Home

Korrekturavdelingen hardt mellomrom

To mellomrom var anbefalt for å lette sorteringen, og tydeleg skille postnummer og poststed. Hardt mellomrom. I for eksempel Word setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn Mellomrom. En feil man ofte ser i datoer, er manglende mellomrom mellom punktumet og måneden når denne skrives med bokstaver. Det skal stå slik: 10. august; Merk mellomrommet etter punktumet! Helst skal det her være et hardt mellomrom for at ikke tallet og måneden skal havne på hver sin linje ved linjeslutt Ja, slik blir resultatet når man ikke bruker hardt mellomrom. Hardt (udelelig) mellomrom brukes blant annet i telefonnummer, større tall der sifrene grupperes (12 359), TV 2 osv. Eksempelet er fra Dagbladet på nett. HTML-koden for hardt mellomrom er Les mer om hardt mellomrom på Korrekturavdelingen.no Hardt mellomrom forhindrer at telefonnummer og store tall deles (se eksempel til høyre). I Word (og f.eks. Dreamweaver) setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn

Mellomrom - Korrekturavdelingen

Dato og årstall - Korrekturavdelingen

Mellomrom ved tal og forkorta nemningar; Det skal vere mellomrom mellom tal og (forkorta) nemningar anten nemninga står framfor talet eller etter det. 10 kr, 5,68 kg, 25 l, 5 m, 10 min. Også ikkje-bokstavteikn kan vere nemningar. § 10, 10 %, +5 °C, $ 10. Ikkje mellomrom ved nemningar for vinkelgrad, minutt eller fot, sekund eller tomme Tankestrek kan brukes ved innskudd og tilføyelse, med ett mellomrom («luft») på begge sider. Pettersen - som var førti år - hadde arbeidet i firmaet siden 1992. Pettersen gikk seg en tur på kafeen hver kveld - det var en vane han hadde lagt seg til

Korrekturavdelingen: Hardt mellomrom

 1. Et hardt mellomrom eller fast mellomrom (eng. non-breaking space, forkortet nbsp) er en type mellomrom som hindrer at de tilgrensende ordene kan bli adskilt av linjeskift ved automatisk linjebryting.Et ordinært mellomrom er et sted linjen kan brytes hvis linjen er for lang, men en slik brytning skaper dårlig lesbarhet hvis mellomrommet for eksempel er et tusenskilletegn
 2. Hardt mellomrom på Windows: Ctrl+Shift+mellomrom-tasten Hardt mellomrom på Mac: Alt+mellomrom-tasten. Ellipse. Jeg vet ikke om du har brukt ellipse før, men om du ikke har gjort det, slutter du fra nå av å bruke «prikk-prikk-prikk». Punktum skal aldri ha selskap av andre punktum. Da bruker du ellipse, med et (hardt) mellomrom foran (så.
 3. Myk bindestrek. Myk bindestrek bruker man når man skal dele et ord ved slutten av en linje. Dersom linjefallet endrer seg, vil den myke bindestreken bli usynlig. Hvis man bruker vanlig bindestrek, vil bindestreken bli stående i ordet selv om linjefallet endres
 4. Disse skrivereglene, retningslinjene og anbefalingene gjelder for innhold som publiseres på regjeringen.no. Her finner du regler og eksempler, i tillegg til en del avklaringer når det gjelder hvilken form av et ord vi har valgt å bruke der det finnes f..
 5. Word-tips.no - hurtigtaster og smarte løsninger for effektiv tekstbehandling. Her samler vi tips om effektiv bruk av Word og andre tekstbehandlingsprogrammer
 6. På Korrekturavdelingens side om bruk av spørsmålstegn i norsk tillot jeg meg å hevde at dette var et ukontroversielt tegn. Det er sjelden folk havner i opphetet diskusjon om bruk av spørsmålstegn. Men nylig har det vært en opphetet debatt på et nettforum - ikke om selve spørsmålstegnet, men om det skal være mellomrom foran tegnet eller ikke

Der det er mellomrom i tallgrupper («tusenskille») eller mellom tall og tegn (kg, °, mm etc.) bør man i stedet for vanlig mellomrom bruke hardt mellomrom for å unngå at tall, eller tall og enhet deles opp over to linjer dersom de står på slutten av en tekstlinje. Det finnes tre ulike måter å angi hardt mellomrom på Makro som lager anførselstegnene « og » Begrunnelser for at vi anbefaler at du bruker anførselstegnene « og » (og ikke tommetegnet eller tegnet ' for fot), kan du lese om i artikkelen om anførselstegn på Korrekturavdelingen.no.Dersom det du skriver skal utgis, er det ingen grunn til ikke å bruke dem, for jo senere i utgivelsesprosessen ting blir forandret, jo større er mulighetene.

Hardt mellomrom - Word-tips

 1. Harde binde streker forhindrer at bindende ord, tall eller uttrykk brytes hvis de faller på slutten av en tekst linje. Du kan for eksempel forhindre at 555-0123 brytes. i stedet vil hele elementet flyttes til begynnelsen av neste linje. Klikk der du vil sette inn et hardt mellomrom. Trykk CTRL + SKIFT + BINDE STREK
 2. ustegn (−), som alle er lengre. En bindestrek skal være en kvart gefirt lang
 3. Paragraftegnet (§, Unicode U+00A7, HTML enhet §), som også heter signum sectiōnis og seksjonstegn, er typografisk tegn hovedsakelig brukt for å påpeke et bestemt dokumentsavsnitt, slik i rettssak. Det brukes ofte med avsnittstegnet alinea (¶), som påpeker bestemt paragraf innenfor en lov. Er paragraftegnet fordoblet, som i §§, leses det som flertallig paragrafer (f. eks.
 4. Norsk. Anførselstegn brukes for å markere og sitere utdrag fra andre tekster og utenlandske ord i norsk tekst, samt ved uttrykk som ikke følger normen, bryter med skrivestilen eller som brukes på en uvanlig måte (alternativt til kursiv)

Hardt mellomrom. Type > White Space > Nonbreaking Space. Et hardt mellomrom ser ut som et vanlig mellomrom, men forteller InDesign at ordet før og etter må holdes samlet (linjen må ikke brytes på det harde mellomrommet). Forskjellige typer linjebrudd («Enter») Type > Insert Break Character > Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--) Med hardt mellomrom kan du for eksempel forhindre at Firma AS eller 555 0123 deles. Word flytter i stedet hele elementet med mellomrom til begynnelsen av neste linje. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Et hardt mellomrom sørger for at ord holdes sammen. Om du ønsker å heve kompetansen innenfor Word, anbefaler vi at du sjekker ut våre Word kur

Hardt mellomrom korrekturavdelingen korrekturavdelingen

Korrekturavdelingen

 1. Korrekturavdelingen Korrekturavdelingens blogg tar opp språkspørsmål og emner som knytter seg til nettstedet Korrekturavdelingen.no. 11.10.06. Hardt mellomrom; Endelig over 300 unike brukere; Nettleserstatistikk for Korrekturavdelingen; Komma: Klassisk kommafeil september (7) august (1
 2. Sette inn et hardt mellomrom. Klikk der du vil sette inn et hardt mellomrom. Trykk CTRL + SKIFT + binde strek. Orddele tekst automatisk. Klikk pilen ved siden av ord deling på Oppsett-fanen. Velg Automatisk. Dele ord manuelt. Klikk pilen ved siden av ord deling på Oppsett-fanen
 3. Det skal være mellomrom mellom tall og prosenttegn. Et praktisk råd til slutt: For å unngå at tallet og tegnet havner på hver sin linje, kan man bruke «fast mellomrom» ved inntasting. I Windows gjør du dette ved å holde Ctrl og Shift nede samtidig mens du bruker mellomromstasten

1 Hardt mellomrom gjør at tall og ord fortsatt henger sammen om de kommer så langt ut i en setning at de blir flyttet ned på en ny linje. 2 Cmd er kun på Mac, men vanligvis kan man bytte cmd med ctrl på PC Lær definisjonen av hardt mellomrom. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene hardt mellomrom i den store norsk bokmål samlingen Her kan du laste ned logo til bruk på forside fra UiB (opens new window) og forside fra UiO (opens new window).For HVL gjelder denne nettsiden. (opens new window) # Maler Bruk av maler (eng. templates) i Word gjør det enklere å få et fint oppsett og kunne redigere raskt og effektivt.Malene har ferdige oppsett for innholdsfortegnelse, tekstformatering, overskrifter, kapittelnummerering.

Definitions of Hardt mellomrom, synonyms, antonyms, derivatives of Hardt mellomrom, analogical dictionary of Hardt mellomrom (Norwegian 25 % mva. kommer i tillegg til oppgitt pris. Språkvask 29 kroner per 1000 tegn inkludert mellomrom, minstepris 550 kroner. Korrektur Vanlig: 18 kroner per 1000 tegn inkludert mellomrom, minstepris 550 kroner. Satskorrektur: 550 kroner per time. NB! Dersom teksten trenger mer omfattende språkvask/korrektur enn normalt, er det et tillegg på 10 kroner per 100 Tankestrek (-) er eit skriftteikn som blir brukt til framfor og eventuelt bak setningsinnskot i staden for komma, som markør i punktvise oppstillingar, mellom tal som viser intervall m.v. Tankestrek kan også bli brukt som replikkstrek, som markerer innleiing av replikkar i staden for hermeteikn.Dessutan blir tankestrek brukt for å markere null øre etter kronebeløp TRIMme-funksjonen fjerner alle mellomrom fra tekst unntatt enkle mellomrom mellom ord. Bruk TRIMME når du vil fjerne mellomrom fra tekst som har ulikt antall mellomrom mellom ord, for eksempel i tekst fra et annet program

For å binde sammen ord over flere linjer, bør man bruke myk bindestrek framfor hard bindestrek, i tilfelle det senere ikke skulle passe å bryte linjen på samme sted. Skal tekst bli tillatt å brytes etter hard bindestrek i HTML, bruk koden -​ , som innskyter vilkårlig null-breddes mykt skillepunkt rett etter bindestreken Men vi ser likevel ofte at de skrives feil, enten det gjelder bruk av mellomrom eller skråstrek. Riktig norsk skrivemåte inneholder IKKE mellomrom og IKKE skråstrek! Riktig norsk skrivemåte. Dagens dato er 07.11.2020. Feil norsk skrivemåte. Dagens dato er 07/11/2020 Les gjerne mer om datoer på www.korrekturavdelingen.no. Romertall. Tall og siffer: gruppering av tall - Korrekturavdelingen.no Telefonnummer grupperes slik: 23 27 60 11 (bruk hardt mellomrom); +47 22 99 08 50 (med retningsnummer til Norge, bruk hardt mellomrom).

Et hardt mellomrom eller fast mellomrom (eng. non-breaking space, forkortet nbsp) er en type mellomrom som hindrer at de tilgrensende ordene kan bli adskilt av linjeskift ved automatisk linjebryting. 13 relasjoner Semikolon er eit skiljeteikn som på norsk blir brukt i to samanhengar: . Skiljeteikn. apostrof ( ') ( ') kolon ( :) ( ː) komma ( ,) tankestrek ( -) lang. Korrekturavdelingen - Svanesang. Korrekturavdelingens lesere blir spurt om hvilken variant de bruker Følelser i sving over et mellomrom! Innlegget Opphetet diskusjon om et mellomrom dukket først opp på Svanesang NBSP = Hardt mellomrom Ser du etter generell definisjon av NBSP? NBSP betyr Hardt mellomrom. Vi er stolte over å liste akronym av NBSP i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av NBSP på engelsk: Hardt mellomrom Hardt mellomrom (engelsk nonbreaking space, forkorta nbsp) er eit spesialskriftteikn som blir brukt for å hindra at ord som er forbundne med mellomrommet vert skilde av lineskift.Det kan til dømes brukast som tusenkiljeteikn: 10 000.. Hardt mellomrom blir brukt mellom kvart tredje siffer i store tal og mellom annkvart siffer i vanlege telfonnummer

Vis skjulte tegn i Word - Word-tips

Forum: Norwegian Topic: Ellipse og mellomrom Poster: K. Engesbak Hei, jeg heter Kristin og har vært frilans oversetter og korrekturleser i ca. ett år nå. Jeg tar på meg en del underteksterjobber, og har sett mye variasjon her i forhold til tegnet ellipse. Jeg pleier alltid å bruke korrekturavdelingen.no hvis jeg er i tvil når det gjelder tegnsetting Vi skriver tidsspenn med tankestrek, uten mellomrom, slik: 2013-2017. Les mer: Les på korrekturavdelingen.no hvordan du skriver tankestrek og andre spesialtegn Bruk. På norsk brukes apostrof normalt ikke i genitivform.Det heter derfor «Hansens biler», ikke «Hansen's biler». At apostrof likevel finnes en del brukt i slike tilfeller skyldes trolig påvirkning fra engelsk. Hovedunntaket fra regelen er når ord slutter på s, z og x, uavhengig av uttale Hardt mellomrom oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Tidsspenn mellom to klokkeslett skrives med tankestrek og uten mellomrom, altså 13:30-15:00. Les mer: Les på korrekturavdelingen.no om hvordan du skriver tankestrek og andre spesialtegn

Prosent og promille - Korrekturavdelingen

Velg hardt mellomrom. 7. Velg INSERT-knappen for å sette inn det ikke-Breaking Space. 8. Velg Lukk-knappen for å lukke ikon dialogboksen. Det vil markere ordet for deg men du sannsynligvis allerede visste det akkurat som du sikkert vet at hvis du klikker med et Trippelklikk velger du hele avsnittet.. Vår vurdering er at det kommer til å skje med om lag ti års mellomrom, Pesten skal ha rammet Athen hardt 430 år før vår tidsregning. Her skildret av 1600-tallsmaleren Michiel Sweerts. I dag tror flere forskere at det ikke behøver å ha vært en pest Bindestrek (-) er eit skriftteikn danna av ein kort vassrett strek i middels høgd på linja.Bindestreken blir brukt til å binde saman ordledd i samansette ord og ord som er delte av linjeskift, og som erstatning for ordledd i visse uttrykk, til dømes ved gjentakingar.Bindestreken er kortare og har eit anna bruksområde enn tankestreken.Vi finn bindestreken til høgre for punktumet på eit.

Hardt mellomrom. Setter inn et mellomrom som holder tilgrensende tegn sammen ved linjeskift. Hard bindestrek. Setter inn en bindestrek som holder tilgrensende tegn sammen ved linjeskift. Myk bindestrek. Setter inn en usynlig bindestrek i et ord som vil bli vist og skape et linjeskift dersom det blir siste tegn i en linje Sitatteikn, hermeteikn eller gåsaugo («-», '-', -, ,-' ) er skriftteikn som blir brukte til å markere direkte tale og sitat, eller til å markere at ord har ein spesiell valør. I norsk typografi bruker ein helst «doble vinklar», eller slike; . Fordelen ved desse tradisjonelle sitatteikna er at folk som les norsk er vande med dei, og vidare at dei gir eit roleg. Løser et problem der du får feilen søketeksten ble ikke funnet vises når du søker etter numeriske data som inneholder harde mellomrom. Dette problemet oppstår når du angir rapportspråk til et språk som bruker harde mellomrom i SSRS 2008 R2, SSRS 2012 eller SSRS 2014 InDesign is the industry-standard publishing app lets you design and publish high-quality documents across a full spectrum of digital and print media Sjekk hardt mellomrom oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på hardt mellomrom oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Svensk «Farmen»-profil: - Jeg får drapstrusler fordi jeg har mellomrom mellom tennene Etter deltakelsen i den svenske versjonen, har 20-åringen fått gjennomgå hardt i sosiale medier,. Sjekk Hardt mellomrom oversettelser til Portugisisk. Se gjennom eksempler på Hardt mellomrom oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Sjekk hardt mellomrom oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på hardt mellomrom oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Bindestrek - Korrekturavdelingen

I denne videoen viser vi hvordan du kan bruke hardt mellomrom og hard bindestrek for å unngå at deler av en setning brytes over to linjer, f.eks. telefonnummer, navn, firmanavn osv. Se alle. harde mellomrom Av Christian K. Nordtømme tirsdag, 6. februar, 2007 Permalink På alle pc-er og i alle tekstbehandlingsprogrammer finnes det mulighet til å sette inn et hardt mellomrom i stedet for et vanlig, mykt et Mellomrom bør defineres som avstand når det er mulig. Når vi jobber digitalt har vi mulighet til å definere mellomrommet som avstand, i stedet for at det er et fysisk mellomrom der. Det vil for eksempel gjøre linjeskift midt i et kontonummer smidigere. Dette kalles ofte hardt mellomrom Skriveregler: Mellomrom Mellomrom skiller ord og setninger fra hverandre. Her kan du lese om hvordan de brukes riktig. Skriveregler: Punktum Lange setninger kan gjøre en tekst vanskelig å lese. Her er de korrekte reglene for bruk av punktum. Lær å bruke tankestrek.

Hardt mellomrom varierer i bredde avhengig av punktstørrelsen, justeringsinnstillingen og innstillingene for ordmellomrom, mens tegnet Hardt mellomrom (fast bredde) beholder samme bredde uavhengig av konteksten Et hardt mellomrom er et spesialtegn som brukes i web-design og i tekstbehandling og design programmer. Det isinserted mellom ord som designeren må holdes sammen når teksten brytes til en ny linje . Det er også brukt til å sette inn noncollapsible mellomrom for innrykk og for å samkjøre kolonner med tekst ,. Corinne (87) og Robert (85) var gift i 68 år - døde med én dags mellomrom. Robert sa at han ikke ønsket å leve uten sin kone Corinne. Det trengte han heller ikke

Hardt mellomrom powerpoint - et hardt mellomrom eller fast

Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Noen ganger har du behov for å se skjulte tegn (myk bindestrek, mellomrom, hardt mellomrom, avsnittssymbol m.m.) Hva er de forskjellige typene av vitale tegn diagrammer? Vitale tegn er viktige medisinske verktøy som måler den generelle trivsel på en pasient Stenge mellomrom sentralt - press og avstander i ledd og mellom midtre og bakre ledd. Den norske spissen jobber hardt både i forsvar og angrep. Spissen - nøkkelsituasjoner: A3: Situasjoner på siste tredjedel hvor ballfører på eget lag er rettvend Obs!: Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene. Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.. Hvis du bruker Microsoft Word Starter, må du være oppmerksom på at ikke alle funksjoner som er oppført for Word støttes i Word Starter

Mellomrom - Språkråde

Word tips: Bruk av hard bindestrek i Word En bindestrek som brukes til å forhindre at et delt ord, tall eller uttrykk deles når det er på slutten av en linje. Du kan for eksempel forhindre at e-post eller 555-0123 deles Storformat flis er elegante og har en eksklusiv preg. Flisene er også enklere å rengjøre da ofte støv og skit samler seg mellom fugene

Lær definisjonen av hardt. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene hardt i den store norsk bokmål samlingen I gjennomsnitt ble målingene gjort med 3 års mellomrom, og resultatene viser at en økning i hvilepuls med 5 slag øker risikoen for tidlig død uavhengig av årsak med 12%. Det øker også risikoen for hjertesvikt med 13%, hjertestans med 9%, slag med 6%, kreft med 8% og død som følge av en hjertesykdom med 13% heldigvis - ferdig til rett tid. Brukt på denne måten skal det være et mellomrom både foran og etter (dersom det ikke avslutter setningen). • Den andre anvendelsen av tankestrek er ved oppstillinger av avstander, perioder, alloppgaver og lignende. I denne sammenhengen skal det ikke være mellomrom foran og etter tankestreken: kl 10-1

Tankestrek - Språkråde

Ordet tillit blir ekstra vakkert fordi det på norsk staves likt begge veier. Ja, tilliten er toveis. Jeg tenker på meg selv som sindig i ord, tanke og handling. Men på vegne av truet tillit blir jeg med overlegg dramatisk, høyrøstet og nedstemt. Tillit er det sosiale limet som holder menneskene. Kjersti (39) og Joop (35) mistet jobben med én ukes mellomrom. Familien Kersbergen på Tjelta er rammet av fallende oljepriser Velkommen til biblioteket ved Randaberg videregående skole. Du finner biblioteket i midtkjernen av bygget, i andre etasje. Biblioteket er åpent i skolens åpningstid, og er betjent av bibliotekar fra 0745 - 1515. Biblioteket skal være et allsidig rom hvor det er plass til både rolig arbeid, gruppearbeid, sosialisering, avslapning mellom timer og fritidslesing Er baserte på hard voks som smeltes ned i skaden. Klarvoks medfølger slik at også overflatebehandlingen kan gjenskapes. Denne voksen er så hard at den uten problemer kan lakkes og evt. oljes som vanlig treverk etter herding. Settet kommer komplett med farget og klar voks, smeltepenn, avskraper og pusseverktøy

3. I sammensetninger som består av tall og bokstaver, skal det ikke være mellomrom • NRK1 • TV3 • E18 • A4. 4. Det skal ikke være mellomrom ved forkortelser med to punktum • adm.dir. • bl.a. • f.eks. • dr.philos LES OGSÅ:Gift i 67 år, døde med fem timers mellomrom. Jobbet hardt hele livet. Ekteparet var gift i 73 år, og fikk tre barn sammen. Familien flyttet mye rundt på grunn av Bills jobb innenfor butikkbransjen. Verken Lillian eller Bill hadde noen videre utdannelse etter videregående, og jobbet hardt for å få endene til å møtes Mellomrom. Angir om hver plass skal representeres i teksten med et punktum. Harde mellomrom. Angir at harde mellomrom vises som grå bokser. Når du bruker et hardt mellomrom, brytes ikke ordene på hver side av det på slutten av en linje. Du kan sette inn et hardt mellomrom med hurtigtastene «Kommando + mellomrom» «Ctrl + mellomrom. Jeg skal jobbe hardt for å holde nivået oppe på landslaget for jeg vil jo selvfølgelig bidra mer. Det holder ikke å prestere i et par kamper og være fornøyd med det. Jeg skal jobbe steinhardt - Vi må være kompakte defensivt og ikke slippe de til i mellomrom og så må vi fore spissene våre, da tror jeg det blir seier, sier han

Korrekturavdelingen: 200

Sofie Karlstad går hardt ut mot Fim-fellelse og VG: − Blir for dumt. På Instagram er Sofie Karlstad tydelig på at hun ikke tar Fim seriøst, selv etter to fellelser i fagutvalget UTFORDRER STØRE: Erna Solberg gikk hardt ut mot Jonas Gahr Støre da hun talte til Høyre tirsdag 18. august I Norge bruker man hardt mellomrom for å gjøre store tall lettere å lese på trykk. Likevel er ikke det noe som skjer helt av seg selv i InDesign, derfor har jeg laget en liten tutorial om hvordan gå fra dette 1234567 til dette 1 234 567 BARNEMISHANDLING: - I mange år slo vi barna våre med jevne mellomrom, - Nei, slagene var ikke så harde eller mange. Det var heller snakk om et klaps eller to på baken eller armen

Hardt mellomrom - Wikipedi

Bildene av Great Barrier Reef er tatt med én måneds mellomrom. - De harde korallene var døde og dekket av alger, og så ut som om de hadde vært døde i flere år allerede Frp-leder Siv Jensen vil at den norske regjeringen skal gi Macron sin uforbeholdne støtte og fordømme Erdogans atferd i den nye karikaturstriden Både Språkrådet og Korrekturavdelingen har en oversikt over forkortelser i norsk. Det er mange regler om hvordan forkortelser skal skrives (bruk av punktum, mellomrom, stor/liten bokstav). [9] Se også 2 Ekstra: Akronyme Frankrikes president Emmanuel Macron presses hardt av Tyrkia og deres president Recep Tayyip Erdogan, samt flere andre muslimske land. Macron har forsvart karikaturer på ytringsfrihetsgrunnlag. - Jeg mener at når Frankrike står opp for sekulære verdier og en ytringsfrihet som er under press, må Norge stå skulder til skulder med Frankrike, sier Jensen

Tastaturets tegnhelvete - et problem? Grammatti

Mens Tamar og Faraz beveger seg uten å vite om hverandre, skyves de stadig mot hverandre. Med jevne mellomrom eksploderer den nervøse handlingen i tett orkestrerte forfølgelsesscener. Gater, bytak og energiverk får alle sin del av spenningen. Når serien utvides med lokale hackere, faller Teheran litt over i datalandskapet som svekket Homeland dict.cc | Übersetzungen für 'mellomrom' im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,. I hardt vær etter dette. KRITISERES: Prins Harry og Hertuginne Meghan deltok denne uka i et zoom-møte med unge ledere om rasisme. Det falt ikke i god jord hos alle. Reporter: Emilie Rydning / Rød løper. 7. juli 2020. SISTE VIDEOER. Spill av/Pause Mellomrom Følg med på værmeldinga, og sjekk båten din med jevne mellomrom, så går det som regel bra, sier Klæboe. Sjekk at motoren har stabil kjøling, gummi impellere kan bli harde og sprekke når de står tørt. Husk å ta om bord brannslukningsutstyr, sikkerhetsutstyr og pyroteknisk utstyr før reise

Myk bindestrek * Word-tips

SOLA (Nettavisen Økonomi:) - Jeg sa det i fjor høst, at noe stort ville skje i 2020. Jeg ante ikke hva det var, men med jevne mellomrom skjer det noe som rammer oljemarkedet hardt, sier Ståle. Åsnes er mest kjent for fjellski, men prøver seg med jevne mellomrom på grovere ski. Her har du Z'en, navngitt etter et av de kjente offpisteåkene på Voss. Mål: 130-106-120. Lengder: 167, 176 og 187cm. Pris: 7 999 kroner. asnes.co Ranheim avga poeng mot jumbolaget - hjemmetap for Blink . Opprykksjakten fortsetter å halte for Ranheim. Etter 0-0 borte mot bunnplasserte Øygarden har laget gått fem strake kamper uten seier Coronaviruset: Trumps bildemysterium Donald Trump lå ikke på latsiden da han ble behandlet for coronasykdommen på militærsykehuset, ifølge bilder av ham, der han sitter fordypet i arbeid

Skriveregler - regjeringen

 • Engelsk ordliste.
 • Bose hjemmekino test.
 • Berggarten hannover schmetterlinge öffnungszeiten.
 • Kolesterol normal.
 • E merking av lykter.
 • Ta testen er du psykopat.
 • Marine harvest fakturaadresse.
 • Personopplysninger ansatte.
 • Bosch easycut 12 jernia.
 • Reinigungskraft itzehoe.
 • Razer deathadder chroma driver.
 • Hva er valker.
 • Eldorado chilinøtter.
 • Wurmmittel kind rezeptfrei.
 • Strandpalais duhnen regge.
 • Stokke tripp trapp baby set.
 • Kristiansund kommune kart.
 • Mojang minecraft name change.
 • Polizei meinerzhagen öffnungszeiten.
 • Langtidsleie bil rogaland.
 • Star wars jedis and siths.
 • Recaro bilbarnstol bakåtvänd.
 • Fakkeltog stavanger.
 • Hbo nordic gratis måned.
 • Veteran vm hopp 2017.
 • Krabbesalat med chili.
 • Ausgang berlin.
 • Roots 2017.
 • Hva er kjøttetende bakterier.
 • Rosenborg slott.
 • Biltema beltestol test.
 • Waar wonen bekende nederlanders.
 • Véronique zidane origine.
 • Wikipedia gasser.
 • Cranberry drink.
 • Kniescheibe funktion.
 • Ходячие мертвецы 8 сезон lostfilm смотреть онлайн.
 • Oslo grand prix 2018 bjerke.
 • Generalisert aritmetikk.
 • Utdelning investor 2017.
 • Historiske fliser italiensk 16.