Home

Nasjonal diabetes

Vergleichen Sie jetzt Bildungsanbieter und beginnen Sie Ihr erfolgreiches Fernstudium Nasjonal faglig retningslinje. Hva er nasjonal faglig retningslinje? 1. Diagnostikk av diabetes, risikovurdering og oppfølging av personer med høy risiko for å utvikle diabetes 2. Oppfølging, utredning og organisering av diabetesomsorgen 3.

Det overordnete målet med Nasjonal diabetesplan er å forbedre helse- og omsorgstjenestensarbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. Tiltakene som følger av diabetesplanen, skal bedre tjenestene ved å løse flere utfordringer både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten Nasjonal diabetesplan 2017-2021 er regjeringen handlingslan for diabetes. Tiltakene skal bidra til å forbedre helse- og omsorgstjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes Nasjonal faglig retningslinje. KAPITTEL 1. Diagnostikk av diabetes, risikovurdering og oppfølging av personer med høy risiko for å utvikle diabetes. KAPITTEL 2. Oppfølging, utredning og organisering av diabetesomsorgen. KAPITTEL 3. Kommunikasjon, mestring og motivasjon ved diabetes

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes erstatter IS-1674: «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» fra 2009. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i folkehelselovgivningen, ny kommunehelselov, Føringer i samhandlingsreformen, og strategier for innvandrers helse og for ikke-smittsomme sykdommer Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer Velkommen til DiabetesBehandling.no Informasjonen som vises på denne nettsiden er basert på produktomtaler for de ulike diabeteslegemidlene (finnes på www.felleskatalogen.no), Nasjonal faglig retningslinje for diabetes, IS-1674 av 01.06.17, samt en uavhengig vurdering gjort av ekspertpanelet bak DiabetesBehandling.no Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for diabetes ; Antall med diabetes i Norge. Artikkelen er under oppdatering, se i mellomtiden nyhetsartikkel; Datagrunnlag. Diabetes er en av de hyppigste folkesykdommene, men vi har ikke landsdekkende undersøkelser som kan vise hvor mange som har diagnostisert diabetes eller ukjent diabetes Ved diabetes type 2 finnes det en stor randomisert, kontrollert intervensjonsstudie (UKPDS 33, 1998) som har undersøkt effekten av intensiv mot mindre intensiv blodsukkerkontroll (snitt HbA1c 7,0 % mot 7,9 %) over lang tid (10 år) hos pasienter med nyoppdaget diabetes på risiko for enhver diabeteskomplikasjon, mikrovaskulære komplikasjoner, hjerte-/karsykdom og død

Fernstudium Diabetes - Online- u

 1. Diabetes type 2 er arvelig (mer arvelig enn diabetes type 1), men overvekt og usunne levevaner som ugunstig kosthold, lite mosjon og røyking gir økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Symptomer på diabetes type 2. Diabetes type 2 utvikler seg over tid og gir lite symptomer i starten
 2. Telefon: 23 05 18 00 E-post: post@diabetes.no Post: Postboks 6442, Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo Kontonummer for gaver: 70580.50.9035 Organisasjonsnummer: 97016911
 3. Diabetes type 1 og type 2 er ikke helt homogene ikke-overlappende grupper, men kan sees på som ytterpunkter av et spektrum med en gråsone mellom hvor vi finner «latent autoimmune diabetes of the adult» (LADA) som ved diagnosetidspunktet er positiv for autoimmune markører for betacelledestruksjon, men har høyere insulinproduksjon enn diabetes type 1

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 1 MÅLSETTINGEN MED NASJONAL DIABETESPLAN Det overordnete målet med Nasjonal diabetesplan er å forbedre helse- og omsorgs-tjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. Tiltakene som følger av diabetesplanen, skal bedre tjenestene ved å løse flere utfordringe Nasjonale styrer Her finner du en oversikt over medlemmer i sentralstyret, medisinsk fagråd, Ungdiabetes nasjonalt, barn- og familieutvalget, nasjonalt diabetesforum og valgkomitéen. Sist oppdatert 22.10.202 Når du får diabetes, har du krav på opplæring. God opplæring er viktig for å få et best mulig utgangspunkt for å ha et godt liv med diabetes, styrke din evne til mestring og minske faren for komplikasjoner. Legen bør henvise deg til startkurs på nærmeste sykehus eller i kommunen. Her får du blant annet lære mer om ulike typer diabetes For gravide, er det aktuelt å henvise også dem med HbA1c mellom 41 og 47 mmol/mol (5,9 % og 6,4 %). De bør henvises til poliklinikk som behandler kvinner med diabetes i svangerskap for individuell vurdering og oppfølging (se Nasjonalt retningslinje for svangerskapsdiabetes, kapittel 4.1) Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Om veilederen. Hypofyse. Tyreoidea. Osteoporose og paratyreoidea. Binyre. Diabetesbehandling i sykehus. Elektrolytter og ernæring. Gonader. Endokrinologi og neoplasi. Endokrinologiske tester. Insulinpumper og kontinuerlige vedvsglukosemålere hos voksne. Siste endringer

Diabetes-teamet er hele gruppen av diabetesbehandlere som omfatter legen, diabetessykepleieren og klinisk ernæringsfysiolog. Etter behov går pasienten til kontroll, enten ved sykehuset eller hosden praktiserende lege for vurdering av blodsukkeret og undersøkelse med henblikk på diabetiske senkomplikasjoner Diabetes Stadig flere lever med diabetes, men antall nye årlige tilfeller kan ha flatet ut. Om lag 245 000 personer (4,7 prosent) har kjent diabetesdiagnose. I tillegg er det et antall ukjente tilfeller Nasjonalt Diabetesforum 2019: Teknologi og omsorg, 2.-4. april 2019, arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes

Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Research Group, Nathan DM, Zinman B, et al. Modern-day clinical course of type 1 diabetes mellitus after 30 years' duration: the diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications and. I 2016 ble det publisert en ny nasjonal faglig retningslinje for behandling av diabetes (1). Retningslinjen presenterer blant annet oppdatert informasjon om behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA1c), lipider og blodtrykk, og valg av blodsukkersenkende legemidler ved diabetes type 2 Diabetes insipidus er en sjelden sykdom som er kjennetegnet ved utskilling av store mengder ukonsentrert urin - mange liter i døgnet - og derav følgende økt tørste. Urinen er ellers normal. Det skilles mellom to hovedtyper diabetes insipidus: Sentral eller nevrogen diabetes insipidus; Nefrogen (nyrerelatert) diabetes insipidu Lavt blodsukker (hypoglykemi) betyr at du har blodsukkerverdi på 3.9 mmol/ l eller lavere. Når du får symptomer på grunn av at blodsukkeret er for lavt, kalles det føling. Det er veldig sjelden at personer som ikke har diabetes får føling Emne: Diabetes Artikler om Diabetes: De som sykler har lavere hjerte- og karrisiko Publisert: 31. oktober 18 - Postet i: Hjerteblogg - Merket med emne: Diabetes, Fedme, Fysisk aktivitet, Høyt blodtrykk, Kolesterol. Bruker du sykkel som transportmiddel

Nettbutikk - Diabetesforbundet

Merken & Vergleichen · Alles zum Fernstudium · Über 2000 Kurs

Diabetes Nasjonal faglig retningslinje Først publisert: 14. desember 2016 Sist faglig oppdatert: 20. desember 201 Diabetes er en av de vanligste folkesykdommene. Omtrent 245 000 personer lever med diabetes i Norge. En ny Nasjonal diabetesplan skal bidra til økt mestring, mer forebygging og et bedre helsetilbud Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen Telefon: 55979500| Faks: 55979510 | E-post: noklus@noklus.no Org.nr: 984 027 73 Husebye (binyre og endokrinologi og neoplasi), Mikkel Høiberg, Tore Julsrud Berg (diabetes behandling i sykehus), Kiarash Tazmini og Anders Palmstrøm Jørgensen (hypofyse og gonader). Nasjonal veileder i endokrinologi er et produkt som tilhører NEF, og som foreningen har kopirettigheter til

 1. Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor) Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjo
 2. Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Kvalitetsforbedring. Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre - Nasjonalt servicemiljø for m Høy datakvalitet
 3. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler
 4. ister Bent Høie (H) lanserte onsdag en ny handlingsplan for diabetes. Den retter mye av oppmerksomheten mot de 245.000 i Norge som har sykdommen
 5. Diabetes mellitus Symptomer:: avhengig av lokalisasjon, oftest lett reduksjon av visus, eventuelt synsfeltutfall. Funn: Distalt for okklusjonen (oftest ved A-V krysning og oftest er øvre temporale gren affisert), dilaterte, slyngede vener, retinale hemoragier, retinalt ødem, eventuelt bløte eksudater, eventuelt maculaødem, sjelden papilleødem
 6. Diabetes finnes i flere varianter enn de velkjente typene 1 og 2. Mange med diagnosen diabetes 2, har egentlig diabetes 3. Leger overser ofte denne tredje varianten, viser forskning

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 - regjeringen

Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legeforeningen med flere Hos noen med nyoppdaget diabetes eller diabetes i ung alder, anbefales HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 prosent) Hos personer som lett får for lavt blodsukker, personer som har hatt diabetes lenge eller som har andre alvorlige sykdommer, anbefales en HbA1c-verdi mellom 53 til 64 mmol/mol (7 til 8 prosent De nasjonale retningslinjene for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes omhandler bl.a. følgende: Klassifikasjon, forekomst og forebygging; Diagnostikk og utredning inkludert differensialdiagnostikk type 1-/type 2-diabetes og annen diabetes; Kontrollrutiner, ansvarsfordeling og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste Anbefalinger fra Helsedirektoratet. I utgangspunktet passer Nøkkelrådskosten og de generelle nasjonale kostrådene også for personer med diabetes, men det er viktig å gjøre individuelle vurderinger.. Personer med diabetes type 1 må lære å sette riktig mengde insulin til maten de spise - Norge trenger en nasjonal diabetesplan. Slik lød appellen fra Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot til de folkevalgte under DM Arenas fagseminar om diabetes 24. september. Ketil Kjenseth (V) i Stortingets helse- og omsorgskomité stiller seg helhjertet bak oppfordringen

Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009), forlenget til 2011, satte opp nasjonale målsettinger dommer, diabetes, kols og kreft - definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som NCD-sykdommer. 7 Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforlø Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes Hva er nytt? Implementering - strategi og konkrete tiltak Fagmøte for Sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier 15.03.17 Ingvild Felling Meyer - seniorrådgiver , Helsedirektoratet . Agend

Nasjonal diabetesplan Diabetesforbunde

Diabetes, formelt diabetes mellitus, også kalt sukkersyke (foreldet), er en kronisk sykdom med høyt blodsukker som skyldes absolutt eller relativ insulinmangel, eventuelt også insulinresistens. Ordet «diabetes» kommer fra gammelgresk διαβαίνειν diabainein, «å gå gjennom», via latin diabētēs, og viser til den økte urinutskillelsen sykdommen fører til Norge har som overordnet mål å redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025. Denne strategien skal bidra til at målet nås Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes Helsedirektoratet sender på høring forslag til ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Denne vil erstatte gjeldende nasjonale faglige retningslinje for «Forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» (IS-1674) fra 2009

Diabetes - Helsedirektorate

Vi oppgraderer tjenesten. Vi beklager, men vi oppgraderer nettbutikken du ønsker å besøke. Prøv igjen om noen minutter Nasjonal faglig retningslinje for diabetes erstatter IS-1674: «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» fra 2009. Publisert 18.10.2016 Bakgrunnen for revisjonen er endringer i folkehelselovgivningen, ny kommunehelselov, føringer i samhandlingsreformen og nye strategier for innvandreres helse og ikke-smittsomme sykdommer Nasjonal faglig retningslinje for diabetes er et svært omfattende dokument på 252 sider. NFA er positiv til forsøket på å strukturere informasjonen i nettversjonen, slik at overordnede anbefalinger er fremhevet mens utdypninger og begrunnelser er «gjemt bak» disse og kan hentes frem ved behov

Nye norske retningslinjer for behandling av nyresykdom vedÅ leve godt med diabetes type 2

Norsk diabetesregister for voksne Nasjonalt servicemiljø

ABANDIA er et nasjonalt prospektivt forskningsprosjekt som omhandler diabetes hos personer som kommer til kirurgisk behandling for abdominalt aorta-aneurisme. Hensikten er å avklare forekomst av diabetes og forstadium til diabetes hos personer med AAA, og konsekvensen av å ha diabetes eller forstadium til diabetes når man samtidig har avansert karsykdom Lavkarbo virket best mot diabetes Et kosthold med lite karbohydrater hadde bedre effekt på blodsukkeret enn tradisjonelle anbefalinger for mennesker med diabetes 2, ifølge en oppsummering av forskning Startskudd for en ny nasjonal folkehelseundersøkelse Publisert 21.10.2020 I dag blir 22 000 personer i Norge invitert på SMS og/eller e-post til å delta i «Den nasjonale folkehelseundersøkelsen» Diabetes: Forslag til nye kvalitetsindikatorer Resultater fra testdata Helsedirektoratet foreslår at indikatorene nedenfor publiseres som nasjonale kvalitetsindikatorer. Årskontroll 2017 Andel pasienter med diabetes type 2 med årskontroll hos fastlege 15 % Antall pasienter med diabetes 2 175 48

Diabetes type 2 behandling Verktøy for helsepersonel

Det sier rådgiver Dillys Larbi ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun og kollegene har gjort en systematisk gjennomgang av 31 vitenskapelige publikasjoner fra 2015 til 2018, som beskriver evaluering av diabetesapper og nettressurser. Artikkelen ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Medical Internet Research (JMIR) For bussjåfører med diabetes som tidligere har fått dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav av Fylkesmannen (før 01.10.16), gjelder dispensasjonen så lenge den er gitt varighet. Det er mulig for dem å søke om fornyet dispensasjon etter en overgangsbestemmelse i ny forskrift (§45) Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjo NDSS = Nasjonal Diabetes overvåkingssystem Ser du etter generell definisjon av NDSS? NDSS betyr Nasjonal Diabetes overvåkingssystem. Vi er stolte over å liste akronym av NDSS i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av NDSS på engelsk: Nasjonal Diabetes overvåkingssystem Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer

Diabetes - FH

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes angir at det generelle behandlingsmålet for blodtrykk hos de fleste pasienter med type 2 diabetes er 135/85 mmHg. I praksis vil valg av blodtrykkssenkende legemiddel hos pasienter med diabetes ofte bli styrt av tilleggsindikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og eventuelt pasientpreferanser (4) Ifølge Nasjonal faglig retningslinje - diabetes (revidert 2011) er det viktig å utvikle bedre informasjonsmateriell og tilby opplæring, og bidra til bedre samarbeid mellom fastlegen, spesialisthelsetjenesten og lærings- og mestringssentrene for etniske minoriteter

Blodsukkersenkende behandling og behandlingsmål ved

25 000 nordmenn har type 1-diabetes. 175 000 har type 2-diabetes. Mørketallene er store. Når konsentrasjonen av sukker i blodet synker, får de fleste pasienter føling. Symptomene kan være hjertebank, svetting, prikkende følelser i ansiktet, endrete sanseopplevelser og intens sult Kjernejournal - et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon Én innbygger - én journal Kjernejournal sett fra brukernes ståsted EQuiP 25 år 25 år med EQuiP Retningslinjer diabetes Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes Mat som medisin Mat som medisin Utlan Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter 2 43 % Luftveier Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 2 24 % Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 3 91 % Diabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 3 96 % Norsk diabetesregister for voksne** 1 59 Diabetes 2-medisinene som også senker risikoen for hjerteproblemer er kåret til årets medisinske forskningsnyhet i Sverige i 2016. - En stor, god nyhet, bekrefter Legemiddelverket i Norge Nasjonal standard Derfor er Eiding opptatt av at jo mer man kan standardisere intensivtransportene, desto bedre blir det for pasientene. - Jeg mener det bør være en nasjonal standard eller nasjonale retningslinjer. Dette handler ikke om Oslo universitetssykehus, som er undersøkt i studien, eller om enkeltpersoner

Dette er de nye pumpene og sensorene - Diabetesforbundet

Diabetes type 2 - symptomer, årsak og behandling

RELIS og de regionale kliniske farmakologiske avdelingene har fått midler til en ny KUPP-kampanje der temaet er «Diabetes type 2 i allmennpraksis». Kampanjen bygger på nasjonal faglig retningslinje for diabetes og gir oppdatert informasjon om nyere antidiabetika, støtte til valg av blodsukkersenkende behandling og nyttige tips om ressurser til oppfølging av enkeltpasienter 2 Blodprøven brukes til diagnostikk og oppfølging av diabetes. Kilder: Revisjon og utvidelse av saken 18.10.2018 av Friederike Rieger, lege. Kilder ved oppdaering: 1) Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi: brukerhandboken.no 2) Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi brukerhandboken.no 3) Retningslinjer for behandling av diabetes Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvilke sykehus som har diabetes fotteam eller hvordan sykehus uten diabetes fotteam har organisert behandlingstilbudet til pasienter med diabetes fotsår. Vi har også lite kunnskap om hvordan diabetes fotteam er sammensatt, organisert og arbeider i det daglige

Kosthold og oprifter Diabetesforbunde

Professor Knut Dahl-Jørgensen, leder av nasjonalt Diabetesforum og Nina Skille, leder i Diabetesforbundet trakk frem alvoret ved diabetes i sitt innlegg under åpningen. Foto: Erik M. Sundt Nasjonalt Diabetesforum 2015 ble arrangert i Oslo 22-23 arril. 550 helsepersonell fra ulike faggrupper fra hele landet deltok på forumet Statsministeren varslet at det kommer nasjonale innstramminger i neste uke. - Jeg er bekymret, sa statsministeren. Skal få råd. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gi råd om tiltak. På spørsmål om hvilke tiltak som er aktuelle, svarte Solberg at det kan bli snakk om målrettede tiltak Samene ønsker seg et eget samisk helseforetak, men veien dit er ennå lang. Likevel: 25 år etter forrige, anbefaler Helse Nord at det bør lages en ny nasjonal handlingsplan for helsetjenester til den samiske befolkningen. - Et lite skritt i riktig.. Maculakirurgi Hovedansvarlig: Ingar Stene-Johansen Vedtatt: 2016. Operasjoner på makula er den hyppigste form for vitreoretinal kirurgi. De vanligste operasjonsindikasjonene er epiretinal fibrose og makulahull, men det foreligger også indikasjon for operasjon ved makulatraksjon, lamellære hull, diabetes makulopati, cystisk makulaødem og makulablødninger

Utposten : Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetesUrin-Albumin/Kreatinin-ratio (U-Albumin/Kreatinin

Diagnostikk av diabetes, risikovurdering og oppfølging av

Type 2 diabetes kalles også for ikke-insulinkrevende diabetes eller aldersdiabetes. Kroppens celler har bruk for insulin for å kunne oppta sukker (glukose) fra blodbanen. Hvis man mangler insulin, eller cellene er mindre følsomme for insulin enn normalt, stiger blodets innhold av glukose, og det kommer glukose i urinen Helsepersonell for plantebasert kosthold har gitt følgende innspill til Helsedirektoratet: Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes Det bør oppfordres til å (delvis eller fullstendig) erstatte rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt med belgvekster. Innspill til p.4.2.1 - Kosthold ved diabetes. Det bør oppfordres til å erstatte kjøtt (spesielt rødt kjøtt og.

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Gå til påmelding. Om dette kurset. Dette er opplæringsfilmer som omhandler nasjonal faglig retningslinje for diabetes. De kan brukes enkeltvis som opplæring i grupper eller egenopplæring. Sist oppdatert. 13.10.2020. Forutsetninger. Ansatte i helsesektoren Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS- 689 Heftet er utarbeidet av Tor Claudi og Tore Julsrud Berg (Helsedirektoratet), Margrethe Aulie og Sven Grotdal (Diabetesforbundet). Heftet kan bestilles hos: Helsedirektorate Denne studien vil gi ny kunnskap om prevalens av diabetes og en bedre forståelse av helsetilstanden til personer med diabetes i hjemmesykepleien. Studiens hovedmål er å: 1) Bestemme nasjonal prevalens av medikamentelt behandlet diabetes i hjemmesykepleien ved å sammenligne estimater fra IPLOS og Reseptregisteret Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (1) angir at metformin er førstevalg ved medikamentell behandling av diabetes type 2. Dersom pasienten ikke når det generelle behandlingsmålet for HbA1c 53 mmol/mol (tidligere 7 %) er fem legemiddelgrupper anbefalt som tilleggsbehandling til metformin Avtalen gjelder innkjøp av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. Her kan du lese mer om utfasingen av Dexcom G4 fra NordicInfu Care. Her kan du lese mer om oppgraderingen av insulinpumpesystemet OmniPod fra NordicInfu Care. Her kan du lese mer om oppgraderingen av insulinpumpesystemet MiniMed fra Medtronic. Her kan du lese mer om oppgraderingen av Tandem t:slim X2 inulinpumpesystem fra.

 • Kabeltrommel i tre gis bort.
 • Hd briller.
 • Folkehelsemelding 2018.
 • Farge ytterdør til hvitt hus.
 • Dr wesley snipes.
 • Darkland film.
 • Tagebuch der anne frank online stream.
 • Hvordan unngå å bli tagget på facebook.
 • Drektig katt.
 • Bernsteinzimmer st. petersburg.
 • Fryse tørrgjær.
 • La cala de mijas beach.
 • Filmen raw.
 • Madeleine von schweden instagram.
 • Sjokoladekake med mousse.
 • Høgskolen i drammen bibliotek.
 • Baby 15 mnd utvikling.
 • Monica betyr.
 • Treningsgenser dame nike.
 • Minecraft enchanting command block.
 • Parkett på nett.
 • Harry potter og de vises stein forlag.
 • Gresk nymfe.
 • Hotel gdansk.
 • Wilfried dietrich.
 • Gulvvarme styring.
 • Hagle kaliber.
 • Quality hotel tønsberg show.
 • Norges direktorat for utviklingssamarbeid.
 • Yves rocher krem do twarzy.
 • Battle of the frontiers.
 • Plan og bygningsloven skilt.
 • Testosteron tabletter biverkningar.
 • Museen kiel öffnungszeiten.
 • Wie mache ichs mir selbst.
 • Toppslätskivling effekt.
 • 1950 tallet musikk.
 • Nexium 20 mg.
 • Drahtgitter deko.
 • Grausamste hinrichtung der geschichte.
 • Stor grillhytte.