Home

Fiskehelse barentswatch

Tjenesten Fiskehelse er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet har bidratt, mens representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har gitt innspill til prosjektet Fiskehelse viser informasjon om lakselus og fiskesykdommer på oppdrettsanlegg som driver med laks, ørret og regnbueørret. Telling og rapportering av lakselus gjøres av oppdretterne. Innrapporterte opplysninger vises direkte i Fiskehelse uten å ha blitt kvalitetssikret eller endret av Mattilsynet eller BarentsWatch

BarentsWatch driver brukerstyrt, smidig utvikling. For at våre tjenester skal bli nyttige og brukervennlige ønsker vi tilbakemeldinger fra deg som bruker. Det kan være ris, ros, spørsmål, ideer og andre ting. Vi setter stor pris på din hjelp BarentsWatch bølgevarsel har nå kommet i en modifisert utgave bedre tilpasset mobil og nettbrett. Skjermarealet er bedre utnyttet og objektene i kartet er letter å treffe da de har fått større trykkflate Følg lakselusa på nett. Mattilsynet og BarentsWatch lanserer en ny nettjeneste som viser ukentlig oversikt over lakselus, behandling og fiskesykdommer på.. Fiskehelse viser informasjon for hver uke på lokalitetsnivå (oppdrettsanlegg) om lakselus, fiskesykdommer og data om tillatelser, eierskap og annet fra akvakulturregisteret. Aggregeringen og historikken som er gjort i BarentsWatch er ikke tilgjengelig fra dataeierne selv og går helt tilbake til 2012 for de fleste dataene

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning - BarentsWatch

Min Side. Tjenester. Arealverktøy Bølgevarsel Fiskehelse Fiskeriaktivitet FiskInfo Havneoversikt Polare lavtrykk Saltstraume All type havbruk inn i Fiskehelse på Barentswatch. Del via e-post Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Facebook. Barentswatch har nå flere marine arter i oppdrett inkludert på deres nettside om fiskhelse. Her fra Nofimas Nasjonalt avlsprogram for torsk. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima BarentsWatch Fiskehelse: Lakselus- og sykdomssituasjon i oppdrettsanleggene; Innledning - Fiskehelse. Fiske- og skjellsykdommer; Legemidler til fisk; Nytt regelverk for dyrehelse 2021; Vaksiner til oppdrettsfisk; Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.n

BarentsWatch skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder. Dette gjelder både for et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no.I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats BarentsWatch er en pådriver for deling av data gjennom åpne API, på norsk omtalt som programmeringsgrensesnitt. Tjenester som gir nytte. FiskInfo. Fiskehelse benyttes aktivt for å bekjempe lus ved at det er enklere å samkjøre tiltak for områder BarentsWatch. 10. juni 2016 · Sammen med Mattilsynet har vi laget tjenesten Fiskehelse - et interaktivt kart som viser ukentlig oversikt over lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge. Offentliggjøring skjer 22. juni.. BarentsWatch Fiskehelse: Interaktivt kar som viser lakselus- og sykdomssituasjonen i oppdrettsanleggene. Mer om infeksiøs lakseanemi (ila) Kontrollområder for infeksiøs lakseanemi (ILA) Liste over ILA-frie områder. Endringer ved uttak og analyse av prøver- sykdomsfri status for ILA Fiskehelse har fått seg en ansiktsløftning: https://www.barentswatch.no/fiskehelse

Fiskehelse oppdatert - BarentsWatch

ILA-status sjekkes i BarentsWatch Fiskehelse (husk å velge fargetema «sykdom», i stedet for «lakselus»). Endret egenerklæring. I april 2020 fjernet Mattilsynet punktene under fra egenerklæringen. Alle punktene er særlige krav i norsk regelverk og er derfor ivaretatt for alle fiskerivarer som produseres i Norge BarentsWatch Fiskehelse: Oppdatert lakselus- og fiskehelsesituasjon . Veileder for søknader om nye metoder for telling og rapportering av lakselus. Telling av lakselus under våravlusing og Mattilsynets håndheving. Ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle avlusingsmetoder

Fiskehelse fra BarentsWatch er et interaktivt kart som viser ukentlig oversikt over fiskesykdommer, lakselus og tiltak mot lakselus, med historikk tilbake til 2012. Løsningen kombinerer data fra flere offentlige etater - Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet - noe som gir et unikt helhetsbilde I Barentswatch har de i år allerede oppdatert tjenesten Fiskehelse og det jobbes kontinuerlig med å gi bedre innsikt i havbruksnæringen. - Vi mener selv at vi med dette prosjektet er kommet et stykke på vei med å konkretisere vår visjon om å samle,.

BarentsWatch - BarentsWatch

planlagt · Admin BarentsWatch support (Product Owner, BarentsWatch) svarte Visning av biomasse er avhengig av tilgang på dataene for biomasse fra Fiskeridirektoratet. Det jobbes med å få inn biomassedata i Fiskehelse i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet BarentsWatch Fiskehelse er et eksempel på transparens i forvaltningen, både mot offentlighet, men ikke minst mellom etater. Han sier avslutningsvis at største utfordring for BarentsWatch er eierskap til data i offentlige etater. Om Barentswach

Siste nytt fra Fiskehelse - https://www.barentswatch.no/fiskehelse Tjenesten #Fiskehelse oppdatert med ukentlige brønnbåtspor og lokale PD-soner. Nyttig både for Mattilsynet og oppdrettere BarentsWatch-tjenesten «Fiskehelse» har fått på plass klikkbare brønnbåtspor som viser brønnbåtaktivitetene for hver time, uke for uke, helt tilbake til 2012. - For oppdretterne blir dette et viktig verktøy for å hindre spredning av fiskesykdommer, og vi i Mattilsynet kan bruke det i sporing av sykdomsutbrudd på oppdrettsanlegg

BarentsWatch Fiskehelse: Lakselus- og sykdomssituasjon i oppdrettsanleggene. Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for vårt arbeid. Eit viktig mål med tilsyns- og overvakingsarbeidet er å hindra introduksjon og spreiing av fiskesjukdommar BarentsWatch og Mattilsynet har oppgradert Fiskehelse slik at tjenesten viser fiske slakterier, du kan sette dine egne lusegrenser for visning og du kan låse valgt brønnbåtspor. Det er også forbedret visning av brønnbåtsporene og vi har lagt til visning av kapasitet per tillatelse (i tillegg til i Om lokalitet) Kilde: Barentswatch-fiskehelse (datasett «tiltak mot lakselus», filterert på mekanisk behandlinger, fra uke 1 2017 til og med uke 33 år 2020) - Hva er det største problemet-verditap i produksjonen eller fiskevelferd? - Begge deler er en utfordring. Verditapet er betydelig for næringen og selvsagt ikke ønskelig Havmiljø, miljøstatus, forvaltningsplaner, havområde, norske havområder, næringsaktivitet i havområdene BarentsWatch. June 10, 2016 · Sammen med Mattilsynet har vi laget tjenesten Fiskehelse - et interaktivt kart som viser ukentlig oversikt over lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge. Offentliggjøring skjer 22. juni..

BarentsWatch - Fiskehelse Faceboo

 1. BarentsWatch samler, kobler og deler informasjon fra det offentlige om hav og kyst gjennom et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem. Alle bearbeidede og unike data som vises i den åpne delen av BarentsWatch (www.barentswatch.no) er tilgjengelige via APIer og karttjenester
 2. BarentsWatch utvikler brukervennlige karttjenester som gjør hverdagen enklere og tryggere for maritime næringer. - Fiskehelse-prosjektet har gått over tre år og karttjenesten har nå blitt et viktig verktøy for å analysere utbredelsen av fiskesykdommer og lakselus i Norge
 3. PD-sone markert i Barentswatch-tjenesten Fiskehelse. Ved valgt lokalitet kan man også få opp liste over brønnbåter som har vært der i valgte uke. Det er også laget en liste over lokaliteter som valgt brønnbåt har vært ved i uken
 4. Veterinærinstituttet har utviklet flere tjenester der du kan definere hvilke data du vil se innen blant annet dødelighet hos laksefisk, forekomst av lakselus, forekomst av skrantesjuke og vekst av Listeria i rå fisk
 5. Fiskehelse er en karttjeneste utarbeidet i regi av BarentsWatch. Tjenesten er offentlig for alle som ønsker å se hva som skjer i oppdrettsnæringen, og hva som blir rapportert inn til den.

Ulike nedlastingstjenester for tjensten Fiskehelse: https://www.barentswatch.no/nedlastin Gjermund Hartviksen, BarentsWatch Fiskehelse - Et verktøy for å behandle og følge opp havbruk og synliggjøre de viktigste faktorene i forvaltning Paul Negård, Mattilsynet Alf M. Sollund, BarentsWatch FiskInfo - Data fra det offentlige for bruk i systemløsninger ombord på fiskefartøy Kjell Knudsen, BarentsWatch Tommy Roger Skålvik, Furun BarentsWatch har som intensjon å gå fra prosjekt- til driftsfase i løpet av året.Etter den første intense oppbyggingsfasen, er det nå tid for å få på plass en liten men solid stab, som skal ta BarentsWatch fra spire til full blomst ; Personvern og cookies. Nordlys er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Barentswatch Fiskehelse - et verktøy for å behandle og følge opp havbruk og synliggjøre de viktigste faktorene i forvaltning. Paul Negård, Mattilsynet; 14.00 - 14.10 Pause 14.10 - 14.40 FiskInfo - Data fra det offentlige for bruk i systemløsninger ombord på fiskefartøy

Åpne data via BarentsWatch - BarentsWatch

fiskinfo - BarentsWatch - BarentsWatch

Fiskehelse er utviklet i samarbeid med Barentswatch. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet har også bidratt til prosjektet. Representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har gitt innspill underveis Fiskehelse; Kan oppdrett i lukkede merder gi bedre fiskevelferd? Kan oppdrett av laks i lukkede merder eller i anlegg på land bidra til bedre fiskevelferd og mindre miljøbelastning enn dagens oppdrett i åpne merder? Det er et vanskelig spørsmål å svare på BarentsWatch English I Logg inn TJENESTER ARTIKLER 0M OSS MIN SIDE Bølgevarsel Viser bølgehøyder langs hele norskekysten. Saltstraumen Fiskeriaktivitet Fisklnfo Se eller last ned data relevant for fiske. Havneoversikt Felles ressursregister Fiskehelse Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett. Polare lavtrykk Arealverktøy BarentsWatch BarentsWatch søker integrasjonsarkitekt. Integrasjonsarkitekten får ansvaret for teknisk utvikling av den nye nettportalen som skal integrere informasjon fra 25+ etater i fem departement. Dette blir en spennende og utfordrende jobb. Samarbeid med høykompetente miljø må forventes

Fiskeredskap med AIS bekymrer - BarentsWatch

Statistikk fra Barentswatch viser at av de 712 aktive lokalitetene uten laserutstyr i 2019, var det kun 12 prosent som ikke behøvde å gjennomføre en eneste behandling mot lakselus i løpet av året. Edgar Brun, avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd hos Veterinærinstituttet,. BarentsWatch samler og tilgjengeliggjør offentlig data i nye tjenester innenfor hav- og kystdomenet. Det strekker seg fra tjenester som omhandler fiskehelse i havbruksnæringen, til tjenester som gjør arbeidet for fiskere lettere og tryggere

All type havbruk inn i Fiskehelse på Barentswatch - Kyst

 1. Fiskehelse Fiskehelse • Labor . Med over 30 års erfaring innen fiskehelse og velferd, vet vi hva som skal til for å holde fisken frisk. Fiskehelsetjenesten leverer helsekontroll, gir råd for å forebygge og hindre spredning av fiskesykdom og smitte, tar prøveuttak til diagnostikk, tolker prøveresultat, skriver resepter for legemidler og attesteringer, utfører hygienekontroller og.
 2. Disse er nå tilgjengelig i en nettportal hos Barentswatch. Det ligger i navnet at en indikator ikke kan gi det fulle bildet, men den kan indikere en tilstand eller utvikling. Våre indikatorer er tall som sier noe om tilstand og utvikling i lakseoppdrett eller det som er påvirket av lakseoppdrett
 3. Presisering lavere lusegrenser og telleusikkerhet. Vi nærmer oss perioden da endringene i luseforskriften tilsier ekstra lav lusegrense. Luseforskriften krever fra i år av en maksgrense for voksne hunnlus i uke 16- 21 på 0,2 i gjennomsnitt pr fisk. MEN Mattilsynet varslet i høringsbrevet at deres praksis vil ta følgende hensyn til telleusikkerhet ved så lave tall
 4. https://www.barentswatch.no/fiskehelse Ukentlig oversikt fra havbruksnæringen, over blant annet lakselus, sykdommer og mottiltak ned på lokalitetsnivå. Infor..
 5. Mattilsynet og Barentswatch lanserte onsdag, en ny tjeneste som gir oversikt over helsesituasjonen ved alle oppdrettsanlegg langs norskekysten. Offentliggjort-Tjenesten Fiskehelse er en kartløsning som på en oversiktlig og enkel måte gir kunnskap om sykdommer og lakselus på fisk i norske oppdrettsanlegg
 6. Tjenesten har fått navnet Fiskehelse, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har også bidratt til prosjektet
 7. PD-sone markert i Barentswatch-tjenesten «Fiskehelse». Ved valgt lokalitet kan man også få opp liste over brønnbåter som har vært der i valgte uke. Det er også laget en liste over lokaliteter som valgt brønnbåt har vært ved i uken

Fiskehelse Mattilsyne

 1. I år var det totalt 457 rapporter om lokaliteter som lå over lusegrensen. Det viser tall fra Barentswatch. Disse blir meldt inn hver uke. Tallet for samme tid i 2019 var på 530, mens det var på 537 i 2018. Siden uke 25 har det hver uke i sommer blitt rapportert inn færre lokaliteter som er over lusegrensen i år enn i 2018 og 2019
 2. Analytics cookies. We use analytics cookies to understand how you use our websites so we can make them better, e.g. they're used to gather information about the pages you visit and how many clicks you need to accomplish a task
 3. Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning - BarentsWatc . 1881 gir deg treff på Fiskehelse, inklusive. adresse, telefonnummer og kart ; Løsningen. Fiskehelse fra BarentsWatch er et interaktivt kart som viser ukentlig oversikt over fiskesykdommer, lakselus og tiltak mot lakselus, med historikk tilbake
 4. Kystverket - BarentsWatch: Tjenester som skaper . Min Side. Tjenester. Arealverktøy Bølgevarsel Fiskehelse Fiskeriaktivitet FiskInfo Havneoversikt Polare lavtrykk Saltstraume Kystverket foreslår ei rekke prosjekt med positiv samfunnøkonomisk lønsemd i sine prioriteringar til Nasjonal transportplan 2022-2033. Kystinfo
 5. Fiskehelse uit. God fiskehelse er en forutsetning for god fiskevelferd, og fremtidens havbruksnæring avhenger av disse faktorene. - Å måle velferd er en komplisert prosess, men med god bakgrunnskunnskap om fiskens immunsystem kan også ulike deler i immunsystemet virke som målbare indikatorer på helse og velferd, påpeker professor Jorunn Jørgensen Fiskehelse - frisk som en fisk
 6. BarentsWatch ble opprettet i 2012 som et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner med det formål å samle, Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett vises offentlig gjennom tjenesten Fiskehelse. Hovedredningssentralene (HRS) har tatt i bruk Felles ressursregister i aksjoner fra mars 2017
 7. Barentswatch sitt datasett Med utgangspunkt i Barentswatch sine data, har jeg analysert og oppsummert lusetellingene for 5-årsperioden 2012 tom 2016. Ukentlige lusetellinger ble startet opp fra og med 2012. Regnearket til Barentswatch består av 377.700 linjer. Da er brakklagte lokaliteter og lokaliteter som ikke ha

Kystverket - BarentsWatch

BarentsWatch, Tromsø, Norway. 2,290 likes · 2 talking about this. Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige etater og forskningsinstitusjoner om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og.. Eller tjenesten Fiskehelse som viser sykdomstilstanden og lakselus i havbruksnæringen. BarentsWatch har opparbeidet seg en unik kompetanse og kunnskap om digitalisering og tjenesteutvikling

Video: Kystverket - BarentsWatch: Tjenester som skaper

BarentsWatch - Fiskehelse - demonstrasjon Faceboo

 1. Fiskehelse. APIer og BarentsWatch deling av data til systemleverandører. BarentsWatch i møte med US Coast Guard. Dette ble sagt under Årskonferansen. Behov for innspill på API utvikling. Hvordan få bedre systemutvikling i det offentlige? Årskonferanse 3. juni
 2. Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse. Fiskeoppdrett Fiskehelse ILA Bremnes Seashore Mest lest. Detaljer Eksportpris kr 48,90 for fersk laks i veke 36 . Detaljer.
 3. Multiconsult er ansvarlig for AkvaGIS fiskehelse, en karttjeneste som overvåker og analyserer fiskehelse på alle lokaliteter nord til Hustadvika. De fleste brukere av tjenesten er i Sunnhordland, hvor det har vært store utfordringer med PD over lang tid. Spesielt er det problematisk at båndlegging av lokaliteter ikke kommer når PD-viruset blir oppdaget, men først når [
 4. 42 millioner rensefisk ble brukt i norsk oppdrettsnæring i Norge i 2017, viser tall fra BarentsWatch. Nær 100 prosent av dem dør i merdene. Dato: Høye laksepriser er paradoksalt nok kanskje ikke av det gode for fiskehelse og velferd da gode priser bidrar til at konsekvensene av høy dødelighet ikke blir økonomisk synliggjort
 5. Tjenesten og nettstedet har fått navnet fiskehelse, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har også bidratt til prosjektet. For Namdalen betyr laksen arbeidsplasser og næringsutvikling innenfor oppdrett og matproduksjon

Infeksiøs lakseanemi (ILA) Mattilsyne

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Rivarbukt er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS. Example code to demonstrate usage of the Barentswatch API. - trond7/Barentswatch-API-example For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Kråkevika er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS Gjærbakkne

BarentsWatch - Fiskehelse har fått seg en ansiktsløftning

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Enkeneset er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS Gjærbakkne This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction. WFS, WMS, GEOSERVER https://geo.barentswatch.no. Tjenesten er et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Kartet gir ukentlig oversikt over blant annet lakselus For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Martnesvika er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS. Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse. Lokalitet Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund i Finnmark fylke

Åpne data til folket - Bouvet NorgeCermaq | Hellarvika

Fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia

BarentsWatch samler, - FiskInfo - Informasjon til fiskere for visning og nedlasting til kartplottere- Fiskehelse - Lakselus, fiskesykdommer og andre data om norsk akvakultur- Bølgevarsel - Signifikant og maksimal bølgehøyde for farleder, kryssende bølger,. Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se Barentswatch Fiskehelse. Kontrollområde. Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Ånderbakk er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS.

Lakselus Mattilsyne

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse. - Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, opplyser Mattilsynet Author: Elisabeth Hassel Kjønvik Last modified by: Midttveit, Anette Created Date: 11/5/2017 11:27:44 AM Other titles: Generell info Diverse Nabomøter 11649 Stolane 11690 Grasholmen 11687 Ramsvik 13644 Tepstad 13563 Angelskå Veterinærinstituttet vil publisere lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller (BarentsWatch Fiskehelse) Det blir opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch. Sertifiseringer. Anevik er sertifisert i henhold til følgende standarder: Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer. Tilbake til toppen. Cermaq Norway AS Gjærbakkne BarentsWatch og Mattilsynet har gått sammen for å lage et offentlig verktrøy av helsesituasjoner for akvakultur. Notis. 13. juni 2016 09:21. Fiskehelse, som verktøyet skal hete, skal gi en ukentlig oversikt over blant annet lakselus, sykdommer og mottiltak. Informasjonen hentes fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet

Setter lakselus på kartet - Bouvet Norg

BarentsWatch ble opprettet i 2012 som et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner med det formål å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. I 2016 ble BarentsWatch som senter en del av Kystverket. Onsdag 31. mai ble fem år feiret med konferanse i Tromsø I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Kartet gir ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak. Det er nå påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Salaks AS, som har laks i anlegget

Lerøy slakter ILA-fisk i Hordaland - KystILA påvist ved Mowi-anlegg i Aukra kommune - KystBarentsWatch - Hav av kunnskap - www
 • Deutsche bahn preise und verbindungen.
 • Wohnung mieten innsbruck privat.
 • Kia forhandler stavanger.
 • Trial støvler barn.
 • Amalie skram biografi.
 • Niki lauda kinder.
 • Mungbønner burger.
 • Ü30 ebbs bilder 2017.
 • Polarpriset 2017 uppträdande.
 • Hantavirus säugling.
 • Tvedestrand fjordhotell stengt.
 • Idrett og kroppsøving sogndal.
 • Ndr das rezepte.
 • Stormsikringssett trampoline.
 • Unfall a3 neustadt.
 • Swiss mountainbike.
 • Hvor stor atv kan man kjøre med mopedlappen.
 • Delt internett ice.
 • Biltema minnekort.
 • Gitarren tonabnehmer.
 • Seabiscuit ganzer film deutsch.
 • Archangels names.
 • Strømforbruk jacuzzi.
 • Bokanalyse daria.
 • Honda neuheiten 2018 motorrad.
 • Tourist information meisenheim meisenheim.
 • Crossfit utstyr hjemme.
 • Jord til avokadotre.
 • Lisa theresa hauser olympia.
 • Kontor innredning.
 • Twitter summ1t.
 • Jødisk bosetting.
 • Snarøya båtforening.
 • Bella ciao text.
 • Zinkorotat akne.
 • Ukerevyen 2009.
 • Grove horn med cottage cheese.
 • Blumen gemalt schwarz weiß.
 • Pris på gd.
 • Shift taste deaktiviert.
 • Dns server problemer.