsynte grunnlov av 1814. Men ett av de 112 punktene var til å skjemmes over alt den gang: Jødeparagrafen HISTORIE Den 19. februar år 1865 ble Sven Hedin født i Stockholm. Han ble en verdensberømt oppdagelsesreisende og kjent som en sta forsvarer av det nasjonalsosialistiske Tyskland. Da Sven Hedin vokste opp var oppdagelsesreisende som Adolf Erik Nordenskiöld, Fridtjof Nansen og noe senere også Roald Amundsen de store idolene for de unge. Unge Hedin hadde en sterk trang til å etterligne. Michelet minner om at det illegale Norge hadde et ganske godt utbygd varslingsapparat i 1942. Det ble brukt da lærerne skulle tas, og da kirken skulle knekkes. Senere ble studentene advart. Men Michelet viser at det aldri gikk ut paroler om å hjelpe jøder. Hun finner røttene til denne forskjellsbehandlingen i mellomkrigstidens antisemittisme

Holocaust i Norge - Store norske leksiko

Jødeparagrafen - Thors blog

1851: Etter fire avstemninger i Stortinget fjernes den såkalte 'jødeparagrafen'. Det var simpelt flertall for å fjerne den i alle de tre avstemningene, men først i det fjerde forsøket oppnådde man det påkrevde to tredjedels flertall. 1897: Munkeordener tillates 1942 En periode i 1942 var senere statsminister Yitzhak Shamir (1915-) i ledelsen, men han ble etter kort tid tatt til fange av britene, og satt i fangeleir i Eritrea til kort før britene trakk seg ut fra mandatområdet i 1948. Hør Håkon Harkets foredrag om Jødeparagrafen Norske jøder er i dag en nasjonal minoritet, og har bodd i landet siden grunnlovsforbudet ble opphevet i 1851. Vi teller ca. 2.000, og det finnes organiserte menigheter med synagoger i Oslo og Trondheim. Noen har bodd her i fem generasjoner, mens andre igjen har innvandret fra bl.a. Danmark, USA og Israel Kunnskap og ansvar var stikkordene under markeringen av den internasjonale Holocaustdagen i Oslo 26. november opna utstillinga «Bokens folk - Jødisk-skandinavisk skriftkultur 1742-1842-1942», nøyaktig sytti år etter jødedeportasjonane frå Noreg

Okkupasjonen i Oslo 1940-45, I motsetning til mange andre europeiske hovedsteder ble Oslo under krigen lite utsatt for regulære krigshandlinger. Byen ble heller ikke utsatt for strategisk bombing, og den ble lite skadet i løpet av krigsårene. Bombe- og sabotasjeaksjonene var svært målrettet og rammet stort sett enkeltbygninger og -installasjoner Definitions of 1942, synonyms, antonyms, derivatives of 1942, analogical dictionary of 1942 (Norwegian 1942 - Jødeparagrafen ble gjeninnført. Fødsler Dødsfall Høytids- og merkedager Annet. Hentet fra. I mars 1942, 91 år etter at jødeparagrafen ble opphevet, blir det på nytt ulovlig å komme inn i Norge hvis du var jødisk. Vidkun Quisling, lederen for det nazistiske NS-partiet som hadde tatt makten i Norge, bestemmer at all jødisk eiendom skal «beslaglegges», eller la oss si det som det er: stjeles av myndighetene

Jødenes historie i Norge - Store norske leksiko

DONAU: Troppetransportskipet Donau ble brukt for å deportere noske jøder fra Oslo til Stettin og videre til Auschwitz i 1942. Det var det registrert ca. 2100 jødiske personer i Norge før Norge ble okkupert av Tyskland i april 1940 Selv etter krystallnatten i 1938 ville ikke norske myndigheter hjelpe jøder på flukt, og i mars 1942, 91 år etter at jødeparagrafen ble opphevet, ble det på nytt ulovlig å slippe inn i Norge om man var jødisk. Vidkun Quisling, leder for det nazistiske NS-partiet som hadde tatt makten i Norge,. 1942-1945. Quislings nasjonale regjering gjeninnfører Jødeparagrafen i Grunnloven. Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarleg redaktør: Mona Mortensen Krane Nettredaktør: Lars Henie Barsta 1842, då Henrik Wergeland ga ut Jøden og kampanjen for å få jødeparagrafen i Grunnlova oppheva nådde sitt høgdepunkt. 1942, då norske jødar blei arresterte, og 532 deporterte frå Oslo den 26. november. Tolerant Holberg Dei første jødane kom til Danmark på 1600-talet, under Kristian 4 Han ble deportert til Tyskland og døde i fangenskap 27. februar 1942. Det første Rabinowitz-seminaret ble arrangert i 2012, på det som ville vært hans 125-årsdag. Arrangementet var en stor suksess og programmet ble tatt godt i mot av både publikum og media, blant annet gjennom anbefalinger i Aftenposten

Jødeparagrafen - WERGELAND OG STORTINGE

I 1942 gjenninnførte Quisling jødeparagrafen i Norge og det var i praksis iht. til norsk lov tillatt å konfiskere jøders eiendom og å deportere dem: Du har rett i at de overivrige polititjenestemennene i 1942 kanskje ikke visste eller mistenkte at de regelrett sendte de deporterte jødene i døden - Men jødeparagrafen [fra Grunnloven, den som nektet jøder adgang til riket, journ. anm.] ble jo gjenreist under Quisling, skyter forfatter Bryne inn. - Ja, staten gjorde jo det, men jeg snakker om NS, sier Østring. - Flere norske jøder var frontkjempere Jeg holdt festtalen 17. mai i Oslo Sjømannskirke. Noen har spurt om å få manuskriptet. Da legger jeg det like godt ut her på bloggen, så kan det leses av alle som er interessert. Hovedtema i talen er at det er 70 år i år siden 1942, som kanskje var et av de tyngste under siste verdenskrig. Jeg begynner med et lite minne fra 1952 såkalte «jødeparagrafen» i Grunnloven, og sentrale NS-medlemmer samarbeidet tett med den tyske okkupasjonsmakten under arrestasjonene og deportasjonene av jødene høsten 1942. Partiets antisemittiske ideologi fikk altså fatale virkninger. OPPGAVER • Grunnloven av 1814 inneholdt en paragraf som nektet jøder adgang til riket

plukker opp igjen da de gjeninnførte jødeparagrafen i grunnloven i mars 1942. Slik jeg leser Austad, understøttet av Ulsteins gjennomgang av teologiske posisjoner hos sentrale teologer, var kirkens syn på alle menneskers guddommelige menneskeverd sterkt nok til a 1942 - Vidkun Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avskaffet 21. juli1851, som var et avsnitt i Grunnlovens § 2 som forbød jøder adgang til riket. 1994 - Johann Olav Koss blir allroundverdensmester på skøyter i Göteborg,Sverige. 2007 - TV 2 fikk tilgang til hele rapporten om Valla/Yssen-saken 1942 (MCMXLII) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en torsdag. 3283 relasjoner Og 1942 var året da de norske jødene ble arrestert og deportert den 26. november, og NS-myndighetene gjeninnførte jødeparagrafen. Fra Holbergs beundring for jødenes eksempel som 'speil på Guds forunderlige Forsyn', nasjonen som hadde maktet å bevare sin religion og kultur til tross for mange hundr Om Jøder i Moss. OM JØDER I MOSS av Ole Peder Kjeldstadli. Merking av jødiske forretninger. Boka Jakten etter jødene på Agder forteller at 17. mai 1940 - på selveste grunnlovsdagen - fikk mange mossinger seg en støkk i livet da de oppdaget at Harry Benkows tannlegekontor var utstyrt med store gule plakater, en davidstjerne og ordene Jüdischer Zahnarzt

Norsk historie. 1942 - Vidkun Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avskaffet 21. juli 1851, som var et avsnitt i Grunnlovens § 2 som forbød jøder adgang til riket.; 1947 - Norsk sau- og geitalslag blir stiftet.; 1956 - Snurperen «Brenning» er på reise fra Bergen via Ålesund til Lofoten da den kantrer på Stadhavet etter at en brottsjø fyller styrbord dory Den er materialisert i den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven, som utestengte jøder fra riket. Rabinowitz døde i Sachsenhausen i 1942, det samme gjorde hans bror Norge og nordmenn generelt har en lite stolt historie når det gjelder forholdet til jøder; med jødeparagrafen fra 1814 og deportasjonen av jødene høsten 1942 som skampletter Snublesteinene gjør at de lever videre, disse jødiske navnene, menneskene og historiene deres. De bidrar til at vi aldri glemmer Jeg vil takke kirken for å endelig ha gitt meg et spark bak til å gå inn i vårt samfunns aller mørkeste time

 • Wireless energy monitor.
 • Massachusetts institute of technology auslandssemester.
 • Hva skal man ha med på jobbintervju.
 • Makeup mekka rabattkode november 2017.
 • Immowelt butzbach.
 • Figli di genitori separati da adulti.
 • Ingersoll watches.
 • Samsung apper.
 • Gopro hero 4 charger.
 • Roliga bilder på djur med text.
 • My suunto login.
 • Cosette les miserables oslo.
 • Husbanken bergen kommune.
 • Sandefjord senter.
 • Linde truck norge.
 • Dif hockey skador.
 • Knaus husvagn 2018.
 • Naiv super kent.
 • 5 raum wohnung eisenach.
 • Samsung galaxy j3 2017 deksel.
 • Warhammer 40k emperor.
 • Taurin i redbull.
 • Single münchen.
 • Jenny's life in forrest gump.
 • Lateral muskel.
 • Aaron tveit filmer og tv programmer.
 • The second amendment wiki.
 • Stygge julegensere.
 • Trainee vest søknad.
 • Elite plaza göteborg parkering.
 • Hilux lasteplan chords.
 • Rasputin turisas.
 • Psykisk stress fysiske symptomer.
 • Sava eskimo ice test.
 • Fahrradwerkstatt mainz.
 • Prøverør ullevål.
 • A1 graviditetstest positiv.
 • Dr bächer regenstauf öffnungszeiten.
 • Carlsberg marken.
 • Hvor kan man se skvis.
 • Sverresborg skole adresse.