Home

Dfø selvbetjeningsportal

Dere registrerer selv nye honorarmottakere inn i SAP, med e-skjemaet yhr_tilsetting - Tilsetting/gjeninntredelse. Alle honorarmottakere som har gyldige initialer i IT0002, e-postadresse i IT0105 og kryss for at medarbeider bruker ESS i IT0655, får opprettet tilgang til selvbetjening for honorarmottakere og DFØ-app fra og med tiltredelsesdato (dette gjelder fra 1. februar) Velkomen til DFØ-ID. Frå denne sida kan du logge deg inn på DFØ-systema for lønn og rekneskap med berre eitt brukarnamn og passord

Selvbetjening for honorarmottakere - DF

Selvbetjeningsportalen, Betalmeg, DFØ-ID, Opal_con med mer. Kundesenter på nett. Logg inn og få hjelp til å bruke kundesenter på nett. DFØ-app. Slik bruker du DFØ-appen. Selvbetjeningsportalen. Slik bruker du selvbetjeningsportalen. Kjøreplan. Gjeldende kjøreplan med frister for lønn DFØ-app er for deg som er ansatt eller gjør et oppdrag for en statlig virksomhet som bruker DFØs lønnstjenester. Med denne appen kan du sende inn reiseregninger, registrere tid, sende inn honorarskjema, finne lønnsslipper og mye mer. Første gang du logger deg på, bruker du ID-porten (MinID, BankID eller BankID på mobil). Du velger selv en firesifret PIN-kode som du bruker neste gang du. Selvbetjeningsportal DFØ informasjon og veiledning. En mottaker av honorar er personer som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på styring i staten. Vi legger til rette for god styring i staten, vi forvalter utredningsinstruksen og økonomiregelverket og vi leverer lønn- og regnskapstjenester

Når DFØ registrerer (for full- og delservice), må bilag være mottatt senest tre hele arbeidsdager før registstreringsfrist for reise og bonus. Når DFØ håndterer virksomhetens sykelønnskrav mot NAV (for fullservice) må sykemelding, sammen med all nødvendig dokumentasjon, være mottatt innen to måneder etter sykemeldingens første dag Registrering av honorar og reiseutgifter - Betal meg - selvbetjeningsportal ved DFØ. Krav om honorar og reiseutgifter må registreres via selvbetjeningsportalen Betal meg. Denne erstatter det tidligere SAP-skjemaet. Tilgang til selvbetjeningsportalen får du ved å oppgi din e-post og kontonummer til domstolen du har oppdrag i Logg inn i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) Spesielt for Utdanningsdirektoratet. Oppdraget du utfører for Utdanningsdirektoratet er koblet opp mot ett prosjektnummer Tjenesten «Betal meg» leveres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). For å ta i bruk løsningen må Stavanger tingrett gi deg tilgang (dette er kun første gang du skal opprettes som bruker) Tilgang kan du ordne før saken starter. Send mail med saksnummer, e-postadresse og kontonummer til: stavanger.selvbetjeningsportal@domstol.n Lenken på Min side og øverst på siden her fører til ny selvbetjeningsportal. Veiledninger til ny selvbetjeningsportal finner du her. Veiledning for godkjennere til den nye selvbetjeningsportalen finner du her. SAP på mobil - DFØ-appen. DFØ-app er mobilversjonen av SAP-portalen og er svært enkel å bruke

VEILEDNING FOR Å TA I BRUK ELEKTRONISK SELVBETJENINGSPORTAL. (DFØ). Her får du nødvendig informasjon slik at du kan logge deg inn og ta i bruk den såkalte Selvbetjeningsportalen. Innlogging i Selvbetjeningsportalen kan gjøres på to måter: via DFØs hjemmesider. DFØ-app/ selvbetjeningsportal. Signert salærskjema med eventuelle vedlegg og helst med faktura/EHF sendes som vedlegg med e-post til frostating.lagmannsrett@domstol.no. Fagkyndige meddommere. DFØ-app/selvbetjeningsportal. Eventuelt eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste, som vedlegges ved innsendelse via DFØ - portal

Kulturrådet benytter seg av DFØ's selvbetjeningsportal slik at du selv kan: Vedlikeholde kontaktinformasjon; Bankkontonummer; Registrere og følge opp krav om reise- og utgiftsrefusjon mv. Få tilgang til løsningen. Som nytt utvalgsmedlem i Kulturrådet vil du måtte levere et skjema om personopplysninger til lønnsseksjonen Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ, Oslo, Norge. 1,3 k liker dette. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens.. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan på god styring og ledelse i staten. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester For spørsmål om appen eller innlevering på PC, kontakt DFØ sitt kundesenter på telefon 400 18 659 eller på e-post: lonn@dfo.no. Har du spørsmål om sjølve oppdraget eller administrative forhold kring dette, send e-post til gulating.selvbetjeningsportal@domstol.no eller ring 55 69 39 80

DFØ-ID Logi

Fagområder Kundesider Kurs og seminarer Rapporter og statistikk Om DFØ Kurs i SAP selvbetjeningsportal - 14.02.2019 Startdato: Torsdag 14. februar 2019 - 09:3 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), tidligere Direktoratet for økonomistyring og Senter for statlig økonomistyring, er et norsk statlig direktorat underlagt Finansdepartementet.Direktoratet ble opprettet 1. januar 2004 og har 370 ansatte. DFØ er organisert i en sentralenhet i Oslo samt regnskapsdivisjon i Trondheim og lønnsdivisjon i Stavanger

Lønnstjenester - DF

DFØ selvbetjening - Apps on Google Pla

I 2014 lanserte vi en DFØ-app, som statsansatte bruker for blant annet å skrive reiseregninger, registrere timer og sjekke lønn. - Nå har vi utviklet en ny selvbetjeningsportal som heter «Betalmeg» hvor honorarmottakerne får hjelp når de trenger det av Lara. «Betalmeg» er lett å huske og lett å bruke, sier Sæstad Du finner mer informasjon om denne reiseregningen hos DFØ, der finner du også link til selvbetjeningsportal for mottaker av honorar. - Ansettelse - Arbeidskontrakte DFØ har utviklet et system for oppfølging av sykemeldte. Systemet gir virksomheten bedre oversikt og oppfølging, og forenkler oppgavene en leder sitter på. Systemet har alt en leder trenger. DFØ-ID. Logg inn i våre systemer for lønn og regnskap med DFØ-ID. Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar. Logg inn i Betalmeg - selvbetjening på nett for honorarmottakere . NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene Adecco er et bemannings- og rekrutteringsselskap

Selvbetjeningsportal for mottakere av honorar og

Som ansatt kan du også nå intranett fra privat PC eller mobil: intranett.trondheim.kommune.no (bruk TK-brukernavn og passord). Snarveier. Disse lenkene fungerer kun for ansatte i Trondheim kommune. HR-portalen - Bluegarden (egenmelding, lønnsslipp, fravær mm.); Intranet Enklere torgplass: bestille selvbetjeningsportal. Elektroniske løsninger fra DFØ. DFØ tilrettelegger for fotografi. Igital selvbetjeningsportal det gjr enklere. Forhåndskonferanse byggesak - Eigersund kommune fotografi. Ms kommune a twitter: enklere torgplass: en. Digital DFØ lanserer i dag et nytt e-skjema i Ansatt selvbetjening. E-skjemaet benyttes for å søke om utbetaling av reise-/overtidstimer som erført til avspasering, eller overføring av timer tilfleksifidssaldo. Med det nye e-skjemaet kan ansatte selv søke om kompensasjon av reise-/overtidstimer til avspasering, elle For spørsmål om appen eller innlevering på PC, kontakt DFØ sitt kundesenter på telefon 400 18 659 eller på e-post: lonn@dfo.no. Har du spørsmål om sjølve oppdraget eller administrative forhold kring dette, send e-post til gulating.selvbetjeningsportal@domstol.no eller ring 55 69 39 80 Du finner mer informasjon om denne reiseregningen hos DFØ, der finner du også link til selvbetjeningsportal for mottaker av honorar. Du er her: Hjem Nytt og endret Tilbake til toppe

Ukjent feil. Ta kontakt med BSS. Loading... Copyright © 2010-2018 ForgeRock AS. All rights reserved (DFØ) sin selvbetjeningsportal for statlige virksomheter eller via appen DFØ Selvbetjening. Påloggingen skjer via ID-porten. Utfyllende brukerveiledninger, inkludert videoveiledninger, finnes her

Utgifter til godtgjørelse og reiseregning for medlemmer i sentral abortklagenemnd dekkes av Helsedirektoratet og registreres i DFØ selvbetjeningsportal. Rettslig grunnlag Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) fra DFØ Selvbetjening om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen. Da må du logge deg på Selvbetjeningsportalen som vanlig. Når du er innlogget klikk på Innkurv. Oppgavene du skal behandle heter enten korrigere reise/utgiftsrefusjon eller korriger skjema DFØ: Veiledning - Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen.no Agder Innlandet Nordland Møre og Romsdal Oslo og Viken Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestlan Vi bruker et selvbetjeningsverktøy laget av DFØ - Direktoratet for økonomistyring. Du må fylle ut skjemaet nedenfor, så vi får registrert deg som bruker. Når vi har registrert deg får du beskjed fra DFØ at du kan begynne å bruke verktøyet. Du kan sende inn eventuelle nye avtalte krav direkte i selvbetjeningsløsningen Lønnsenheten håndterer alle utbetalinger av lønn, honorar/godtgjørelser, reiseregninger og refusjoner til ansatte ved universitetet, samt til eksterne og timelønnede

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DF

Time/romplanleggingsverktøy • SAP (Lønn og personalsystem) • ESS /DFØ app selvbetjeningsportal til SAP. ##Felles verktøy installert lokalt på alle PC-er: • 7-Zip. Pakker en eller flere filer inn i en enkelt komprimert fil Vi må: • Registrere deg i portalen slik at du får tilgang. Du får: • Tilsendt en e-post med informasjon om framgangsmåte for innlevering av krav om reise-og møtegodtgjørelse

Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for - DF

OsloMet - storbyuniversitetet - Nettarbeidsplass for tilsatte. Studiestedene er åpne. Les oppdatert informasjon for studenter og ansatte DFØ sin selvbetjeningsportal - godtgjørelser til eksterne: Kirkerådet : TIF2014-621 : 16.06.2017 : DFØ sine selvbetjeningsløsninger innen lønn og personalomr. Kompetansesenter for distriktsutvikling : TIF2014-1476 : 16.06.2017 : DFØ som leverandør av. OsloMet - storbyuniversitetet - Her finner du informasjon om SAP-pålogging, bruk av SAP i ulike nettlesere og annen teknisk informasjon. Dersom du trenger hjelp til å registrere tid eller fraværssøknader, finner du kontaktinformasjon til din SAP-superbruker her I noen tilfeller sendes e-skjemaet til kontroll i DFØ etter godkjenning av Godkjenner 2, men før oppdatering av kjernesystemet. Dette gjelder ved følgende valg: Kontrollør i DFØ kan sende oppgavene tilbake til saksbehandler. (DFØ) sin selvbetjeningsportal for statlige virksomheter. Påloggingen skjer via ID-porten. Utfyllende brukerveiledninger, inkludert videoveiledninger, finnes her

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om ansatte, arbeidssøkere eller oppdragstakere, og hvilke rettigheter du har som registrert DFØ Portal Her får du tilgang til din personlige selvbetjeningsportal i SAP HR, både som ansatt (ESS) og leder (MSS). Tilbyder: Senter for statlig økonomistyrin

Elektronisk registrering - reise og honorar for eksterne

I 2009 lanserte DFØ en selvbetjeningsportal på nett for utvalgt funksjonalitet. I 2014 anskaffet DFØ ny mobil plattform, og har siden den gang fortløpende lansert selvbetjeningsfunksjonalitet i DFØ-app på mobil, blant annet registrering av tid, reiseregninger og fraværssøknader Første gang du logger på DFØ-ID må du gjennom to steg: I nedtrekksmenyen Vel verksemd velger du Andre verksemder Velg Gløymt passord? for sette et nytt passord. Klikk på «Selvbetjeningsportal lønn» og du er i gang på vanlig måte! Author: Anne Sofie Rosenvinge Created Date: 08/30/2016 04:32:0 I 2014 lanserte de en DFØ-app, som statsansatte bruker for blant annet å skrive reiseregninger, registrere timer og sjekke lønn. - Nå har vi utviklet en ny selvbetjeningsportal som heter «Betalmeg» hvor honorarmottakerne får hjelp når de trenger det av Lara. «Betalmeg» er lett å huske og lett å bruke, sier Sæstad OsloMet - Oslo Metropolitan University - Web Workplace for Employee

Betalmeg (Selvbetjeningsportalen

Siden UiT har tatt i bruk Office 365 har alle studenter og ansatte fått tilgang til å lagre sine data på Onedrive (Personlig filområde) og Sharepoint (Filområde for prosjekter, samhandlingsgrupper mm.) Disse brukerveiledningene tar for seg hvordan du får overført filer til disse områden Fylkesmannen i vestfold og telemark. Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 30.10.2020 Nødstraum i landbruket Når Fylkesmannen flyttar inn i nytt bygg vil det gamle nødstraumaggregatet seljast til ein mjølkebonde eller ein svinebonde i Vestfold og Telemar Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning/saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet. Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og. Kundenotat lønn 11/2015 Dato: 09.02.2015 Referanse: jahe Økt digitalisering på lønnsområdet ved bruk av E-skjema Regjeringens mål er en digita Barne-, ungdoms- og familieetaten - Veilede Bufetats ansatte innen økonomi og personal. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Digitale reiseregninger Norges Domstole

sfso.no Vi har flyttet alt innhold fra Kundenett til nye kundesider Heretter finner du oppdaterte sider på wwwdfonokundesider Husk å oppdatere bokmerkene din Technical assistance is available at DFØ customer service [email protected] NB: Before submitting digital time sheets via Betalmeg, it is important to read the user guide to Betalmeg Simplified user guide. Download the DFØ app or log in with selvbetjening.dfo.no; Press «Godtgjørelse», press + to register time sheet. DA: 43 PA: 86 MOZ Rank: 4 Selvbetjeningsportal. Velkommen til Energistyrelsens nye Selvbetjening - der blev idriftsat mandag den 4. maj 2020. Netvirksomheder kan her oprette og redigere stamdata på produktionsanlæg - til brug i stamdataregisteret

DFØ-app er for deg som er ansatt eller gjør et oppdrag for en statlig virksomhet som bruker DFØs lønnstjenester. Med denne appen kan du sende inn reiseregninger, registrere tid, sende inn honorarskjema, finne lønnsslipper og mye mer. Første gang du logger deg på, bruker du ID-porten (MinID, BankID eller BankID på mobil) Direktoratet for økonomistyring DFØ mars 2014 - juni 2015 1 år 4 måneder. Kristiansand Area, Norway • Kundenskontaktpunkt til statlige virksomheter (Høyskole og Universitetet Her finner du en oversikt over alle tidstyver som er blitt spilt inn (fra samtlige departement og underliggende virksomheter). Du kan sortere innspillene ved å benytte filtrerings- og søkemulighetene under, eller sortere innspillene etter egendefinerte kategorier (se Kategori/ gruppering).. Tabellen kan også eksporteres til Excel hvis du har behov for å bruke den i andre sammenhenge

Elvestad Mona Susan | Oslo, Oslo, Norway | Rådgiver i Helsedirektoratet | 199 forbindelser | Se hele profilen til Elvestad på LinkedIn og knytt kontak P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 09:00- 14:30 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 5b/2017 Møtet ble hevet kl 14:30

Her må virksomheten selge det glade budskap • Ca. 50 bilag pr. virkedag, 250 pr. uke og 13 000 bilag i løpet av 1 år (80 % eksterne og 20 % ansatte) Produksjon • • • • • • Oppfølgning av eksterne, benytte seg av 1. linje support av egne ansatte Ressurssituasjonen både ved DFØ og virksomheten Hjelpefunksjon hos DFØ for eksterne (telefon/mail) Motivere alle potensielle e. Selvbetjening for oppdragstakere Figuren under viser Selvbetjeningsportal for oppdragstakere. Arbeidsflyt For å kunne ta i bruk løsningen må standard arbeidsflyt være satt opp i virksomheten. Oppdragstakere må også knyttes til riktige godkjennere i organisasjonsstrukturen. Godkjenning foregår på samme måte som i dag Zalaris har laget en ny og forbedret selvbetjeningsportal basert på SAP, men med helt nytt informativt og brukervennlig grensesnitt. Portalen vil støtte alle nettlesere og innebærer vesentlige endringer i logon, navigasjon og informasjonsarkitektur. Portalen rulles nå ut til Zalaris' kunder dfo.no global rank is 614664 and according to our analyze engine we find out that this domain is from (COUNTRY). HTML structure tells us everything about a web site. Given site title for DFO - Direktoratet for økonomistyring is and most important h2 tag is nå kan statsansatte levere reiseregning på mobilen.We can say that this web site is all about 2016 because this keyword used 11 times

SAP-portalen Verktøyoversikt - Tilsat

 1. No category; Presentasjon av e
 2. Eva-Maria Fahrer, , SBN-Adfahrer AB Bente Boger , Forsvaret 18:00 . SAP Projec
 3. Site title of www.dfo.no is DFO - Direktoratet for økonomistyring. IP is 194.19.106.132 on Microsoft-IIS/7.5 works with 734 ms speed. World ranking 614664 altough the site value is $3 516.The charset for this site is utf-8
 4. Innkaling - Fredrikstad kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, møterom Roald Dahl 15.09.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller e-post: [email protected] Varamedlemmer møter etter nærmere avtale 8.9 2015 Per Gunnar Stordal (s) -1- Kontrollutvalget Sarpsborgs møte 15.09.2015.

En slik selvbetjeningsportal vil føre til langt færre henvendelser til Helfo. Tiltaket medfører også at betalingsstrømmene flyttes ut av NAV og samles i ett regnskapsfirma, og oppfyller økonomiregelverket. NHN og DFØ. Grunnlag for alle beslutninger som tekniske endringer E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbru Litt morsomt og ut over kvelden litt underholding. Se agenda SAP HR Brukergruppe Norg Implementering av CMDB/CMS Kort om meg Begrepsavklaring CMDB Database som inneholder to typer data Type 1: Inventaroversikt (CI) Oversikt over infrastrukturkomponenter

Honorar og reiseutgifter - Frostating

 1. Honorarer og reiseutgifter for medlemmer i råd, styre og
 2. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ
 3. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - YouTub

Video: Informasjon til meddommarar og aktørar i retten Norges

Digdir & DFØ - Kurs i SAP selvbetjeningsportal - 14

 1. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - Wikipedi
 2. Betalmeg - registrer godtgjørelse - YouTub
 3. Opplæring DFØ-app - Aktivitetsregistrering - YouTub
 4. Digdir & DFØ - SAP selvbetjeningsløsninger - 19
 5. Betalmeg - sjølvbetening på nett Norges idrettshøgskol
 6. Lanserer chatbot som gjør det enklere å få penger fra
 • Dav kletterzentrum.
 • Bobilutleie hedmark.
 • Kart og kompass kurs dnt.
 • Pegasus bedeutung.
 • Textintern definition.
 • Overskap kjøkken 90 cm.
 • Thriller definisjon.
 • Fahrradwerkstatt mainz.
 • Frauen ab 60 sind die besten !: cartoon geschenkbuch.
 • Downlight for utebruk.
 • Spotting scope best i test.
 • Superyachts.
 • Det gylne snitt engelsk.
 • Ebitda multiple.
 • Tips hybel.
 • Kortspill lag.
 • Test sql query.
 • Motorkondensator 25μf.
 • Stellenanzeigen in der zeitung.
 • Großglockner besteigung normalweg.
 • Årsstudium geologi.
 • Themen worüber man mit jungs reden kann.
 • Raffinering av olje i norge.
 • Generasjon prestasjon mgp.
 • Alta folkehøgskole skred.
 • Mattrygghet definisjon.
 • Weidendamm hannover programm.
 • Heklet bamse oppskrift.
 • Crossfit utstyr hjemme.
 • Blodtype 0 .
 • Bytte operatør beholde nummer.
 • Kindertanzen oldenburg.
 • Logout of gmail android.
 • Städel museum buchhandlung.
 • Hbo nordic gratis måned.
 • Le dernier jour de ma vie fin.
 • Motpart kryssord.
 • Cappadocia restaurant.
 • Wilfa nymalt.
 • 3d modell erstellen aus fotos.
 • Karperygg hest.