Home

Språkrådet ordbok

Ordlister - Språkrådet

 1. Bruk ordbok eller ordliste! Der finner du opplysninger om hvordan ord skal skrives og bøyes. Ordbøkene har også opplysninger om hva ordene betyr, og eksempler på hvordan ordene brukes. Ordlister som skal brukes i skolen, må godkjennes av Språkrådet. Opplysninger om godkjenning står fremst i ordlistene
 2. Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Universitetet i Bergen/Språkrådet) Det Norske Akademis ordbok; Norsk Ordbok (Universitetet i Bergen) Torps etymologiske ordbok (Universitetet i Oslo) Fritzners ordbok over gammelnorsk (Universitetet i Bergen) Norsk uttaleordbok (Berulfsen 1969, bare for norske IP-adresser) Wiktionary på bokmål.
 3. Ordboka som app Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang
 4. Denne siden ble sist endret 22. mai 2018 kl. 13:58. Denne siden er vist 118 ganger. Om Språkrådets termwik

Ordbøker og nettressurser - Språkrådet

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal.. Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg) : teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet; òg i sms som bibelordbok, dialektordbok, framandordbok, handordbok, rettskrivingsordbok, synonymordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med tydingsforklaring på same språket eller eit anna språk. DinOrdbok. Online ordbok hvor du kan oversette til og fra bokmål, nynorsk, samisk og en hele 29 av verdens språk. Velg ønsket språk i rullgardinen ovenfor, skriv inn ordet du ønsker å oversette og trykk på «oversett», så serverer vi deg oversettelsen gratis

Bokmålsordboka Nynorskordbok

NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Oslo. Kontakt redaksjonen for NAOB. Prosjektet tar gjerne imot bidrag. Vårt Vippsnummer er 629219 1 sidan 1929 nemning på den offisielle målforma i Noreg som har vakse fram av det skriftmålet Ivar Aasen skapte på grunnlag av norske målføre; jamfør bokmål 2 og og landsmål ordbok der synonyme ord står oppførte som moglege avløysarar for kvarandre ordbok der synonyme ord står oppførte som moglege avløysarar for kvarandr Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok 2014 vart formelt lagd ned då siste band av det trykte verket vart send til forlaget, men Universitetet i Bergen set pris på at forskarane som var knytte til ordboksprosjektet, bidreg med kunnskapsoverføring til det miljøet som tek over ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av Norsk Ordbok-ressursane

Koplar Språksamlingane inn i lærarutdanninga - UH-nett Vest

Denne siden ble sist endret 22. mai 2018 kl. 14:09. Denne siden er vist 1 930 ganger. Om Språkrådets termwik Veien til ordboka. Tilbake hos Språkrådet blir vi oppfordret til å lage nye ord. - Det er ikke noen bestemt som fastslår hva som blir de nye ordene, aller minst oss i Språkrådet

Ordbok - Språkrådets termwik

Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga. Ta ein kartleggingstest Øv deg Begge eierne av ordboka, Språkrådet og Universitetet i Bergen, bør oppgis i referansen. Bokmålsordboka. Ordboka kom ut første gang i 1986 og var utarbeidet av Avdeling for bokmål ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd

infinitivsendinga -a eller -e.Både å lesa og å lese er rett å skrive, og på same vis å kaste og å kasta.I denne minigrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje. Nynorsk-norsk bokmål ordbok. Vår nynorsk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Ordboken er rask og brukervennlig, den hjelper deg til å finne nærliggende ord, ikke bare en eksakt match på det ordet man har skrevet inn. Monica Hansen. Amadeus Scandinavia. I mitt arbeide med internasjonale avtaler bruker jeg Clue digital ordbok og finner den svært dekkende innenfor de ulike juridiske områdene jeg har behov for Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar Digital ordbok for skole og bedrift Clarify er en av de største leverandørene innenfor digitale ordbøker. Våre løsninger er tilpasset de ulike skoletrinnene samt til profesjonell bruk, og brukes i dag av mer enn 600 skoler og undervisningsinstitusjoner

Logo. Grunnleggjande. Førre øving Neste øving Neste øvin Denne siden ble sist endret 22. mai 2018 kl. 14:00. Denne siden er vist 1 924 ganger. Om Språkrådets termwik Sider i kategorien «Kjønnsforskning» Under vises 42 av totalt 42 sider som befinner seg i denne kategorien Språkrådet er den norske statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder de norske målformene bokmål og nynorsk - både overfor offentlige institusjoner og allmennheten. Språkrådet i dagens form ble etablert i 2005, og etterfulgte det tidligere Norsk språkråd (1972-2005) og den tidligere Norsk språknemnd (1952-1972). ). Språkrådet ha Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot offentleg tilsette. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga (som tredde i kraft 1. august 2012). Send gjerne ein e-post til post@sprakradet.no dersom du oppdagar feil eller har kommentarar til innhaldet

Administrativ ordliste - Språkrådet

norsk viktig ordbok fantastisk bra. Dine siste søk. Nylig lagt til situert - lokalisert verdiforøkelse - merverdi merverdi - verdiforøkelse merverdi - berikelse situasjon - tilfelle. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning) En ordbok er en samling av ord fra ett eller flere språk. Den angir hvordan ordene staves, og gir gjerne definisjoner, bøyninger, uttalehjelp, eksempler på bruk og ordenes etymologi. Hvis det er en ordbok mellom ulike språk (flerspråklig ordbok), gir ordboken tilsvarende ord eller et forklarende uttrykk på det andre språket The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Språkrådet og Institutt for... Denne siden viser deg hvordan setningen nedenfor er bygd opp. Første ord i setningen starter på linje en, andre ord i setningen er på linje to osv. Kildeord forteller oss hvilket ord som er kildeordet til ordet i setningen Likevel vil Språkrådet fremdeles avvente med å ta ordet inn i norsk ordbøker. - Vi følger nøye med, men må vente og se om dette ordet blir mer tatt i bruk for vi tar det inn i ordboken.

Norges første ordbok kunne lett ha gått fløyten, for i 1643 stod Christen Jensøn, en ikke helt vanlig sogneprest i Askvoll, tiltalt for «Druckenskab, Slagsmaal og unødig Klamerie». Han ble imidlertid.. Matematisk ordliste. Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet. Termbasen er under stadig utvikling, og det er ønskelig at flest mulig kommer med forslag til endringer og nye oversettelser Norsk Ordbok er ei ordbok over det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane som vart utarbeidd ved Universitetet i Oslo 1939-2016. Ordboka vart utgitt i trykt form av Det Norske Samlaget, finansiert av Kulturdepartementet og Universitetet i Oslo. Ordboka er i tolv band og er den første vitskaplege ordboka som dokumenterer norsk språk.

Norsk-engelsk ordbok. Vår norsk-engelske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra Norsk til Engelsk eller fra Engelsk til Norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk SAOB - webbplats för Svenska Akademiens ordbok. Nyhet - klickbara hän­visningar. Nu är det möjligt att klicka på hänvisningarna, vilket gör det lättare att navigera inom och mellan artiklarna i ordboken norsk viktig ordbok fantastisk bra. Dine siste søk. Nylig lagt til situert - lokalisert verdiforøkelse - merverdi merverdi - verdiforøkelse merverdi - berikelse situasjon - tilfelle. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning) Undergruppe av ordklassa substantiv. Ord som blir bruka som namn på éin enkelt person eller éin enkelt ting: Kari, Ola, Hansen, Oslo, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet ubunden artikkel Den ubundne artikkelen står føre eit substantiv i ubunden form eintal når vi omtalar noko som ikkje er kjent eller omtala på førehand Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket. Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form

Forkortelser - Språkrådet

Heter det «ihvertfall» eller eller «i hvert fall»? Er det lov å skrive «epost»? Skrives det «Internett» eller «internett»? Hvis du sitter med rettskrivingsspørsmål som dette, er det hjelp å få! Du.. Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning Språkrådet (NO) 11. oktober 2019 · Ordboka fører opp dømet «nasjonalforsamlingen ble suspendert», og forklarer det med at nasjonalforsamlinga vart mellombels oppløyst

DinOrdbok - Flest Oppslag! - Gratis ordbok på nett

Det Norske Akademis ordbok

Jeg har frem til i dag trodd at denne fargen skrives orange, men etter et søk i en ordbok får jeg kun oransje og ingen orange. Noen som vet om det noensinne har vært lov å skrive orange, når det eventuelt ikke ble lov å skrive orange lenger, eller om ordboken rett og slett er feil Här samlar vi alla artiklar om Språkrådet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenska språket, Nyorden 2017 och Nyorden 2016. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Språkrådet är: Språk, SvD Premium, SvD:s språkspalt och Quiz Språknytt - Språkrådet . REA

Norsk Ordbok - Ordbok over det norske folkemålet og det

 1. Språkrådet (NO), Oslo, Norway. 23,519 likes · 324 talking about this · 147 were here. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du nyhende, og du kan diskutere med andre..
 2. Språkrådet nekter å fjerne «seigmann» fra ordboka. Språkrådet bøyer ikke av for presset. Ordet «seigmann» blir stående i de offisielle ordbøkene. Ntb . 11. mars 2014 11:42. smp-stories-top-widget
 3. Språkrådet bøyer ikke av for presset. Ordet seigmann blir stående i de offisielle ordbøkene
 4. Åse Wetås (f. 1972) er dr. Art i nordisk språkvitenskap og har siden 2008 vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014. - Wetås har tung faglig kompetanse og erfaring som er svært relevant for Språkrådet

Maskinlesbar ordbok - Språkrådets termwik

Språkrådet: - Ikke bruk ordet «mulatt» KULTUR / / For abonnenter «Quisling-navn, Vestlandet, Restlandet. Navnestriden i fylkene går rett DEBATT / Torbjørn Nordgård, styreleder for Det Norske Akademis Store Ordbok og Helene Uri, visepreses i Det. Nynorskbruken går opp ved UiO, men statsinstitusjonen er likevel langt frå å oppfylla krava i mållova. No ber universitetsdirektør Gunn-Elin Aa.Bjørneboe einingane om å fylgja Språkrådets oppfordring om at kvar fjerde sak på nettet og i sosiale media skal skrivast på nynorsk Filleonkel er en betegnelse for mors eller fars fetter. I nynorsknære dialekter benyttes ordet også om en inngiftet onkel, om grandonkel, om annen mannlig slektning eller om en omgangsvenn av familien. Riksmålsordboken fra 1937 definerer filleonkel som «fars eller mors fetter», mens bokmålsordboken har de fire betydningen nevnt ovenfor Språkrådet (NO), Oslo, Norway. 23 748 likar · 822 snakkar om dette · 147 var her. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du nyhende, og du kan diskutere med andre språkinteresserte Språkrådet manglende sans for verbale nyanser dukker opp nederst i annonsen. Her omtales 'seksjon for språkrøkt og språkrådgivning'. I 1755 laget Samuel Johnson den første autoritative engelske ordbok og gjorde derved et akademi overflødig

Nå kommer ordboka som app | Computerworld

Her er Språkrådets nye ord - NRK Kultur og underholdnin

 1. Siste meldingar Statstilsette/statsansatte og statstilsatte 19. august 2020. NRK skriv «statstilsette»/ «statsansatte» og «statstilsatte», ikkje tenestemenn.
 2. 2012-normalen for nynorsk rettskriving - Språkrådet. LARS S. VIKØR Inn i Norsk Ordbok - PDF Free Download. HTML view of the file simon, Jesus i oversettelse.html. Norsk-fransk ordbok over lumske likheter. M Tybring-Gjedde على تويتر: Lesing,.
 3. Ordlister - Språkrådet Norsk Sprakrad Ordbok Norsk Sprakrad Ordbok Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkvern Språkrådet Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, o

Det Norske Akademis ordbok Når det gjelder samtidsspråket, er ordboken også normerende, for så vidt som redaksjonsspråket er moderat bokmål, slik dette er normert av Språkrådet (2005, med enkelte senere vedtak). I redaksjonsspråket inngår hovedoppslagsordenes form og bøyning, språket i definisjonene og språket i redaksjonelle eksempler (de eksemplene på bruken av oppslagsordet som ikke er litteratursitater)

The People's Dictionary - Folkets lexiko Ordboka er gjeven ut på Det Norske Samlaget, men vart tilverka av Seksjon for leksikografi og målføregransking ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Nynorskordboka på nett vart utvikla av Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. I september 2016 overtok Universitetet i Bergen som samarbeidspartnar med Språkrådet Straks fшre jul opplevde ein i Trшndelag det uvanlege at ei sprеkbok gjekk til topps pе salslistene i mange bokhandlar. Dette uforferda produktet var Trшnderordboka , redigert av Tor Erik Jenstad og Arnold Dalen og utgjeven av Tapir forlag (Trondheim 1.. Det engelske ordet og internettfenomenet meme' er blitt tatt inn i Kunnskapsforlagets store norske ordbok. Språkrådet forteller at de vurderer å ta inn i ordet i bokmålsordboka. Onsdag, 31 oktober, 2018 - 13:0

Nynorsk-bokmål ordbok DinOrdbo

Språkrådet vil bare forvalte statsmål. Direktør Muruvik Vonen i Språkrådet har nylig skrevet en artikkel om forvaltning av norske språksamlinger. vi en meget motivert funksjonær i Sannhetsdepartementet som forteller om sitt arbeid med 11. utgave av Partiets nye ordbok Trodde du var en vandrende ordbok, Veldig mange av disse kommer fra andre språk, i all hovedsak engelsk, og Språkrådet og diverse ildsjeler har et svare strev med å holde tritt i sine forsøk på å komme med norske varianter tidsnok til at de blir akseptert og tatt i bruk FØR de engelske ordene får feste Ordbok er eit register over eit ordforråd, som oftast avgrensa til orda i eit språk, gjerne med opplysningar om uttale, grammatikk, tyding og bruksmåtar. Ei ordbok beskriv språklege fenomen, til skilnad frå eit leksikon eller ein ensyklopedi

Vi snakker - Til alle

Clue Norge AS Norges største fagordbo

Språkrådet vil bare forvalte statsmål; Reklamespråket er mest irriterende, sier folket; Ordbok for underklassen. En advarsel til ansatte og innsatte. Språkrådet overser menneskerettighetene; Et tankevekkende nyord: 'kompiskapitalisme' Stikkor Språkrådet har beslutat att ta bort ordet ogooglebar ur den lista över nya ord i svenska språket som myndigheten gav ut förra året, rapporterar Vetenskapsradion. Jätten Google gillade inte ordet och har använt jurister för att sätta press på Språkrådet språkrådet.no På språkrådet sine sider finner du bl.a. nynorsk- og bokmålsordboka, norsk gramatikk og ordbøker på mange språk, f.eks. cambridge engelsk-engelsk ordbok. Legg ressurser herfra i dine egne bokmerker Jubileumsordboken O som i ordbok presenteras i kväll kl. 18 på Dramaten. Medverkar gör bl.a. skådespelaren Andreas T Olsson och ordbokens redaktör..

O som i ordbok är en jubileumsordbok med anledning av att Språktidningen fyller tio år. Boken är indelad i en rad olika kategorier med 2 500 ord: dialektord, nyord, bortglömda ord, nostalgiska ord,.. Brev til Språkrådet Som vi har sagt i de tidligere blogginnleggene, skriver vi nå et brev til Språkrådet der vi legger frem historien og avstemningsresultatene. Deretter utfordrer vi dem på å få deres innspill på topp 5 og forhåpentlig sette en norsk standard som skal inn i ordboka Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 411,317 on the world.sprakradet.no reaches roughly 7,669 users per day and delivers about 230,072 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk.

Clarify - Digital ordbok for skole og bedrif

 1. Svenska: ·tabell som visar vad en person eller grupp av personer har planerat att göra vid givna (framtida) tidpunkter Har du schemat med dig?· diagram som visar hur en algoritm, apparat eller process fungerar··↑ Hur böjs schema och tema i plural? - Språkrådet. Läst 11 juni 2009
 2. Firda - Språkrådet har kåra årets ord 2019 Genusvariasjon i norsk skriftspråk - TROLLing 25.02.16: Utdeling av Statens klarspråkspris 2015: «I lovens hule» Anna Senje, seniorrådgivar i Språkrådet
 3. istrativ ordliste bokmål-nynorsk (pdf) - Språkrådet. 2012-normalen for nynorsk rettskriving - Språkrådet. Bygg21-styret Det nye styret består av: - ppt laste ned. Den usynlige hånden i manuskriptet - Prosa. HTML view of the file simon, Jesus i oversettelse.html. Politiske parti. LARS S. VIKØR Inn i Norsk Ordbok - PDF Free.

A site that allows all to find creative products in a simple, user-friendly web interface, for a price that's equal to what you can get them for in real lif Google Gets Mad with Språkrådet - No 'ogooglebar' For You! Språkrådet - Jenny Asp textkonsult. Nu får emoji plats när Språkrådet listar nya svenska ord Vilka är de nya råden i Svenska skrivregler? - Institutet Lena Ekberg, chef för Språkrådet, säger upp sig efter.

Video: Elektronisk ordbok - Språkrådets termwik

The Waterfront Ideas | Emojis – globalisering ellerSpråkrådet veit best: Som ein spør skal ein få svar
 • Sauerland urlaub.
 • Bertel o steen bruktbil.
 • Rms britannic wreck.
 • Moelven byggmodul jobb.
 • Tallinn tripadvisor.
 • Wikipedia wolfgang amadeus mozart.
 • Kbz prüfung.
 • Langesund if.
 • Åpningstider norheimsund påsken.
 • Xbox one profilbild herunterladen.
 • Hey vina app.
 • Parken münchen innenstadt.
 • Nsf julekalender vinnere.
 • Prionailurus rubiginosus.
 • Oppfølgingsplan nav.
 • Vrijgezelle mannen op facebook.
 • Jacob namn.
 • Dumpster diving.
 • Øvelser hamstrings.
 • Instinktiv definisjon.
 • Sydsvenskan dödsannonser 2017.
 • Hvilke vitaminer er vannløselige.
 • President of the european council.
 • Billige hettegensere uten trykk.
 • The rose youtube.
 • Bergbrennerei löwen gin.
 • Tagebuch der anne frank online stream.
 • Wod egen kroppsvekt.
 • Hvor lever en koala.
 • Otto jones.
 • Oppskrift paa femrader dikt.
 • Intersport sykkel barn.
 • Minecraft villager mending.
 • Forskningsfartøy kronprins haakon.
 • Youtube to video converter free download.
 • Per fronth maleri til salgs.
 • Vattensången text.
 • Nødvendig helsehjelp definisjon.
 • Billig kontorstol ikea.
 • Tanzschule siegburg.
 • Picture it armbånd.