Home

Årsstudium geologi

På årsstudium i geografi lærer du om sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Se hvordan vi løser utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling Viser 35 studier innen Geologi Fagområde (alle) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærer- og lektorutdanning Matematikk og naturfag Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Nivå (alle) Master årsstudium Bachelor 5-årig master kurs videre- og etterutdanning Avansert sø Dette er et tre-årig bachelorprogram i Geologi ved NTNU i Trondheim. Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. Dette omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser, samt de fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som virker på jordas overflate og i jordas indre Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi . Hvorfor velge dette programmet

Årsstudium i agronomi er en grunnleggende landbruksutdanning som omfatter både plante- og husdyrfag . har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter. har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss Eit årsstudium er først og fremst retta mot deg som allereie har tatt eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Årsstudiet gir deg studierett i eitt år. Dei naturvitskapelege faga har stor spennvidde og dekker fag som biologi, kjemi, molekylærbiologi, nanoteknologi, fysikk, geofysikk, geologi, datavitskap, data­teknologi, matematikk, meteorologi og oseanografi. Årsstudium i naturfag; Årsstudier i naturfag Bø og Nettstudier - Deltid botanikk, zoologi, geologi, klima og støy- og luftforurensning. Du lærer også viktige verktøy som kjemi og vitenskapelig skriving. Studiet er samlings- og nettbasert,.

Geografi - årsstudium - 1-årig - Trondheim - NTN

 1. Om studieprogrammer og opptak for bachelorprogram, masterprogram, årsstudier og Ph.d. ved NTN
 2. Hvordan levde menneskene i Roma for 2000 år siden? Eller i Paris for 200 år siden? Det er lett å la seg fascinere av fortiden. Å forstå den er vanskeligere, men årsenheten er et godt sted å begynne
 3. Som student tatt opp til et årsstudium, har du mulighet til å søke intern overgang til andre studieprogram ved NTNU innen 15. februar. Overgang innvilges kun dersom det er plass på studiet du søker overgang til. Årsstudiet kan inngå som første år av en bachelorgrad på det studiet du går på eller som breddefag i andre bachelorprogram
 4. Årsstudium i landbruksteknikk er både et teoretisk og praktisk studium. Studiehverdagen består av forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i verkstedet

Geologi - Studievalg

Ved å ta et årsstudium i geografi bygger kompetanse til å jobbe med tema som byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og samfunnssikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GEOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Matematikk og naturfag.Det er 111 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 8 studiesteder. Det er registrert 43 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen GEOLOGI (Bachelor) Geologi er en svært tverrfaglig vitenskap som bygger på kunnskap fra fysikk, kjemi, matematikk og biologi, til å forklare jordens prosesser, oppbygning og historie. Geofysikk er også nært knyttet til geologi, med begrepet geovitenskap som fellesbetegnelse.. Innen geologi finner vi mange forskjellige felt. De eldste er mineralogi og petrologi, som omfatter beskrivelse og dannelse av. Årsstudiet biologi og kjemi ved NTNU i Trondheim gir praktisk og teoretiske kunnskaper i grunnleggende biologi og kjemi med fokus på organisk kjemi og molekylær cellebiologi. Målgruppen er studenter som har bakgrunn fra videregående skole med interesse for biologi, kjemi og/eller bioteknologi. Årsstudiet kan gi en relevant faglig bakgrunn for medisin- eller veterinærstudiet, eller.

Geologi (Realfag) - Bachelorprogram - 3-årig - Trondheim

 1. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 2. Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi
 3. Dette studiet lar deg velge blant de realfagene du er mest interessert i. Det dreier seg om matematikk, informatikk og alle naturvitenskapelige fagområder
 4. Årsstudium. Varar i 1 år og passar best for deg som vil studere meir. Psykologi; Kontakt oss post@uib.no +47 55 58 00 00. Besøk oss Se områdekart.
 5. Du kan for eksempel ta økonomi, organisasjonsteori, jus, arealplanlegging og grunnleggende emner innen biologi, geologi, naturforvaltning, skogforvaltning, plantevitenskap, miljø, naturressurser, husdyrfag og matvitenskap. Ofte stilte spørsmål om Grunnstudium finner du her
 6. GEOLOGI OG GEOFARE Høgskulen på Vestlandet - Sogndal Er du interessert i klimaendringar og naturkatastrofer? Eit stadig meir ekstremt klima har ført til eit større behov for geologar med kompetanse på geofarar som skred, flaum, ustabile grunnforhold og tsunami

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling UNIVERSITY OF OTAGO - GEOLOGI. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor

 1. Geologi spenner over de fleste realfagene, og gir deg en allsidig erfaring å ta med deg inn i arbeidslivet. Informatikk: Datateknologi - Informatikk er vitenskapen bak all programvare, fra enkle dataprogram, mobilapper og spill til store IT-systemer, databaser og nettportaler
 2. Årsstudium i agronomi Studiepoeng 60 Studiets nivå og organisering. Studiet er en 60 studiepoeng grunnutdanning som tas på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet . Landbruk er inne i en har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter
 3. Studiet gir grunnleggende kunnskaper om klima, geologi, biologi, økologi, matematikk og kjemi. Studenter med fullført årstudium i natur og miljø skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap for å kunne jobbe med problemstillinger som krever breddekunnskap innen økologi og natur-/ ressursforvaltning
 4. UNIVERSITY OF NEW ENGLAND, AUSTRALIA - GEOLOGI. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip
 5. Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng 60 Studiets nivå og organisering. Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid. Bakgrunn for studiet . Stortinget har vedtatt en målsetting om at 15% av norsk landbruk skal drives økologisk innen 2020

Årsstudium i natur og milj Du får innføring i mange naturfaglige områder som biologi, økologi, klima, geologi og naturfilosofi. Du får økt kunnskap om levende organismer og prosesser i naturen. Økt kunnskap gjør naturopplevelser og interessen for å ferdes ute større Studiemodell for naturfag årsstudium kan vere identiske med første året i bachelorstudia i Geologi og geofare eller Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, sjå desse. Studiet er bygd opp etter emne- og studiepoengsystemet og består av emne tilsvarande 60 studiepoeng

Agronomi - årsstudium

Du kan velje årsstudium ved å ta emne som inngår i første studieår i bachelorprogramma i Fornybar energi, Geologi og geofare eller Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Ved å sette saman emne frå desse utdanningane kan du forme eit årsstudium som er tilpassa dine interesser og framtidsplanar Som geologistudent vil du lære om jordens fysiske utvikling og de forskjellige elementene jorden består av - mineraler, fossiler, bergarter, løsmasser og annet man finner på jordoverflaten og i jordens indre. Geologer finner ut hvor diverse typer energiforekomster (f.eks olje, gass, mineraler, kull) befinner seg og hvordan de kan utnyttes. Du vil også lære om naturlige prosesser som.

Arkeologi utdanning

Grunnvannsrettede studier hos oss er en spesialisering innenfor naturgeografi og omhandler samspillet mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste institusjonen i Norden som underviser og forsker på karsthydrologi, dvs. grunnvann i lett oppløselige bergarter som kalkstein, marmor og gips der det dannes. I årsstudium i fransk får du innsikt i fransk grammatikk, franskspråklig litteratur og kultur. I tillegg blir det organisert studietur fysikk, geofysikk, geologi, datavitenskap, data­teknologi, matematikk,... Årsstudium. Bergen, Norge Klasserom. Administrasjon og organisasjonsvitenskap - Årsstudium. Universitetet i. Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene Vi tilbyr mange ulike utdanninger innenfor forskjellige felter. Se i vårt studietilbud om vi har en utdanning som passer for deg 209362 Agronomi, årsstudium 209183 Animasjon og digital kunst 209262 Audiovisuelle medier 209130 Barnehagelærer 209132 Barnehagelærer, samlingsbasert 209070 Barnevern 209398 Bedriftsøkonomi, Hamar 194859 Geologi 194406 Geomatikk 194149 Grafisk design 194084 Grunnskolelærer, 1.-7. trin

Norsk namn Naturfag årsstudium Studiepoeng 60 Organisering 2 Innleiing. Du kan velje årsstudium i naturfag ved å kombinere emne som inngår i bachelorstudia i Anvendt geologi med petroleumsrelaterte fag eller Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag Naturfag årsstudium Engelsk namn One year study of science Undervisningsspråk Norsk og eventuelt engelsk. Studiepoeng 60 Normert studietid 1 semester Innleiing. Du kan velje årsstudium ved å ta emne som inngår i første studieår i bachelorprogramma i Fornybar energi, Geologi og geofare eller Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur

Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2020 Vegetasjon, klima og geologi BIO101 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstudium SAMFUNN 54,0 Engelsk, årsstudium Fransk, årsstudium Historie, årsstudium HISTORIE Informatikk INFOTEKN MATRS 63,0 43,5 Informasjonsvitenskap, årsstudium 57,9 Geologi og geografi Kjemi og biokjemi 44,2 Matematikk og økonomi 46,8 Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi. Realfag (Bachelor/BSc, Master/MSc og årsstudium): Biologi (3-årig bachelor og 2-årig master) Bioteknologi (5-årig master) Fysikk (3-årig bachelor og 2-årig master) Geologi (3-årig bachelor og 2-årig master) Kjemi (3-årig bachelor og 2-årig master) Matematiske fag (årsstudium og 3-årig bachelor) Lektorutdanning i realfag (5-årig master Geologi og geografi (bachelor) Verdens viktigste jobb Realfagslektor Ane Aarre Utdanning: Lektorutdanning i realfag ved Universitetet i Oslo, årsstudium i idrett, videreutdanning i veiledning og driver nå med videreutdanning innen skoleledelse. Frivillige verv under studiene

Naturvitskaplege fag, årsstudium Universitetet i Berge

 1. Emnet vektlegger sammenhenger mellom faktorene i naturmiljøet, i et tid-rom perspektiv. Sentrale tema er hvordan landformene dannes og sammenhenger mellom geologi, løsmasser, vær og klima og vegetasjon
 2. Friluftsliv, årsstudium Grunnstudium Opptakskrav. Generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper. Det er ingen formelle fysiske opptakskrav for å begynne på studiet, men for å kunne botanikk, geologi o.s.v..
 3. Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige

60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, farmasi og bioteknologi. Inntil 10 studiepoeng geologi godkjennes også. Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi. Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes Informatikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim, som gir en bred innføring i informatikk. Studentene får en solid utdannelse i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning Hvis du tar geografi som årsstudium er det vel mye samfunnsgeografi, og det er jo ikke relevant for geologi uansett. Og den naturgeografien du trenger lærer du på geologistudiet ila de første årene. Som regel er det mye nytt for de fleste (med mindre du har hatt Geofag 1 og/eller 2 på vgs). årsstudium i biologi og kjemi (0) emner (0) Kjemi, fysikk og R-matte sommerkurs? (0) kjemiingeniør (1) Fysikkstudier ved ntnu (1) Skriv et svar til: Geologi som privatist. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn Natur og miljø, årsstudium Naturfag Geologi og geofare Naturfag (5.-10. trinn) Frie realfag Bioteknologi Skogfag Biologi Kjemi Miljø og naturressurser Økologi og naturforvaltning Energi- og miljøfysikk Matvitenskap og ernæring Nordområdestudier, årsstudium Nordområdestudier, bachelo

Årsstudium i naturfag - Universitetet i Sørøst-Norg

 1. Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Vegetasjon, klima og geologi BIO101
 2. I morgen, søndag 15. april er frist for å søke høstens studier. Her har vi samlet en oversikt over hvilke av årets tilgjengelige studier som slapp inn alle søkerne i fjor
 3. forklare hvordan variasjon av vegetasjonstyper innenfor skog, myr og fjell henger sammen med viktige økologiske faktorer som geologi, jordsmonn, topografi og hydrologi Ferdigheter: identifisere noen vanlige vegetasjonstyper i fel
 4. Årsstudium i biologi og kjemi, realfag ; Årsstudium i matematiske fag ; Ålesund. Bachelor i bioingeniørfag (siste opptak 2019) Bachelor i biomarin innovasjon ; Bachelor i bioteknologi ; Årsstudium i medisinske og biologiske fa
 5. 220 662 Naturfag, nett- og samlingsbasert årsstudium Innledning Verden står i dag overfor store menneskeskapte miljøproblemer og mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på grunnleggende kunnskaper innen realfag
 6. Barnehagelærarutdanning Bachelor Engelsk Årsstudium Geologi og geofare Bachelor Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Yrkesutdanning Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Yrkesutdanning Historie Bachelor Ingeniør bygg og anlegg Bachelor Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk Bachelor Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø Bachelor Naturfag Årsstudium Reiseliv Årsstudium.

Studieprogrammer - NTN

Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må ha riktig fagbakrunn og du må kunne undervise i. Vi gjør oppmerksom på at noen studieretninger, som bachelor og årsstudium i musikkvitenskap ved NTNU, må bestå opptaksprøver for å være kvalifiserte søkere. Geologi og geofare. Historie, bachelor. Kunst og håndverk. Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk. Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE Husk at siste frist for å søke studieplass, eller å legge til flere studieønsker i søknaden din, er 15. april.. Studiene med størst sjanse for oppta Som byggingeniør vil du delta i bygging og prosjektering av bygg, veier, broer, avløpsanlegg og renseanlegg, og samarbeide med arkitekter, andre ingeniører og fagfolk som deltar i en byggeprosess

Vet at geologi er svært godt betalt og tror nok ikke at de med teknisk geofag tjener noe mindre. Dette er forøvrig bare tanker, siden jeg bare kjenner en som går teknisk geofag. Jeg vet bare konkret hva de med ren geologi utdanning tjener, og deres lønn ligger på 500+ i startlønn og snittlønn på 1,1 millioner etter åtte år (2011, i følge dn.no) før bonuser Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få. Ja, de er færre, men som du ser på lista under, er de fortsatt veldig mange Geologi handler om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring, og betyr jordlære. Gjennom geologistudier lærer du om alt fra plantenes forhistorie til metaller, kull og olje. Du vil også lære om hvordan jordskjelv og vulkaner bygger opp jordskopen mens flommer og erosjoner bryter den ned

Historie (årsenhet) - Universitetet i Osl

Ungdomsutvalg-profil: Maren Galguften Lunsæter - Norges

Studiets oppbygning - geografi - årsstudium - 1-årig

Nå har Kunnskapsdepartementet gitt både UiB og UiT medhold i deres forespørsler om å få fjernet kravet ved flere utdanninger. Ved sistnevnte universitet fjernes kravet i bachelor i geologi, mens det i Bergens fjernes ved bachelor i biologi, molekylærbiologi, geovitenskap, samt mastergrad i fiskehelse og årsstudium i naturvitenskapelige fag 194366 Filosofi, årsstudium 194930 Fonetikk 194888 Fransk 194174 Fransk, årsstudium 194857 Fysikk 56.3 194763 Fysikk og matematikk 56.8 194438 Geografi 194284 Geografi, årsstudium 194859 Geologi 47.4 52.5 194481 Historie 194179 Historie, årsstudium 194764 Ind.kjemi/biotek 194767 Ind.øk. 66.3 194768 Industriell design 58.4 194395 Informatik Filosofi, årsstudium 194930 Fonetikk 194888 194174 Fransk, årsstudium 194857 Fysikk 194763 Fysikk og matematikk 194438 194284 Geografi, årsstudium 194859 Geologi 194481 194179 194764 Ind.kjemi/biotek 194767 Ind.øk. 194768 Industriell design 194395 194188 194905 Ing.vit. og IKT 194752 Intro. psy.pro 194860 Kjemi, bachelor 194770 Komm.tekn.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Geologi og geofare: timeplan - Oppstartsinformasjon for korte studieprogram som årsstudium og halvtårsstudium og vidareutdanning; Er du allerede student hos oss? Då finn du tidspunkt for oppstart og timeplanen din i TimeEdit frå 3. juli 605 Natur og miljø, årsstudium Innledning. Kombinasjonen av naturkunnskap med naturopplevelse er et felt som er i stadig utvikling. Dette studiet vil være et kunnskapsrikt år der studentene får teoretisk og praktisk erfaring innenfor viktige felt som biologi, geologi og klima

Agronomi, årsstudium Animasjon og digital kunst Hamar 40.8 37.3 44.0 40.0 Audiovisuelle medier Lillehammer 38.3 39.9 28.2 Barnehagelærer, samlingsbasert 42.7 44.1 Barnevern 44.8 retning geologi Havbruk og sjømat Havteknologi Human ernæring Informasjonsvitenskap, bachelor Informasjonsvitenskap, årsstudium 59.1 Informatikk-matematikk. Et årsstudium i natur og miljø er lurt å ta hvis du lurer på om videre studier innen natur og mijø er riktig for deg. Dette lærer du . Du får en innføring i mange naturfaglige områder, slik som biologi, økologi, klima, geologi og naturfilosofi. Du får økt kunnskap om levende organismer og prosesser i naturen Alle Alle Alle Alle UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap Alle Alle Alle Alle UIS 217205 Matematikk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217211 Nordisk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217240 Sosiologi 42.4 32 40.0 18 42.4 59 40.0 35 UIS 217244 Tysk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217255 Hotelledelse Alle Alle Alle Alle UIS 217272 Kunsthistorie Alle Alle Alle Alle UIS 217317. Alle Alle 186859 Geologi 48.3 38 42.7 16 Alle Alle 186481 Historie Alle Alle Alle Alle 186179 Historie, årsstudium Alle Alle Alle Alle 186813 Industriell matemati Alle Alle Alle Alle Alle 186395 Informatikk Alle Alle Alle Alle 186785 Informatikk, master Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle 186049 Ingeniør, Nautikk Alle Alle Alle Alle Alle o.i. 186018 Ingeniør, Pros./gass 47.4.

Årsstudium i landbruksteknikk - in

Geografi - samlings- og nettbaser

Årsstudium PhD Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Emneevaluering Vår 2014 GEOV101 Innføring i geologi 3 GEOV101 Innføring i geologi . Emneevaluering Vår 201 pri Tilbud Jasvar Møtt OrdKv 1.vtm --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- HF 922 Allmenn litteraturvitenskap, bachelor 50 413 389 74 86 61 58 48.5 Alle 615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium 25 527 500 89 60 33 29 53.9 43.8 609 Antikkens kultur 14 253 224 24 45 24 21 43.1 Alle 478 Arkeologi 50 622 552 94 100 61 53 45.0 31.5 920 Engelsk, bachelor 88 742 644. pri Tilbud Jasvar Møtt OrdKv 1.vtm --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- HF 922 Allmenn litteraturvitenskap 50 424 378 89 85 63 57 49.8 Alle 615 Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium 25 495 458 66 63 37 31 52.7 40.4 459 Antikk kultur og klassiske språk 20 215 192 15 33 21 20 Alle Alle 478 Arkeologi 50 741 619 99 114 66 59 43.2 Alle 920 Engelsk 70 777 655. Se hva snittet for studiene ved UIT er, og hva de kan bli neste år

omdisponeres fra Bachelorprogram i geovitenskap, studieretning for geologi, som får redusert rammen fra 65 til 55. 4 . Nedleggelse av program . 184 222 Årsstudium i kjønn,seksualitet og mangfold 15 15 184 272 Årsstudium i kunsthistorie 30 3 Se hva snittet for studiene ved UIB er, og hva de kan bli neste år Geologi og geofare bachelor. Grunnskulelærar 1-7 Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid årsstudium. Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø bachelor Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. desember UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and.

GEOLOGI (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

geologi - Store norske leksiko

Årsstudium i friluftsliv og velederlære. Læring om trygg ferdsel i ulike typer naturterreng både på land og på vann, vinter som vår. Før turer måtte studenter i grupper planlegge turene og hvor det var sikkert å gå, A-, B- og Kriseplan måtte utabeides. Under turene og i forelesningene kom velederlære i fokus

Faglitteratur og Fakta og dokumentar under "Fritid, hobbyUniversity of Western Australia - Study Outside Norway - Sonor
 • Bytte operatør beholde nummer.
 • Aftermath record label.
 • Baby 15 mnd utvikling.
 • Natalie portman aleph portman millepied.
 • Bomba latina heidelberg.
 • Ausflugsziele kinder marburg biedenkopf.
 • Gardisten instrument gitarr.
 • Ernesto de hannover fortuna.
 • Framskolen.
 • Bergbrennerei löwen gin.
 • Utdanning.
 • Gakori skole.
 • Fare seconda coniugazione.
 • Nesten besvimelse.
 • Geo bilder des monats.
 • Salsa warnemünde.
 • Hyttebok skinn.
 • Unfall a3 bad honnef linz heute.
 • Gta 4 free download.
 • Goldhamster käfig.
 • Lol us.
 • Večrnje.
 • Fußball wm 1994.
 • Infowars t shirt.
 • Hvordan lage batteri.
 • Universitetet i toronto.
 • Honda neuheiten 2018 motorrad.
 • Chrysler plymouth superbird.
 • Raffinering av olje i norge.
 • Paxi verdensrommet.
 • Trange rom og åpne plasser ebok.
 • Konsert oslo 17.mars 2018.
 • Heffalompsangen.
 • Kommunesammenslåing lier.
 • 2290 kodeord.
 • Avstand lindesnes roma.
 • Esel basteln aus klopapierrollen.
 • Tips til bryllupsmeny.
 • Quality hotel tønsberg show.
 • Der glöckner von notre dame film 1997.
 • Palmesøndag 2018.