Home

Spor og sportegn

Spor og sportegn - Institutt for biovitenska

Det eneste man som regel ser etter pattedyr er spor og sportegn, siden mange av dem er sky skumrings- og nattdyr. Mest vanlig er det å finne spiseplasser med rester etter måltidet, samt ekskrementer, eller beite- eller spisespor. På snø eller leiraktig jord kan man finne fotavtrykk og spormønster. Fra rovfugler og måker finner man gulpeboller (ugleboller), klumper med ufordøyde. Spor og sportegn Når du går ute i skog og mark er det vanskelig å få øye på dyr som mus, hare, rev elg og rådyr. Grunnen til dette er at mange av disse dyra er aktive om natta. De fleste er også redde mennesker. Fuglene er også så redde at de flyr unna dersom du ikke lister deg forsiktig fram Spor og sportegn ©Halvor Aarnes 2003. Sist oppdatert 28-01-2005 S.E.&O. Observasjon og iaktagelser Det eneste man som regel ser etter pattedyr er spor og sportegn, siden mange av dem er sky skumrings- og nattdyr. Mest vanlig er det å finne spiseplasser med rester etter måltidet, samt ekskrementer, gulpeboller eller beite- eller spisespor. I mange tilfeller kan vi gjennom spor og sportegn danne oss et bilde av levesettet til dyrene våre, selv om vi ikke direkte observerer dyra. En del arter er skye, kanskje nattaktive og vanskelige å komme innpå. Ved å finne og undersøke sportegn kan man med litt trening si en god del om hvordan dyra benytter naturen rundt seg, da forutsatt at man vet hva man skal se etter og hvordan å. Spor og sportegn. Miljølære Bli kjent med den lokale faunaens sportegn, og bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen. observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematik

Spor og sportegn - Gaupe

I flere av undervisningsoppleggene vi gjennomfører jobber vi med spor og sportegn. Her på denne siden kan du laste ned et Naturskolens spor og sportegnhefte, og Naturskolens sportegnplakat Spor og sportegnhefte kan du laste ned her Sportegnplakat kan du laste ned he Klovdyr i skog og fjell er hjortedyr som elg, rådyr og rein. De trår bare på tåspissene av de to fremste tærne. De to bakre, bi-tærne, er små og festet lengre opp på fotens bakside og setter vanligvis ikke merker. Hos rein sitter disse så lavt at de setter merker selv på hardt underlag. Derfor er reinens spor lett å bestemme

Utbredelse og vandringsmønster - hvor og når man finner sportegn og hvilke sportegn som er vanlige. Grunntrekkene i forvaltningen av store rovdyr. Oppgavefordeling, forvaltningsmål og regelverk. Prosedyrer for dokumentasjon av spor og skader på husdyr på sportegn og biologi. Oversikten over hvor mange individer av de store rovdyra som er i Norge, fremskaffes gjennom systematiske registreringer og til-fedige observasjoner. Feltpersonell i Statens naturoppsyn, forskere, jegere og andre er bidragsytere i disse registreringene. Registreringene gjøres ved spor i snø, hørsel- og synsobservasjone Spor og sportegn er utsatt for vær og vind og kan forandre seg i løpet av få timer. Byttedyr blir raskt fjernet eller utspist av åtselspisere som rev, kråkefugl eller flue-larver. I løpet av kort tid kan viktige sportegn være ødelagt. Spor og tegn etter store rovdyr er derfor ofte vanskelige å tolke. Sporavtrykk på snø e

 1. Sporrekke: Rettlinjet og målbevisst. Ulvene beveger seg mest i trav, og i løssnø går ulveflokkene som regel i hverandres fotspor. Sportegn etter rev, gaupe og hund kan feiltolkes som ulv, og det er ikke mulig ut fra poteavtrykk alene med sikkerhet å skille ulv og hund. Hundens travspor har imidlertid som regel kortere skrittavstand
 2. st fordi gaupa kan spre tærne utover
 3. Spor og sportegn etter fugler og dyr ser vi oftere enn vi kan se selve fuglen eller dyret. Det kan være både nyttig og spennende å vite hvem som har vært på ferde når man oppdager et spor eller sportegn. Gjennomføring: Spor er lettest å se om vinteren 1-2 døgn etter snøfall
 4. Spor og sportegn. Lærerveiledning. Sporing av dyr Forutsetning for å gjennomføre dette opplegget er at det er snø, helst 1-3 dagers nysnø, i et egnet naturområde i skolens nærmiljø, og at elevene har med ski (evt. truger) hvis det er dyp snø
 5. Bestemmelsesnøkkelen er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner. Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk
 6. Gaupa er heller ikke så tung som ulven og bærer derfor lettere i løs snø. Kloavtrykkene til gaupa viser lange, sylkvasse og krumme klør på 4 centimeter. Den beveger seg oftest i gang og har kortere skrittlengde enn ulv. Kilde: Landa, A. 1999. Spor og sportegn, Et hefte til hjelp i bestemmelse av store rovdyr. NINA, NIK

Spor og sportegn etter dyr. Spor og sportegn etter dyr. Familieliv; Fritid; Av. Hentet fra www.turistforeningen.no. 687. Ved å studere spor eller sportegn etter dyr kan du lære mye om dyra som lever i naturen. Sist oppdatert: 16. februar 2011 . Å snakke med barna om dyrespor er det viktigste, ikke å vite «det rette» svaret Pris: 172,-. spiral, 2007. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Dyr og sportegn av Svein J. Wik, Steve Halsetrønning (ISBN 9788252927856) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Boka hjelper deg å tyde spor og sportegn man finner ute i naturen. Du skal ikke lese lenge før du får lyst til å gå ut i naturen. Med denne boka vil du oppdage spor og sportegn du ikke har lagt merke til tidligere, og du vil lettere skjønne hvordan du skal komme i nærkontakt med dyrelivet. Her får du mengder av tips om hvor og hvordan du kan finne spor og sportegn og hvilken art som. Andre spor fra dette dyret: Reven tisser på kvister. Dette gjør han for å lage lukt slik at andre rever kjenner at den har vært der. Bildet er Iånt fra boka Sportegn fra dyr, L.H. Olsen Rødrevens spor ligner på spor fra hunder, men revens spor er smalere og lengre. Avtrykkene fra klørne hos rødreven er spissere enn hos hunden

Spor og sportegn - Miljolare

 1. Sportegn viser et spor, som skal følges, eller som andre har fulgt. At bygge og følge sportegn er en af de oprindelige spejderdiscipliner som beskrives i Scouting for Boys.. Sportegn lægges normalt i venstre side af sporet, og fordi de er bygget af naturmaterialer kan de være svære at finde
 2. Spor er et merke eller et avtrykk. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: spor i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/spor
 3. En naturprogramserie for barn der Kråka og barn ferdes ute i naturen. Sesong 1 Sesong 2 Sesong 3 Sesong 4 Sesong 5 Sesong 6 Sesong 7 Sesong 8 Sesong 9 1. episod
 4. Ulike spor og sportegn eg har funne! How to Grow Roses From Cuttings Fast and Easy | Rooting Rose Cuttings with a 2 Liter Soda Bottle - Duration: 28:23. Mike Kincaid Recommended for yo
 5. Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk. Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finner på ekskursjoner
 6. - Spor og sportegn er noe jeg tror alle turgåere kan ha glede av. Hvis man har øynene med seg, er det mye å finne, sier han. Fot og fjær. Spor og sportegn fra dyr kan være så mangt
 7. Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk.Bestemmelsesnøkler er skrevet for norske forhold basert på de artene elevene erfaringsmessig finn

naturfag.no: Spor og sportegn

Sportegn er ofte lettest å se når det er snø, men du kan se sportegn resten av året også. I andre økt skal elevene ved hjelp av bøker og internett undersøke hvilke art sporene tilhører og fordype seg i en av disse dyreartene. Elevoppgaver. Arbeidsoppgave. Alle dyr og fugler setter spor etter seg i naturen på ett eller annet vis. Noen. Spor og sportegn Elevaktivitet: Sporing av dyr. Finn et fotavtrykk av et dyr i sporsnø Hvilket dyr er det? Mål fotavtrykket (lengde / bredde) Finn ut hvilken retning dyret har gått og prøv å følg samme sporet i ca en halvtime. Dette kan være vanskelig, særlig viss det er flere dyr som har løpt på kryss og tvers i samme området

Sporing og sportegn. Lær om rovdyra våre! Rovdyrkunnskap, spor og sportegn, levesett, biologi, økologi og forvaltning er noe av det vi går igjennom denne temadagen Kom og vær detektiv, og bli med på leting etter dyrespor og sportegn! Dyr kan være vanskelige å få øye på, men vi vet at de er der fordi de etterlater seg spor i naturen. Denne dagen får du mulighet til å lære mer om dyrespor og sportegn

I en serie plastbeskyttede bøker med spiralrygg som egner seg ypperlig til feltbruk! Dekker alle de vanlige ekskursjonsområdene. Hver bok starter med en presentasjon av fangstteknikker, av utstyr og av ord og begreper brukt i nøklene. Bestemmelsen begynner som en dikotom nøkkel som henviser sider med bilder av organismene på et for skolen passende nivå. Bildene er støttet av tekst og. VINTERBIOLOGI - Spor og sportegn Hvordan lever dyrene om vinteren? Vinteren gir oss en unik mulighet til å observere de ville dyrenes atferd. Elevene lærer å tyde dyrespor og sportegn. Vi ønsker å lære elevene om dyrenes tilpasninger for å overleve vinteren. Undervei Spor og sportegn. Et hefte om spor og sportegn fra de vanligste dyrene i Norge. Hefte om spor og sportegn. Oppgaver til den den nettbaserte rovdyrskolen. Dette er oppgaver som kan brukes som supplement il den nettbaserte rovdyrskolen.. Dyrespor : spor og sportegn etter pattedyr og fugler Navn: Bang, Preben Dahlstrøm, Preben Solheim, Roar Ness, Einar (trl) Utgave: 2. rev. og utvidede utg. oversatt av Einar Ness og faglig gjennomgått av Roar Solheim Publisert:.

Spor og sportegn Variasjoner i temperatur og is. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på:. Spor og sportegn Vinteren er en fin tid å lete etter spor og sportegn fra dyr og fugler i nærskogen. Dere skal bli bedre kjent med de dyrene og fuglene som er der og lære dere navnet på noen av dem. Gjennomføring: -Print ut spor og sportegnplakat, og eventuelt heftet. -Gå en felles runde på jakt etter spor og sportegn

Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann - FYBIKONMylder2 blabok by Cappelen Damm - Issuu

Spor og sportegn er utsatt for vær og vind og kan forandre seg i løpet av få timer. Byttedyr blir raskt fjernet eller utspist av åtselspisere som rev, kråkefugl eller flue-larver. I løpet av kort tid kan viktige sportegn være ødelagt. Spor og tegn etter store rovdyr er derfor ofte vanskelige å tolke. Sporavtrykk på sn Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell. Spor og sportegn | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser X Spor og sportegn. VARIGHET 2 timer eller mer. FAG Natur- og miljø MÅL • Kjenne igjen ulike spor etter dyr og fugler. • Sporforståelse, hva forteller spor om dyr- og fuglers aktivitet FAGLIGE MÅL Utforske nokre biotopar i nærmiljøet og beskrive enkle næringskjeder utifrå arbeidet med biotopar FORARBEID/GJENNOMFØRIN

Spor og sportegn - Hamar kommun

Spor og sportegn - Institutt for biovitenskap

Hvem har satt disse sporene? - Forskning

På sporet av de fire store - spor og tegn, feltbiologi

Vår pris 645,-. Boka inneholder tegninger og kortfattete tekster som beskriver 76 ulike spor og sportegn. Isbn 978820330827 Oslo, 1980. 240 s. Rikt illustr. i s/h og farger. Pen. . (NKS-Forlaget ) Vinter og nysnø gir ideelle forhold for å avsløre hva som lusker rundt i skogen eller bak hushjørnet. Er det rådyr eller rev, Spennende spor i snøen. Vinter og nysnø gir ideelle forhold for å avsløre hva som lusker rundt i skogen eller bak hushjørnet Spor og sportegn i naturen. GST. Publisert 06.08.2017 19:02. Oppdatert 06.08.2017 19:02. Lørdag 26. august blir det en heldags jentetur i Mossemarka der Ottar vil fortelle oss om hva vi ser, og hvordan vi kan lese naturen for å få et flott utgangspunkt både til familieturen og jakta

Read the latest magazines about Sportegn and discover magazines on Yumpu.co Spor og sportegn. Lilløyplassen naturhus søndag 3. november 2019 Ønsker du å kunne tyde sporene på din vei? Bli med denne søndagen, når barn og voksne begir seg ut i reservatet ved Lilløyplassen på jakt etter sportegn, for å lære om de forskjellige avtrykkene som dyrene etterlater seg Sverre M. Fjeldstad: Spor og sportegn. 1997. Liten hendig Jeg samsender alt du vinner Bilde. Gjenstående tid: Sluttdato Startdato: Kjøp. Utropspris: 100,- NOK. 10,- NOK Hvis du ikke har tid til å følge budrunden aktivt, kan du. Hei og velkommen til Moseplassen! Her deler jeg, Anne Holter-Hovind, hagetips, inspirasjon og ikke minst hageglede. Bli med meg ut i hager og balkonger, og fyll hverdagen med sprudlende opplevelser :) Følg meg gjerne på Instagram, Facebook og gjennom nyhetsbrev for jevne hagedrypp

PPT - Dyr i Sandnes PowerPoint Presentation - ID:4723155Sportegn fra pattedyr og fugler av Preben Bang

Video: Spor og sportegn - Ulv - Rovdat

Spor og sportegn - Scandlynx startsid

Spor og sportegn . Elevene leter etter dyrespor. Vi finner som regel kongler spist av ekorn, musehull, rådyrspor, hakkespetthull eller andre spennende tegn etter dyr og fugler. Kurset tilpasses årstiden. Fugler . Vi ser på fugler på fuglebrettet og på Borrevannet. Elevene lærer å gjenkjenne noen. Den tar også frosker, padder, frukt og bær. Rever som holder seg i nærheten av folk, snuser seg frem til søppeldunker, enten det er i boligfelt eller utenfor gatekjøkkenet. Spor Selv om du ikke får se reven, kan du finne spor etter den. Om vinteren er revesporene lette å kjenne igjen. Ingen andre lager så snorrette spor som reven

Miljolare.no: Spor og sportegn

Fjellrev (Vulpes lagopus), også kjent som polarrev og arktisk rev, samt som pelsvariantene hvitrev og blårev, er et lite rovpattedyr i hundefamilien, og arten tilhører reveslekta (Vulpes).Artens nærmeste nålevende slektning er kitrev (Vulpes macrotis).Arten er beskrevet i minst elleve underarter, men flere er omdiskuterte.Internasjonalt regnes arten som livskraftig, men lokalt kan den. Det gælder om at finde spor og sportegn af dyr og undersøge, hvilke dyr der har lavet dem og hvorfor. Undersøg de spor, grupperne finder, snak med eleverne om dem og følg sporene, hvis I kan. De elever, der er eksperter i forskellige dyr, fortæller selvfølgelig, hvad de ved, hvis I støder på spor fra deres dyr

Aktivitet 21 - Spor og sportegn

Sportegn fra pattedyr og fugler gjør det mulig å bestemme de spor dyrene etterlater seg - det være seg så vel fotspor og måltidsrester som skjulesteder, oppgulp og ekskrementer. Boka har en naturlig plass i ryggsekken for den som er opptatt av å kunne tolke spor og sportegn, og den vil gi deg større forståelse for det som skjer ute i naturen Siden hareungene er helt forsvarsløse de første ukene, tar både røyskatt og kråker mange hareunger. Men de voksne harene må også passe seg, for både reven og hænsehauken ønsker seg gjerne en haresteik til middag. I undervisningen: Her kan du se spor og sportegn. Her finner du bilder av haren Spor og sportegn. Miljølære Bli kjent med den lokale faunaens sportegn, og bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen. miljolare.no. http planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultaten Bestemmelsesnøkkel, Spor og Sportegn, Rolf Nordbakke . Laminert hefte som egner seg ypperlig for ekskursjoner og røff skolebruk! Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn beskriver 76 spor og sportegn fra pattedyr og fugler i form av dyrespor, ekskrementer, gnag og rester fra næringssøk Spor og sportegn Alle dyr og fugler setter spor etter seg i naturen. Noen spor er store, mens andre er nesten usynlige. Ved å se på deres poteavtrykk og avføring, kan du finne ut hva slags dyr som var der før deg. Spor 1 Spor 2 Spor 3 Beskriv og/eller lag en tegning av sporet Beskriv området du observerte sporet . Title

være en ren dyresamling av dyr, spor og sportegn Det er viktig at objektene er av god kvalitet og representative for arten, slik at det letter arbeidet med identifisering og godkjenning. Når en plante presses, bør både stengel, blomster og blad være med, men ikke røtter Spor og sportegn. av Elisabeth Husberg - Friday, 9 November 2018, 11:25 . Torsdag viet vi dagen til et tverrfaglig prosjekt rundt spor i naturen, og naturvern. Elevene arbeidet kjempefint i tåka med å finne spor og sportegn etter dyr, og var utrolig flinke med å minimalisere sitt eget fotavtrykk i naturen Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Speidere lærer sportegn. Kryss og pil er de tegnene vi bruker mest. Pilen viser oss den veien vi skal gå, mens krysset viser oss den veien vi ikke skal gå. Jesus er på en måte som et sportegn. Han sier hva vi skal gjøre og han sier hva vi ikke skal gjøre

PPT - Mål: beskrive spor og sportegn etter noen dyr

Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn .pdf last ned Roy Nordbakke. Betroelser bok Synnøve Eriksen pdf. Billy bok .pdf Mort Walker. Biografien om Amalie Skram bok - Stein Erik Lunde .pdf. Birkebeinernes prins bok - Cecilie Winger .pdf. Bitrere enn døden bok - Camilla Grebe .pdf Bok: Sportegn fra dyr Den underholdt meg hele flyturen og er også morsom og lettfattelig for ungene. I tillegg til oversikt over ulike spor ulike arter etterlater seg gir den en kort beskrivelse av artene og blir dermed også et mer omfattende oppslagsverk Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet bok Erik Monsen pdf. Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn .pdf last ned Roy Nordbakke. Blåse, trøste - og plaster på! pdf download (Bernd Penners) Bo blir til overs bok - Morten N. Pedersen .pdf PPT - Mål: beskrive spor og sportegn etter noen dyr Hvem har satt disse sporene? PPT - Mål: beskrive spor og sportegn etter noen dyr Biologi og sportegn hos gaupe, jerv, bjørn og ulv - Norges Ryperapporten fra fjellstyrene våren 2018. Spor og sportegn - Institutt for biovitenskap Det gjelder synsobservasjoner, spor, ekskrementer og andre sportegn. Skandobs-appen fungerer sammen med kamera og GPS på mobil, slik at det er svært enkelt å registrere data. 66,5 familiegrupper. Gaupebestanden i Norge i fjor ble beregnet til å bestå av cirka 393 voksne dyr, ut fra 66,5 påviste familiegrupper Fot og fjær. Spor og sportegn fra dyr kan være så mangt. Feietegn er ett eksempel. Fotavtrykk, hakkespor, fjær, ekskrementer, gulpeboller og knokler er andre ting dyr etterlater seg i naturen. - Fotavtrykk er noe av det som er lettest å lære seg, forteller Selås. De tydeligste fotsporene finner du gjerne i god sporsnø

 • Plug in hybrid.
 • Printer blanke sider.
 • Vixen blog awards 2018 stem.
 • Dfø selvbetjeningsportal.
 • Matchlock arquebus.
 • Ibuprofen blutdruck senken.
 • Skimerker langrenn.
 • Broad peak besteigung.
 • Nærmere deg min gud titanic.
 • Polen import export.
 • Vekt kalv.
 • Seler i norge.
 • Oraciones con verbos en infinitivo.
 • Veterinær spørsmål og svar.
 • Koopavond intertoys 15 korting.
 • Veteranbil regler 2017.
 • Bygga sänggavel med förvaring.
 • Mercedes benz gla 200 d.
 • Hvordan leve med en introvert.
 • Playlist names for chill songs.
 • Apple macbook pro touch.
 • Los angeles fire.
 • Goldhamster käfig.
 • Wod egen kroppsvekt.
 • Is god real.
 • Asia kochkurs karlsruhe.
 • Lese og skrivevansker prosent.
 • Loppebitt hund.
 • Visit larvik.
 • Bella ciao text.
 • Flying jacob.
 • Doppelniere nebenwirkungen.
 • Hvordan lager man ting på minecraft.
 • Partnersuche ried im innkreis.
 • Frankenstein geschichte.
 • Bauernmarkt hebelei 2018.
 • Spinat putzen stiele.
 • Thriller definisjon.
 • Leie pyrotekniker.
 • Kommunikasjonsteknologi lønn.
 • Stuttgart 1945 bilder.